Čo priniesol týždeň
23. 2. – 1. 3. 2015

Čo priniesol týždeň


Témy týždňa

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalší  Učiteľky materských škôl potrebujú pomoc pri zavádzaní nových vzdelávacích programov do praxe  Niektorí učitelia možno prídu aj tento rok v lete o prácu  Zamestnávatelia vyostrujú diskusiu o návrhu zákona o odbornom vzdelávaní  Vzájomné uznávanie diplomov v Českej republike a na Slovensku sa konečne stane realitou


Výrok týždňa

„Ľudia, ktorí pracujú v školskom teréne, potrebujú mať pocit, že dostávajú plný servis z ministerstva a z organizácií, ktoré spadajú pod ministerstvo. Myslím, že toto sa nám už darí dostávať pod kontrolu. Druhou fázou teraz bude väčšia spoločenská diskusia a príprava strategických materiálov, ktoré by mali spoločnosti povedať, ako vlastne má vyzerať školstvo v budúcnosti. Na 28. marca, symbolicky na Deň učiteľov, zvolávam veľký okrúhly stôl na tému budúcnosti školstva a otvoríme aj Správu o stave školstva.“

Juraj Draxler
minister školstva, vedy, výskumu a športu
vyjadrenie v relácii RTVS O 5 minút 12 | 1. 3. 2015


Výber z udalostí

 Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalšie organizácie. Našim novým partnerom sa stala mimovládna organizácia PDCS, ktorá poskytuje profesionálne konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu a občianskej participácie.  „Do kampane Chceme vedieť viac sme sa zapojili, lebo veríme, že nastavenie vzdelávacieho systému je kľúčovo dôležité pre budúcnosť Slovenska, a že cesta k zmene vedie cez verejný dialóg,“ napísali nám ľudia z PDCS.

 Sekcia materských škôl pri Slovenskej komore učiteľov (SKU) vyjadrila obavy, že sa bude opakovať situácia z roku 2008, kedy ministerstvo školstva zaviedlo do praxe nové štátne vzdelávacie programy (ŠVP) bez potrebnej pomoci pre učiteľov. Inovované ŠVP pre materské školy pedagógovia vítajú, ich schválenie dokonca podporili v minulom roku aj petíciou, teraz sa však obávajú, že im ministerstvo neposkytne včas potrebnú metodickú podporu pri ich uvádzaní do praxe.

 Novela zákona, ktorým sa upravujú podmienky zamestnávania učiteľov na dobu určitú tak, aby neprišli o prácu v čase letných prázdnin, vstúpi do platnosti až 1. 3. 2015. Nové školské odbory a SKU upozornili ministerstvo školstva, že zmluvy uzatvorené do tohto dátumu učiteľov dostatočne nechránia a viacerým z nich aj tento rok hrozí, že ostatnú v lete bez práce.

Minister školstva Juraj Draxler v reakcii na upozornenie vyzval riaditeľov škôl, aby takéto zmluvy predĺžili„Vyzývam riaditeľov, ktorí majú dnes podpísané zmluvy do konca júna, aby ich predĺžili o ďalšie dva mesiace,“ povedal minister. „Je to nemorálne – na učiteľoch, ktorí vykonávajú náročnú prácu, takýmto spôsobom šetriť. Tam, kde sú takéto podozrenia, bude konať aj ministerstvo práce a bude vysielať na takéto pracoviská kontroly,“ dodal šéf rezortu.

 Diskusia o návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave naberá na obrátkach. Časť zamestnávateľov sa obrátila na ministerstvo školstva s požiadavkou, aby zodpovednosť za odborné vzdelávanie niesol aj naďalej štát a žiada návrh zákona v tomto zmysle pozmeniť. Ďalšia časť zamestnávateľov naopak trvá na tom, že podobu odborného vzdelávania musia aktívne spoluvytvárať aj zamestnávatelia a upozorňuje, že ak táto základná myšlienka zo zákona vypadne, zákon nepodporí.

Minister školstva Juraj Draxler pripustil, že znenie návrhu zákona sa ešte bude meniť. „Rokujem so všetkými a snažím sa prísť s kompromisom, ktorý by uspokojil jednu aj druhú stranu,“ povedal v diskusii so zástupcami zamestnávateľov v relácii O 5 minút 12.

 Ministerstvo školstva informovalo, že sa uskutočnila výmena ratifikačných listín k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorá bola podpísaná v Prahe 28. 11. 2013. Od 28. 3. 2015 budú doklady o vzdelaní vydané v oboch štátoch navzájom rovnocenné.  „Táto zmluva výrazne pomôže zjednodušiť proces uznávania diplomov občanom oboch krajín, a tým aj ich uplatnenia sa na pracovnom trhu,“ vysvetlil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

 

Všimli sme si

 Prvý marcový deň sa od roku 2012 po celom svete oslavuje Deň budúcnosti (Future Day). Celosvetové oslavy Dňa budúcnosti prebiehajú v podobe rozličných podujatí zameraných na budúcnosť, najmä seminárov, konferencií a diskusií. „Väčšina sviatkov oslavuje historické udalosti, sústredí sa na minulosť. Prečo ale neosláviť to, čo ešte len príde, keď sa čoraz viac ľudí na celom svete sústreďuje na vytváranie radikálne lepšej budúcnosti?,“ vyzvali na zamyslenie ľudí z celého sveta organizátori tejto medzinárodnej udalosti.

 Na svetovom summite Inovácie pre zdravie, ktorý sa konal nedávno v Katare, predstavili britskí účastníci profesor lord Darzi of Denham, bývalý minister zdravotníctva a profesor lord Richard Layard z London School of Economics správu venovanú téme duševného zdravia detí a ich pocitu spokojnosti a pohody (well-being). Správa upozorňuje na to, že v priemere každé desiate dieťa dnes trpí pocitmi úzkosti a bojuje s problémami, s ktorými si nevie poradiť. Podľa autorov správy by preto mali školy venovať rovnakú pozornosť rozvoju komunikačných zručností a ďalších predpokladov pre spokojný život detí, akú venujú napríklad matematike či jazykom.

Správa uvádza 10 bodov, na ktoré je potrebné sústrediť sa:

 komunitné stratégie – každá komunita, do ktorej je škola zasadená, by mala mať vytvorený plán ako sa chce starať o blaho detí, ktoré v nej žijú;

 rovný prístup pri posudzovaní výkonov a hodnotení –rovnako intenzívnu pozornosť je potrebné venovať všetkým deťom bez rozdielu, ako deťom talentovaným, tak i deťom s hendikepom;

 univerzálnosť – v škole by mali byť odborníci (vrátane zdravotníkov), ktorí budú deťom vedieť  poskytovať širokú škálu podporných služieb;

 profesionalita – podmienkou úspechu je dobrá kvalita poskytovaných služieb a kvalitná príprava odborníkov;

 škola zameraná na „well-being“ – cieľom každej školy by malo byť vytváranie dobrej atmosféry v škole, podpora otvorenej komunikácie a pestovanie dobrých vzťahov;

 spätná väzba  – školy by mali sledovať a vyhodnocovať, nakoľko sa im darí v tomto cieli uspieť a čo treba zlepšiť;

 príprava učiteľov – učitelia by sa mali naučiť vedieť sledovať rozpoloženie svojich žiakov a mali by vedieť s nimi pracovať aj v tejto oblasti;

 ciele udržateľného rozvoja – treba si určiť a reálne uskutočňovať konkrétne kroky, ktoré sledujú fyzické a duševné zdravie žiakov.

 Minister školstva Juraj Draxler sa prednedávnom stretol s mladými absolventmi univerzít, ktorí sa na Slovensku zapojili do programu Teach for Slovakia, ktorý je súčasťou medzinárodného programu Teach For All (TFA), známeho vo viac ako 30 krajinách sveta.

V tejto súvislosti stojí za zmienku vyjadrenie fínskeho pedagóga a odborníka na vzdelávacie reformy Pasi Sahlberga, ktorý v súčasnosti pôsobí na Harvardskej univerzite. Upozornila naň spoločnosť Scio vo svojom súhrne noviniek zo sveta vzdelávania.

Pasi Sahlberg uviedol 3 dôvody, pre ktoré sa Fínsko do programu TFA pravdepodobne nikdy nezapojí:

 pedagogické vzdelanie vs. krátkodobý kurz – učiteľské vzdelávanie je vo Fínsku pomerne náročné, trvá 5 rokov a viac a zahŕňa aj rozsiahlu prax v školách; kurzy pre účastníkov TFA sú iba niekoľkotýždňové s veľmi obmedzenou praxou;

 celoživotná kariéra vs. krátkodobá skúsenosť: učiteľstvo je vo Fínsku profesiou s vysokým spoločenským statusom, drvivá väčšina učiteľov je so svojou prácou spokojná a iba necelá desatina z nich odchádza zo školstva kvôli inému zamestnaniu; účastníci TFA pobudnú v školstve spravidla iba 2 roky a za ten čas si ani nestihnú vytvoriť potrebný kontakt s pedagogickou komunitou;

 sociálny kapitál vs. ľudský kapitál: vo Fínsku sa kladie veľký dôraz na tímovú spoluprácu učiteľov a sociálny kapitál v podobe profesionálnej komunity je považovaný za základný prvok kvalitného vyučovania; TFA síce kladie dôraz na rozvoj ľudského kapitálu, no opomína dôležitosť tímovej spolupráce v učiteľskej komunite.

 Vo svete existuje veľa ďalších iniciatív, ktoré pomáhajú deťom v učení a učiteľov podporujú v ich náročnej práci. Jednou z nich je napríklad aj iniciatíva Learning Leaders, ktorá sa sústreďuje na rodičov a snaží sa ich aktívne vťahovať do práce v prospech školskej komunity.

Iniciatíva si kladie za cieľ pomôcť každému jednému žiakovi zvládnuť školské učivo a motivovať ho k čo najlepším výkonom. Ukazuje, že najefektívnejšia cesta, ktorá k tomu vedie, je cesta skutočnej partnerskej spolupráce školy a rodiny a k tejto spolupráci vyzýva všetkých aktérov spoločenskej diskusie.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gwEPv2ob_QI[/youtube]


Pripravujeme

 O budúcnosti vzdelávania na Slovensku diskutujeme na pôde kampane Chceme vedieť viac už vyše roka. V marci organizujeme ďalšie 2 workshopy pre verejnosť, na ktorých budeme uvažovať spoločne s expertmi z neziskových organizácií, akademickej obce a verejnej správy o tom, aké zmeny možno v oblasti vzdelávania v budúcnosti očakávať a ako na ne bude náš vzdelávací systém reagovať.

Workshopy sa uskutočnia 6. 3. a 10. 3. v priestoroch knižnice PDCS. Za poskytnutie priestorov nášmu novému partnerovi ďakujeme!

 Tím kampane Chceme vedieť viac prispeje do programu konferencie Učíme pre život 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 20. – 22. 3. 2015 v Poprade. Učiteľom najprv ponúkneme príležitosť  diskutovať spolu s nami o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na špeciálnom workshope, kde sa odpútame od problémov súčasnosti a budeme slobodne uvažovať spôsobom „Čo keby to bolo takto…?“

Na ďalšom podujatí v rámci konferencie ponúkneme učiteľom pomoc pri všestrannej a participatívnej premene školy na priestor, v ktorom sa s každým ráta, dobre sa v ňom učí, komunikuje a spolupracuje. Ukážeme, prečo je to dôležité a čo všetko môže taká „maličkosť“ zmeniť. Príďte sa pochváliť, čo funguje u vás a inšpirujte nás svojimi skúsenosťami!


Človeče, zapoj sa!

Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.


Kampaň pokračuje | Podporte nás

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme Vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom. Podporte nás!

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk