Čo priniesol týždeň
29. 5. – 4. 6. 2017

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Témy týždňa

Hľadajú sa príčiny a súvislosti nízkej finančnej gramotnosti našich študentov Na júnovej schôdzi budú poslanci rokovať o viacerých návrhoch zmien v školstve Agentúra na podporu výskumu a vývoja prepúšťa a čelí kritike

 

Výrok týždňa

„Spoločnosť má tendenciu nespravodlivo zovšeobecňovať. Konštatovania, že kvalita všetkých škôl je mizerná, sú lož. Máme vynikajúce fakulty, ktoré sa umiestňujú medzi najlepšími na svete, špičkové pracoviská aj vedcov, ktorí sú zastúpení v medzinárodných tímoch a inštitúciách. A potom sú školy a fakulty, ktoré nespĺňajú elementárne kritériá. Najprv začnime rozlišovať, potom dávajme príklady škôl, ktoré úspešné sú a môžeme sa z nich poučiť, a nakoniec pomenujme fakulty, na ktorých vzniklo ako húb po daždi toľko študijných odborov, že ani kapacitne-pedagogicky nie je možné pokryť takéto spektrum. Meňme teda možnosti akreditačnej komisie tak, aby razantnejšie zasahovala odbory, ktoré sú nadbytočné a nespĺňajú kritériá.“ 

Iveta Radičová
dekanka Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
v rozhovore pre Denník N | 31. 5. 2017

 

Výber z udalostí

 Výsledky testovania finančnej gramotnosti PISA 2015 podnietili uvažovanie o príčinách slabého výkonu slovenských žiakov. Asociácia finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP) vydala stanovisko, v ktorom konštatuje, že dôvodom zlých výsledkov je najmä „stále chýbajúce konzistentné vzdelávanie finančnej gramotnosti detí, ktoré by malo začať už v predškolských zariadeniach.“

Podľa generálnej tajomníčky AFISP Dariny Huttovej sú síce starší študenti zorientovaní v ekonomických pojmoch, no pri riešení praktických príkladov už mávajú problémy. „Po ukončení strednej školy by mal každý človek poznať následky finančných záväzkov, fungovanie finančného trhu a mal by, samozrejme, vedieť finančne plánovať svoj život,“ vyhlásila Huttová.

O širších súvislostiach výsledkov testovania písali analytici Inštitútu vzdelávacej politiky vo svojom komentári. Uvádzajú v ňom aj to, že:

žiaci v krajinách s lepšími výsledkami v testovaní nemuseli stráviť viac času učením sa;

fínski žiaci trávia učením sa podobný počet hodín v škole ako naši žiaci a 7 hodín týždenne menej mimo nej, napriek tomu dosahujú lepšie výsledky v každom predmete;

slovenskí žiaci dosahujú s každým absolvovaným rokom materskej školy priemerne o 11 bodov vyššie skóre v prírodovednej gramotnosti než tí, ktorí materskú školu nenavštevovali;

zatiaľ čo v priemere krajín OECD podiel žiakov, ktorí opakovali ročník, oproti roku 2009 klesol, na Slovensku zmenu nepozorujeme a podiel aspoň raz „prepadnutých“ študentov sa pohybuje okolo 6 %.

Podľa reportáže v Správach RTVS by sa výsledky mnohých žiakov zlepšili, ak by mali školy zabezpečený dostatočný počet asistentov.

Na júnovú schôdzu parlamentu poslanci predložili ďalšie návrhy na novelizáciu školských zákonov:

poslanci SaS navrhujú umožniť domáce vzdelávanie žiakov aj na druhom stupni základných škôl;

nezaradený poslanec Oto Žarnay predložil návrh, podľa ktorého by sa mala uložiť povinnosť opakovať ročník všetkým žiakom, ktorí počas školského roka vymeškali viac ako 35 % z celkového počtu vyučovacích hodín bez ohľadu na dôvody absencie;

skupina poslancov OĽaNO-NOVA presadzuje návrh, ktorého cieľom je zavedenie výlučne elektronickej formy podávania štatistických výkazov školou a školským zariadením. Poslanci ich tým chcú odbremeniť od duplicitnej byrokracie.

V druhom čítaní budú na programe len koaličné poslanecké návrhy, keďže plénum opakovane odmieta ďalej rokovať o opozičných návrhoch bez ohľadu na ich obsah. Rokovať sa bude o:

návrhu poslancov Ľubomíra Petráka (Smer-SD) a Pétra Vörösa (MOST-HÍD) o tom, aby žiacke školské rady mohli pôsobiť aj na základnej škole, o spresnení zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy a nadobúdania čestných názvov škôl a školských zariadení;

návrhu dvojice spomínaných poslancov a Evy Smolíkovej (SNS), ktorý má riešiť prekrývanie sa termínov prijímacích skúšok na stredné školy a umožnenie spájania žiakov rôznych odborov v jednej triede odbornej školy;

návrhu skupiny poslancov SNS o zavedení povinnosti udelenia prechodného pobytu príslušníkovi tretej krajiny v prípade, že je žiakom dennej formy štúdia strednej školy do 18 rokov.

Na program rokovania poslednej parlamentnej schôdze v tomto školskom roku sa dostane aj vládou schválený návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý má zabezpečiť transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV) a umožniť jej viaczdrojové financovanie.

„Konečne sa nám podarilo po dlhej spolupráci so SAV vo vláde presadiť nový zákon, ktorý bude meniť podobu ústavov akadémie vied, ale takisto výskumných ústavov ministerstiev a prípadne iných ústavov na modernú podobu,“ zhodnotil minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS).

S návrhom vyjadril spokojnosť aj predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý zároveň poznamenal, že akadémia si po schválení návrhu nebude na svoju existenciu zarábať len vlastnými silami. Rozpočtová kapitola SAV sa nemení. Máme stabilizačnú zmluvu, ktorú podpísal minister školstva a minister financií. Rozpočet akadémie by teda v tomto smere nemal byť ovplyvnený, skôr naopak. Otvára to možnosti na ďalšie viaczdrojové financovanie,“ povedal predseda SAV.

Funkčné obdobie Pavla Šajgalíka na pozícii predsedu SAV predĺžil prezident Andrej Kiska na ďalšie štyri roky. Urobil tak na návrh ministerstva školstva po tom, ako staronového predsedu do funkcie zvolili členovia Snemu SAV. Pre médiá Šajgalík uviedol, že medzi najdôležitejšie kroky akadémie bude patriť aplikovanie záverov auditu SAV, ktorý zhodnotil kvalitu jednotlivých ústavov.

„Druhá dôležitá vec je, že SAV by mala pristúpiť k vnútornému programu, kde by sama vedela na základe objektívnych pravidiel identifikovať špičkové tímy či jednotlivcov, ktorí presahujú rámec SR tak výrazne, že by sme na nich mohli stavať a výraznejšie sa cez tieto špičkové tímy presadiť v európskom výskumnom priestore,“ vyhlásil Šajgalík.

Ocenenie Slovenka roka v kategórii Veda a výskum získala lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrynológie Biomedinínskeho centra SAV Barbara Ukropcová, ktorá si zároveň prevzala aj cenu absolútnej víťazky. Za Vzdelávanie a podporu mladých talentov ocenenie získala rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská. Mimoriadnu cenu si prevzala expremiérka Iveta Radičová.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ktorá každoročne prideľuje granty na výskumné projekty,  sa chystá hromadne prepúšťať. Ministerstvo potvrdilo, že pracovný pomer ukončí 21 zamestnancov.

Ešte 1. apríla minister školstva Peter Plavčan vymenoval na post riaditeľa agentúry Pavla Balžanku. Ten podľa poslanca Miroslava Beblavého (nez.) počas prvého mesiaca zmenil pracovný poriadok, bez výberových konaní zamestnal nových ľudí a svojím zastupovaním poveril Annu Ďurfinovú, bývalú koncipientku Andreja Danka.

Text o tom, prečo univerzity aj inovátori potrebujú dobre fungujúcu agentúru na podporu výskumu, uverejnil na svojom blogu rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.

 

Všimli sme si

 Petíciu za slobodu v písaní, ktorú iniciovali rodičia a učitelia s cieľom zachovať základným školám možnosť vybrať si spomedzi viacerých foriem písaného písma, ktoré budú žiakov učiť, podpísalo už vyše 4200 signatárov.

Na skutočnosť, že v slovenských školách máme aj dnes výnimočných učiteľov, ktorí sú nositeľmi pozitívnych zmien, upozornil článok na portáli Eduworld.sk o projektoch prvých absolventov Komenského inštitútu (KI). „Nositeľom zmeny školstva nebude dvesto strán papiera, ale konkrétni ľudia,“ skonštatoval jeho zakladateľ Juraj Hipš.

Pozrite si video o projekte jedného z absolventov KI, učiteľa Tomáša Macka zo Základnej školy v Spišskom Štvrtku, ktorý spolu s kolegami pripravil päťdňový zážitkový program pre deviatakov, aby si vyskúšali prácu v rôznych prostrediach a povolaniach.

[youtube]https://youtu.be/ZimE0uuuIYs[/youtube]

 

Česká spoločnosť Scio informovala o zisteniach amerických výskumníkov Zaca D. Johnsona a Sary LaBelle, ktorí medzi vysokoškolskými študentmi zisťovali ich vnímanie autentických a neautentických učiteľov. Autentickí podľa nich napríklad rozprávajú príbehy aj zo svojho osobného života, vtipkujú a uznávajú svoje chyby. Podľa autorov štúdie snaha pedagógov vidieť svojich študentov ako individuality má dlhodobý pozitívny dopad na učenie aj hlbšie porozumenie, a to aj u znevýhodnených študentov.

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: