Čo priniesol týždeň 2. 11. 2020 – 8. 11. 2020

Foto – TASR

Témy týždňa

Parlament prijal antiplagiátorskú novelu • Kvôli povinnej škôlke sa menil zákon o financovaní škôl • Minister a prezidentka diskutovali o reformách v školstve • Návrh na odvolanie rektora STU otvára otázku o rozsahu akademickej samosprávy

Výrok týždňa

Nezabúdame tak trochu, že verejné vysoké školy sú financované z verejných zdrojov? Často počúvame, že je potrebné vylepšiť obraz slovenských vysokých škôl. Ako? Tak, že keď sa v médiách začnú rozoberať naše kauzy, budeme požadovať, aby nám do toho médiá „nezasahovali“? To sú tie hodnoty a ideály, na ktoré sa tak často odvolávame?

Tomáš Želinský
vysokoškolský pedagóg
blogu Denníka N | 6. 11. 2020

Výber z udalostí

• V uplynulom týždni parlament pokračoval v schôdzi, ktorá bola pre nákazu koronavírusom u poslancov viacerých klubov prerušená ešte koncom októbra. Počas zasadnutia poslanci schválili vládny návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý umožňuje odoberanie vysokoškolských titulov. Novela konkretizuje, v akých prípadoch a za akých okolností možno titul odobrať a kto o tom môže rozhodnúť.

Po novom o neplatnosti štátnej skúšky môže rozhodnúť rektor vysokej školy v prípade:

x ak záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent alebo ak neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby;

x ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul;

x ak v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky v študijnom programe nižšieho stupňa alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal absolvent spĺňať podmienku na prijatie na štúdium príslušného študijného programu vyššieho stupňa.

O odňatí titulu bude rektor rozhodovať na základe návrhu štvorčlennej komisie, ktorej členov menuje aj odvoláva. Najviac dvaja členovia komisie môžu byť zamestnancami školy. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2021 a neumožňuje titul odňať osobe, ktorá ho získala pred týmto dátumom. Po novom je však možné vzdať sa skôr získaného titulu, a to písomným oznámením rektorovi školy.

• Po tom, čo parlament schválil novelu vysokoškolského zákona, Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a ďalších politikov, ktorí vedia, že pri písaní záverečnej práce podvádzali, aby sa svojho titulu dobrovoľne vzdali. „Vyšlite signál mladým ľuďom a celej spoločnosti, že aj politici vedia vyvodiť osobnú zodpovednosť a že titul má byť výsledkom poctivej práce, a nie podvodov,“apeluje ŠRVŠ.

Prípady, pri ktorých bude môcť rektor začať konanie o odňatí titulu, ako aj plagiátorské kauzy slovenských politikov, sumarizuje Mária Benedikovičová v Denníku N.

• Prijatie antiplagiátorskej novely okomentovali aj viacerí politici. Stanovisko ŠRVŠ podporil opozičný Smer-SD aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. Koaličná SaS skonštatovala, že len prax ukáže, či je zákon v súvislosti s postihovaním nečestne získaných titulov nastavený správne a dostatočne.

O tom, čo návrh v praxi prinesie a či by plagiátori v politike nemali vyvodiť zodpovednosť a vzdať sa svojich titulov, v relácii Téma dňa na TA3 diskutovali predseda školského výboru parlamentu Richard Vašečka (OĽaNO) a podpredseda výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD).

• Parlament posunul do druhého čítania aj vládny návrh zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Jeho cieľom je úprava financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predškolského vzdelávania od budúceho školského roka.

Novela upravuje zber údajov o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách detí a dodatočný zber dát o deťoch v materských školách (MŠ) pre účely normatívneho financovania. Upravuje aj prideľovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ a navrhuje povinnosť obcí viesť evidenciu detí vo veku plnenia povinného predškolského vzdelávania.

O pozitívach a rizikách zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania píše vysokoškolský pedagóg Branislav Pupala v Konzervatívnom denníku Postoj. Najväčšia obava spočíva v neistote, či na zabezpečenie povinného predškolského vzdelávania má Slovensko v každom svojom kúte dostatočnú kapacitu,“ konštatuje Pupala s tým, že po zavedení povinnej škôlky pre päťročné deti budú za kratší koniec ťahať rodičia mladších detí, ktoré sa do škôlky nemusia dostať.

• O tom, aké zmeny čakajú školstvo v oblasti predškolského vzdelávania, riadenia či digitalizácie, prezidentku Zuzanu Čaputovú informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

„Jeho zámery v oblasti riadenia, digitalizácie, kurikulárnej reformy, vzdelávania v predškolskom veku až po reformu vysokých škôl a postavenia učiteľa vnímam ako solídny základ pre modernizáciu a skvalitňovanie školstva tak, aby podporovalo potenciál každého dieťaťa, žiaka či študenta,“ vyhlásila prezidentka na margo zmien, ktoré by mal minister v krátkom čase predstaviť verejnosti. Časť z nich má byť financovaná z európskeho fondu obnovy.

To, že z fondu obnovy by mali byť financované najmä také výdavky, ktoré v budúcnosti prinesú multiplikačný efekt, hovorí Podnikateľská aliancia Slovenska. Za také považuje „najmä odstránenie investičného dlhu a zvyšovanie kvality vo vzdelávacom procese, osobitne na vysokých školách, vo vede a výskume.“

• V súvislosti so zabezpečovaním kvality vysokoškolského vzdelávania parlament schválil pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Vašečku, podľa ktorého budú mať vysoké školy povinnosť požiadať Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo o posúdenie svojich vnútorných mechanizmov častejšie. Po novom to nebude najmenej raz za desať, ale už za šesť rokov.

• Ministerstvo školstva posudzuje návrh Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave na odvolanie Miroslava Fikara z funkcie rektora univerzity. V prípade splnenia podmienok na odvolanie rektora bude návrh predložený prezidentke Zuzane Čaputovej.

AS STU schválil návrh na odvolanie Fikara koncom októbra. Za odvolanie hlasovalo dvadsaťpäť členov senátu, proti boli štrnásti a traja sa zdržali. Viac o dôvodoch, pre ktoré k odvolávaniu došlo, si môžete prečítať v minulotýždňovom prehľade o dianí v školstve.

V reakcii na odvolávanie Fikara rektori desiatich vysokých škôl skonštatovali, že proces výrazne poškodil reputáciu VŠ a naštrbil dôveru verejnosti v legitimitu vnútorných mechanizmov akademickej samosprávy. „Rešpektujeme vôľu vrcholného samosprávneho orgánu STU, no zároveň odmietame taký výkon autonómnych oprávnení samosprávy, ktorý umožňuje ich zneužitie mocenskými ambíciami jednotlivcov či záujmových skupín,“ uvádzajú rektori v spoločnom stanovisku, v ktorom  vyzvali Slovenskú rektorskú konferenciu, aby „aktívne participovala na spoločenskom dialógu o reforme kompetencií samosprávnych orgánov VŠ tak, aby k podobným excesom nedochádzalo.

• Na kauzu spojenú s odvolávaním rektora STU reagovali aj ďalšie osobnosti verejného života. Divadelný režisér Michal Vajdička v komentári pre denník SME napísal, že študenti informatiky by sa mali zaoberať aj etikou, ktorú by v spôsobe odvolávania rektora STU hľadali len ťažko.

Komentátor SME Tomáš Prokopčák konštatuje, že vo veci odvolania rektora STU stoja pred prezidentkou dve zlé voľby. Medzičasom taktiež odvolaný člen Správnej rady STU a viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský vyhlásil, že akademici pod rúško akademickej slobody „strčia čokoľvek. Zabudli pri tom na práva verejnosti aj rôzne iné práva. Tam keď nepríde silný zásah zhora, obávam sa, že nie sú schopní reflexie.“

• O tom, že mnohí vysokoškoláci prišli pre prechod na online výučbu o prax, píšu Hospodárske noviny. „Prvú pomoc a ošetrovateľské techniky máme len vo forme online prednášok, čiže si nemôžeme nacvičovať praktické úkony na figurínach, to je značná komplikácia,“ uviedla študentka urgentnej starostlivosti na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

To, ako dištančná výučba ovplyvňuje maturantov, v TA3 opisovala riaditeľka neziskovej organizácie Živica Ivana Poláčková. Organizácia pripravila projekt zameraný práve na túto skupinu študentov. V Českej republike o forme najbližších maturitných i prijímacích skúšok uvažuje tamojšie ministerstvo školstva. Do konca novembra pripraví rôzne scenáre, podľa ktorých by tieto skúšky mohli prebehnúť.

• Slovenské ministerstvo školstva zverejnilo najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa vplyvu celoplošného testovania na priebeh vyučovania v materských a základných školách. Kľúčové informácie pre rodičov i učiteľov zhrnuli Denisa Gdovinová v Denníku N a Ivana Hečková na portáli Aktuality.sk (tu a tu).

• Ďalšie novinky zo školstva jednou vetou:

Novou riaditeľkou Štátnej školskej inšpekcie sa stala Alžbeta Štofková Dianovská, ktorá od 1. novembra vo funkcii vystriedala doterajšiu hlavnú školskú inšpektorku Vieru Kalmárovú.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo ministerstvu školstva výzvu, aby financovanie neštátnych centier špeciálno-pedagogického poradenstva prešlo späť pod financovanie zo štátneho rozpočtu, keďže ide o druh školských zariadení, ktoré nemôže samospráva sama zriadiť, no musí ich finančne dotovať.

Z prvého celoplošného testovania na COVID-19 vyplynulo, že jedným z ohnísk nákazy v okrese Stará Ľubovňa bola základná škola v obci Čirč, v ktorej mali takmer všetci učitelia pozitívny výsledok testu.

Všimli sme si

• O tom, že takmer každé piate dieťa na Slovensku vyrastá v chudobe, bez teplej vody či pravidelnej stravy, pre portál Aktuality.sk rozprávala sociologička Zuzana Kusá. Pandémia koronavírusu môže podľa Kusej do chudoby uvrhnúť aj ďalšie deti.

• Futbalista Manchestru United Marcus Rashford presvedčil britskú vládu, aby aj naďalej zabezpečovala bezplatnú stravu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V tejto veci inicioval petíciu, ktorú podpísalo viac ako milión ľudí.

• Na to, ako na deti vplýva skutočnosť, že sme ich izolovali od spolužiakov a posadili za počítače, v rozhovore s Andreou Hajdúchovou odpovedá psychologička a signatárka výzvy Dajme deťom hlas v čase pandémie Mária Balážová.

• Začal sa 17. ročník Týždňa vedy a techniky 2020, ktorý online a zadarmo sprostredkuje desiatky popularizačných prednášok a náučných videí prostredníctvom seminárov, konferencií i súťaží. Ich prehľad ponúka webová stránka tyzdenvedy.sk.

Centrum vedecko-technických informácií SR pri tejto príležitosti vydalo prvý zo série špeciálnych podcastov pod názvom Veda na dosah. Môžete si v ňom vypočuť príbehy slovenských vedcov a vedkýň o tom, ako sa dostali k svojej práci a čo ich fascinuje na oblasti, ktorú skúmajú.

• Slovenská komora učiteľov zverejnila záznam z úvodnej diskusie k projektu „Podpora demokratizácie v školách,“ v ktorej prezentuje aktuálne zahraničné aj domáce výskumy o klíme školy a jej vplyve na vyučovací proces. Záznam z diskusie nájdete tu.

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk