Čo priniesol týždeň
23. 10. – 29. 10. 2017

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa

Autori Učiaceho sa Slovenska vyzvali na racionálnu diskusiu Premrhané eurofondy vyšetrujú Peniaze chýbajú na učebnice, asistentov aj platy učiteľov

 

Výrok týždňa

„Vytvoriť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je úloha nanajvýš potrebná. Mala by sa stať prioritou celej vlády, nielen rezortu. Nie je to úloha, ktorú by mohol splniť jeden minister alebo jeden expertný tím. Nie je to však ani úloha, ktorá by bola nerealizovateľná pri naplnení potrebných, vopred jasne definovaných predpokladov.“

Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš,
Juraj Vantuch, Emil Višňovský, Libor Vozár

autorský tím Učiaceho sa Slovenska
spoločnom stanovisku| 29. 10. 2017

Výber z udalostí

 Nové školstvo v októbri zorganizovalo v poradí už štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky na tému spoločného vzdelávania detí s rôznorodými potrebami. Fotogalériu, videozáznamy a prezentácie rečníkov si môžete pozrieť tu.

Zohľadňovanie individuálnych potrieb a rovný prístup všetkých detí ku kvalitnému vzdelaniu zdôrazňuje aj reformný dokument Učiace sa Slovensko (UsS), ktorý začiatkom októbra skupina expertov odovzdala do rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej (nom. SNS).

Na vyhlásenia o meškaní či nerealizovateľnosti Učiaceho sa Slovenska a zmienky o „premrhaných peniazoch“ v súvislosti s jeho tvorbou autori dokumentu zareagovali stanoviskom, podľa ktorého sa z diskusie o zmenách v školstve vytráca racionalita.

V spoločnom vyhlásení ďalej konštatujú, že „počas tvorby finálnej verzie nevideli problém v tom, že pôjde o koncepciu a víziu, ktorej obsah sa spracuje do realizačnej podoby Národného programu (…) Po nástupe do funkcie sa nositeľom úlohy stala nová ministerka školstva, ktorá má plné právo a zodpovednosť postaviť sa k nej podľa vlastného uváženia, dotvoriť ho a predložiť do vlády pod názvom Národný program.“

O tom, že ministerka školstva bude pre tvorbu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania potrebovať podporu celej vlády, písal aj vysokoškolský pedagóg Štefan Samson.

Ministerka Martina Lubyová (nom. SNS) v súvislosti s Učiacim sa Slovenskom a zavádzaním reformy do praxe v uplynulom týždni reagovala aj na otázku poslanca Branislava Gröhlinga (SaS). Ten vyhlásil, že by mala povedať, „či príde sľubovaná reforma alebo sa bude na rezorte školstva len kúriť a svietiť.“

Komunikačný odbor ministerstva poslancovi odpovedal, že expertná skupina na ministerstve UsS rozpracuje do podoby národného programu, ktorý „bude obsahovať už aj akčné plány, vrátane finančného krytia jednotlivých opatrení.“

O rezorte školstva sa stále intenzívne hovorí aj v súvislosti s čerpaním eurofondov. Viaceré podnety vyšetruje polícia. „V súvislosti s výzvou a podozrením z korupcie, kde mal byť žiadaný úplatok 20 percent z ceny, eviduje Národná protikorupčná jednotka niekoľko podnetov priamo od žiadateľov o príspevok z eurofondov,“ potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.

Ďalší eurofondový projekt, v ktorom sa mali poskytovať bezplatné vzdelávacie kurzy prostredníctvom 25 poradenských centier, po štyroch rokoch vyšetruje Európsky úrad na boj proti podvodom (OLAF). V prípade je vedené aj trestné stíhanie pre subvenčný podvod. Exminister Dušan Čaplovič (Smer-SD), ktorý rezortu šéfoval v čase začatia projektu, ho naďalej považuje za dobrý a žiaduci.

Ministerstvo školstva medzitým verejnosť informovalo o personálnom posilnení Sekcie štrukturálnych fondov, do ktorej prijalo experta Rastislava Igliara.

„Nastupujem na ministerstvo s cieľom obnoviť dôveryhodnosť rezortu pri čerpaní eurofondov. Je pre mňa kľúčové naštartovať mechanizmus čerpania tak, aby všetci naši partneri, t.j. žiadatelia a prijímatelia, sa v maximálnej možnej miere mohli sústrediť na svoje výskumné aktivity a zavádzanie inovácií,“ uviedol Igliar.

Na motivovanie učiteľov zvýšením ich platov z eurofondových zdrojov vyzvala ministerku školstva opozičná SaS. „Pri priemernom plate 690 eur v hrubom nemáme šancu prilákať kvalitných mladých učiteľov. Preto navrhujeme, aby sa významná časť prostriedkov z eurofondov použila na zvýšenie motivácie nových učiteľov a na ocenenie profesne starších,“ píše sa v stanovisku strany.

Ministerstvo v reakcii na výzvu upozornilo, že z eurofondov nie je možné hradiť platy učiteľov, ani ich zvyšovať, pretože „sú doplnkovým zdrojom k zdrojom štátneho rozpočtu a nie je možné nimi nahrádzať úlohu a zodpovednosť členského štátu,“ reagoval rezort. Či si túto úlohu a zodpovednosť  Slovensko dnes plní, stanovisko neuvádza.

O nedostatku financií na zabezpečenie dostatočného množstva učebníc pre školy informovali Hospodárske noviny, ktoré sa v súvislosti s touto témou pýtali aj na názory učiteľov a rodičov.

Na skutočnosť, že v slovenských školách dlhodobo chýbajú asistenti učiteľa, ktorí by sa počas vyučovania venovali deťom so zdravotným znevýhodnením, upozornil Rádiožurnál Rádia Slovensko (od 16:06).

 

Príbehy rodín s človekom s autizmom, ktoré ostávajú dlhé roky bez pomoci štátu a sú odkázané samé na seba, opisuje reportáž Denníka N. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská konštatuje, že situácia je alarmujúca a je nutné riešiť ju zvýšením počtu zariadení pre deti i dospelých.

„Dieťa nie je v nepretržitej starostlivosti rodičia. Počas dňa sa zapája do skupinových aktivít ľudí so zdravotným postihnutím. Zamestnanci poskytnú pomoc rodičovi aj pri iných potrebách. V prípade straty rodiča dieťa zostáva aspoň v známom prostredí,“ opisuje komisárka zariadenia, ktorých je u nás akútny nedostatok.

Slovenská komora učiteľov (SKU) nesúhlasí s aktuálnym znením vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením pre materské a základné školy, ktoré vypracoval Štátny pedagogický ústav. Programy sú platné od 1. septembra 2017 a SKU vyzýva odbornú pedagogickú verejnosť na zasielanie pripomienok. Odoslať ich možno tu.

 

Všimli sme si

 Téme autizmu sa venuje aj nový seriál s názvom „The Good Doctor“, v ktorom ako hlavná postava vystupuje mladý autista. Ako šikovnému chirurgovi sa mu podarí zamestnať v prestížnej nemocnici, no aj v tomto prostredí čelí neprijatiu a nepochopeniu zo strany niektorých kolegov.

 

  Organizátori Plesu v opere sa rozhodli najbližší ples na začiatku budúceho roka venovať téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Riaditeľka plesu Andrea Cocherová vysvetľuje, prečo podporu tejto témy považuje za náročnú, no dôležitú.

 

  Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zverejnila výročnú správu Global Education Monitoring, z ktorej vyplýva, že v 128 krajinách sveta dokončilo základnú školu v rokoch 2010-2015 iba 83 % detí. Ešte horšia je situácia na vyšších stupňoch vzdelávania. V kategórii 12- až 14-ročných je podiel 69 % a 15- až 17-ročných len 45 %. Autori správy vyzvali vlády, aby deťom zabezpečili právo na vzdelanie a upozornili, že na to dnes vo svete dnes chýba 33 miliárd eur.

Študenti Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, ktorí nedávno v priestoroch cudzineckej polície podporili svoju zahraničnú učiteľku usilujúcu sa o predĺženie pobytu na Slovensku, napísali otvorený list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Navrhli v ňom opatrenia na zlepšenie situácie cudzincov na Slovensku.

O tom, že ministerstvo vnútra a Slovenská informačná služba sa iným deťom intenzívne venuje, si môžete prečítať v blogu Ligy za ľudské práva.

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Zdroj fotografie: plesvopere.sk | Dobročinný Ples v opere podporí inkluzívne vzdelávanie na Slovensku

Prihláste sa na odoberanie newslettra: