Čo priniesol týždeň
20. 4. – 26. 4. 2015

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Kompetencie školských rád chcú oklieštiť aj predsedovia samosprávnych krajov Nový štátny vzdelávací program pre materské školy nebude zatiaľ záväzný ŠPÚ pripravuje pre učiteľov nové manuály V Dunajskej Lužnej otvorili novú modulovú základnú školu  Testovanie 9 bude vstupenkou na stredné školy Deň podpory remesiel v Trenčíne  Začalo testovanie OECD PISA 2015  Učiteľské noviny sú späť

 

Výrok týždňa

„Budúci učitelia jednoducho nie sú pripravení na realitu. Nie sú pripravení stretnúť v triede rozmanitosť a nie sú pripravení na to, že niektoré deti majú špecifické potreby. Dokonca podľa toho, čo odznelo nielen z úst študentky pedagogiky, ale aj odborníkov z tejto oblasti, budúci učitelia nie sú pripravovaní ani na to, ako si rozvrhnúť hodinu, ako zorganizovať rodičovské združenie, či ako vyplniť triednu knihu. Zisťujeme, že dostávajú počas štúdia množstvo akademických informácií a sú veľmi odborní vo svojom predmete. Pokiaľ ale ide o to, ako tým deťom informácie odovzdať a vedieť s nimi pracovať individuálne, tak sú úplne stratení.“
 

Jana Žitňanská
poslankyňa Európskeho parlamentu
Európske noviny | 22. 4. 2015

Výber z udalostí

 V novele školského zákona, o ktorej bude v máji rokovať parlament, navrhuje rezort školstva zaviesť právo veta pre obce a mestá v prvom kole výberu riaditeľa školy samosprávnym orgánom – radou školy. Rovnakú kompetenciu teraz požadujú aj samosprávne kraje. Predseda vlády Robert Fico po rokovaní s predsedami samosprávnych krajov ich požiadavku podporil. „Chceme zrovnoprávniť postavenie VÚC s inými zriaďovateľmi. V praxi to bude znamenať, že školská rada bude môcť navrhnúť za riaditeľa školy niekoho, ale buď tu bude právo veta, alebo tu bude možnosť samosprávneho kraja rozhodnúť o tom, či s takýmto kandidátom súhlasí, alebo nesúhlasí,“ povedal premiér.

 Ministerstvo školstva pripustilo, že zavádzať novinky v školstve bez potrebnej prípravy učiteľov nie je dobrý krok. Rozhodlo preto, že nový štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy nebude pre škôlky v budúcom školskom roku záväzný. Budú s ním pracovať iba vybrané škôlky v tzv. pilotnom režime. Učiteľky ostatných materských škôl zatiaľ prejdú potrebným školením. „Považujem to za správny krok. ŠVP sa bude dariť len vtedy, ak sa s ním vnútorne stotožnia všetky učiteľky a to je možné len vtedy, ak mu budú plne rozumieť,“ povedal minister školstva Juraj Draxler.

 Nové ŠVP sú vytvorené aj pre základné školy a gymnáziá a ukazuje sa, že aj učitelia týchto škôl potrebujú pri ich zavádzaní do praxe pomoc. Preto začal Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vytvárať manuály, ktoré majú učiteľom ukázať najjednoduchší spôsob, ako možno ŠVP preklopiť do školských vzdelávacích programov a ako zvládnuť zmeny, ktoré dokumenty prinášajú. Manuály by mali byť dostupné na webe ŠPÚ v júni. Nové ŠVP budú pre všetky základné školy a gymnáziá záväzné od už septembra tohto roku.

 Minister školstva Juraj Draxler odovzdal spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom v obci Dunajská Lužná do užívania novú modulovú školu s ôsmimi triedami. Rezort školstva prispel na jej výstavbu sumou 200 000 eur z celkovej sumy 397 400 eur.  „Deti sa teraz budú učiť v krásnych, účelových priestoroch, ktoré spĺňajú všetky nielen pedagogické požiadavky, ale aj hygienické, estetické a zdravotné. Domnievame sa, že modulové školy sú riešením ako najlepšie, najlacnejšie a najrýchlejšie postaviť chýbajúcu infraštruktúru na Slovensku,“ uviedol pri otváraní školy minister.

Minister pripomenul, že modulové školy boli na začiatku východisko z núdze a riešili najmä nedostatočné kapacity škôl s dvojzmennou prevádzkou, kde polovica detí navštevovala vyučovanie dopoludnia a polovica popoludní. „Nakoniec sa stali projektom, ktorý našiel pozitívnu odozvu na celom Slovensku,“ dodal minister.

V súvislosti s boomom modulových škôl na Slovensku sa opäť oplatí pripomenúť si video, ktoré sme si všimli v decembri minulého roka. Pozrite si, ako dokáže vhodná architektúra školy podporiť kreatívne učenie a nové pedagogické prístupy. To, že sa na Slovensku o podobných projektoch zatiaľ neuvažuje, nesúvisí zrejme iba s nedostatkom financií, ale aj inovatívnych nápadov vo vzdelávaní.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JRB95p7hKkQ[/youtube]

 Celoplošné testovanie deviatakov základných škôl – Testovanie 9 – sa má už od budúceho školského roka stať vstupenkou na stredné školy. Potvrdila to štátna tajomníčka Romana Kanovská v rozhovore pre Hospodárske noviny. „Testovanie 9 bude súčasťou prijímacej skúšky na strednú školu. Zákon stanoví, aký minimálny výsledok bude musieť žiak v Testovaní 9 dosiahnuť, aby bol prijatý na odbor strednej školy, ktorý končí maturitnou skúškou. Najslabší žiaci nebudú môcť ísť na tieto odbory,“ povedala štátna tajomníčka.

Výsledky Testovania 9 tak budú rozhodovať o tom, kto môže ísť na gymnázium a kto, povedané ľudovo, „iba na učňovku“. Remeselné odbory tak budú záchytnou stanicou pre tých najslabších. To veľmi neladí s doterajšou snahou rezortu oživiť u žiakov a ich rodičov prirodzený záujem o remeslá a presvedčiť ich, že sú tieto povolania dôležité, potrebné a v spoločnosti cenené. Za tým účelom sa realizuje napríklad aj projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu za 20 mil. eur.

 Dňa 24. 4. sa v Trenčíne konal pod záštitou prezidenta Andreja Kisku Deň podpory remesiel stredných odborných škôl 2015. Ide o súťažno-prezentačný deň pre stredné odborné školy, žiakov, pedagogických pracovníkov a verejnosť, ktorý každoročne organizuje občianske združenie  podpormeremesla.sk v rámci svojho projektu Education. „Tak ako každá spoločnosť potrebuje lekárov alebo učiteľov, potrebuje aj kvalitných remeselníkov. Bez kvalitných a poctivých murárov, stolárov, automechanikov, krajčírok, kuchárov alebo kaderníkov by sme rovnako nevedeli fungovať. Našim cieľom je učiť mladých ľudí nové zručnosti a ukázať im, že remeslom sa dá uživiť a pritom ho robiť s láskou, “ priblížil aktivity spojené s Dňom remesiel iniciátor projektu Branislav Grőhling.

Pozrite si video, v ktorom sa dozviete viac:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Dsv9MYsFwh4[/youtube]

 V uplynulom týždni sa začalo hlavné testovanie 15-ročných žiakov v rámci medzinárodného overovania zručností OECD PISA. Testovanie potrvá do 1. 5. a zapojí sa doň približne 7600 žiakov z takmer 300 základných a stredných škôl. V testovaní sa preverí ich čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť.

 Učiteľské noviny sú späť. Ministerstvo školstva ich obnovilo po niekoľkých mesiacoch odmlky v elektronickej podobe na adrese www.ucn.sk. Súčasťou Učiteľských novín bude aj jednoduchý blogový systém, ktorý redakcia plánuje spustiť v máji.

Všimli sme si

 V Českej republike sa ministerstvo školstva usiluje o podobné zjednotenie pravidiel postupu na stredné školy ako na Slovensku. Vstupenkou na stredné školy však nemá byť jednotný test na výstupe zo základnej školy, ale jednotný prijímací test na stredných školách.

Jednotné prijímačky na stredné školy majú v ČR svojich zástancovodporcov. „Kritickým bodem jsou centrálně nebo krajem plánované nepodkročitelné limity pro přijetí na maturitní obor. Ty považuji za nepřípustný zásah do pravomocí ředitele školy i do volby žáka a jeho rodičů, který ignoruje netestované i netestovatelné součásti osobnosti žáka. Moderní školství by mělo mít za cíl dovést každého žáka na jeho osobní maximum, nikoli mu znemožnit další rozvoj na základě jednoho testování v pubertě,“ komentoval pripravované testovanie Janek Wágner, šéfredaktor portálu Česká škola.

Testy pre prijímacie konania na stredných školách, ktoré sa pilotne realizovali 15. a 16. 4., sú dostupné na webe Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

 Iuventa spustila projekt pre mladých Za jedno lano, realizovaný v rámci programu Európskej komisie Erasmus+. Projekt  má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť na tvorbe politík na rôznych úrovniach a vytvoriť priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Pozrite si video, v ktorom sa dozviete viac:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sLfu1uHTTMk[/youtube]

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte nás | 2% z daní

 V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom alebo 2% z daníPodporte nás!

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk