Čo priniesol týždeň 24. 2. 2020 – 1. 3. 2020

Kto bude mať odvahu posadiť sa na stoličku ministra školstva a pustiť sa konečne do reformy vzdelávania? | Foto – rawpixel.com

Kto bude mať odvahu posadiť sa na stoličku ministra školstva a pustiť sa konečne do reformy vzdelávania? | Foto – rawpixel.com

 

Témy týždňa

Prinášame prehľad zámerov v oblasti školstva z programov potenciálnych koaličných strán • Iniciatíva To dá rozum predstavila odporúčania pre skvalitnenie školstva • Európska komisia upriamila pozornosť na nedostatky vo vzdelávaní na Slovensku

 

Výrok týždňa

„Rozvoj kvalitného a pre všetkých dostupného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve by sa mal stať skutočnou prioritou. Dôležité je garantovať všetkým deťom od troch rokov účasť na tomto programe a vytvoriť silnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením už od narodenia.“

Katarína Vančíková
analytička To dá rozum
pri predstavovaní odporúčaní pre školstvo | 27. 2. 2020

 

Výber z udalostí

• Niektoré politické strany a hnutia uchádzajúce sa o hlasy voličov v sobotných parlamentných voľbách sa ešte aj tesne pred nimi vyjadrovali o svojich úmysloch v oblasti školstva (napr. tututu a tu). Časť zo strán sa napokon do parlamentu nedostala, ďalšie získali inú podporu, než sa očakávalo.

Víťazom parlamentných volieb 2020 sa stalo hnutie OĽaNO so ziskom 25 % hlasov voličov. Po ňom nasledujú Smer-SD (18,2 %), Sme rodina (8,2 %), ĽSNS (7,9 %), koalícia PS-Spolu (6,9 %), ktorá neprekročila potrebné kvórum pre vstup do parlamentu, SaS (6,2 %) a Za ľudí (5,7 %).

• Formujúcu sa koalíciu budú spolu s víťazným OľaNO pravdepodobne tvoriť strany Sme rodina, SaS a Za ľudí. Kto na kandidátnych listinách patril medzi ich hlavné tváre v školstve?

x Tieňovým ministrom školstva v hnutí OĽaNO je Miroslav Sopko, doterajší poslanec a pedagóg, ktorý však do parlamentu nezasadne. Pedagogičkou je aj jednotka kandidátky hnutia Mária Šofranko, ktorá sa však pre zdravotné dôvody nezapájala do kampane a otázne je aj jej ďalšie politické pôsobenie. Hnutie malo na kandidátke aj učiteľa a aktivistu Juraja Smatanu.

x Aj oblasti školstva sa v hnutí Sme rodina venuje doterajšia poslankyňa Adriana Pčolinská. Za hnutie kandidovala aj konzultantka v oblasti vzdelávania Marcela Kulifajová, pedagóg Lukáš Pčolinský a riaditeľ základnej školy s materskou školou Rastislav Kunst.

x Tímlídrom SaS pre školstvo je podpredseda strany Branislav Gröhling, ktorého médiá začali označovať (napr. tu a tu) za možného nového ministra. Za SaS kandidovali aj expertka strany pre inkluzívne vzdelávanie a doterajšia poslankyňa Zuzana Zimenová, riaditeľ základnej školy Maroš Skopal a špeciálny pedagóg Ľuboš Sopoliga.

x Garantom strany Za ľudí pre vzdelávanie, vedu a šport je Michal Kovács. Na kandidátnej listine strany sa nad ním nachádzala riaditeľka školy Viera Leščáková. Strana mala na kandidátke aj viacero pedagógov a pedagogičiek zo všetkých stupňov vzdelávania, vrátane Vladimíra DolinayaMartina KrížaTatiany HrindovejMartina Kanovského a Branislava Pupalu.

• Čo tieto strany a hnutia navrhovali pre školstvo vo svojich predvolebných programoch?

x Hnutie OĽaNO sľubuje rast platov učiteľov každý rok o 10 %, podporu „nadšených inovatívnych učiteľov“ prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy a platy začínajúcich učiteľov nastavené na úroveň priemernej mzdy v hospodárstve. Program navrhuje aj prijatie zákona o mobingu, bossingu a staffingu a zriadenie úradu ombudsmana pre školstvo. Ďalej hovorí o znížení počtu fakúlt, ktoré pripravujú budúcich učiteľov, o rozšírení siete materských škôl, o garantovaní miesta v škôlke pre deti od 3 rokov a aj o slovnom hodnotení žiakov v 1. až 3. ročníku základnej školy.

OĽaNO chce tiež podporiť vznik odborných tímov pre inklúziu, zefektívniť činnosť organizácií ministerstva školstva a umožniť domáce vzdelávanie na 2. stupni základných škôl. V oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy ich program hovorí o budovaní elitnej univerzity či o posilnení financovania vedy minimálne na 1,5 % HDP do roku 2024.

x Medzi deviatimi základnými prioritami hnutia Sme rodina sa nachádza jedno týkajúce sa školstva – poskytovanie 100 eur ročne pre všetkých žiakov základných škôl na pomôcky. Hnutie tiež navrhuje zníženie počtu fakúlt, ktoré pripravujú budúcich učiteľov a dobudovanie škôlok. Slovné hodnotenie žiakov rozširuje na celý prvý stupeň základnej školy. Výdavky na vedu a výskum navrhuje v priebehu 5 rokov zdvojnásobiť. Aj v programe strany Sme rodina sa spomína zvýšenie počtu asistentov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov, ktorí by mali byť školami nárokovateľní.

Strana SaS medzi svoje najdôležitejšie opatrenia v školstve zaradila zvýšenie miezd začínajúcich učiteľov na výšku priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2018 (1 013 eur) a zachovanie mzdových rozdielov medzi 6. až 9. platovou tarifou. Strana sa chce zasadzovať aj za zvýšenie nástupného platu učiteľov do výšky priemernej mzdy, presadenie otvoreného trhu s učebnicami, podporu tvorby elektronických verzií učebníc a sfunkčnenie digitálneho úložiskaučebných materiálov.

V oblasti vedy a výskumu SaS navrhuje zvýšenie ich financovania na 1 % HDP, zjednodušenie čerpania prostriedkov na vedu, zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti vypisovaním otvorených konkurzov namiesta učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

x Strana Za ľudí sľubuje pilotovanie významnejších zmien v školstve pred ich zavádzaním do praxe, flexibilnejšie osnovy, či „spružnenie“ trhu s učebnicami. Tiež navrhuje zrušenie známkovania a aj nepovinné domáce úlohy v prvých troch ročníkoch základnej školy. Program strany spomína aj zámer zvýšiť počet asistentov učiteľa, školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov.

Za ľudí presadzuje aj zvýšenie miezd pedagógov na úroveň 100 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí, vytvorenie pozície školského metodického poradcu a mentora a rozšírenie siete na poskytovanie ranej starostlivosti aj v marginalizovaných rómskych komunitách. Vo vysokoškolskom vzdelávaní program sľubuje dokončenie rozdelenia univerzít na výskumné a vzdelávacie a zvýšenie nárokov na kvalitu rektorov a dekanov.

• Viac ako 400 odporúčaní pre skvalitnenie vzdelávania na Slovensku v oblasti školstva v uplynulom týždni zverejnila iniciatíva To dá rozum (TDR) neziskovej organizácie MESA10. Pri formulovaní odporúčaní analytický tím vychádzal z analýzy zistení o stave školstva na Slovensku, ktorú publikoval v októbri minulého roka. Analýza vychádzala z rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu s viac ako 650 účastníkmi rozhovorov a 15-tisíc respondentmi dotazníkového prieskumu z oblasti školstva aj z radov zamestnávateľov.

Odporúčania TDR vychádzajú z troch princípov – zvýšenia kvality vzdelávania a vedy, rovnosti príležitostí pre všetkých žiakov a študentov a dôrazu na to, aby sa žiaci, študenti aj učitelia a ďalší zamestnanci v školách cítili dobre.

Analytička Katarína Vančíková na margo odporúčaní uviedla, že pozornosť treba upriamiť na prvé roky života dieťaťa. Keďže jednotlivé odporúčania na seba úzko nadväzujú, nedajú sa realizovať len vo forme kozmetických‘ úprav existujúceho systému,“ poznamenala riaditeľka iniciatívy Renáta Hall„Sme pripravení pomáhať pri implementácii týchto opatrení, ale závisí to od mnohých faktorov a podmienok, ktoré budú známe až po voľbách,“ dodala Miroslava Hapalová z analytického tímu. Viac o odporúčaniach iniciatívy sa môžete dozvedieť z tlačovej správypublikácie a z videozáznamov z konferencie (tutu a tu).

Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku

Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku

Uverejnil používateľ To dá rozum Streda 26. februára 2020

• V minulom týždni bol zverejnený tzv. Zimný balík Európskeho semestra s podrobnými správami o členských krajinách EÚ, ktorý vypracúva Európska komisia (EK). Správa o Slovensku sa zaoberá aj oblasťou školstva, vedy a inovácií.

EK v správe konštatuje pretrvávajúcu nízku inkluzívnosť nášho vzdelávacieho systému, vplyv socioekonomického zázemia na vzdelávacie výsledky žiakov, nízku atraktivitu učiteľskej profesie a alarmujúce čísla o miere predčasného ukončovania vzdelávania, najmä medzi rómskymi žiakmi.

• Ďalšie správy zo školstva jednou vetou:

x Ministerstvo školstva informovalo o vyčlenení viac ako 82 miliónov eur na podporu inkluzívneho vzdelávania v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, prostredníctvom ktorého chce financovať asistentov a odborných zamestnancov v školách.

x Týždenník Trend zverejnil reportáž o tom, že podiel žiakov, ktorí uprednostňujú štúdium na odbornej škole pred gymnáziom, začal stúpať.

x Časť zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave štrajkovala aj v uplynulom týždni.

x Ministerstvo školstva navrhlo odňať štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy Akadémia médií pre porušovanie zákona o vysokých školách.

 

Všimli sme si

• Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) štartuje novú zábavnú súťaž s názvom Naj škola. Prihlásiť sa do nej môžu základné školy z celého Slovenska. „Naj škola ukáže, že učiť sa dá s humorom, ľahkosťou a že mať vedomosti je skvelá vec. Spoznáme nárečia, kuchyňu, významné osobnosti, záhady a tajomstvá daných regiónov. A víťazná škola si odnesie nemalé finančné prostriedky,“ priblížil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

• Dagmar Kúdelová Kopčanská zo združenia Post Bellum v rozhovore pre portál Aktuality.sk vyzdvihla, že na mnohých školách sa veľké úsilie venuje odbúravaniu predsudkov, stereotypov a formovaniu postojov podporujúcich ľudské práva.

 „Bohužiaľ, niekedy na tieto aktivity ostáva pri všetkých ďalších nekonečných povinnostiach málo priestoru. Učitelia sú zaviazaní dodržiavať a edukatívnou prácou napĺňať záväzné učebné osnovy, ktoré sú prehustené témami a neostáva čas na objasnenie súvislostí a nadväznosti historických udalostí,“ skonštatovala Kúdelová Kopčanská, bývalá učiteľka koordinujúca zážitkové workshopy pre študentov.

 

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk