Čo priniesol týždeň
24. 11. – 30. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

V rámci kampane Chceme vedieť viac sme prezentovali prvé zistenia  Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler  Nové vedenie rezortu školstva sľubuje kontinuitu  Vláda neplánuje v roku 2015 v oblasti regionálneho školstva žiadne zásadné zmeny  Nové štátne vzdelávacie programy ministerstvo školstva predstaví do konca roka  Zmeny vo financovaní škôl sa odkladajú

 

Výrok týždňa

„Ak chceme začať pracovať na zvrátení negatívnych trendov vo výsledkoch vzdelávania na Slovensku, treba začať robiť rozumné kroky odspodu, od „malého školstva“. Treba konečne začať sledovať potreby jednotlivých detí, a teda prispôsobovať systém deťom, a nie deti systému ako doposiaľ. Nový minister školstva by sa mal nechať inšpirovať projektom CHCEME VEDIEŤ VIAC, kde na jednom mieste nájde zhrnuté, čo reálne trápi učiteľov, rodičov a žiakov. A tiež sumár dobrých skúseností.“

Jana Žitňanská
poslankyňa Európskeho parlamentu
odporúčania pre nového ministra | Projekt N | 26. 11. 2014

Výber z udalostí

 V rámci kampane Chceme vedieť viac sme v utorok 25. 11. prezentovali prvé zistenia. Počas roka 2014 sme sa v rôznych častiach Slovenska pýtali ľudí, ako by podľa nich malo vyzerať vzdelávanie v budúcnosti. Svoje predstavy nám prerozprávali v rámci tvorivých workshopov, okrúhlych stolov, online diskusií aj v mnohých neformálnych debatách. Spoločne sme uvažovali o tom, ako sa vzdelávanie zmenilo počas uplynulých 25 rokov a ako by mohlo vyzerať o ďalšie štvrťstoročie.

Pozrite si video z podujatia:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TccXma64jtM[/youtube]

Prvý súhrn zistení  z kampane si môžete prečítať v Novinkách z kampane. Ďalšie zistenia zverejníme čoskoro na webe kampane.

 Prezident Andrej Kiska prijal demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Pellegriniho a na jeho miesto vymenoval štátneho tajomníka rezortu Juraja Draxlera. Peter Pellegrini z ministerstva školstva odišiel, aby mohol obsadiť uvoľnené miesto po Pavlovi Paškovi, ktorý odstúpil z postu predsedu Národnej rady SR.

 „Premiér Robert Fico urobí pre imidž Smeru všetko. Aj preto dosadil za predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, ktorý ako minister školstva za krátky čas ukázal, že si vie na svoju stranu získať publikum. Nominácia, ktorú Robert Fico oznámil po predsedníctve strany, prináša pre Slovensko dve správy. Tou prvou je, že v Smere nastáva obmena generácií. Druhá je pre spoločnosť horšia – Smer kašle na školstvo,“ komentovala výmenu ministra školstva redaktorka týždenníka Trend Zuzana Petková.

 „V školstve chýba kontinuita. Veľa učiteľov sa sťažuje, že na ministerstvo vždy príde niekto nový, niečo začne a o chvíľu už odchádza,“ komentoval výmenu ministra školstva Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov. „Časté zmeny nie sú dobré pre tak silný rezort,“ myslí si aj Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.  „Treba hľadať riešenia, ako posunúť školstvo ďalej. Potrebujeme systémovú zmenu, nie jednorazové opatrenia. Učitelia sú totiž už otrávení z opakovaných sľubov,“ dodal Crmoman.

 Nový minister školstva chce pokračovať v práci svojho predchodcu. „Ideme ďalej, tak ako sme veci pripravovali. To znamená zefektívňovať fungovanie regionálneho školstva vrátanie fungovania organizácií v rezorte,“ uviedol po nástupe do funkcie Juraj Draxler.

 Podľa zverejneného Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015 nie sú v oblasti regionálneho školstva plánované žiadne zásadné systémové zmeny. V prvej polovici roka 2015 sa bude ministerstvo školstva venovať legislatíve v oblasti neformálneho vzdelávania, vedy a výskumu. V čase letných prázdnin upraví oblasť uznávania kvalifikácií a dokladov o vzdelaní a na jeseň plánuje urobiť podobné kroky v oblasti ďalšieho vzdelávania.

 „Do konca tohto roka predstavíme nové štátne vzdelávacie programy, na ktoré pedagogická verejnosť už netrpezlivo čaká,“ prisľúbil Juraj Draxler krátko po svojom vymenovaní za ministra školstva. Sľúbil aj zmenu systému ďalšieho vzdelávania učiteľov a „odbyrokratizovanie“ školstva. „Je to jedna z veľkých tém, ktorú sme načali s pánom ministrom Pellegrinim. V tom budeme pokračovať tak, aby učitelia mali to, čo pre svoju prácu potrebujú mať, mohli sa sústrediť na poslanie vzdelávať žiakov a nemuseli bojovať s papiermi,“ avizuje nový minister.

 Minister školstva Juraj Draxler potvrdil, že novelu zákona o financovaní škôl a školských zariadení zatiaľ nepredloží.  „Nechceme robiť veci bez toho, aby sme sa za ne nevedeli postaviť. Potrebujeme najprv dotiahnuť dátovú bázu ministerstva, takže pre nás je prvoradé, aby sme sfunkčnili rezortný informačný systém (RIS), ktorý nám poskytne dáta, ktoré budeme potrebovať k ďalšiemu rozhodovaniu,“ vysvetlil dôvody nový šéf rezortu.

 „ Jedným z kľúčových problémov školstva je, že v ňom existuje len minimálny politický dialóg naprieč stranami, z ktorého by mohla vzísť spoločná vízia a zároveň bude jasné, v čom sa politické strany líšia. Ak by minister školstva nezaťažený bitkami vedel takýto okrúhly stôl zorganizovať a dotiahnuť k výsledkom, mohol by ponúknuť slovenskému školstvu zdanlivý nezmysel – užitočné ohrievanie kresla,“ odpovedal poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý na otázku, čo by odporučil novému ministrovi školstva.

 

Všimli sme si

 Združenie VIA IURIS upozorňuje, že legislatívne pravidlá vlády SR, ktorými sa vláda riadi v procese prípravy a predkladania rôznych zákonov, nezaručujú verejnosti dostatočnú informovanosť a možnosť vstupovať do tohto procesu s relevantnými pripomienkami.

Problémy vysvetľuje v hromadnej pripomienke k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015: „Zo strany príslušných ministerstiev dochádza často k porušovaniu legislatívnych pravidiel. Stáva sa, že niektoré návrhy zákonov nie sú zverejnené na portáli právnych predpisov a tak sa verejnosť vôbec nedozvie o tom, že ich môže pripomienkovať. Stáva sa, že lehota na pripomienkovanie je svojvoľne skrátená na lehotu, v ktorej nie je možné zo strany verejnosti pripraviť kvalitné pripomienky k materiálu. Rovnako sa stáva, že proces medzirezortného pripomienkového konania je zo strany predkladateľa materiálu manipulovaný“.

VIA IURIS preto navrhuje, aby boli legislatívne pravidlá upravené záväzným zákonom, nie iba interným predpisom vlády. Požiadavku podporilo svojim podpisom vyše 900 ľudí.

 Ministerstvo kultúry zverejnilo Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry v SR na roky 2014 – 2020. Odporúča v ňom „viac akcentovať kultúrnu výchovu ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä v školách primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania.“

Predpokladá, že cieľ je možné dosiahnuť podporou základných umeleckých škôl (ZUŠ), zachovaním kontinuity dlhoročných kultúrnych podujatí, zvýšením návštevnosti kultúrnych ustanovizní, vytvorením edukačných programov pre pedagógov, vytvorením minimálne 5 projektov spolupráce kultúrnych inštitúcií a výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Zároveň avizuje potrebu vytvorenia ďalšej koncepcie, zameranej na rozvoj kultúrnych a čitateľských kompetencií detí a zriadenia ďalšej inštitúcie na podporu čitateľskej gramotnosti.

 

Pripravujeme

 Dňa 3. 12. budeme prezentovať prvé zistenia z kampane Chceme vedieť viac na diskusii o smerovaní výchovy, vzdelávania a školstva na Slovensku v Národnej rade SR. Diskusiu s poslancami organizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s parlamentným výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Podujatie sa koná pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa a je súčasťou iniciatívy Počúvajme deti, ktorú organizuje Koalícia pre deti.

 

Človeče, zapoj sa!

 Na webe kampane pokračujeme vo zverejňovaní príbehov detí a ich rodín, ktoré ilustrujú ich osobné skúsenosti so školským systémom na Slovensku. Prvých dvanásť príbehov bude prevzatých z manuálu advokačného poradenstva, ktorý pre rodičov a učiteľov pripravilo občianske združenie Nové školstvo. Ak sa chcete s nami podeliť o váš príbeh, neváhajte a napíšte nám. Radi ho pridáme k ostatným.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk