Čo priniesol týždeň
24. 3. – 30. 3. 2014

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Vláda chce zintenzívniť vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii  Prípad „bielej vrany“  učiteľa Ota Žarnaya rezort školstva stále nerieši  Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister Dušan Čaplovič výnimočných pedagógov  Minister Dušan Čaplovič tvrdí, že ak budú učitelia zamestnancami ministerstva školstva, štát ich dokáže kvalitnejšie ohodnotiť  Na asistentov učiteľov nie sú peniaze, poslanci vládnucej strany nezahlasovali za novelu zákona, ktorou mali deti v školách získať nárok na odbornú pomoc  Poslanci neschválili ani novelu zákona o školských autobusoch

 

Výrok týždňa

„Dobrý učiteľ potrebuje v prvom rade odhodlanie, musí chcieť robiť svoju prácu. Nemôže byť rukojemníkom. Kopa učiteľov učí preto, že inú možnosť nemá. Radi by robili niečo iné, no nikde by ich nezamestnali. To je definícia učiteľa – rukojemníka. Okrem toho, že musí chcieť byť učiteľom, musí mať tiež rád žiakov. A to úplne stačí. Pretože ak má človek vzťah k práci, ktorú robí a k tomu, pre koho ju robí, už to ho núti hľadať tú najlepšiu cestu, vďaka ktorej bude prácu robiť dobre. Dobre znamená orientovať prácu na žiaka. Pretože neexistujú dve rovnaké deti. Učiteľ nemôže jednu metódu používať rovnako na dve deti. A teraz si predstavte, že ich v triede máte dvadsať, či tridsať. Ak by mi na mojej práci nezáležalo a deti by som nemala rada, tak by som učila formálne. Podľa knihy. Cvičenie 5. Vyrátané. Dobre, odchádzam. Ale ak mi na tých deťoch záleží, tak neustále hľadám, čo by pre tie decká bolo dobré vymyslieť. To isté robí rodič, ktorý chce vychovávať svoje deti dobre.“

Anna Gottweisová
ocenená in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti Dňa učiteľov
rozhovore pre portál Jablko

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme diskutovali s učiteľmi na konferencii Učíme pre život v Poprade. Pozrite si záznam z prezentácie Zuzany Zimenovej a z následnej diskusie.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H4llqOefees[/youtube]

 

 Vládu trápi nedostatočné vzdelávanie detí a mládeže o problematike škodlivosti korupcie. Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR preto pripravila protikorupčný projekt, ktorého cieľom je oboznámiť deti a mládež so základnými pojmami, vysvetliť im škodlivosť korupcie a podvodov a podnietiť ich k odmietaniu týchto javov. Zámerom úradu vlády je zaradiť túto problematiku do učebných osnov, s rezortom školstva už spolupracuje na príprave metodiky pre jednotlivé stupne vzdelávania.

 Rezort školstva vo veci učiteľa Ota Žarnaya, ktorý dostal výpoveď po tom, ako upozornil na plytvanie a netransparentné verejné obstarávanie právnych služieb na pôde obchodnej akadémie v Košiciach, stále nekoná. Predseda samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa odmieta voči vedeniu školy vyvodiť dôsledky aj napriek tomu, že hlavný kontrolór VÚC Žarnayove podozrenia potvrdil, preto je učiteľ  stále bez práce. Minister Dušan Čaplovič začiatkom marca prisľúbil celú kauzu prešetriť, kontrola sa však ani len nezačala.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6PQkuMyPg9w[/youtube]

 

 Minister Dušan Čaplovič ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov dlhoročných pedagógov za ich úspešnú prácu v školstve. Medaily sv. Gorazda odovzdal spolu 67 pedagógom a ďakovné listy dostali 24 učitelia a školskí pracovníci. Medailou sv. Gorazda bola in memoriam ocenená aj Anna Gottweisová, učiteľka matematiky, ktorá spolu s kolektívom ďalších nadšencov naštartovala v školstve elektronizáciu a debyrokratizáciu.

 Minister Dušan Čaplovič po piatkovom oceňovaní učiteľov navrhol, aby boli učitelia základných a stredných škôl zamestnancami  priamo ministerstva školstva. Rezort školstva sa chystá v blízkom čase meniť zákon o financovaní škôl. Podľa Čaploviča bude financovanie viazané na kvalitu učiteľov a kvalitu výstupov a ak by pedagógovia spadali priamo pod ministerstvo, štát by ich vedel oveľa lepšie a kvalitnejšie ohodnotiť.

 Vládnuci Smer-SD nedá peniaze na viac asistentov pre učiteľov. Poslanci vládnucej strany nehlasovali za novelu zákona o financovaní základných a stredných škôl, v rámci ktorej poslankyňa Jana Žitňanská navrhovala, aby boli peniaze na asistentov nárokovateľné.

O vyšší počet asistentov, ale aj špeciálnych pedagógov a psychológov žiadali ministra školstva Dušana Čaploviča vo svojej výzve z januára tohto roka aj učitelia zo Slovenskej komory učiteľov. Ministerstvo školstva im vtedy odkázalo, že pracuje na vytváraní legislatívnych opatrení a rezort je otvorený konštruktívnym návrhom. Minister financií Peter Kažimír dokonca verejne prisľúbil, že na uhradenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí potrebné zdroje nájde. Hovorca rezortu školstva  Michal Kaliňák však v piatok 28. 3.  uviedol, že zabezpečeniu vyššieho počtu asistentov bráni v súčasnosti nedostatok financií.“

 

Všimli sme si

 V časopise Reflex vyšiel rozhovorOndřejom Štefflom, riaditeľom spoločnosti SCIO, ktorá v Česku poskytuje školám rôzne odborné služby. Mnohé z úvah, ktoré Šteffl v rozhovore rozvíja, sa dajú vztiahnuť aj na školstvo na Slovensku. Zaujímavé sú aj jeho postrehy o tom, ako sa vyvíja diskusia o budúcnosti vzdelávania v iných krajinách:  „Ve světě se o tom na rozdíl od nás mluví dost často. Pěkný vzor nabízí šest zemí – Singapur, Švédsko, Skotsko, Austrálie, Nový Zéland a kanadské Ontário. Všechny s drobnými odchylkami definují čtyři hlavní cíle vzdělávání – umět a chtít se učit, selfconfidence, tedy sebedůvěra, to znamená nikoli sebevědomí, ale znalost vlastních schopností a důvěra v ně, aktivní občan a slušný morální člověk. Teprve potom je všechno ostatní. Matematika, jazyky, umělecké vzdělávání; mimochodem prakticky všechny tyto země kladou na to, čemu říkají ART, úplně stejný důraz jako na matematiku, cizí jazyky, přírodní vědy, tělocvik, prostě všechny ostatní předměty. Ale čtyři hlavní cíle jsou jasné.“  Pozrite si video, ktoré sprostredkúva priebeh spomínaného rozhovoru.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=__ILR-b7fE0[/youtube]

 

 Unicef Slovensko zverejnil na svojom webe novú publikáciu Škola, kde práva detí fungujú, ktorá okrem ďalších zistení sumarizuje aj výstupy z najnovšieho prieskumu o uplatňovaní práv detí v školskom prostredí. Prieskum preukázal, že deti bez ohľadu na pohlavie, národnosť, región, rodinné zázemie, sociálnu, či ekonomickú situáciu rodiny, sú schopné a ochotné formulovať svoje názory a že chcú byť viac informované o svojich právach a viac sa aktívne zapájať do riešenia záležitostí, ktoré sa ich dotýkajú, a to od úrovne rodiny, cez školu, ko­munitu až po celú spoločnosť,“ uviedla spoluautorka publikácie Zuzana Čačová.

 Na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv zaujal porotu Dominik Drábik, študent strednej odbornej školy v Košiciach. Hoci do finále nepostúpil, presvedčil, že téma dodržiavania ľudských práv je jeho srdcovou záležitosťou. Vo svojej eseji upozornil na to, že deti, ktoré vyrastajú v zlých sociálnych podmienkach, nemajú dostatočné vzdelanie a zázemie, nevidia šancu pre lepšiu budúcnosť. „Žil som v krízovom centre, viem, ako berú svoju budúcnosť deti, ktoré takto vyrastajú,“ uviedol pri obhajobe eseje. „Naozaj si myslím, že práva detí treba brať vážnejšie,“ povedal úprimne.

 

Pripravujeme

 Zámery kampane ako aj prvé výstupy z našich doterajších aktivít predstavíme 1.4. na kongrese Komenium fórum, ktorý je určený pre riaditeľov škôl a bude sa konať v Novom Smokovci. V diskusnom paneli budeme spoločne s našimi kreatívnymi partnermi z iniciatívy Česko mluví o vzdělávání uvažovať o význame verejnej diskusie o vzdelávaní a o impulzoch, ktoré ju môžu na Slovensku prehĺbiť.

 V apríli pripravujeme v Bratislave ďalší okrúhly stôl, a to na tému rovného prístupu ku vzdelaniu, a taktiež pripravujeme workshopy pre žiakov škôl a pre širokú verejnosť, tentoraz v Pezinku.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk