Čo priniesol týždeň 19. 3. 2018 – 25. 3. 2018

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa 

K vysokoškolákom sa na spomienkových a protestných zhromaždeniach pridali tisíce ľudí • Nová vláda predstavila staré programové vyhlásenie aj v oblasti školstva • Učitelia a vedci vyzvali k nevymenovaniu staronovej ministerky, odborári k zvýšeniu platov

 

Výrok týždňa

„Vláda konštatuje, že súčasný stav slovenského školstva, a to tak regionálneho, ako aj vysokého, považuje za veľkú výzvu. Zlepšenie tohto stavu si vyžaduje zásadné vnútorné aj vonkajšie systémové zmeny a vláda je odhodlaná ich pripraviť a začať neodkladne uskutočňovať. Návrh týchto zmien sformuluje vláda do konca roku 2016 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude obsahovať aj dlhodobú koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania a bude pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania.“

vláda premiéra Petra Pellegriniho
v Programovom vyhlásení vlády SR  | 22. 3. 2018

 

Výber z udalostí

• Po tom, čo sa v médiách objavili informácie o okolnostiach vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, archeologičky Martiny Kušnírovej, a o podozreniach z prepojenia organizovaného zločinu na najvyšších politických predstaviteľov, v uliciach protestovali desiatky tisíc obyvateľov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) napokon pod tlakom podal demisiu.

Prezident Andrej Kiska po predostretí druhého návrhu zloženia vládneho kabinetu designovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) napokon vymenoval novú vládu aj so staronovou ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nom. SNS).

Vláda koncom týždňa do parlamentu predložila svoje programové vyhlásenie, v ktorom zmenila len pár odsekov a pridala preambulu. Kapitoly o školstve a vede ostali totožné.

• Zatiaľ čo organizátori zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko protest v Bratislave odvolali, vysokoškoláci pôvodne plánovaný Tichý pochod študentov ako sprievodnú akciu protestu nezrušili. V uliciach hlavného mesta sa k nim pridalo približne 20-tisíc ľudí. V ďalších slovenských aj zahraničných mestách protesty taktiež pokračovali (pozri napr. tutu).

O tom, prečo sa študenti rozhodli iniciovať tichý pochod Bratislavou, rozprával Timotej Lauko, študent politológie a jeden z jeho spoluorganizátorov. Otázku, či mladá generácia môže zmeniť Slovensko, rozoberala skupina vysokoškolákov v diskusii Denníka N.

• Zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov a iniciatívy Žijemvedu.sk tesne pred menovaním novej vlády požiadali prezidenta Andreja Kisku, aby Martinu Lubyovú do funkcie nevymenoval.

„Po polroku pôsobenia Martiny Lubyovej v úlohe ministerky musíme konštatovať, že rezort školstva je zdemoralizovaný ešte viac a neistota o budúcnosti sa len prehĺbila,“ napísali učitelia a vedci v otvorenom liste. Prezidentovi v tejto súvislosti pripomenuli jeho slová zo septembra 2017 o tom, že len od ministerkinej práce bude závisieť, či bude Slovensko učiace sa alebo naďalej nepoučiteľné.

• Prezidentova obava nad osudom slovenského školstva odkazovala na otáznu budúcnosť vízie, ktorú predstavil reformný dokument Učiace sa Slovensko. Na jeho príprave sa okrem autorského tímu externých poradcov tisíckami pripomienok podieľala aj odborná a široká verejnosť.

Ministerka Lubyová finálnu verziu dokumentu, z ktorej bol vypustený podtitul „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV)“ označila za nepoužiteľnú pre realizovanie reformy a viackrát presúvala termín vypracovania NPRVV novou expertnou skupinou. V minulom týždni ministerka oznámila, že dokument je pripravený na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK).

„Ide o ďalšie rozpracovanie Učiaceho sa Slovenska na desaťročný strategický rámec. V rámci neho máme konkrétne identifikované podujatia, rozpočty a termíny,“ konštatovala Lubyová. Zároveň však doplnila, že do MPK zatiaľ dokument s ohľadom na politickú situáciu nepredloží. „Keď sa situácia stabilizuje, potom ho predložíme. Tento čas využívame na to, aby sme si vymenili skúsenosti s fínskymi expertmi.“

• K zaradeniu všeobecne akceptovateľnej reformy školstva medzi najvyššie priority novú vládu vyzvali aj predstavitelia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Odborári zároveň zdôraznili, že bez dostatočného finančného krytia nebude možné realizovať reformu školstva, ani zatraktívniť učiteľskú profesiu.

„Rada zväzu žiada vládu SR, aby do konca apríla schválila valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl najneskôr od 1. septembra minimálne o šesť percent,“ dodal k požiadavkám odborárov predseda OZPŠaV Pavel Ondek.

„Po rozhovore s novým predsedom vlády Petrom Pellegrinim môžem povedať, že premiér nebude šetriť na učiteľoch ani na školstve. Domnievame sa, že k navýšeniu platov dôjde k 1. septembru,“ reagovala na odborárske požiadavky Lubyová.

• Rozruch v radoch učiteľov vyvolal návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý chce zriadiť komoru učiteľov ako profesijnú organizáciu.

Podľa Vladimíra Crmomana zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) má profesijná komora vzniknúť zo slobodnej vôle učiteľov, a nie na pokyn úradníkov ministerstva. SKU zároveň skonštatovala, že rezort odvádza pozornosť od skutočných problémov školstva vymýšľaním si umelých.

Hovorkyňa ministerstva školstva Ria Feik Achbergerová v súvislosti s navrhovaným zriadením učiteľskej stavovskej organizácie oznámila, že úlohou tejto komory „bude chrániť práva a záujmy svojich členov rovnako, ako to robia komory zdravotných sestier, lekárov a iných profesií.“

• Členov vlády, osobitne ministerku školstva a ministra vnútra, vuplynulom týždni pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii, vyzvali opozičné poslankyne Zuzana Zimenová (nez.), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a poslanec Ondrej Dostál (OKS) k zvýšenej pozornosti na začleňovanie Rómov do spoločnosti, odstráneniu diskriminačných praktík a podpore inkluzívneho vzdelávania. Výzvu zároveň poslanci zverejnili aj na portáli change|net.sk, kde je možné ju podpísať.

V uplynulú stredu, pri príležitosti Svetového dňa Downového syndrómu, si ľudia z rôznych krajín sveta pripomínali, že dospelí či deti s touto diagnózou nie sú nijak „špeciálne“, ale majú rovnaké potreby, ako všetci ostatní.

• V minulom týždni prebehlo testovanie deviatakov základných škôl (napr. tutu), a médiá informovali aj o blížiacom sa medzinárodnom testovaní PISA 2018. To bude u 15-ročných žiakov okrem čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti zisťovať aj poznatky z globálnych tém, akými sú chudoba, migrácia či životné prostredie.

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská v tejto súvislosti povedala, že od 15-ročných žiakov sa vyžaduje, aby vedeli formulovať svoje postoje aj k týmto témam. „Štúdia PISA pripravuje v trojročných alebo v šesťročných cykloch inovatívne moduly, napríklad v poslednom cykle sme sa zapojili do tímového riešenia problémov,“  dodala Kanovská.

Testovanie PISA bude prebiehať od 16. do 27. apríla na približne 400 základných a stredných školách. Ďalšie testovanie sa uskutoční opäť o tri roky a bude okrem iného overovať tvorivosť žiakov.

 

Všimli sme si

• Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica organizuje diskusiu so žiačkami berlínskej školy založenej Margret Rasfeld. Mladé spoluautorky knihy Škola podľa našich predstáv priblížia pohľad na ideálnu školu očami žiakov. Diskusia sa uskutoční 28. marca a zaregistrovať sa na ňu možno tu.

 Česká spoločnosť Warhorse začala predaj počítačovej hry Kingdom Come: Deliverance, ktorá sa stala takým fenoménom, že sa aj jej prostredníctvom bude vyučovať napríklad na Masarykovej univerzite v Brne.

V jeseni univerzita otvorí nový kurz, ktorý študentom ukáže rozdiel medzi výkladom témy klasickým spôsobom historikov a prostredníctvom pop kultúry súčasnosti. „Impulzom iniciatívy je celkom logický predpoklad zvýšenia záujmu o naše dejiny vďaka niečomu masovo populárnemu, čo už v základe nebudí dojem nejakých zabehnutých školských dogiem,“ píše portál CzechGamer.com.

Kingdom Come ve vyučování

V Brně na Filosofické fakultě se rozhodli používat hru Kingdom Come při výuce historie. Pozvali jsme do studie autora nápadu a vyjádřil se samozřejmě i Daniel Vavra:

Uverejnil používateľ Věda 24 Piatok 16. marec 2018

 

• V novom článku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Tomáš Šprlák odpovedá na otázku, prečo je škodlivý prístup takého kariérového poradcu, ktorý vyhovie očakávaniam klienta v zmysle „Ja len potrebujem nejaký test, ktorý mi povie, na akú prácu sa hodím…”. Šprlák sa tiež zamýšľa nad tým, prečo takýto prístup naďalej pretrváva aj v našom školstve.

Prajeme Vám príjemné sviatky. Najbližší súhrn o dianí v školstve vyjde v utorok 10. apríla.

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

 

Prihláste sa na odoberanie newslettra: