Čo priniesol týždeň 18. 6. 2018 – 24. 6. 2018

Témy týždňa

Učitelia protestovali pred ministerstvom naťahovania času • Rektori kritizujú plánované zmeny vo fungovaní vysokých škôl • Ministerstvo predstavilo správu o mládeži • Objavili sa nové informácie o (staro)nových kauzách v školstve

 

Výrok týždňa

„Autori Národného plánu rozvoja výchovy a vzdelávania obhajujú typ tradičnej socialistickej školy, ktorý dokonale indoktrinoval ľudskú myseľ k slepej poslušnosti. Aj preto potrebujeme na Slovensku zásadnú kurikulárnu a didaktickú reformu škôl.“ 

Vlado Rafael
pedagóg a riaditeľ občianskeho združenia eduRoma
komentári pre Denník N | 19. 6. 2018

 

Výber z udalostí

• Prinášame vám posledný prehľad udalostí o dianí v školstve v tomto školskom roku. Uplynulé týždne sa niesli v znamení protestov. Po ďalšej demonštrácii Za slušné Slovensko a protestoch farmárov svoju nespokojnosť pred budovou ministerstva školstva vyjadrili učitelia, študenti a rodičia.

Cieľom protestu, ktorý zorganizovala Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) s podporou študentskej iniciatívy Nie je nám to jedno, bolo upozorniť na najpálčivejšie problémy, ktorým ministerstvo školstva nevenuje ani pod vedením ministerky Martiny Lubyovej (nom. SNS) dostatočnú pozornosť. Protestujúci s ústami prelepenými páskou označili rezort za ministerstvo naťahovania času.

„Za tri roky, čo funguje naša iniciatíva, sa vystriedali traja ministri školstva, ktorí rozprávajú o reforme, ale nekonajú. My už odmietame hrať túto hru na plány rozvoja a akčné plány, pretože sa nedejú činy,“ vyhlásil zástupca ISU a šéf Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman. Dodal, že ministerke predložia 11 najakútnejších otázok, ktorých zodpovedanie by malo byť pre vládu a jej úradníkov prioritou. Ministerka protestujúcich pozvala za rokovací stôl.

• Spomedzi politických predstaviteľov sa k protestom učiteľov vyjadrila opozičná SaS. Tímlíder strany pre školstvo Branislav Gröhling uviedol, že vysvetliť učiteľom, čo rezort školstva robí a prečo sa problémy v školstve neriešia, je psou povinnosťou ministerky, keďže „po dvoch rokoch vlády Smeru, SNS a Mosta-Híd nevidíme v školstve žiadne zmeny.“

Odborníčka na inkluzívne vzdelávanie z klubu SaS Zuzana Zimenová k vyjadreniu podpory učiteľom doplnila, že sa prihovára aj za požiadavku navýšenia počtu asistentov a ďalších odborných zamestnancov v školách.

Demonštrujúci v rámci protestu vyzývali aj k razantnému zvýšeniu platov, zjednoteniu financovania v školstve či na zlučovanie priamo riadených organizácií rezortu.

• Okrem ministerky Lubyovej konfrontovali učitelia aj predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). V mene vychovávateľov školských klubov detí zaslala SKU premiérovi otvorený list, v ktorom žiada, aby vláda upriamila pozornosť na ich problémy a začala ich riešiť.

V liste SKU uvádza, že školské kluby sú dôležitou súčasťou slovenského výchovno-vzdelávacieho systému a štát by ich mal poznať, rešpektovať a aktívne podporovať. V skutočnosti však podľa autorov listu kluby núti otvárať v bežných školských triedach s nedostatkom priestoru a neadekvátnym materiálno-technickým vybavením.

• Potrebné zmeny v školstve v uplynulom týždni nespomínali len kritickí učitelia. Podľa riaditeľa občianskeho združenia EduRoma Vlada Rafaela je aj po zverejnení Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) stále v nedohľadne predstava začlenenia všetkých žiakov do hlavného vzdelávacieho prúdu s kvalitnou výučbou a dôstojnými podmienkami na učenie. Výsledok ministerkinho snaženia v podobe NPRVV označil za čistú katastrofu.

• Kritike podrobila NPRVV aj Slovenská rektorská konferencia (SRK). Dokument, ktorý ministerka predstavila začiatkom júna považujú rektori za neúplný.

„K samotnému NPRVV konštatujeme, že text bez implementačného plánu je len analýzou súčasného stavu školstva a čiastočne predstavuje argumentačnú bázu pre prijímané východiská,“ uviedla SRK s tým, že dokument sa len minimálne venuje vedecko-výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách a celoživotnému vzdelávaniu.

Menej kritickí sú voči obsahu NPRVV predstavitelia Študentskej rady vysokých škôl. Vo svojom stanovisku z minulého týždňa skonštatovali, že vítajú postupné kroky k reforme vysokého školstva a avizované zmeny zákonov považujú za začiatok kvalitatívnej premeny školstva.

• O zmenách vo fungovaní vysokých škôl rozhodovali v minulom týždni aj poslanci parlamentu. V utorok schválili balík opatrení (zahrnutých v návrhoch tutu), ktoré zavedú nový systém akreditácie vysokoškolského štúdia a zmeny pri obsadzovaní funkčných miest docentov a profesorov.

Poslankyňa hnutia OĽaNO Veronika Remišová v rozprave návrh kritizovala, pretože vládna koalícia podľa nej porušuje svoje vlastné zákony. Uviedla, že pri vládnom návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania predložil poslanec za Smer-SD a predseda školského výboru Ľubomír Petrák nepriamu novelu zákona o verejnom obstarávaní.

„Tá s kvalitou vysokého školstva vôbec nesúvisí. Jeho návrh, ktorý odsúhlasili vo výbore poslanci vládnej koalície, umožňuje vo veľkej miere obchádzať verejné obstarávanie najmä pri eurofondoch v prípade, že spolufinancovanie bolo menšie ako 50 percent. To je neprijateľné,“ vyhlásila Remišová.

• Parlament schválil aj poslanecký návrh SNS Evy Smolíkovej, Štefana Zelníka, Tibora Bernaťáka Jaroslava Pašku. Poslanci v ňom pôvodne presadzovali centrálne určovanie kritérií na počty žiakov osemročných gymnázií a taktiež centralizáciu tzv. experimentálneho overovania. Po vlne kritiky časť návrhu o zmenách v experimentálnom overovaní z návrhu vyňali.

Novela školského zákona ministerstvu umožňuje určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka osemročných gymnázií v každom kraji. Čo si o schválených zmenách myslia poslanci parlamentu a zástupcovia z oblasti školstva, zhrnula reportáž televízie Markíza.

TV Markíza: Televízne Noviny, 19.6.2018

PRIŠKRCUJÚ VENTIL NA ZLYHÁVAJÚCOM POTRUBÍ Najdôležitejším článkom školského systému sú základné školy, v ktorých treba posilniť individuálny prístup k žiakom a začať reálne napĺňať ich vzdelávacie potreby. Len vtedy z nich prestanú utekať žiaci na osemročné gymnáziá. Priškrtiť túto únikovú cestu umelo vytvorenými kvótami a odkladať riešenia v základných školách je nezmysel. Takéto návrhy vládnej koalície svedčia o nezodpovednosti, vďaka ktorej v systéme vzdelávania hrozí buď výbuch, alebo postupný rozpad.

Uverejnil používateľ Zuzana Zimenová Streda 20. jún 2018

• Na mladých ľudí v stredoškolskom aj vysokoškolskom veku za zameriava Správa o mládeži 2018, ktorú na vedomie vzala vláda SR. Jej obsah prezentovala ministerka Martina Lubyová, podľa ktorej dokument mapuje život mladých ľudí na Slovensku.

„V roku 2015 sa v rámci aktívneho občianstva do politického života zapájalo v EÚ v priemere 12,8 percenta obyvateľov a na Slovensku len 2,8 percenta (…) Aj to nám dáva obraz o tom, ako málo sa naši mladí ľudia, aj keď majú iniciatívu, cítia na to, že by chceli podnikať, chceli byť dobrovoľníkmi, ako málo sú zapojení do štandardných verejných a politických štruktúr,“ uviedla na margo základných zistení prezentovaných v správe ministerka.

Výrazne menej pochopenia a podpory Lubyová vyjadrila prednedávnom, keď na aktívne prejavy občianstva mladých ľudí, ktorí organizovali protesty a verejné zhromaždenia. „Mladí ľudia, podľa môjho názoru, majú plné právo na vyjadrenie svojho názoru, svojich postojov. Treba možno zvažovať, že tie deti, naozaj také tie 15-ročné, ktoré chodia na tie manifestácie, či sú natoľko politicky zorientované, aby nejaké konkrétne politické ciele presadzovali. Takže možno u tých stredoškolákov by som bola naozaj veľmi opatrná, lebo vieme, že veľa stredoškolákov chodilo, organizovalo, že sa cez nejaké Facebooky registrujú, aby akože mali nejakú dobrovoľnícku činnosť, ale pritom ide vyslovene o politické ciele,“ povedala Lubyová 8. apríla v diskusnej relácii televízie TA3.

• Aj v uplynulom týždni rezonovala kauza spojená s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), ktorý je jednou z priamo riadených organizácií ministerstva školstva. Z VÚDPaP po prepustení niektorých zamestnancov napokon odchádza až tretina ľudí. Opoziční poslanci po pondelkovom prieskume v ústave vyzvali ministerku, aby situáciu riešila. Poslanec Gröhling dodal, že zamestnanci písali ministerke Lubyovej list už vlani v októbri.

„Poslanecký prieskum nás nepresvedčil, že sa situácia kompetentne rieši. Keď tretina zamestnancov odíde z ústavu, svedčí to o jeho zlom manažmente,“ povedala poslankyňa Remišová. Počas prieskumu sa od riaditeľa ústavu dozvedela, že bude so zamestnancami vo výpovedi ešte rokovať.

Ministerka Lubyová na margo situácie vo VÚDPaP vyhlásila, že s ňou nie je spokojná a neohlásene ústav navštívila. Počas návštevy podľa vlastných slov zistila, že na „báze občianskeho združenia tam funguje škôlka v rámci denného centra, ktorá nie je metodicky ukotvená v zákone.“

• Koncom týždňa médiá informovali o nových skutočnostiach, ktoré sa týkajú kauzy elokovaného pracoviska v Sečovciach, ktoré patrí pod strednú odbornú školu v Dobšinej. Ešte na jeseň kauzu otvorila poslankyňa Zimenová.

Škola, ktorú pre závažné pochybenia Štátna školská inšpekcia navrhla vyradiť zo siete škôl, platila škandalózne vysoké nájomné za dva rodinné domy. Napriek vyradeniu zo siete elokované pracovisko naďalej  funguje. Košický župan Rastislav Trnka v piatok informoval, že sa stal terčom vyhrážania pre snahu o vyvodenie zodpovednosti za nehospodárne nakladanie školy s prostriedkami.

 

Všimli sme si

• O tom, že o zvyšujúcej sa miere predčasného ukončovania povinnej školskej dochádzky vieme na Slovensku dlho, no napriek tomu nevenujeme dostatočnú pozornosť tzv. vzdelávaniu druhej šance, napísali v komentári Anna DráľováEdita Rigová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

• Rozhovor s juhoafrickou učiteľkou Marjorie Brown, ktorá založila jednu z prvých rasovo zmiešaných škôl v Južnej Afrike a dnes patrí medzi najlepších učiteľov sveta podľa Global Teacher Prize, priniesol portál Čierna labuť.

• O tom, prečo je dôležité, aby sa ďalšie vzdelávanie učiteľov viac realizovalo priamo na pôde školy, v ktorej vyučujú, písal analytik projektu To dá rozum Jozef Miškolci.

• Výskumníčka Centra pre výskum etnicity a kultúry Tina Gažovičová vo svojom komentári porovnáva fungovanie miestnej švédskej školy so školami na Slovensku. Zdôrazňuje pri tom, že mnohé dilemy, ktoré škola v meste Göteborg rieši, sa podobajú na diskusie na slovenských školách a odborných fórach o vzdelávaní.

• Počas nadchádzajúcich letných prázdnin Vám želáme veľa oddychu aj príležitostí na načerpanie novej energie a inšpirácií. Obe, spoločne s trpezlivosťou, budeme potrebovať pri prekonávaní  problémov slovenského školstva a vytrvalých snahách o jeho zlepšovanie.

• So zhrnutím udalostí z leta sa Vám opäť prihlásime 4. septembra, prvý týždenný súhrn udalostí v novom školskom roku od nás môžete očakávať 11. septembra.

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk<