Čo priniesol týždeň
2. 10. – 9. 10. 2017

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa

Školská reforma nemá politické ani finančné krytie Návrh budúcoročného rozpočtu školstva čelil kritike Najvyšším úradníkom v školstve sa stal konšpirátor Detský časopis uverejňuje rasistické vtipy

 

Výrok týždňa

„Školská inklúzia na Slovensku nemá slabé stránky. Ona totiž zatiaľ vôbec neexistuje. Celkom úspešne sa v niektorých prípadoch pokúšame o integráciu, ale ani integrované školstvo sme ešte celkom nevybudovali. Integrácia vychádza z toho, že „odlišným,“ ktorých sme v minulosti segregovali, umožníme, aby sa začlenili do väčšinovej spoločnosti. Idea inklúzie je však iná: neopiera sa o homogénnu „väčšinovú spoločnosť,“ ktorá tým „odlišným“ vychádza v ústrety. Spoločnosť je prirodzene heterogénna a v ústrety si musíme vychádzať všetci navzájom. (…) V takejto perspektíve nemá veľký zmysel uvažovať o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách jednotlivých diagnostických skupín žiakov; učiteľ by sa mal zamýšľať nad individuálnymi edukačnými potrebami každého jedného dieťaťa.“ 

Vladimír Dočkal
detský psychológ
rozhovore pre .týždeň | 2. 10. 2017

 

Pripravujeme

 Ani nemecké školstvo donedávna nepatrilo medzi vzory v tom, ako má vyzerať inkluzívne vzdelávanie. O tom, ako možno posilňovať individuálnu podporu detí s rôznymi vzdelávacími potrebami a zároveň ich učiť spoločne, porozpráva už v stredu 11. októbra v Bratislave nemecký expert a bývalý riaditeľ oceňovanej školy. Využite poslednú možnosť prihlásiť sa na prednášku Wilfrieda W. Steinerta.

 

Výber z udalostí

 Uplynulý týždeň najviac pozornosti pútala nominácia konšpirátora na vysoký post na ministerstve školstva a rasistické vtipy v detskom časopise. Návrh rozpočtu na budúci rok a s ním nijako nepreviazaný reformný dokument Učiace sa Slovensko boli druhoradými témami, a preto nimi aktuálny výber z udalostí začíname.

Ministerstvo financií zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Vyplýva z neho, že na vzdelávanie, vedu, výskum a šport sa má použiť vyše 2,5 miliardy eur, z toho 1,36 miliardy z kapitoly ministerstva školstva a 1,16 miliardy z kapitoly ministerstva vnútra. Aj keď sa v rámci regionálneho školstva majú zvýšiť prostriedky o 4 milióny eur na nákup a distribúciu učebníc a 8 miliónov eur na 580 nových asistentov učiteľa, celkovo bude mať rezort k dispozícii o 70 miliónov eur menej než v tomto roku. Dôvodom je aj nízke čerpanie eurofondov.

V školách dlhodobo chýba aj dostatočný počet pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Napríklad v minulom školskom roku školy žiadali o prostriedky na 3903 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. Financuje sa však iba 1710 asistentov, teda menej ako polovica (44 %). Na zaplatenie zvyšných chýba takmer 20 miliónov eur. V tomto školskom roku ministerstvo vyhovelo približne každej tretej žiadosti. Školy žiadali 5095 asistentov pre takmer 15-tisíc žiakov, ministerstvo zafinancovalo 1732. Zvýšenie o 580 v novom roku teda opäť pokryje menej ako polovicu žiadostí (45 %).

Ministerka školstva návrh rozpočtu komentovať nechcela s tým, že nie je definitívny. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku skonštatoval, že rozpočet nie je navýšený o takú sumu, akú garantuje programové vyhlásenie vlády. Školskí odborári dodali, že je neakceptovateľné, aby v rozpočte nebolo započítané navýšenie platov učiteľov. Učitelia sú v návrhu rozpočtu vyňatí z navýšenia miezd od začiatku roka, pretože sa im príjmy zvyšovali o 6 % už od septembra 2017.

 Na margo Učiaceho sa Slovenska ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) v Sobotných dialógoch RTVS vyhlásila, že ho treba dať do „exekutívnejšej polohy,“ o čo sa pokúsi prostredníctvom parlamentného výboru pre vzdelávanie. „V závislosti od výsledku politickej diskusie vypracujeme národný program,“ dodala ministerka.

Prišlo okolo 4000 pripomienok, ktoré boli zapracované, takže časť tej diskusie máme za sebou. Tú víziu už treba zobrať a povedať, že takto ideme meniť vzdelávací systém,“ reagovala na slová ministerky opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová (nez.).

O tom, že politická diskusia nebude bezbolestná, svedčí vyjadrenie podpredsedníčky školského výboru aj strany, ktorá má rezort školstva na starosti. Eva Smolíková (SNS) pre Televíziu Markíza vyhlásila, že SNS nesedí filozofia zmien a dokument je príliš liberálny. Pozrite sa na autorov, kto nám ho pripravil. Tam nebol nikto zo Slovenskej národnej strany. Tam sa odrazila ich životná filozofia aj pracovná filozofia,“ konštatovala Smolíková.

Učiace sa Slovensko má byť do podoby vládneho materiálu prerobené do konca roka. Podľa ministerky aktuálny dokument nie je písaný spôsobom, ktorý by dovolil jeho implementáciu, nie sú v ňom vyzdvihnuté priority, špecifikovaný časový rámec, ani rozpočet. „Národný program musí mať tieto vlastnosti,“ skonštatovala Lubyová.

„K materiálu zrejme urobíme samostatné rokovanie, aby sme diskusiu o takej zásadnej otázke ako budúcnosť školstva nemuseli časovo limitovať,“ avizoval predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD).

Diskusia o dokumente v školskom výbore a tvorba vládneho materiálu teda prebehne paralelne s tým, ako sa bude vo vláde a v parlamente schvaľovať štátny rozpočet na budúci rok. To znamená, že výdavky na reformné zámery sa do rozpočtu s najväčšou pravdepodobnosťou nepretavia a minimálne pre rok 2018 sa javí, že rezort školstva bude „reformovať“ bez zodpovedajúceho rozpočtu.

Fakt, že prvá verzia Učiaceho sa Slovenska mala podtitul „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania“ a finálna verzia autorského dokumentu ho už neobsahuje, skritizovala Slovenská komora učiteľov (SKU). „Verejnosť, ktorá sa na tvorbe Učiaceho sa Slovenska podieľala, sa zrazu po roku dozvedá, že nejde o finálny text reformy, ktorý, ako bolo sľubované, bude predložený na rokovanie vlády,“  píše SKU vo svojom stanovisku.

Neochotu a nekompetentnosť počas rokovaní k príprave Učiaceho sa Slovenska na ministerstve vnímal aj jeden z autorov dokumentu Vladimír Burjan, ktorý po jeho odovzdaní ako externý poradca skončil. O tom, že pre zavedenie cieľov Učiaceho sa Slovenska je potrebné vytvoriť finančný priestor, lebo inak nemožno čakať pokrok, hovoril ďalší zo spoluautorov Milan Ftáčnik.

Generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva školstva, teda najvyššie postaveným úradníkom rezortu, sa stal Lukáš Machala (SNS), ktorý v minulosti šíril konšpirácie. Ministerka na to reagovala tvrdením, že nevidí súvis medzi vykonávaním administratívno-personálnej agendy a šírením dezinformačných správ.

Kvalifikáciu Machalu na vykonávanie novej funkcie v blogu spochybnil Ústav verejnej politiky na Univerzite Komenského. Podľa Kataríny Staroňovej by malo byť v záujme ministerky Lubyovej, aby bez odkladov zverejnila Machalov životopis. „Ak tak nespraví a naďalej bude trvať na odbornosti (a slušnosti) tohto človeka, dostávame sa do stavu, kedy ministerka rozhoduje, čo je v súlade so zákonom bez toho, aby to verejnosť a odborníci mohli skontrolovať,“ skonštatovala Staroňová.

O tom, že „Machala na školstve je ako Bašternák na daňovom úrade,“ písal Peter Morvay. Marián Repa si myslí, že obsadením pozície človekom šíriacim dezinformácie legitimizujeme pomýlený pohľad na svet. Podľa Petra Bárdyho ministerka veľmi rýchlo dokázala, že odbornosť z nej nemusí robiť zodpovednú ministerku. Zuzana Petková dodáva, že Lubyová po nástupe do čela rezortu  nevyužila imidž, ktorý ju sprevádzal z minulosti a postavila sa do smutného radu svojich predchodcov.

 Na pohrávanie sa s rasovými stereotypmi v detskom časopise Fľak upozornila reportérka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová. Vydavateľ mesačníka Viliam Mruškovič reagoval s tým, že ide o vtipy, na ktoré sa treba pozerať s nadhľadom. Zároveň dodal, že nevie odhadnúť, či sú vtipy, pre ktoré sa spustila kritika, nevhodné. Časopis vydáva dvadsať rokov.

Ako absolútne neprijateľné označila vtipy hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. Kriticky sa k uverejňovaniu podobných príspevkov v časopise, ktorý je registrovaný ako „zábavno-poučný mesačník pre deti“ vyjadrili aj Anton VydraTomáš Czwitkovics (tutu).

 vyzýval k účasti na stretnutí v priestoroch strednej odbornej školy. Riaditeľ školy reagoval konštatovaním, že stretnutie sa uskutoční po vyučovaní a bez prítomnosti študentov. Riaditeľ úradu kraja Milan Uhrík (ĽSNS) potvrdil, že ide o predvolebnú kampaň. Primátor Žarnovice to odsúdil a označil za „jednoznačné zneužitie priestorov školy na politickú agitáciu, ktorá sa vydáva za stretnutie s občanmi.“

Na októbrovej schôdzi parlamentu poslanci prerokujú niekoľko návrhov zákonov týkajúcich sa vzdelávania a vedy:

vládny návrh zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý chce spresniť niektoré aspekty ich uznávania z dôvodu zmien prijatých zákonom v roku 2015;

návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie;

návrh poslankyne Zuzany Zimenovej (nez.), ktorý má zaviesť špeciálny vzdelávací program na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

 

Všimli sme si

 Portál eduworld.sk publikoval inšpirácie pre rodičov, ktorí chcú svoje deti odmalička viesť k čítaniu. O tom, aké rozprávky majú väčší vplyv na milé správanie detí, písal Otakar Horák. Matúš Teplický s deťmi aj dospelými vytvoril originálnu hru Rozprávkar na motívy Dobšinského ľudových rozprávok.

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, a to v 9 z 10 prípadov počujúcim rodičom. Tí často zostávajú zaskočení. A práve pre nich vznikla dvojdielna kniha Máme dieťa s poruchou sluchu od Silvie Hovorkovej, Martiny RzymanovejDariny Tarcsiovej. Publikácia je voľne stiahnuteľná tu.

Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania docentovi Ondrejovi Prostredníkovi pred časom odobral možnosť vzdelávania študentov na bohosloveckej fakulte. Dôvodom bol jeho prejav na tohtoročnom Dúhovom pochode, kde sa zastal práv sexuálnych menšín. Témou sa zaoberali Reportéri RTVS, pozrite si reportáž.

Je prípustné, aby cirkev zasahovala do nezávislosti akademických slobôd jednej z fakúlt Komenského univerzity?Vlani zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania potrestal mladého kaplána Jakuba Pavlúsa za jeho súkromný ústretový postoj k registrovanému partnerstvu osôb rovnakého pohlavia. A nedávno tento Zbor biskupov trestal opäť – docentovi Ondrejovi Prostredníkovi odobral možnosť vzdelávania študentov na Bohosloveckej fakulte. Dôvodom bol prejav docenta na tohtoročnom Dúhovom pochode, kde sa zastal práv sexuálnych menších odvolávajúc sa na uprednostnenie parametrov ľudskosti.Juraj Mravec

Uverejnil používateľ Reportéri RTVS Utorok 3. október 2017

 

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Prihláste sa na odoberanie newslettra: