Čo priniesol týždeň
19. 9. – 25. 9. 2016

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Mládež sa hlási o slovo v záležitostiach, ktoré sa jej týkajú  Stupňovaný štrajk učiteľov pokračuje  Minister financií uvažuje o rozlišovaní platov učiteľov podľa ich pôsobiska  Kritiku si vyslúžili nové pravidlá v jasliach aj materských školách  Stredné školy sa dozvedajú o svojej pridanej hodnote

 

Výrok týždňa

„Študenti by mali mať slovo v organizácii škôl, ktoré navštevujú. Toto je oblasť, v ktorej naozaj nemá zmysel tvrdiť, že študenti nie sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby sa vyjadrili. V konečnom dôsledku sú to práve oni, kto má suverénne najlepší prehľad o tom, aké vzdelanie dostávajú. Všetci ostatní (inšpektori, riaditelia, školské úrady, politici) to môžu vedieť akurát sprostredkovane, skrze nutne neúplné dokumenty, správy či štatistiky. Pohľad študentov, ich návrhy a kritické hodnotenia škôl, ktoré navštevujú, by mali tvoriť základ rozhodnutí v školstve. To, že sa tak v súčasnosti nedeje, je alarmujúce a zmena tohto stavu by mala byť jednou z priorít do budúcna.“

Rada mládeže Slovenska
v blogu denníka SME |20. 9. 2016

 

Výber z udalostí

 O prioritách práce s mládežou v rôznych oblastiach, vrátane školského a neformálneho vzdelávania, budú už na budúci týždeň na konferencii v Košiciach diskutovať zástupcovia mladých ľudí, mládežníckych organizácií a zodpovedných rezortov členských krajín EÚ. Hlavnou témou je hľadanie nových možností na objavovanie a rozvíjanie potenciálu každého mladého človeka.

Pozrite si video o prioritách slovenského predsedníctva v oblasti mládeže.

The priorities of Slovak presidency of the Council of the EU The priorities of Slovak presidency of the Council of the EU

Posted by European Youth Event on Wednesday, 13 July 2016

 

Prvá mládežnícka konferencia sa v rámci trojpredsedníctva Holandska, Slovenska a Malty uskutočnila v apríli v Amsterdame a účastníci na nej diskutovali o najväčších výzvach, ktorým mladí ľudia v súčasnosti čelia. Košická konferencia na to nadviaže a prediskutuje návrhy a podnety od vyše 60-tisíc mladých Európanov, ktoré medzičasom mládežnícke organizácie vyzbierali prostredníctvom tzv. štruktúrovaného dialógu. Výstupy na jeseň prerokujú európski ministri zodpovední za oblasť mládeže a na budúcoročnej konferencii na Malte bude k návrhom prijatý aj plán ich zavedenia do praxe.

 Do stupňovaného štrajku sa v uplynulom týždni zapojilo približne 2-tisíc učiteľov z vyše 150 škôl. Vyučovanie bolo tentoraz prerušené počas prvých dvoch vyučovacích hodín. Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) plánuje pokračovať tento štvrtok trojhodinovým prerušením práce a v piatok 7. 10. štvorhodinovým. Ak sa na svojich požiadavkách nedohodne s vládou, chystá aj po tomto termíne zvyšovať intenzitu a rozsah protestov, ktorý môže podľa vyjadrenia predstaviteľov ISU vyvrcholiť až neobmedzeným štrajkom.

 Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) sa štát buď zameria na podporu mladých učiteľov alebo na riešenie problému rozdielnych životných nákladov pedagógov v jednotlivých regiónoch. „Aj toto je cesta ako indexovať napríklad mzdy učiteľov v Bratislave, pretože majú vyššie životné náklady,“ uviedol minister s tým, že pre učiteľa hudobnej výchovy v Bratislave nie je jednoduché uživiť rodinu, zatiaľ čo v Trebišove možno áno.

Aj keď minister neočakáva, že takýto návrh všetkých učiteľov poteší, podľa jeho slov sa už v tomto roku zvýšili platy učiteľov v priemere o vyše 100 eur. „A to nie sú moje peniaze, ani vlády, ale daňových poplatníkov, a teda aj rodičov, ktorí sú opäť vystavovaní nejakému tipu hókusov-pókusov o tom, čo je dosť. Odpoveď na túto otázku by mali povedať práve títo rodičia,“ povedal Kažimír.

Predseda školských odborov Pavel Ondek rozlišovanie platov podľa miesta pôsobenia učiteľov odmietol a skonštatoval, že nerovnaké odmeňovanie by bolo diskriminačné a ďalej by zvyšovalo napätie. O tom, že platy učiteľov sa rôznia už teraz, a to nielen podľa počtu odpracovaných rokov, informoval denník Pravda.

Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) avizoval, že so školskými odbormi bude v najbližších dňoch prebiehať kolektívne vyjednávanie.

 Vláda prerokovala návrh zmien v poskytovaní starostlivosti o deti do troch rokov. Ministerstvo práce uvádza, že cieľom novely zákona má byť zvýšenie kvality služieb a rozšírenie ich ponuky. Medzi nové podmienky patrí povinný zápis do registra poskytovateľov, zmeny priestorových a hygienických noriem, sprísnenie kvalifikačných predpokladov na personál zariadení aj zmeny v poskytovaných odborných a obslužných činnostiach. Zároveň sa má znížiť počet detí, o ktoré sa môže starať jeden dospelý človek, a aj počet detí na jednu miestnosť.

Návrh novely ešte v čase pripomienkového konania kritizoval bývalý minister práce a opozičný poslanec Jozef Mihál (SaS), ako aj viacerí poskytovatelia, ktorí detské jasle prevádzkujú.

 Kritika sa zniesla aj na rezort školstva za usmernenie Štátneho pedagogického ústavu, ktorý upravuje zavedenie nového vzdelávacieho programu pre materské školy. Slovenská komora učiteľov (SKU) upozornila, že škôlky, ktoré vzdelávajú aj integrované deti, majú postupovať podľa dvoch vzdelávacích programov súčasne. Podľa SKU však majú programy odlišnú koncepciu, štruktúru i obsah, čo v praxi spôsobuje zmätok a „takýto postup je typický pre segregáciu, nie pre inklúziu.“

Autor nového programu Branislav Pupala upozornil, že program ráta aj so začlenením detí so znevýhodnením a má vypracované úrovne podľa toho, čo deti dokážu. Zmätok podľa neho spôsobila nedostatočná príprava a neschopnosť štátnych úradníkov, ktorá teraz padla na plecia učiteliek. „Buď budú postupovať v nesúlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania, ktoré sú v novom programe jasne naznačené, alebo budú podvádzať a vykazovať to, čo v skutočnosti nerobia, lebo vedia, že to nie je správne,“ povedal Pupala.

 Parlament na prebiehajúcej schôdzi neodobril opozičné návrhy na novelizáciu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Návrh poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO-NOVA) by v praxi priniesol to, že by zriaďovateľ stratil právo veta pri voľbe riaditeľa školy a predĺžila by sa aj výpovedná doba pedagogických zástupcov v školskej rade. Poslanci SaS Peter Osuský, Ondrej Dostál a Branislav Gröhling chceli svojím návrhom obnoviť postavenie školskej samosprávy v jej podobe pred novelizáciou zákona v roku 2015, kedy sa právo veta zaviedlo.

Oba návrhy nezískali dostatočnú podporu napriek tomu, že sa minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) v júni tohto roku počas parlamentnej hodiny otázok vyjadril, že by sa mali zmeniť nielen kompetencie školských rád, ale aj ich zloženie a spôsob voľby riaditeľov. Tí sú podľa ministra v niektorých prípadoch dlhé roky „zabetónovaní“ na svojich pozíciách a bránia rozvoju škôl.

 Plénum Národnej rady SR nepodporilo ani návrh novely zákona o vysokých školách od skupiny poslancov Eugena Jurzycu, Martina Poliačika, Branislava Gröhlinga (SaS) a Miroslava Beblavého (nezar.), na základe ktorého sa mali zverejňovať štatistiky o príjmoch a nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl. Zámerom návrhu podľa predkladateľov bolo pomôcť absolventom základných a stredných škôl pri rozhodovaní o svojom ďalšom štúdiu a taktiež nastaviť výmenu údajov medzi ministerstvom školstva, ústredím práce a Sociálnou poisťovňou.

 Rezort školstva zverejnil údaje o tzv. pridanej hodnote vo vzdelávaní (PHV) vybraných stredných škôl, ktoré presiahli úroveň očakávania. Pri výpočte PHV sa brali do úvahy výsledky žiakov zo slovenčiny v Testovaní 9 a ich úspešnosť v tomto predmete v externej časti maturitnej skúšky. Veľkosť PHV predstavuje rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy.

Pridanú hodnotu nad úrovňou očakávania v období rokov 2014 až 2016 dosiahlo 38 stredných škôl, z toho 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl (z celkového počtu 165 gymnázií a 370 stredných odborných škôl s minimálne 11 maturantmi). Informáciu o PHV dostane všetkých 535 škôl. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý pridanú hodnotu meria, sa z nej nechystá robiť rebríčky škôl, pretože má slúžiť najmä na autoevalvačné účely.

 Na nedávno publikovanú informáciu o zvyšujúcom sa počte študentov zapojených do duálneho vzdelávania reagoval vo svojom blogu poslanec Branislav Gröhling (SaS). Upozornil na to, že aj pri zdvojnásobenom záujme sa tzv. duálne vzdeláva iba 1 % žiakov stredných odborných škôl a že ponuka stále výrazne prevažuje dopyt. Firmy, ktoré sa duálneho systému zapojili, majú viac než 6-tisíc učňovských miest.

 V súvislosti s opätovným predĺžením zmluvy na pripojenie škôl k internetu v rámci projektu Infovek 2 podala Aliancia Fair-play (AFP)podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. K predĺženiu zmluvy pre Slovak Telekom došlo zo strany ministerstva školstva už druhý raz, keďže rezort stále nevyhodnotil súťažné podklady k novému projektu Edunet. Dodatok k zmluve pre Telekom predpokladá mesačné platby vo výške 380-tisíc eur bez DPH, a to až do vyhodnotenia prebiehajúceho obstarávania.

Pavol Lacko z AFP po podaní podnetu vyhlásil, že ministerstvo školstva je nielen neschopné pripraviť plynulý prechod medzi projektmi, ale „ešte túto svoju neschopnosť pláta zákonne pochybným spôsobom, ktorý nezaručuje najefektívnejšie riešenie.“  Ján Hargaš z platformy Slovensko.Digital dodal, že problematická je aj samotná súťaž na Edunet, pretože obmedzuje konkurenciu a svojím nastavením neumožňuje súťažiť lokálnym poskytovateľom internetu.

Ministerstvo kritiku odmieta a argumentuje zložitosťou vyhodnocovania technických parametrov. Dodatok podľa rezortu zníži ceny za internetové služby a u časti škôl zvýši rýchlosť pripojenia. Portál Živé.sk v tejto súvislosti upozornil, že rýchlejší internet bude iba tam, kde to dovolia súčasné technické parametre.

 Do rebríčka Times Higher Education World University Rankings, ktorý hodnotil 980 univerzít z celého sveta, sa zo slovenských vysokých škôl dostali len Univerzita Komenského (UK) na 601.-800. mieste a Slovenská technická univerzita (STU) na 801.+ pozícii. Pri hodnotení sa prihliadalo na úroveň vzdelávania, výskumu, spoluprácu s praxou a so zahraničím. Kým STU bodovala najmä v oblasti spolupráce s praxou, UK získala dobré hodnotenie v oblasti medzinárodnej spolupráce. V rebríčku sa umiestnilo 12 českých škôl, najlepšia Karlova Univerzita sa zaradila na 401. až 500. miesto.

Rektor STU Robert Redhammer v tejto súvislosti konštatoval, že Slovensko by malo mať iba niekoľko škôl, ktoré dokážu výraznejšie prispieť do svetového vedeckého poznania svojím vlastným výskumom, čo sa „len veľmi ťažko dá pri súčasnom legislatívnom nastavení a spôsobe financovania.“

Všimli sme si

  V piatok sa uskutoční už 10. ročník Európskej noci výskumníkov. Na prednáškach, vedeckých show a v interaktívnych stánkoch v šiestich slovenských mestách a dvoch osadách svoje bádanie predstavia výskumníci najrôznejších vedných disciplín. Kompletný program nájdete tu.

 O tom, že spoločenskovedné a humanitné výskumné inštitúcie systematicky a dlhodobo zaostávajú nielen kvôli obdobiu totality, píše Jozef Bátora. O pôvodnom pláne založiť humanitne orientovanú Stredoeurópsku univerzitu v Bratislave, a aj o tom, čo tento zámer prekazilo, si môžete prečítať tu.

 Čo je to vzdelávacia bulímia, vysvetľuje český odborník na vzdelávanie Tomáš Feřtek v rozhovore pre denník SME.

 

Pripravujeme

 Po sérii diskusií za okrúhlym stolom, ktoré sme realizovali v prvej polovici tohto roka pre zástupcov politických strán a odbornej verejnosti, plánujeme na jeseň zorganizovať ďalšie dve diskusie na pálčivé témy vzdelávania. Aj nimi chceme prispieť k tomu, aby vzdelávanie bolo nielen široko, ale aj zmysluplne diskutovanou témou, a aby sa pri tom vypočul hlas všetkých, ktorých sa týka.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

V našich aktivitách môžeme na jeseň 2016 pokračovať aj vďaka podpore, ktorú sme získali spolu s Cenou Nadácie Orange za rok 2015.
 

Editorka vydania: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: