Čo priniesol týždeň
24. 10. – 30. 10. 2016

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Prebiehajú konzultácie k zverejneným tézam národného programu Iniciatíva slovenských učiteľov bilancovala svoju činnosť Asociácia súkromných škôl vyzýva na záchranu ZUŠ-iek

 

Výrok týždňa

„Dnes silno rezonuje diskusia o potrebe merania výsledkov škôl, kde jedna časť expertov chce porovnávať školy podľa uplatnenia absolventov, priemerného prospechu a pridanej hodnoty a druhá časť expertov proti tomu ostro vystupuje a nazdáva sa, že rebríčky budú skresľovať a zväčšovať rozdiely medzi školami. Lebo aj keď sú veľmi nákladné, tak vedia vykresliť len časť veľmi komplexnej reality. Vidia v tom prenikanie ekonomického myslenia do školstva. No skoro nikto neprotestuje, aby sa školy zlepšili v spätnej väzbe, stanovovali si vlastné ciele a merali ich napĺňanie.“

Jakub Šimek
programový manažér Nadácie Pontis
blogu denníka SME | 30. 10. 2016

 

Výber z udalostí

 V uplynulom týždni odštartovala séria okrúhlych stolov k tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). Tvorcovia dokumentu Učiace sa Slovensko sa v rámci konzultácií stretli so zástupcami stavovských a profesijných organizácií v regionálnom školstve, školskými odborármi i zástupcami zamestnávateľských zväzov.

Po ukončení odborných diskusií má tím expertov pripraviť rozpracovanú verziu NPRVV, ktorú rezort školstva predloží širokej verejnosti. Hotový dokument sa má podľa ministerstva dostať na rokovanie vlády a následne do parlamentu v prvom štvrťroku 2017.

Minister Peter Plavčan na margo zverejnených téz uviedol, že pripravovaná reforma nesmie byť len čiastkovým opatrením, ale musí pokrývať horizont desať a viac rokov. Skonštatoval tiež, že zmeny majú byť apolitické a úspech či neúspech reformy sa bude týkať všetkých. Najdôležitejším pilierom prepájajúcim všetky ostatné do funkčného celku sú podľa ministra vysoko kvalitní učitelia.

 Verejnú diskusiu k tézam NPRVV zorganizoval opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS). Zúčastnili sa jej traja spomedzi tvorcov dokumentu Zuzana Zimenová, Ivan JurášJuraj Vantuch. Záznam z debaty si môžete pozrieť tu.

 Na text profesora Trnavskej Univerzity Branislava Pupalu, ktorý v súvislosti s navrhovanými cieľmi vzdelávania kritizoval ich nedostatočné zdôvodnenie a chýbajúci kontext, reagoval spoluautor téz Juraj Vantuch. Skonštatoval, že hlavným dôvodom na ich zverejnenie nebolo ponúknuť hotový návod na reformu, ale naštartovať k nej diskusiu.

Tézy NPRVV s minulými koncepčnými dokumentmi v školstve porovnal aj profesor Univerzity Komenského Erich Mistrík. Posun podľa neho nastal v načrtnutí komplexného obrazu o ideálnom stave školstva, ku ktorému chceme smerovať. K čomu sme sa však stále nedostali, sú konkrétne ciele s jasným harmonogramom zmien. „Sme v kríze vzdelávacieho systému a už dávno sme mali konať. Na tvorbu ideálnych koncepcií už nie je čas,“ uzatvára Mistrík.

 O krokoch, ktoré je potrebné splniť, aby sa namiesto povinnej školskej dochádzky mohlo zaviesť povinné vzdelávanie, čo je aj jeden z navrhovaných cieľov NPRVV, píše vo svojom blogu zakladateľ Národného mládežníckeho parlamentu Jakub Dančo. Dokument podľa neho navrhuje nahradenie dochádzky nedôsledne a opomína aj dôležitosť neformálneho vzdelávania.

 Zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) zhodnotili stupňovaný štrajk, ktorý ukončili  predminulý týždeň. Vladimír Crmoman medzi úspechy zaradil vyvinutie tlaku na odborový zväz, vyvolanie celospoločenskej diskusie a „vytvorenie aktívnej skupiny ľudí pracujúcich v školstve, ktorí sú zárukou, že sa o problémoch slovenského školstva bude nielen nahlas diskutovať, ale kompetentní úradníci budú vyzývaní ku konkrétnym riešeniam.“

Kritickejšie sa k priebehu štrajku aj k pôsobeniu ISU vyjadril učiteľ Vladimír Urban. Podľa neho presvedčenie, že ak sa splnia tri požiadavky nespokojných učiteľov, nastane zvrat a úroveň školstva sa začne zvyšovať, je „prejavom ničím neodôvodniteľného optimizmu a súčasne prejavom neznalosti skutočných príčin súčasného neutešeného stavu.“ Ani jedna z požiadaviek sa podľa Urbana netýkala zásadných príčin úpadku slovenského školstva, ktoré však podľa neho neriešia ani nové tézy ministerstva školstva „zostavené z už tisíckrát použitých všeobecných fráz.

 Podľa predsedu parlamentného výboru pre školstvo Ľubomíra Petráka (Smer-SD) na Slovensku existuje skupina pedagógov, ktorá systému vzdelávania spôsobuje problémy a vytvára o ňom zlý obraz. Na konferencii o nedostatočnej kvalite a úrovni sekundárneho vzdelávania na Slovensku takisto skonštatoval, že mnohí súčasní učitelia „zvládnu aj 150 percent rozsahu výučby, ale sú aj takí, ktorí nezvládnu ani rozsah výučby, ktorý je daný štátnym vzdelávacím programom.“ Veľký dôraz by sa preto podľa Petráka mal dávať na kvalitu učiteľa.

 Otázke diferencovania učiteľských platov sa vo svojom komentári venuje pedagóg Gejza Sitkey. Spochybňuje v ňom tvrdenie, že najvyššie životné náklady sú iba v bratislavskom regióne, a preto by podľa neho bolo nespravodlivé podľa toho určovať aj platy učiteľov. Zvyšovanie miezd mladých učiteľov by zas podľa Sitkeya nemalo ísť na úkor starších pedagógov.

 Rezort školstva predbežne informoval o zámere prehodnotiť normatívny spôsob financovania škôl. Doterajšia právna úprava tzv. veľkostného koeficientu podľa ministerstva nedostatočne ochraňovala malé školy tým, že sa odvíjala iba od počtu žiakov. Po novom má kompenzačný príspevok zohľadňovať aj počet tried. Rezort taktiež avizoval, že chce rozšíriť podmienky na poskytovanie príspevku na dopravné a podporiť vzdelávanie na základných školách v materinskom jazyku žiakov.

 K podpore hromadnej pripomienky voči nariadeniu vlády, ktorým sa má meniť rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, vyzýva Eva Ohraďanová z Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. V blogu asociácie v tejto súvislosti uvádza, že po tom, ako zmena legislatívy v roku 2013 znížila objem finančných prostriedkov pre centrá voľného času, čaká podobný osud po schválení nariadenia aj základné umelecké školy.

 

Všimli sme si

 V programe Extra třída spoločnosti EDUin, ktorý je určený pre 7. až 9. ročník základných škôl, si môžu žiaci sami vymyslieť, čo chcú vo svojej obci alebo štvrti zmeniť k lepšiemu. Cieľom je motivovať školy k takým aktivitám, vďaka ktorým žiaci nadobudnuté poznatky uplatnia v bežnom živote. Najnovším príkladom sú aktivity Mareka Pastyříka, ktorému natáčanie videí pomohlo prekonať zdravotné znevýhodnenie a do svojho projektu „Zábavná príroda“ zapojil aj svojich spolužiakov. Pozrite si video triedy z obce Dambořice.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WaQR-tBhKSY[/youtube]

 Projektovú výučbu rozbieha aj slovenská nezisková organizácia EDULAB. Druháci zo Základnej školy na Sibírskej ulici v Bratislave si tento spôsob vyučovania vyskúšali na tému „Svet rastlín očami objektívu“. Riaditeľ EDULAB-u Ján Machaj vysvetľoval, že kým tradičná výučba kladie dôraz na odovzdanie informácií zo strany učiteľa, pri projektovej si žiaci osvojujú poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou, ktorú učiteľ iba usmerňuje, aby žiaci dosiahli projektové ciele.“

 Ako môže vyzerať stáž pre študentov, ktorá im pomôže ujasniť si predstavy o svojom budúcom povolaní, približuje Martin Adamka zo spoločnosti Aliter Technologies.

 Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý na základe grafov o automatizácii, digitálnych zručnostiach a starnutí slovenskej populácie hovorí o hroziacej apokalypse do pätnástich rokov, ak sa u nás nezačne rozumne investovať do vzdelávania.

Jakub Šimek v reakcii na komentár opisuje štyri dosiahnuteľné priority, aby sa apokalypse predišlo: učenie sa angličtiny, rozvoj počítačových zručností, efektívna spolupráca učiteľov a žiakov a posilnenie mimoškolských aktivít.

 

Pripravujeme

 V spolupráci s neziskovou organizáciou Tandem pokračujeme v realizácii workshopov o budúcnosti vzdelávania na Slovensku v maďarčine. Najbližší sa uskutoční už tento štvrtok 3. 11. od 17:00 v Dome maďarskej kultúry na Pevnostnom rade 142 v Komárne.

bij2016

 Organizujeme aj štvrtú diskusiu za okrúhlym stolom pre politikov, odborníkov i praktikov, v ktorej sa budeme venovať regulácii, riadeniu a prerozdeleniu kompetencií v slovenskom školstve. Diskusia sa uskutoční 8. 11. na pôde parlamentu. Pozičný dokument, ktorý k okrúhlemu stolu pripravujeme, zverejníme v najbližšom vydaní nášho spravodaja.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

V našich aktivitách môžeme na jeseň 2016 pokračovať aj vďaka podpore, ktorú sme získali spolu s Cenou Nadácie Orange za rok 2015.
 

Editorka vydania: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: