Čo priniesol týždeň
16. 6. – 22. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší  Slovenská komora učiteľov vyhodnotila online dotazník na tému kontinuálneho vzdelávania učiteľov a kreditových príplatkov  V médiách sa objavili dohady o plánovanej výmene ministra školstva  Vláda SR vymenovala druhého štátneho tajomníka rezortu školstva  Slovensko otvorilo styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli

 

 

Výrok týždňa

„Minister Čaplovič sa na jednej strane sa tváril, že počúva učiteľov a citlivo vníma ich hlas, no na druhej tu boli kauzy, ktoré ukázali, že jeho vôľa konať nie je až taká vážna. Tak to bolo napríklad v prípade učiteľa Žarnaya. Najvýraznejšie sa jeho nečinnosť prejavila v prípade Správy o stave školstva. Boli tam navrhnuté nejaké zmeny, ale nie výrazné. Tá najpodstatnejšia, aby išlo do školstva každý rok o 130 miliónov eur viac, mu akosi ušla. Čaplovič sa dostal do rozporu s ministrom financií, a tam to skončilo. Ubehol rok a stále sa nič neudialo.“

Vladimír Crmoman
učiteľ
z hodnotenia doterajších aktivít ministra Čaploviča pre aktuálne.sk | 19. 6. 2014

  

 

 

Výber z udalostí

 Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridávajú ďalší. Záujem o spoluprácu prejavila nezisková organizácia TANDEM, ktorá sa venuje mimoškolskej vzdelávacej a výchovnej činnosti. Je to už v poradí deviata organizácia, ktorá sa pridala k našej snahe oživiť verejnú diskusiu o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

 Slovenská komora učiteľov (SKU) realizovala v dňoch 30. mája až 16. júna 2014 medzi učiteľmi online dotazník k zákonu č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý už aj vyhodnotila. Dotazník sa týkal vybraných okruhov otázok k tomuto zákonu a na záver učitelia mohli pridať aj vlastný názor. Do dotazníka sa zapojilo 1300 respondentov zo všetkých typov škôl. Najväčší počet príspevkov kritizoval obmedzenú platnosť kreditov a kreditového príplatku. Učitelia rovnako kritizovali celý systém, označovali ho len za „honbu za kreditmi“ alebo „kreditomániu“ či  „odsedené školenia“ bez zjavného vzťahu ku kvalite vyučovania. Učiteľom sa nepáči ani ponuka školení, slabá komunikácia zo strany Metodicko-pedagogického centra (MPC), ktoré je hlavným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania a skutočnosť, že vybrané školenia sa často vôbec neotvárajú pre nízky počet záujemcov.

SKU zašle výsledky prieskumu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a vybraným rezortným organizáciám v snahe prispieť názormi učiteľskej verejnosti do diskusie o pripravovanej novele spomínaného zákona.

 V médiách sa objavili dohady o plánovanej výmene ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Dušana Čaploviča by mal v kresle ministra nahradiť súčasný štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini. Výmena ministra by sa mala udiať v čase finalizácie noviel piatich kľúčových zákonov v školstve. „Ide o prelomovú situáciu a práve v tomto momente má byť odvolaný minister? O čo ide, chcú alebo nechcú zmeny?“ pýta sa učiteľ Vladimír Crmoman. Stále totiž nie je jasné, aké konkrétne zmeny chce rezort v školstve zaviesť, ministerstvo zatiaľ nezverejnilo ani vecné zámery k pripravovaným novelám. To kritizuje aj Zuzana Zimenová, analytička portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk: „V demokratickej spoločnosti je nemysliteľné, aby rezort pripravoval novely piatich ťažiskových zákonov natoľko utajene, že nikto zatiaľ netuší, čo školy o rok čaká.“

 V stredu 18. 6. vymenovala vláda SR Vladimíra Kováčika za druhého štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa hovorcu rezort Michala Kaliňáka je ďalší zástupca ministra potrebný, lebo rezort plánuje nové činnosti a úlohy spojené s eurofondmi a s celoživotným vzdelávaním.

 Slovensko otvorilo styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Kancelária má poskytovať aktuálne informácie a poradenstvo výskumníkom, ktorí sa zapájajú do medzinárodných výskumných programov, organizovať rôzne školenia, konferencie, informačné dni a stáže. Minister Dušan Čaplovič povedal, že sa mu otvorením styčnej kancelárie v Bruseli splnil jeden sen. Predpokladá, že Slovensko by tak mohlo získať z balíka programu Horizont 2020 až 800 miliónov eur na sedem rokov. Potvrdil to i eurokomisár Maroš Šefčovič. Pripomenul, že veda a výskum boli jedinou oblasťou, ktorá aj napriek škrtom v rozpočte EÚ bola finančne posilnená a Horizont 2020 je najväčším programom únie v hodnote 80 miliárd eur na sedem rokov. „Preto je dobré mať expertov, ktorí pomôžu s vyhľadávaním partnerov a projektov a vhodného financovania. Aby si aj slovenská veda z európskeho koláča zobrala v budúcnosti viac,“ dodal Šefčovič.

 

Všimli sme si

 „Spousta lidí si myslí, že děti jsou od přírody líné. Ne. Děti jsou od přírody zvídavé,“ povedal okrem iného v relácii Hyde Park  Ondřej Šteffl, riaditeľ spoločnosti Scio. Pripomenul, že nejde o žiaden prevratný objav, presvedčený o tom bol napríklad už Aristoteles. Bez zvedavosti by ľudská spoločnosť vôbec nebola tam kde je. „Potíž je, že dětem nabízíme něco, co je nezajímá, to je pak těžké být zvídavý,“ dodal. Pozrite si videozáznam celej relácie.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk