Čo priniesol týždeň 23. 3. 2020 – 29. 3. 2020

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) predstavil svojich troch štátnych tajomníkov | Foto – TASR/minedu.sk

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) predstavil svojich troch štátnych tajomníkov | Foto – TASR/minedu.sk

 

Témy týždňa

Deň učiteľov si pedagógovia pripomenuli doma • OECD zverejnila ďalšie zistenia aj o slovenských učiteľoch • Parlament schválil prvé opatrenia v školstve v reakcii na pandémiu • Štátni tajomníci rezortu predstavili svoje priority

 

Výrok týždňa

„Dovoľte mi, aby som vám popriala otvorenosť. Otvorenosť v tom, že sa dnes všetko mení a je dobré ponechať si to staré, ak to funguje, ale nebáť sa prijať aj nové výzvy, zmeny, nové skúsenosti, lebo iba tak sa môžeme posunúť dopredu. Dovoľte mi, aby som vám popriala vnútornú slobodu, lebo tá je predpokladom inovatívnosti a odvahy experimentovať. A viem že k tomu potrebujete aj podporu z vedenia svojich vlastných škôl. (…) Ešte raz vám ďakujem za všetko, čo robíte pre naše deti a mládež a verím, že to spolu zvládneme.“

 

Zuzana Čaputová
prezidentka SR
príhovore pri príležitosti Dňa učiteľov | 28. 3. 2020

 

Výber z udalostí

• Na Deň učiteľov okrem prezidentky Zuzany Čaputovej pedagógom poďakoval aj nový minister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Ďakujem im, že sú veľmi kreatívni a dokážu sa prispôsobiť niečomu, na čo sme neboli nejakým spôsobom pripravení,“ uviedol minister a zároveň učiteľov vyzval, aby boli v časoch karantény a dištančného vzdelávania ústretoví aj k rodičom.

• Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) začiatkom uplynulého týždňa zverejnil zistenia z druhej časti medzinárodnej správy OECD Teaching and Learning International Study 2018 (TALIS 2018). Na Slovensku sa do štúdie zapojilo 181 škôl s 3046 učiteľmi druhého stupňa základných škôl a z nižších ročníkov osemročných gymnázií, ako aj riaditelia škôl. Tu sú zaujímavé zistenia:

V priemere krajín OECD iba 26 % učiteľov a 37 % riaditeľov zapojených do štúdie vyjadrilo súhlas alebo rozhodný súhlas s tvrdením, že povolanie učiteľa je spoločnosťou oceňované. Na Slovensku je tento podiel ešte výrazne nižší a zároveň najnižší zo všetkých krajín OECD. Vnímané ocenenie spoločnosťou deklarovalo len 4,5 % slovenských učiteľov a 2 % riaditeľov.

x Učitelia pracujúci v mestách vo väčšej miere uvažujú nad tým, či by nebolo lepšie vybrať si iné povolanie.

Spomedzi krajín OECD iba v Českej republike, na Slovensku a v Izraeli viac než 90 % riaditeľov uviedlo, že pracujú na plný úväzok a zároveň majú aj povinnosť vyučovať žiakov.

x V priemere krajín OECD 39 % učiteľov a 46 % riaditeľov súhlasí alebo rozhodne súhlasí s tvrdením, že sú spokojní so svojim platovým ohodnotením. Na Slovensku je s ohodnotením spokojných len 18 % učiteľov a 23 % riaditeľov škôl.

x Možnosť aktívne sa podieľať na rozhodnutiach na Slovensku dáva žiakom len 60 % škôl v porovnaní s takmer 81%-ným priemerom krajín OECD.

x Podľa veľkej časti riaditeľov slovenských škôl majú učitelia hlavnú zodpovednosť pri tvorbe školského poriadku (OECD 40 %, SR 59 %); pri tvorbe systému hodnotenia žiakov (OECD 42 %, SR 62 %); pri určovaní obsahu predmetov (OECD 52 %, SR 62 %) a pri rozhodovaní o tom, ktoré učebné materiály sa budú používať (OECD 75 %, SR 73 %).

Podrobnejšie zistenia z 2. časti štúdie TALIS 2018 sumarizuje NÚCEM tu.

 

• O nových opatreniach na pomoc učiteľom, žiakom a rodičom v čase zatvorených škôl sa prezidentka Čaputová rozprávala s ministrom školstva Gröhlingom. Prezidentka zároveň podpísala expresne prijatú novelu školského zákona, ktorú na návrh vlády schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní prakticky zo dňa na deň.

Po novom  minister školstva v mimoriadnej situácii oprávnenie rozhodovať o zmenách termínov prijímacích skúšok, maturitných skúšok, zápisov do škôl či o presune alebo zrušení plošných testovaní žiakov. Aktuálne opatrenia zosumarizoval minister Gröhling:

x školy zostanú zatvorené až do odvolania;

x písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia;

x ústna časť maturitnej skúšky sa má konať najskôr 14 dní po obnovení prezenčnej výučby;

x ruší sa Testovanie 9 v prebiehajúcom školskom roku;

x prihlášky na stredné školy možno podať do 15. mája, a to aj bez potvrdenia od lekára;

x prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna;

x zápisy do základných škôl sa majú uskutočniť v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí;

x podávanie žiadostí o prijatie do materskej školy bude možné od 30. apríla do 31. mája 2020.

• Minister školstva naďalej predpokladá, že prebiehajúci školský rok sa riadne ukončí 30. júna. „Plánujeme, aby letné prázdniny boli v mesiacoch, ako majú byť,“ vyhlásil Gröhling s tým, že ministerstvo pripraví usmernenia k presúvaniu časti učiva do ďalšieho školského roka. Minister zároveň zdôraznil, že učitelia by kvôli mimoriadnej situácii mali upustiť od prísneho známkovania.

Zmieriť sa s tým, že v nasledujúcich mesiacoch žiaci nestihnú prebrať všetko, učiteľom odporúča analytička iniciatívy To dá rozum a vysokoškolská pedagogička Petra Fridrichová„Bolo by mylné a stresujúce pre každú jednu stranu, ak by sa o to snažili,“ hovorí Fridrichová.

• V uplynulom týždni ministerstvo školstva spolu so zástupcami mimovládnych organizácií oficiálne predstavilo nový portál učímenadiaľku.sk, ktorý obsahuje informácie o termínoch prijímacích a maturitných skúšok a zápisov do škôl, odporúčania a metodické pokyny pre školy, ako aj digitálne spracované učivo.

Už v prvom dni fungovania mal portál vysokú návštevnosť. Počet pozretí jednotlivých stránok sa pohyboval na úrovni 588 678 vzhliadnutí. Najviac navštevovanými na stránke boli online zdroje, ktoré môžu využiť učitelia pri aplikácii dištančného vzdelávania, aktuálne zmeny termínov v organizácii školského roka, no často vyhľadávanými boli aj odporúčania na zadávanie úloh online, rady a tipy,“ uvádza ministerstvo. Rezort zároveň zriadil bezplatnú poradenskú linku pre učiteľov a rodičov.

• Noví štátni tajomníci ministerstva školstva predstavili prioritné oblasti svojho pôsobenia. Monika Filipová bude zodpovedná za národnostné školstvo a reformu financií, okrem toho sa chce venovať aj inkluzívnemu vzdelávaniu. Štátny tajomník pre oblasť vedy a výskumu Ľudovít Paulis uviedol, že je pripravený identifikovať projekty, ktoré by mohli pomôcť pri riešení problémov súvisiacich so šírením koronavírusu. Štátny tajomník pre oblasť športu Ivan Husár prisľúbil zavedenie voľnočasových poukazov, podporu športu pre seniorov a sprehľadnenie toku financií určených na šport.

Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva školstva sa stal Igor UrbančíkNa Úrade vlády SR za expremiéra Mikuláša Dzurindu dozeral ako senior manažér na eurofondové projekty, následne prešiel do tímu Ivety Radičovej. (…) Po páde Radičovej vlády prešiel na ministerstvo dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD) a riadil sekciu zahraničných vzťahov,“ píše o Urbančíkovi magazín Trend. Nový generálny tajomník úradu pracoval aj pre Moniku Beňovú (Smer-SD) a súčasného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS).

• Ďalšie správy zo školstva v dobe pandémie:

x To, že v súčasnosti od rodičov chceme, aby učili svoje deti doma bez ohľadu na ich vzdelanie, konštatuje riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová„Trochu sa obávam toho, či viac neškodíme, než pomáhame vzdelávaniu detí tým, že nechávame výklad nového učiva na rodičov. Obávam sa, aké to môže mať rôzne negatívne dôsledky,“ myslí si Motlová.

x Ako sa so zatvorenými školami a dištančnou výučbou vyrovnávajú deti, ktoré nemajú internet, v rozhovore pre Denník N opisuje Mariana Korbelová, riaditeľka základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktorú navštevujú aj deti z vylúčenej rómskej komunity.

x Súhrn základných postupov a pravidiel pre uľahčenie a efektívnejšie zvládanie vzdelávania chudobných rómskych detí na diaľku pre učiteľov pripravili Vlado Rafael a Barbora Vaněk.

x To, že pandemická situácia a zatvorené školy môžu byť pre budúcnosť vzdelávania na Slovensku šancou, ktorú by sme nemali premárniť, si myslí vysokoškolský pedagóg Branislav Pupala. V článku pomenúva desať princípov, ktorými by sme sa mali riadiť pri zmene v súčasnosti platných vzdelávacích programov.

• O tom, že aj medzi doposiaľ menej otvorenými školami sa nájdu také, ktoré flexibilnejšie reagujú na potreby detí, pre české DVTV hovoril Tomáš Feřtek z portálu EDUin.

 

Všimli sme si

• Bratislavské Divadlo Aréna v spolupráci so spoločnosťou Datalan spúšťa vzdelávací projekt Detská Univerzita Komenského (DUK) Online špeciál. Je určený deťom na celom Slovensku a sprístupňuje 44 video prednášok slovenských aj zahraničných osobností, ktoré boli súčasťou posledných piatich ročníkov DUK. Projekt bude prístupný na platforme dukonline.sk do 3. mája.

• Iniciatíva To dá rozum (TDR) publikovala ďalšie články o odporúčaniach na kvalitatívnu zmenu školstva. Analytik Peter Dráľ píše o navrhovaných zmenách kvalifikačných predpokladov na riaditeľov škôl. Analytička Katarína Vančíková konštatuje, že jediným kritériom na vstup dieťaťa do školy by časom malo byť iba dovŕšenie konkrétneho veku.

• Nad tým, čo môžeme očakávať od nového vedenia ministerstva školstva v oblasti výskumu a vývoja, sa v blogu zamýšľa výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity Daniel Straka.

• V marci sa premiéry dočkal okrem iných aj mimoriadne aktuálny seriál Rodičia (Breeders). V komediálnej sérii sa rodičia snažia zvládnuť prácu na plný úväzok, starnúcich rodičov, hypotéku, rozpory medzi sebou aj nezávideniahodné prekážky, ktoré im do cesty kladie výchova ich dvoch malých detí.

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk