Čo priniesol týždeň
28. 9. – 4. 10. 2015

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Mimoriadne zasadnutie školského výboru sa zaoberalo zberom údajov  Počas jesene sa má intenzívne diskutovať o budúcnosti vzdelávania na Slovensku  Od nového roka sa zvýšia platy učiteľov  Do duálneho vzdelávania sa zapojilo menej žiakov aj škôl, než sa očakávalo

 

Výrok týždňa

„V posledných dňoch sa na pomoc utečencom zmobilizovali stovky ľudí z celého Slovenska, a preto máme veľkú nádej, že výzva zachrániť jednu celú generáciu detí utečencov naštartuje aj zmeny v našom vzdelávacom systéme. Že naši budúci pedagógovia dostanú lepšiu prípravu na rozmanitosť, že naši učitelia dostanú podporu od aktívnych a kompetentných ľudí a že nakoniec z týchto zmien budú profitovať všetky deti – aj tie so zdravotným postihnutím, aj deti z marginalizovaných rómskych komunít, aj mimoriadne nadané deti, a samozrejme aj všetky bežné, motivované, zdravé, slovensky hovoriace deti. Zvládneme to!“

Jana Žitňanská
poslankyňa Európskeho parlamentu
októbrovom čísle mesačníka Dobrá škola

 

Výber z udalostí

 Na žiadosť opozičných poslancov Martina Poliačika (SaS) a Miroslava Beblavého (Sieť) sa konalo mimoriadne zasadnutie školského výboru parlamentu. Minister Juraj Draxler (nominant Smer-SD) na ňom mal vysvetliť účel zberu dát o žiakoch a rodičoch, ktoré školy odosielajú do Centrálneho registra rezortu. Mnohí rodičia údaje odmietli vyplniť.

Výbor diskutoval o zmysluplnosti, účelnosti a efektívnosti rezortného informačného systému, pričom opoziční poslanci ministrovi vyčítali nezvládnutú komunikáciu s verejnosťou. Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) ako jeden z dôvodov na zber údajov uviedol kontrolu využívania finančných prostriedkov a predchádzanie masovému zneužívaniu vzdelávacích poukazov.

Výbor prijal uznesenie, podľa ktorého má minister do 30. novembra podať správu o tom, ako zber údajov dopadol a ako ministerstvo mieni zozbierané údaje využiť. Minister na výbore naznačil, že ak stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov bude pri niektorých citlivých údajov definitívne, pošle na školy pokyn, aby ich ďalej nezbierali. Ministerstvo zrejme upraví rozsah zbieraných údajov pri najbližšej novelizácii školského zákona. Podľa vyjadrenia hovorkyne ministerstva Moniky Hucákovej „až po ukončení prvého zberu a jeho spracovaní bude jasnejšie, nakoľko sa systém zapĺňa a ktoré údaje sú skutočne pri spracovaní nevyhnutné.“

„Ak by tu išlo len o to, aby sa nestrácali financie, ako to bolo prezentované, stačilo by predsa, aby školy poslali ministerstvu zo svojho informačného systému len zoznam žiakov, na ktorých čerpá financie, s ich rodnými číslami. Systém by „duplicitné“ osoby našiel,“ píše stredoškolská učiteľka Anna Švorcová, ktorá má nahrávanie údajov vo svojej škole na starosti. Školský zákon bol podľa nej upravený tak, že všetky údaje zbiera škola, ktorá je za ich spracovanie aj zodpovedná, no ich úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť môže zaručiť len pri údajoch týkajúcich sa školskej dochádzky a priebehu vzdelávania. V systéme sa podľa nej má zbierať množstvo údajov, ktoré pre školu vôbec nie sú potrebné.

 Platy zamestnancov štátnej a verejnej správy sa od nového roka zvýšia o 4 percentá. Školskí odborári pôvodne požadovali  7-percentné navýšenie a argumentovali dlhodobo nedostatočným financovaním školstva v porovnaní s inými krajinami OECD. To podľa nich nezmenilo ani 5-percentné zvyšovanie platov v regionálnom školstve tri roky po sebe. V prípade nesplnenia podmienok hrozili protestmi.

Minister školstva Juraj Draxler požadované navýšenie nepovažoval za realistické s ohľadom na stav verejných financií. Rezort financií zas odmietal zvyšovať platy rozdielne pre učiteľov a ostatných štátnych a verejných zamestnancov. Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca (Smer-SD) každé percento zvýšenia platov znamená dodatočné výdavky vo výške 37 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Budúcoročné zvýšenie tak bude znamenať 150 miliónov eur navyše.

Každoročné zvyšovanie platov učiteľov začína byť témou aj v súvislosti s regionálnymi rozdielmi v príjmoch. Rezort ich chce riešiť celkovou zmenou normatívneho financovania škôl.

 Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) konštatoval, že do školstva by malo smerovať viac peňazí. Úrad kontroloval hospodárenie 26 základných škôl v 12 mestách a obciach, pričom nezistil žiadne vážne pochybenia. Podľa predsedu úradu Karola Mitríka by malo viac prostriedkov smerovať do obnovy majetku škôl, ktoré obce pred 13 rokmi prevzali od štátu s obrovským modernizačným dlhom a ich obnova by bez využitia eurofondov nebola možná. Kompetencie v školstve sú podľa Mitríka nevyvážené a tok peňazí zbytočne komplikovaný.

 Minister školstva Juraj Draxler na stretnutí s riaditeľmi stredných škôl v Nitre avizoval, že sa pripravujú koncepčné dokumenty, ktoré jasne zadefinujú, čo bude v rezorte školstva potrebné zmeniť.  „Veľa čiastkových vecí, ktoré sa z pozície ministerstva dali riešiť, sme vyriešili. Teraz budeme musieť pristúpiť k hlbším zmenám, ktoré sa budú týkať napríklad financovania školstva či modelu kontinuálneho vzdelávania,“ povedal Draxler.

Minister chce o týchto zmenách diskutovať na jeseň za okrúhlymi stolmi o budúcnosti školstva. Pozve na ne odborárov, stavovské organizácie, vzorku učiteľov a riaditeľov škôl. Podľa jeho slov je potrebné, aby boli materiály pripravené do parlamentných volieb tak, aby sa v novom volebnom období mohli prijímať nové zákony.

 Občianske združenie Alfa blízke strane Sieť zverejnilo výstupy z ideovej konferencie, na ktorej sa v septembri diskutovalo aj o školstve. Expertka strany pre vzdelávanie Zuzana Zimenová hovorila o stereotypoch, ktoré bránia premene škôl. Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch Júlia Čurillová (Sieť) kritizovala nedávne posilnenie kompetencií zriaďovateľov škôl na úkor školských rád.  Šéfredaktor časopisu Dobrá škola Vladimír Burjan uvažoval o možnostiach zatraktívnenia učiteľskej profesie pre mladých ľudí.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1FapOwIJr1k[/youtube]

 

 O legislatívnom nastavení, odbornej príprave a žiaducej kvalifikácii pedagogických asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia diskutovali odborníci, učitelia aj samotní asistenti za okrúhlym stolom, ktorý zorganizovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s ministerstva školstva.

Odborníci sa zhodli, že práca asistentov, ktorí poznajú miestnu komunitu a ovládajú rómsky jazyk, je kľúčová pre zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávacieho prostredia a zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov. V súčasnosti však neexistuje jednotný systém ich odbornej prípravy a pozície asistentov nie sú stabilne financované. Veľká časť asistentov pôsobí v materských a základných školách iba vďaka národným projektom a po ich skončení školy nemajú prostriedky na ich udržanie.

Prípravu pedagogických asistentov by mohli vo výraznejšej miere zabezpečovať pedagogické a sociálne akadémie. Na štyroch z nich sa v súčasnosti experimentálne overuje študijný odbor pedagogické lýceum. Podľa štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej by bolo efektívne „mať v každom vyššom územnom celku minimálne jedno pedagogické lýceum alebo pedagogickú školu, ktorá by pripravovala asistentov učiteľa pre potreby daného regiónu.”

 V prvom školskom roku sa do slovenskej podoby duálneho vzdelávania zapojilo 422 žiakov a 31 škôl. V júni učebnú zmluvu s firmou uzavrelo vyše 468 žiakov, no niektorí si to cez prázdniny rozmysleli. Ponuka zo strany 115 zamestnávateľov rátala s vyše 1 440 žiakmi.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch František Tamašovič pripustil, že duálne vzdelávanie môže pre niektoré školy znamenať aj ohrozenie pracovných miest. „Tým, že ubudne teórie a pribudne praxe vo firme, klesajú na škole úväzky učiteľom, a to môže znamenať aj prepúšťanie. Môže to byť dôvodom toho, prečo nie každá škola je ochotná ísť do takého systému,“ uviedol Tamašovič.

Ministerstvo školstva aj zamestnávatelia vysvetľujú nízke počty žiakov a škôl krátkosťou času. Od účinnosti zákona o odbornom vzdelávaní totiž mali podniky len desať dní na to, aby sa prihlásili a požiadali o certifikáciu. Ministerstvo očakáva, že v budúcom roku bude počet zapojených žiakov omnoho vyšší.

 

Všimli sme si

 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov informovalo o prognóze Eurostatu, podľa ktorej bude mať Slovensko do roku 2080 najvyšší podiel obyvateľov nad 80 rokov v celej EÚ. V súčasnosti má Slovensko zo všetkých krajín najnižší podiel ľudí v tomto veku.

 Denník N uverejnil listy a kresby detí a mladých ľudí zo Slovenska adresované utečencom. Lenka Strapková z Levoče opísala spôsob adaptácie na tunajšie prostredie: „Možno Ti chvíľku potrvá, kým si zvykneš na slovenský (európsky) život tých, ktorí Ťa, tu nechcú. Dovoľ mi, aby som Ti ho uviedla v skratke. Prvé, čo sa musíš naučiť, je nariekať, viem, znie to nezmyselne, nuž je to tak. Nariekanie je základ zábavy a životného štýlu Slovákov, avšak, aj nariekanie má svoje kategórie: a) všeobecné nariekanie, to znamená, nariekanie na vládu. Faktom je, že aj toto nariekanie si musíš poistiť, čo znamená každé štyri roky si zvoliť tú istú vládu a potom na ňu zas nariekaťb) situačné nariekanie, to znamená sťažovať sa na daný výkyv doby. Uvediem príklad: „Tí, homosexuáli, imigranti, neplatiči daní, podnikatelia, sused, svokra, kolegovia, to oni, oni môžu za to, že ja mám zlý život!” V tomto nariekaní máš možností veľa, stačí len nechať zapracovať svoju fantáziu.“

 

Pripravujeme

 O vzdelávaní a poznatkoch z kampane Chceme vedieť viac budeme diskutovať na festivale Move Slovensko v sobotu 10. 10. o 15.00 v Univerzitnom pastoračnom centre v bratislavskej Mlynskej doline.

 Pripravujeme okrúhly stôl o rôznych formách hodnotenia kvality škôl a výsledkov žiakov, ktorý sa uskutoční v polovici novembra.

 Finišujeme so spracovávaním Atlasu predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania, ktorý predstavíme už čoskoro.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte pokračovanie našich aktivít!

 Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme i Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá taktiež podporila časť našich aktivít týkajúcich sa prezentácie zistení z prieskumu.

Každý prejav podpory kampane si vážime. Na viaceré aktivity naďalej zháňame aj finančnú podporu. Naše číslo účtu je 3097263854/0200 VÚB, a. s. resp. IBAN v tvare SK9302000000003097263854. Kontaktujte nás na vsetci@chcemevedietviac.sk alebo na 0948 492 692. Podporte nás, ďakujeme!

 

 

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk