Čo priniesol týždeň
20. 11. – 26. 11. 2017

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa

Koalícia za spoločné vzdelávanie kritizuje nové vzdelávacie programy Parlament prerokuje deväť školských návrhov Odborári kritizujú vyňatie učiteľov zo zvyšovania platov

 

Výrok týždňa

„Nielen v politike, ale aj v biznise je známe, že mnohé firmy mali úžasné stratégie, ale zlyhali na tom, ako sa realizovali. A tak je to aj so slovenským vzdelávaním. Môžeme mať na papieri najlepšie nápady, ale ak v realizácii necítiť zmeny, tak to bude dobre vyzerať len na papieri.“

Lucia Šicková
herná vývojárka z Pixel Federation
článku Denníka N | 23. 11. 2017

 

Výber z udalostí

 Kam sa posunula diskusia o inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku? V čom sa môžeme inšpirovať od nemeckých i slovenských škôl, ak chceme všetkým deťom dať šancu na kvalitné vzdelanie?

Aj týmto otázkam sa venuje správa zo zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktorú v októbri zorganizovalo Nové školstvo. Na tému „Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať“ diskutovali odborníci i praktici zo Slovenska s nemeckým expertom Wilfriedom W. Steinertom.

 

Nové školstvo sa pripojilo k vznikajúcej neformálnej Koalícii za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) s cieľom podporovať presadzovanie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Koalíciu podporujú rôzne mimovládne organizácie, odborníci, učitelia a rodičia.

„My občania, učitelia, rodičia, predstavitelia stavovských organizácií a občianskych združení, vyjadrujeme svoje znepokojenie z pokračujúceho stavu porušovania ústavných a medzinárodných  práv, osobitne práva na prístup všetkých detí ku kvalitnému vzdelávaniu a ich právo na primeranú podporu,“ uvádza koalícia v otvorenom liste, ku ktorému spustila aj petíciu.

Členovia koalície vo svojom prvom stanovisku konštatujú, že inkluzívne vzdelávanie je na Slovensku vážne ohrozované zavádzaním vzdelávacích programov pre rôzne kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vydáva Štátny pedagogický ústav. Za závažný problém považujú aj nedostatok odborných zamestnancov a pedagogických asistentov v slovenských školách.

Po tom, čo otvorený list Inklukoalícia odovzdala na ministerstve školstva, štátny tajomník Peter Krajňák (Most-Híd) jej zástupcov prijal, vypočul si ich požiadavky a prisľúbil, že sa nimi ministerstvo bude zaoberať.

„Návrh vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vypracoval Štátny pedagogický ústav na základe podnetov z praxe v roku 2016 v spolupráci s odborníkmi. Po schvaľovacom procese, ktorý zahŕňal aj verejné pripomienkovanie, vstúpili tieto programy do platnosti v septembri 2017,“ vyhlásil v tejto súvislosti Krajňák.

Na nerovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu v súvislosti s neoprávneným zaraďovaním rómskych detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia upozornil v uplynulom týždni bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO).

Pripomenul prípad súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch, ktorú rezort školstva vyradil zo siete aj z dôvodu, že približne 80 percent jej žiakov nepatrilo do špeciálnej, ale bežnej školy. V tejto súvislosti podal bývalý splnomocnenec aj viaceré trestné oznámenia. „Polícia kauzu nevyšetrila, nepostavila nikoho pred súd a trestné stíhanie v istom okamihu zastavila,“ doplnil Pollák.

Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) plánuje túto tému opäť otvoriť na rokovaní ľudskoprávneho výboru parlamentu. Chce na nej požiadať o správu z kontroly, ktorú malo ministerstvo vypracovať v 40 špeciálnych školách. „Budem žiadať, koľko kontrol vykonali a tiež, aby kontrolu dala ministerka urobiť vo všetkých špeciálnych školách,“ doplnila Verešová.

Časť detí, ktoré boli kvôli neodbornej a účelovej diagnostike zaradené do špeciálnej školy v Rokycanoch (okres Prešov), sa dnes vzdeláva v bežnej základnej škole v susednej obci Bajerov. O tom, aké dôsledky malo pre žiakov ich nesprávne zaradenie a ako dobiehajú zameškané, informovala reportáž RTVS.

Súčasný splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) na margo neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl skonštatoval, že problém nemožno riešiť iba na úrovni obcí. Myslí si tiež, že na Slovensku máme priveľa diagnostických zariadení a neraz dochádza ku konfliktu záujmov, najmä ak sú zriadené pri špeciálnych školách.

„Nie som presvedčený ani o tom, že vždy používame správnu metodiku pri testovaní týchto detí. Trestáme prvákov za to, že nevedia poriadne po slovensky alebo nemajú zručnosti, ktoré by potrebovali a potom ich posielame do špeciálnych škôl,“ povedal Ravasz.  Dodal, že vo viacerých slovenských obciach je len špeciálna škola, čo motivuje rodičov, aby do nej deti zapisovali. Iniciovať chce preto zmenu zákona, aby k takýmto prípadom nedochádzalo.

Nové i staronové návrhy v oblasti školstva bude na poslednej tohtoročnej schôdzi prerokovávať parlament.

 podľa návrhu koaličných poslancov Andreja Danka, Tibora Bernaťáka, Tibora Jančulu a poslankyne Evy Smolíkovej (všetci SNS) by sa rozhodovanie riaditeľa základnej umeleckej školy, školského zariadenia, jazykovej školy a materskej školy nemalo považovať za výkon verejnej moci a riaditelia týchto škôl a školských zariadení by po novom nerozhodovali v rámci správneho konania;

rovnaká skupina koaličných poslancov sa iným návrhom snaží presadiť podávanie elektronických prihlášok na stredné školy a umožniť zavedenie elektronickej formy podávania štatistických výkazov školou a školským zariadením, pričom obdobný návrh opozičného OĽaNO v minulosti ich podporu nezískal;

návrh opozičného poslanca Ota Žarnaya (SPOLU) má zakotviť právo pedagogického a odborného pracovníka na objektívne výberové konanie a spresniť povinnosti riaditeľa v tomto ohľade;

opozičné hnutie Sme rodina prichádza opätovne s návrhom, ktorý má umožniť činnosť školského logopéda v materských a základných školách a zadefinovať jeho povinnosti;

poslanci OĽaNO vo svojom návrhu presadzujú, aby bola zrušená povinnosť vyhotovovať triednu knihu v listinnej podobe, ak už je vedená v podobe elektronickej;

opozičné poslankyne Simona Petrík (SPOLU) a Zuzana Zimenová (nez.) opätovne predkladajú návrh, v ktorom sa usilujú umožniť vytváranie tzv. detských skupín pre deti v predškolskom veku;

tri ďalšie návrhy (tu, tutu) poslankyne Zimenovej majú rozšíriť pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením a aj ostatným žiakom prostredníctvom osobných asistentov, pomocných vychovávateľov a školských sestier.

Skutočnosť, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre rok 2018 neobsahuje zvýšenie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl skritizovali školskí odborári.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek skonštatoval, že postoj vlády vníma ako „pretrvávajúci nezáujem o prácu a dôstojné platové ohodnotenie takmer 100 tisíc pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl.“

Ku kritike sa pridali aj Nové školské odbory a Iniciatíva slovenských učiteľov, a to vyhlásením, že spôsob, akým Konfederácia odborových zväzov a vláda vylúčili pedagogických a odborných zamestnancov zo zvyšovania platov, považujú za diskriminačný.

Ďalšie výsledky z testovania PISA 2015, ktorým OECD zisťovala schopnosti tímového riešenia problémov u 15-ročných žiakov, ukazujú, že slovenskí žiaci dosiahli podpriemerné hodnotenie. Z 52 zapojených krajín dopadli horšie ako Slovensko už len Mexiko a Turecko.

 

Všimli sme si

 O tom, ako môže v praxi vyzerať inkluzívne vzdelávanie, ale aj o zásadných nedostatkoch vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením, pre portál Eduworld porozprávala Viera Orogváni, ktorá pôsobí ako asistentka pre dieťa do zdravotným znevýhodnením.

O tom, že pre napĺňanie skutočnej realizácie inklúzie vo vzdelávaní je nevyhnutné zabezpečiť potrebný počet asistentov učiteľa, sa hovorí v minulotýždňovej reportáži zo školy v susednej Českej republike.

O nedostatočnej podpore pedagógov na Slovensku rozprávala pre Denník N Sandra Sviteková, ktorá sa chcela po vyštudovaní histórie a filozofie stať učiteľkou, no kvôli nízkemu nástupnému platu radšej odišla do Rakúska, kde pracuje v potravinách. Ambície venovať sa vzdelávaniu sa však nevzdala a dnes spravuje videokanál Dejepis inak. Jedno z viacerých videí na túto tému si môžete pozrieť tu.

 Pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý pripadá na 20. novembra, zverejnil UNICEF výsledky novej analýzy. Podľa nej dnes až 180 miliónov detí v 37 krajinách žije v prostredí, kde pravdepodobnosť života v extrémnej chudobe a nechodenia do školy je väčšia, než by boli vyhliadky týchto detí v tých istých krajinách pred 20 rokmi.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: