Čo priniesol týždeň 29. 10. 2018 – 4. 11. 2018

Denník N/Shooty: Akademický Pinocchio

Denník N/Shooty: Akademický Pinocchio

 

Témy týždňa

Príďte na verejnú prednášku o školských reformách • Danko naďalej zatĺka • Počet študentov na slovenských vysokých školách klesá • Niektoré priamo riadené organizácie ministerstva školstva s financiami šafária

 

Výrok týždňa

„Vážení mrviaci sa akademici, ak sa bojíte pozrieť pravde do očí a pomenovať ju, svoje tituly si nezaslúžite. (…) Úlohou akademikov a vedcov je ale spochybňovať, prinášať argumenty a hľadať pravdu. Ak máte strach pomenovať veci pravým menom len preto, že ten človek bol mocný politik, tak ste zradili svoju profesiu. Vďaka vášmu pritakávaniu a skloneným hlavám sa aj pán Danko môže vysmievať akademickej obci. Vie, že odvážnych veľa nie je.“

Juraj Hipš
zakladateľ Sokratovho a Komenského inštitútu
v komentári pre portál Čierna labuť | 29.10. 2018

 

Výber z udalostí

• O tom, či vôbec možno školstvo reformovať „zhora,“ alebo sa radšej treba vydať cestou zmenami škôl „zdola,“ bude vo štvrtok 8. novembra v Bratislave na pozvanie Nového školstva prednášať a diskutovať profesor Arnošt Veselý z Karlovej Univerzity v Prahe. Na prednášku sa stále môžete zaregistrovať vyplnením tohto formulára.

 • Keďže predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) do dnešného dňa neobjasnil, akým spôsobom získal titul JUDr., a tým nevyvrátil pochybnosti o autorstve rigoróznej práce, opoziční poslanci iniciovali mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie. O predsedanie na schôdzi Danko požiadal predsedu koaličnej strany a podpredsedu parlamentu Bélu Bugára (Most-Híd).

Danko vyštudoval právo na Univerzite Komenského (UK), no doktorský titul získal na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Po tom, čo sa o rigoróznu prácu začali zaujímať médiá, licenčnou zmluvou k nej obmedzil prístup len niektorým ľuďom z UMB. Neskôr vysvitlo, že práce s rovnakým názvom a počtom strán vznikli v rokoch 1999 aj 2000 na jednej z dvoch spomenutých univerzít. Autorom tej druhej je Danko. Autorka prvej práce, Emília Shakkour, honepozná a jej práca z knižnice UK „záhadne“ zmizla.

• V uplynulom týždni sa k počínaniu predsedu parlamentu vyjadrili viacerí politici aj akademici:

„Budeme sa pred každým interview novinárom legitimovať našimi prácami? Nie je to záležitosť, vďaka ktorej by bol lacnejší chlieb či mlieko,“ opýtal sa i odpovedal si poslanec Karol Farkašovský (SNS) s tým, že autor práce by mal mať právo na ochranu svojho know-how.

Vedec a kandidát na prezidenta SR Robert Mistrík sa vo svojhom komentári pýta, akú správu vyšlú vysoké školy k desaťtisícom absolventov, k terajším poslucháčom aj k budúcim záujemcom o vzdelanie, ak teraz zostanú potichu?“

Neochota odkryť pozadie udelenia titulu JUDr. Andrejovi Dankovi robia z rektora a jeho najbližších spolupracovníkov pochybné osoby, ktoré zneužívajú akademickú slobodu a nezávislosť univerzít od štátu na krytie hanebného skutku,“ skonštatovala na margo prístupu vedenia UMB Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá ho aj so svojimi spolustranníkmi vyzvala na odstúpenie.

UMB podľa Denníka N naďalej odmieta vysvetliť, ako sa predseda SNS stal doktorom práv. Začiatkom októbra pritom rektor univerzity Vladimír Hiadlovský sľuboval, že urobí „všetko pre to, aby sa v prípade, ktorý siaha do roku 2000, poskytli verejnosti všetky dostupné informácie.“ Rektor UMB kandiduje v komunálnych voľbách v tíme primátora, ktorého podporuje aj SNS.

• Kým vedenia slovenských univerzít sa pri pochybnostiach o spôsobe získania titulov zatiaľ správajú ako mŕtvi chrobáci, v Českej republike Univerzita Karlova odobrala tituly z dôvodu plagiátorstva. Ide o prvý prípad od prijatia novely vysokoškolského zákona v roku 2016. „Je to signál pre tých, ktorí by chceli podvádzať,“ uviedol pre portál Lidovky.cz rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima s tým, že podobné prípady v súčasnosti riešia aj ďalšie české vysoké školy.

• Česká republika je najčastejšou voľbou študentov zo Slovenska, ktorí sa rozhodli pre štúdium v zahraničí. To, že počet slovenských vysokoškolákov študujúcich na slovenských vysokých školách v roku 2017 medziročne poklesol o takmer 11-tisíc, spomína aj návrh výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2017 z ministerstva školstva. Príčinou poklesu takmer isto nebude len demografický vývoj študentskej populácie.

• Súčasný rektor UK Karol Mičieta čoskoro skončí vo svojej funkcii. Médiá informovali o dvoch kandidátoch, ktorí sa o tento post uchádzajú. Prvým je Jozef Masarik, profesor a súčasný dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a druhým Marek Števček, profesor Právnickej fakulty UK a súčasný prorektor UK pre legislatívu.

Nad tým, aký profil by mal mať rektor najvýznamnejšej slovenskej vzdelávacej inštitúcie, sa v blogu zamýšľa Ctirad Klimčík.

• Téme financovania vysokých škôl vo vzťahu k ich vedeckej a výskumnej činnosti sa v blogu venuje analytička projektu To dá rozum Renáta Hall.

„Na Slovensku sa publikácie stali za ostatné roky dôležitým faktorom pri prerozdeľovaní peňazí medzi verejné VŠ. Na jednej strane tento nástroj priniesol tlak na zvýšenie publikačnej činnosti akademikov. Zároveň, ako ukázal prieskum projektu To dá rozum, má aj niektoré neželané dopady na kvalitu vedeckej a výskumnej činnosti na VŠ,“ píše Hall.

• O tom, aký je dnes a aký bude v dohľadnej budúcnosti spôsob financovania Slovenskej akadémie vied (SAV), rozprával pre týždenník Trend Andrej Rusnák, ktorý má od októbra na ministerstve školstva pomáhať pri procese transformácie SAV.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) prijala Rusnáka za zamestnanca ministerstva, aby sprostredkúval komunikáciu medzi oboma organizáciami, ktoré majú vyriešiť situáciu po stroskotaní pôvodného plánu na premenu ústavov SAV. Tie sa mali stať verejnými výskumnými inštitúciami, no po obštrukciách ministerstva pod vedením Lubyovej sa tak nestalo (pozri napr. tu, tu a tu).

• To, že priamo riadené organizácie pod ministerstvom školstva by mali byť pod väčším drobnohľadom, skonštatoval v uplynulom týždni Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Úrad zrealizoval kontrolu v Metodicko-pedagogickom centre, Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania, Štátnom inštitúte odborného vzdelávania aj v Štátnom pedagogickom ústave a vydal o tom správu.

Kontrolóri zistili, že pri realizácii programov financovaných z fondov EÚ boli výrazne navyšované položky na mzdy. „Nehospodárne konanie v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách bolo zistené najmä v metodicko-poradenských centrách pri vyplácaní niektorých finančných odmien, ale aj pri úhrade nepodloženého zabezpečenia využívania databáz a archívov,“ zhodnotil NKÚ.

Ministerstvo školstva po zverejnení správy reagovalo, že „ukladá priamo riadeným organizáciám rezortu školstva opatrenia na nápravu s cieľom nastavenia ich efektívneho a hospodárneho fungovania, k čomu nové vedenie rezortu školstva pristúpilo ihneď po svojom nástupe.“

„Rezort školstva má 17 organizácií, ktoré stoja štát nemalé peniaze. Mnohé z nich nepomáhajú zlepšovať školstvo, mali by zaniknúť a zvyšné je treba sfunkčniť,“ uviedol na margo zistení NKÚ poslanec Branislav Gröhling (SaS).

 

Všimli sme si

• Maďarská vláda zrušila akreditáciu odboru rodové štúdiá. Mladá žena, ktorá ho študuje v Budapešti, hovorí, že v krajine je taká nálada, že aj skutočnosť, že šesť rokov študovala v Británii, sa vníma tak, že opustila vlasť,“ približuje úvod rozhovoru so študentkou Stredoeuróspkej univerzity (CEU) v Budapešti.

Maďarská novela vysokoškolského zákona zásadne ohrozila fungovanie zahraničných univerzít v Maďarsku. Pod zvyšujúcim sa tlakom maďarskej vlády sa vedenie CEU po vyše roku rozhodlo presunúť podstatnú časť svojich akademických programov do rakúskej Viedne.

• Americký špeciálny pedagóg Chris Ulmer sa pred pár rokmi so svojimi žiakmi rozhodol, že napíšu knihu, ktorá bližšie opíše životy zdravotne znevýhodnených. Takto chceli všetkým priblížiť, v čom je ich život rovnaký a v čom odlišný. Keďže zámer na spracovanie knihy odmietlo vyše 50 vydavateľov, rozhodli sa tvoriť videá.

„Ľudia z celého sveta mi začali písať emaily a pýtať sa, či neurobím rozhovory aj s nimi,“ napísal Ulmer, ktorého videá majú dnes milióny pozretí. Najnovšie si môžete pozrieť tu.

• Slovenská špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová založila CentrumDys, v ktorom sa venuje deťom s poruchami učenia a ADHD. V rozhovore pre portál Eduworld vysvetľuje, čo často prežívajú deti a ich rodičia, ktorí sa s týmito problémami v živote stretnú a ako im dokážu odborníci pomáhať.

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk