Čo priniesol týždeň
23. 6. – 29. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sme diskutovali o budúcnosti vzdelávania so žiakmi základnej školy v Lozorne  Nové školstvo zverejnilo v plnom znení ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve  SKU zverejnila výsledky dotazníkového prieskumu v materských školách  NÚCEM zverejnil zistenia medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2013  Minister Dušan Čaplovič zhodnotil uplynulý školský rok  Výmenu ministra školstva predseda vlády zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil

 

 

Výrok týždňa

„To, že Čaplovič odíde a nahradí ho napríklad štátny tajomník z minfinu Peter Pellegrini, školstvom už v tomto volebnom období nepohne. Keďže Pellegrini za posledné roky vymetal všetky IT konferencie, tak nanajvýš s veľkou pompou rozdá žiakom viac tabletov, ktoré im budú nanič. Lebo problém školstva nemá s počtom tabletov na jedného žiaka vôbec nič. Ale aj symbolický význam, že úradník ako Čaplovič bude s hanbou odídený pre neschopnosť, bude mať svoju malú cenu.“

František Múčka
ekonomický komentátor
komentári v denníku SME | 29. 6. 2014

  

 

Výber z udalostí

 Ekonomický týždenník Trend, ktorý je mediálnym partnerom kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, uverejnil rozhovor s anglickým expertom na inklúziu vo vzdelávaní Danielom Sobelom, ktorý prišiel na Slovensko na pozvanie Nového školstva a Nadácie Milana Šimečku. Daniel Sobel v rozhovore priblížil praktické skúsenosti anglických škôl s inkluzívnym vzdelávaním a podčiarkol finančnú výhodnosť inkluzívneho vzdelávania: „Prevádzka špeciálnych škôl je omnoho nákladnejšia a menej efektívna. Ak tieto peniaze dáte do normálnych škôl, ušetríte a to hlavne z dlhodobého hľadiska, lebo školy budú produkovať menej celoživotných poberateľov sociálnych dávok.  Dôležité pritom je zosúladiť vzdelávanie spolu so sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, lebo keď ich riešite osobitne, mrháte časom a čas sú peniaze. Integrovaný model šetrí obrovské zdroje“.

Verejnú prednášku Daniela Sobela priblížil svojim čitateľom aj ďalší mediálny partner, časopis Mama a ja, a to v aktuálnom júlovom čísle.

 V rámci kampane sme dňa 23. 6. v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti – OSF zorganizovali ďalší tvorivý workshop v obci Lozorno. O budúcnosti vzdelávania sme diskutovali s ôsmakmi a deviatakmi základnej školy na Staničnej ulici.

 Portál o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk zverejnil v plnom znení ministerské návrhy na zmeny kľúčových zákonov v školstve, ktoré aktuálne komentujú viaceré médiá. K zverejneným materiálom sme pripojili vlastný komentár, v ktorom upozorňujeme na to, ako zasiahnu plánované zmeny v školskom zákone do života škôl, žiakov a rodičov.

 Slovenská komora učiteľov (SKU) zverejnila výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na zisťovanie spokojnosti pedagógov materských škôl so súčasným štátnym výchovno-vzdelávacím programom (ŠVP) a ich postoja k jeho plánovanej inovácii. Zistenia z prieskumu ukázali, že väčšina materských škôl, ktoré sa do prieskumu zapojili, nie je so súčasnou formou ŠVP spokojná a očakáva jeho zmenu. Voči novému ŠVP sú pedagógovia materských škôl ústretoví a snahu o jeho zavedenie do praxe prijímajú pozitívne.

Prečítajte si aj komentár Branislava Pupalu, autora návrhu nového ŠVP pre materské školy, ktorý píše o tom, že skutočnej reforme vzdelávania bránia ministerskí úradníci.

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky z medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2013, ktorá odhaľuje pozadie učiteľskej práce vo vybraných krajinách. Porovnania výsledkov okrem iného ukázali, že Slovensko a Rumunsko sú krajiny, kde sú školy najviac limitované nedostatkom vhodných učebných materiálov. Až 82 % učiteľov na Slovensku pracuje v školách, ktoré na túto skutočnosť poukázali. Je to významný nárast v porovnaní s rokom 2008, kedy na takto limitovaných školách pracovalo 39 % našich učiteľov.

Vážnym problémom našich škôl je aj slabá účasť učiteľov v ďalšom vzdelávaní. Učitelia sa na Slovensku vzdelávajú menej často ako ich kolegovia v iných krajinách, a to napriek tomu, že sú k nemu motivovaní tzv. kreditovými príplatkami. Zdôvodňujú to tým, že nie sú spokojní so slabou ponukou vzdelávacích programov a skutočnosťou, že programy, o ktoré by aj mali záujem, sú pre nich príliš drahé. Najväčší záujem prejavujú už od roku 2008 o ďalšie vzdelávanie v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no v tejto oblasti ostávajú ich požiadavky dlhodobo nenaplnené.

Napriek mnohým negatívam, ktoré sú s prácou učiteľa na Slovensku spojené, sa však v štúdii ukázalo, že až 95 % našich učiteľov je spokojných s plnením svojich pracovných povinností v danej škole a drvivá väčšina z nich by si opakovane zvolila rovnaké povolanie. Zaujímavé je, že len 4 % z našich učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená. V ostatných krajinách si to myslí v priemere 31 % učiteľov.

Kompletná medzinárodná správa OECD TALIS 2013 je prístupná na webových stránkach NÚCEM tu.

 V piatok 27. 6. sa žiakom v školách odovzdávali vysvedčenia. V posledný deň školského vyučovania zhodnotil minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič uplynulý školský rok nasledovne: „Tento rok bol obdobím pozitívnych zmien. V mnohých školách sme zriadili laboratória na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci získali kvalitný digitálny obsah. Do škôl prichádzajú tablety a interaktívne tabule. Som presvedčený, že každý náš krok v tomto školskom roku sledoval kľúčové kritérium, ktorým je – pre rezort školstva, ale i pre učiteľov, rodičov a žiakov – kvalita.“ Na otázky novinárov, týkajúce sa jeho možného odvolania minister odpovedal: „Osobne nemám informácie, že by ma chcel premiér odvolať, dozvedel som sa to iba z médií. Myslím, že som urobil za dva roky dosť a ešte dva roky práce ma čakajú.“

Predseda vlády Robert Fico po sobotňajšom sneme strany SMER – SD nepotvrdil ani nevyvrátil medializované informácie, že súčasný štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini, ktorý sa stal na sneme podpredsedom strany, by mal nahradiť Dušana Čaploviča v kresle ministra školstva. „Nebolo by to príliš pekné, keby som niekomu oznámil personálne rozhodnutia cez televíznu obrazovku. Budem si musieť konkrétnych ľudí zavolať, budem s nimi hovoriť. Až potom sa budeme baviť o mediálnych výstupoch,“ povedal premiér.

 NÚCEM informoval o tom, že bude mať na festivale Bažant Pohoda svoj stánok„Naším zámerom je ukázať nielen študentom, ale aj ostatnej verejnosti, aké úlohy v projekte spolu s učiteľmi tvoríme. Ide totiž o úlohy, ktoré lepšie overia schopnosť žiaka použiť vedomosti a zručnosti v praxi, v reálnom svete. Okrem toho sa v našom stánku môžu záujemcovia zoznámiť s novým elektronickým prostredím, ktoré budú školy na nové testy využívať už v budúcom školskom roku,“ povedala riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.

Všimli sme si

 Branislav Grőhling, ktorý stál pred pár rokmi pri zrode celoslovenskej kampane na podporu remesiel Remeslo má zlaté dno, píše o aktuálnej situácii v odbornom školstve: „Deti a mladých ľudí by sa nemalo klamať. Nemali by sme klamať ani dospelých, resp. samých seba. No my klameme. Klameme, aby sme dosiahli dobrý výsledný efekt a aby sme my vyzerali, že sme to dokázali a zmenili systém. Potrebujeme zručných remeselníkov, remeslo má zlaté dno, choďte študovať remeslá, budete mať niečo v rukách … v súčasnosti sa to hrnie na nás zo všetkých strán. Chceme dosiahnuť, aby si mladí ľudia začali všímať aj odborné školy a nie len gymnáziá. A potom prídu žiaci do školy a ich sen o remesle, či profesii sa pomaly začne vytrácať. Prečo? Školy majú zastarané vybavenie, chýba im materiálové vybavenie, ktoré má pomôcť žiakom naučiť sa a vyskúšať si svoje remeslo priamo v praxi, nehovoriac o učebniciach. Vychovávame nezamestnateľných ľudí a tých potom za ťažké peniaze rekvalifikujeme na iné profesie, aby sme vykázali činnosť na úradoch práce a starostlivosť o nezamestnaných a ukázali snahu riešiť vzniknutú situáciu. A takto sa točíme dookola, kým zase neminieme fondy z EÚ a nepožiadame o ďalšie čerpanie. Klameme nielen deti, žiakov, či študentov, ale klameme aj ich rodičov a v konečnom dôsledku aj samých seba, keď si myslíme, že zvýšením počtu žiakov na odborných školách niečo vyriešime“.

 RTVS predstavila dlhodobý projekt Dejiny, cieľom ktorého je vytvoriť záujem mladšej generácie o históriu a atraktívnym spôsobom. Pod heslom Spoznajme ich zaradí do programu rôzne žánre, mapujúce významné historické udalosti 20. storočia. V televízii, ale aj v rozhlase, dostanú priestor dokumenty, publicistika, celovečerné filmy, pôvodné diskusie, vlastná tvorba, rozhovory, reportáže či rozhlasové hry. Dejiny sú dlhodobým projektom RTVS, naplánovaným najmenej na najbližšie štyri roky. „Kladieme dôraz práve na dôležité historické udalosti, ktoré úzko súvisia s našou krajinou. Začíname v júli pripomenutím si 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny, v auguste sme pripravili množstvo programových titulov k 70. výročiu SNP,“ povedal k spusteniu Dejín programový riaditeľ televízie Tibor Búza.

 Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva sa v školskom roku 2013/3014 doma vzdelávalo 42 žiakov. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku oslovilo tieto rodiny s prieskumom, do ktorého sa zapojilo 18 rodín s 30 žiakmi, čo predstavuje 71 % doma vzdelávaných detí. Výsledky prieskumu potvrdzujú pozitívny vplyv tzv. domácej školy na výkon žiakov.

 Pozrite si inšpiratívny medailón učiteľa Vítka Březky, zverejnený v rámci iniciatívy Chci učit, ktorá je pokračovaním iniciatívy Česko mluví o vzdělávání. Vypovedá veľa aj o našom školskom systéme, ktorý sa formálne od toho českého veľmi neodlišuje a o tom, že budúcnosť našich škôl môžu ovplyvniť iba aktívni, rozhľadení učitelia. Práve im patrí na záver školského roka veľká vďaka!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9hfk7ZxLM5I[/youtube]

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Pripravujeme

 Dňa 12. 7. v čase od 15.00 do 16.00 hod. bude na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne diskutovať o školstve Fedor BlaščákDušanom JauromVladimírom Burjanom v Optimistane Nadácie Orange.

 Prajeme Vám príjemne strávený čas prázdnin a letných dovoleniek a s ďalším newslettrom o dianí v školstve sa ohlásime opäť v septembri.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk