Čo priniesol týždeň 17. 6. 2019 – 23. 6. 2019

Inkluzívne vzdelávanie nepotrebujeme len pre rómske deti. Inkluzívne vzdelávanie nepotrebujeme len pre deti so špeciálnymi potrebami. Inkluzívny prístup potrebujú všetky deti, aby bolo možné pracovať s ich individuálnym potenciálom naplno | Ilustračné foto – Denník N & Michaela Saleh Suríniová

Inkluzívne vzdelávanie nepotrebujeme len pre rómske deti. Inkluzívne vzdelávanie nepotrebujeme len pre deti so špeciálnymi potrebami. Inkluzívny prístup potrebujú všetky deti, aby bolo možné pracovať s ich individuálnym potenciálom naplno | Ilustračné foto – Denník N & Michaela Saleh Suríniová

 

Témy týždňa

Nová štúdia OECD prezentuje zistenia aj o práci učiteľov na Slovensku • Pribúdajú prípady sexuálneho zneužívania žiaka učiteľom • Protestovali stredoškolskí učitelia v Prešove aj vysokoškolskí v Trnave

 

Výrok týždňa

„Učiteľom chýba vzdelávanie v oblasti zdravotne znevýhodnených detí, ktoré majú učitelia špeciálnych škôl. Viazne integrácia do rovesníckych kolektívov, a teda aj práca s triedou, so žiakmi, kam je zdravotne znevýhodnené dieťa včlenené. Tieto deti sa môžu stávať obeťami šikany, výsmechu, dostávajú sa na okraj kolektívu detí, môžu byť označované ako outsideri. Niektorí učitelia sa boja prejavov inakosti a trvajú na zaužívaných učebných postupoch.

Jiřina Kántorová
psychologička a špeciálna pedagogička
rozhovore pre Denník N | 17. 6. 2019

 

Výber z udalostí

• Ministerstvo školstva v uplynulom týždni informovalo o zisteniach najnovšej štúdie OECD TALIS, ktorá sa venuje rôznym aspektom práce učiteľov v rôznych krajinách. Slovensko sa do výskumu zapojilo tretíkrát, s vyše 3-tisíc učiteľmi a 180 riaditeľmi škôl. Na čo zistenia štúdie poukazujú:

x Na Slovensku sa ako najvážnejší problém, ktorý nenapomáha kvalitnému vyučovaniu, ukazuje nedostatok či nevhodnosť učebného materiálu (napríklad učebníc), ktorý uviedlo až 44,6 % riaditeľov. Za tým nasleduje nedostatok podporného personálu (30,1 %) a nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou pre výučbu žiakov so špeciálnymi potrebami (29,6 %).

x Na Slovensku pracuje 15,8 % začínajúcich učiteľov, pričom významne viac ich pôsobí v mestských školách ako na vidieku a významne viac ich vyučuje v súkromných školách v porovnaní s tými, čo zriaďujú samosprávy.

x V priemere 57,5 % učiteľov krajín OECD uvádza, že okrem známky dávajú žiakom aj písomnú spätnú väzbu, u nás je to len 29,2 %, čo je spomedzi krajín OECD tretí najmenší podiel.

x Významne menej našich učiteľov ako v priemere krajín OECD necháva žiakov pracovať v skupinách (40,2 %); zadáva žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 %) či také, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 %).

x V krajinách OECD v priemerne 34,8 % učiteľov uviedlo, že súčasťou ich vlastného vzdelávania alebo následnej praxe bolo vyučovanie v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí. Na Slovensku to uviedlo 25,9 % učiteľov. Zároveň, v krajinách OECD sa cíti byť na vzdelávanie v takomto prostredí 25,5 % učiteľov, na Slovensku 20,8 %.

x 47,2 % slovenských riaditeľov súhlasí s tvrdením, že prekážkou v ich ďalšom vzdelávaní je nevhodná ponuka ďalšieho vzdelávania. 41,3 % súhlasí s tým, že neexistujú žiadne podnety na účasť v ďalšom vzdelávaní a 37,5 %, že im iné pracovné povinnosti bránia v účasti na ďalšom vzdelávaní.

x V krajinách OECD 49,3 % učiteľov uvádza, že dosiahli titul bakalára alebo jeho ekvivalent, menší počet učiteľov (44,2 %) uvádza dosiahnutie magisterského titulu. Na Slovensku do tejto kategórie patrí až 96,2 % učiteľov, čo je najviac zo všetkých krajín OECD.

 

• Ďalšie zistenia štúdie TALIS 2018 zhrnulo ministerstvo školstva. Ministerka Martina Lubyová (nom. SNS) o výsledkoch informovala aj na mediálnom brífingu.

Krátku správu OECD, ktorá prezentuje výsledky TALIS 2018 za Slovensko, si môžete prečítať tu. Súhrn hlavných zistení na svojom webe publikoval aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

• O tom, či a akým spôsobom sprísniť podmienky prijímania učiteľov do škôl, diskutujú politici, rodičia i učitelia po tom, čo bolo zverejnené podozrenie o sexuálnom zneužívaní 11-ročného chlapca učiteľom v bratislavskej škole.

Televízia Markíza informovala, že ministerstvo školstva plánuje zmeniť platnú právnu úpravu tak, aby sa zaviedla povinnosť predkladať kompletné odpisy z registra trestov od uchádzačov o pozíciu učiteľa. Tie na rozdiel od výpisov obsahujú aj zahladené trestné činy z dávnejšej minulosti. Obdobný návrh v roku 2017 predkladala aj opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), no po obštrukciách koalície aj kritike učiteľských stavovských organizácií ho z rokovania napokon stiahla.

 

Ministerstvo v súčasnosti plánuje navrhnúť, aby sa v odpisoch zverejnili len také trestné činy, ktoré súvisia so sexuálnymi deliktmi. Slovenská komora učiteľov (SKU) opätovne žiada, aby sa povinnosť predkladať odpisy nevzťahovala len na pedagógov. „Škola nie je jediná inštitúcia, kde sa pracuje s deťmi. Musíme mať všetci rovnaké práva, malo by sa to týkať aj lekárov, kňazov, ľudí, ktorí pracujú s deťmi v táboroch,“ skonštatoval šéf SKU Vladimír Crmoman.

Zmenu zákona ministerka plánuje predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu. „Budem o tom hovoriť s ministerkou, chcem sa s ňou stretnúť. Pokiaľ sa dohodneme, tak vieme podporiť vládny návrh a nemusíme predkladať vlastný,“uviedla za klub SaS poslankyňa Zuzana Zimenová.

• Ďalšie podozrenie na sexuálne nevhodné správanie učiteľa pred maloletými žiačkami sa objavil aj v Prešovskom kraji. Médiá informovali o tom, že učiteľ gymnázia vo Vranove nad Topľou si prostredníctvom internetu údajne nechával rozdávať rozkazy od štrnásťročných dievčat, čo vyústilo k sexuálnym aktivitám učiteľa.

„Nevedeli sme, o koho ide. Povedal nám akurát to, že sa volá Rado a že žije s rodičmi v dome. Nevedeli sme, odkiaľ je, koľko má rokov, aké má priezvisko, nič,“opisuje 14-ročná školáčka, ktorá učiteľa nahrala na záznam. „Muž sa podľa nej vôbec nezaujímal o to, koľko majú rokov a priamo ich požiadal, aby mu dávali pokyny, čo má robiť. Počas videa sa začal uspokojovať,“ píše Denník N.

Po rozšírení videa učiteľ podal výpoveď, prípad vyšetruje polícia. „Ide o spoľahlivého dlhoročného zamestnanca školy, jeho rozhodnutie považujeme v tejto situácii za korektné a čestné,“ skonštatovala riaditeľka vranovského gymnázia Zuzana Dragulová. Riaditeľka zároveň svoju kritiku nasmerovala na žiačky: „Deťom budeme musieť vysvetliť, že sociálne siete nie sú na to, aby si nahrávali takéto videá a pre vlastnú zábavu ich potom rozposielali ďalej,“ uviedla pre miestne noviny.

Na ďalšie informácie o tom, že ten istý učiteľ mal v minulosti vzťah so svojou študentkou, reagovala riaditeľka vyjadrením: „Pán Emmanuel Macron chodil so svojou učiteľkou. Ja poznám veľmi šťastné manželstvo, ktoré presne takto vzniklo, že učiteľ chodil dva roky so svojou študentkou. Je to úžasné manželstvo. Vo Vranove sa to deje.“ Prípadu sa venoval aj podcast denníka SME.

 

• Diskusiu v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) posledné týždne vyvoláva aj plánovaná racionalizácia siete stredných škôl, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Úrad PSK plánoval rušiť, spájať či postupne „utlmovať“ niektoré školy, čo vyvolalo rozruch vo viacerých okresoch a aj kritiku zo strany riaditeľov a primátorov. V Snine proti návrhu iniciovali aj petíciu.

Po viac ako dvojhodinovom rokovaní zastupiteľstvo kraja podporilo zmeny iba v troch okresoch – v Sabinove, Starej Ľubovni a Humennom. Pôvodne navrhované zmeny v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Snina a Stropkov podporu krajských poslancov nezískali.

„Ukazuje sa, že tá etapovitá forma racionalizácie je asi jediná priechodná forma a poslanci neznesú, keď príde veľa návrhov naraz. Z môjho pohľadu je to politicky najviac, čo sa dalo vyťažiť,“ skonštatoval predseda školskej komisie pri zastupiteľstve PSK Marián Damankoš. Zároveň zdôraznil, že v apríli uzavreli poslanecké kluby dohodu, podľa ktorej racionalizácia nebude prebiehať v etapách, ale naraz.

• Nespokojnosť v uplynulom týždni vyjadrili aj vysokoškolskí pedagógovia z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorí sa rozhodli podať výpovede. Dôvodom má byť zasahovanie do kompetencií garantov a vedúceho katedry, nezákonné odnímanie osobných príplatkov, nedôstojné pracovné podmienky či neprijímanie alebo odrádzanie potenciálnych študentov.

„Stále sme boli a zostávame otvorení svoje stanoviská prehodnotiť v prípade, že by nám univerzita vedela poskytnúť záruky dôstojnej spolupráce, ktoré v osobách súčasného vedenia fakulty nenachádzame,“ uviedli vo svojom stanovisku pedagógovia.

 

Všimli sme si

• V srbskom hlavnom meste Belehrade vyšli v uplynulom týždni do ulíc stovky žiakov a žiačok. Počas protestu žiadali odstúpenie ministra školstva Mladena Šarčeviča. Dôvodom bol únik zadania celoštátneho testu z matematiky. Ten je súčasťou skúšok, ktorú musia žiaci absolvovať, aby sa mohli uchádzať o štúdium na stredných školách.

 

• Článok Jána Košturiaka v časopise .týždeň informuje, že podľa výskumníkov z Oxfordskej univerzity „do dvoch desaťročí zanikne 47 % súčasnej ľudskej práce, vrátane mnohých manažérskych a kancelárskych činností.“

 

Editor: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk