Čo priniesol týždeň
26. 9. – 2. 10. 2016

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Predstavy vlády a odborov o učiteľských platoch zostávajú výrazne odlišné Protesty učiteľov pokračovali tretí týždeň  Vláda prerokovala správu o stave vysokého školstva  Ombudsmanka upozorňuje na pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní

 

Výrok týždňa

„Musím sa odnaučiť učiť‘ a naučiť sa skôr koučovať a viesť študentov, motivovať ich k lepším výkonom. Tých 11 rokov v školstve sa na mne chtiac-nechtiac podpísalo a bude mi to chvíľu trvať naučiť sa dôverovať schopnostiam študentov a zveriť im časť zodpovednosti za ich vzdelanie. Musím byť tvrdý a trošku aj ignorovať citové vydieranie typu My sme sa tak tešili, že budeme mať práve vás, že nás to poriadne naučíte a vy na nás robíte experimenty. Musím. Cítim, že im to pomôže presadiť sa v živote a byť úspešní v časoch, keď nevieme, či zamestnania, ktoré sú dnes bežné, budú ešte o pár rokov existovať a aké nové zamestnania na nás o pár rokov čakajú.“

Michal Copko
učiteľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Košiciach
blogu denníka SME |27. 9. 2016

 

Výber z udalostí

 V uplynulom týždni sa uskutočnilo prvé kolo rokovaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pracovníkov vo verejnom záujme. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) plánoval do rokovaní vstúpiť s požiadavkou 25-percentného zvýšenia platov učiteľov tak, ako to požaduje Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku z februára tohto roka. Táto požiadavka však neprešla ani cez Konfederáciu odborových zväzov (KOZ), ktorá navrhla 10-percentné zvyšovanie. Vláda prišla na rokovanie s návrhom na zvýšenie platov o 0,9 percenta.

V deklarácii zástupcovia odborov a stavovských organizácií v školstve taktiež žiadajú previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva a zvýšenie celkového objemu prostriedkov na vzdelávanie na najmenej 6 percent HDP do konca volebného obdobia. V oblasti vysokého školstva odborári požadujú, aby sa pripravila dlhodobá koncepcia rozvoja vysokoškolského vzdelávania a aby sa financovanie z verejných zdrojov každoročne zvyšovalo o 60 miliónov eur.

 OZPŠaV podľa predsedu Pavla Ondeka plánuje stretnutie s premiérom a ministrami školstva aj financií a v prípade nesplnenia svojich požiadaviek zvažuje protesty aj ostrý štrajk. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta vládou navrhované zvýšenie platov označil za úsmevné. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) skonštatoval, že všetci signatári deklarácie naďalej presadzujú jej plné znenie.

Prebiehajúce rokovania sú podľa ISU jedným z dôvodov, prečo počet protestujúcich učiteľov v treťom týždni stupňovaného štrajku stagnoval. Do trojhodinového prerušenia vyučovania sa zapojilo vyše 2-tisíc učiteľov zo 190 škôl. Ďalším dôvodom nižšej než očakávanej účasti má byť dezinformačná kampaň a zastrašovanie, ktoré sa však podľa Michaely Mikulovej z ISU v Trebišove ťažko dokazuje.

 Okrem oficiálneho rokovania odborárov s vládou vyvolali diskusiu aj úvahy ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), ktorý najprv hovoril o možnej diferenciácii platov pedagógov na regionálnom princípe alebo o výraznom zvýšení miest novo nastupujúcich učiteľov. Neskôr v relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že učitelia už majú na budúci rok zabezpečenú valorizáciu platov o 6 percent a „teraz sú na rade všetci ostatní mimo školstva.“

V reakcii na ministrovo vyjadrenie nepedagogickí zamestnanci v spoločnom stanovisku upozornili, že školstvo netvoria len učitelia“ a bez nepedagogických zamestnancov by školy vôbec nemohli fungovať. Šéf školských odborov Ondek víta návrh, aby boli väčšmi podporení začínajúci učitelia, avšak bez ohľadu na región, v ktorom pôsobia, a taktiež nie na úkor odmeňovania skúsenejších pedagógov. V súčasnosti má začínajúci učiteľ tarifný plat 650 eur v hrubom.

Rozlišovanie platov učiteľov podľa miesta pôsobenia komentovali viaceré médiá. Zatiaľ čo Konštantín Čikovský to považuje  v zásade za dobrý nápad, Márius Kopcsay píše o vyvolávaní sociálnej závisti ako o dvojsečnej zbrani.

 Vláda prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2015. Správa okrem iného uvádza, že:

 viaceré vysoké školy upúšťajú od výberu uchádzačov a od overovania ich predpokladov na vysokoškolské štúdium. Prijímanie uchádzačov, ktorí nemajú predpoklady na riadne skončenie štúdia, pritom podľa ministerstva školstva spôsobuje neefektívne vynakladanie zdrojov a plytvanie ľudským potenciálom,

 počet študentov na vysokých školách naďalej klesá, medziročne študovalo o vyše 16,5-tisíc menej vysokoškolských študentov, čo predstavuje pokles o takmer 10 percent,

 počas prvých dvoch rokov bakalárskeho štúdia ho takmer tretina študentov zanechá alebo je z neho vylúčená,

 verejné vysoké školy v roku 2015 vyplatili sociálne štipendiá v celkovom objeme vyše 21 miliónov eur, čo je takmer o 3 milióny menej oproti roku 2014. Ku koncu roka 2015 poberalo sociálne štipendiá vyše 15 tisíc študentov, čo predstavuje pokles o vyše 1 300 poberateľov,

 počet cudzincov študujúcich na slovenských vysokých školách medziročne klesol o 850 študentov, ich podiel na celkovom počte študentov však zostal na rovnakej úrovni (6 percent),

 ani v roku 2015 neboli na vládnej úrovni schválené strategicko-koncepčné dokumenty orientované na oblasť vysokého školstva, pričom diskusia o potrebných zmenách podľa správy „obvykle skončila na otázke disponibilných zdrojov k existujúcej kapacite sektora.“ Riešenie  problémov vysokých škôl stroskotáva na otázke peňazí.

 Podľa Renáty Králikovej z M.E.S.A. 10 na to, aby sa problémy spojené s predčasným odchodom študentov správne vyhodnotili a aby sa prijali správne riešenia, je potrebné zisťovať presné dôvody predčasného ukončovania štúdia. Ako však upozornila, vhodným riešením nie sú škrty v rozpočte, keďže vysoké školstvo na Slovensku dlhodobo zápasí s nedostatkom financií. „Bolo by lepšie sústrediť sa na vyššiu kvalitu vzdelávania na vysokých školách. Dnes ich k tomu nič nenúti. Mal by sa zmeniť obsah, kvalita a štruktúra štúdia,“ hovorí Králiková.

O tom, že kvalitné vysokoškolské štúdium je založené na problémovo orientovanej výučbe, zmysluplnej praxi a finančnej aj odbornej podpore študentov, bloguje Roman Hutira na základe vlastných skúseností s vysokou školou v Dánsku.

 Účastníci diskusie zorganizovanej českými organizáciami EDUin a SKAV hovorili o tom, ako spozná učiteľ žiaka, ktorého učenie baví. Pozrite si video, kde spoločne uvažujú, čo môžu školy urobiť pre to, aby deti nestrácali chuť na učenie a k práci.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QRvyQ_bz2Nk&feature=youtu.be[/youtube]

Moderátor diskusie Tomáš Feřtek v komentári týždenníka Respekt píše, že v školách nie je výnimočné zhadzovanie žiakov zo strany učiteľov, ktoré znižuje ich sebavedomie aj chuť pracovať. „Chcel by som vidieť zamestnanca, ktorý by považoval za normálne, keby šéf ráno prišiel, pohodil pred každého v kancelárii včerajší spis označený veľkou červenou číslicou, pred všetkými by vynadal tým, ktorí dostali horšiu než trojku a potom by odkráčal, aby ste mohli pekne spoločne a s patričnou motiváciou celý deň pracovať,“ uzatvára Feřtek.

 Rozsiahla reportáž Denníka N sa prostredníctvom konkrétnych príbehov zaoberá problematikou nadmerného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v tejto súvislosti zopakovala, že slovenský vzdelávací systém je segregačný a recykluje chudobu, pretože deti bez šance na lepšie vzdelanie sa z nej takýmto spôsobom nikdy nedostanú. Hoci na túto tému upozorňujem už štvrtý rok a hoci Európska komisia už začala konanie voči Slovenskej republike, na ktorého konci nám hrozí žaloba, slovenské špeciálne školstvo na rozdiel od iných európskych krajín naberá stále viac detí,“ uviedla ombudsmanka.

 Otvorený list ministrovi školstva adresovali zástupcovia Asociácie výchovných poradcov, ktorí ho upozorňujú na dlhodobé zanedbávanie kariérnej výchovy a poradenstva v slovenských školách. Od ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) očakávajú, že ako výchovní poradcovia nebudú musieť pri nových návrhoch v tejto oblasti „opäť iba konštatovať nesystémové a nefunkčné prvky a zásahy, ktoré ešte viac prehĺbia aktuálne problémy súvisiace s voľbou študijno-profesijnej dráhy každého mladého človeka“. 

 Centrum Euroguidance pri Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu udelilo ocenenia a čestné uznania v 8. ročníku súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2016. Medzi ocenenými školami, verejnými a mimovládnymi organizáciami za poskytovanie služieb v oblasti kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých je aj Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ktoré pripravilo príručku na podporu študijnej a profesijnej orientácie sociálne znevýhodnených žiakov. Autorom príručky je spoluiniciátor kampane Chceme vedieť viac Peter Dráľ.

cvek-dral

 

Všimli sme si

 Dnes a zajtra sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční 4. ročník veľtrhu európskeho pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus. Predstaví sa na ňom 235 vysokých škôl s ponukou štúdia vo viac ako 3000 študijných odboroch.

 Slovenskí vysokoškoláci môžu požiadať o štipendium alebo grant na študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí v nasledujúcom letnom semestri v rámci Národného štipendijného programu do 31. októbra 2016. Viac informácií tu.

 Problémom školského zákona, ktorý sa počas siedmich rokov svojej platnosti dočkal štrnástich novelizácií, sa v komentári venuje detský psychológ Vladimír Dočkal.

 Na správu o tom, že rezort školstva plánuje prelomiť ľahostajnosť k čítaniu kníh a zvyšovať

čitateľskú gramotnosť športom, reaguje propagátor čítania detí a deťom Tibor Hujdič.

 Na konflikt záujmov pri výstavbe Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave upozorňuje na svojom blogu Nadácia Zastavme korupciu. O zákazke za 20 miliónov eur spolurozhodoval Ján Turňa, ktorý bol spoločníkom vo firme spolu s podnikateľom Jurajom Širokým, ktorého iná firma, Váhostav, stavbu realizovala. Turňa je v súčasnosti riaditeľom vedeckého parku a zároveň generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva.

 

Pripravujeme

 Po sérii diskusií za okrúhlym stolom, ktoré sme realizovali v prvej polovici tohto roka pre zástupcov politických strán a odbornej verejnosti, plánujeme na jeseň zorganizovať ďalšie dve diskusie na pálčivé témy vzdelávania. Aj nimi chceme prispieť k tomu, aby vzdelávanie bolo nielen široko, ale aj zmysluplne diskutovanou témou, a aby sa pri tom vypočul hlas všetkých, ktorých sa týka.

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

V našich aktivitách môžeme na jeseň 2016 pokračovať aj vďaka podpore, ktorú sme získali spolu s Cenou Nadácie Orange za rok 2015.
 

Editorka vydania: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: