Čo priniesol týždeň
29. 9. – 5. 10. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

V rámci kampane Chceme vedieť viac otvárame diskusiu na tému Aktéri vzdelávania  Uskutočnili sme ďalšie dva workshopy, tentoraz sme navštívili Žilinu  Minister Peter Pellegrini avizuje zmeny v kompetenciách Štátnej školskej inšpekcie  Rezort školstva plánuje výstavbu ďalších modulových škôl  Rokuje sa o finálnej podobe nových výchovno-vzdelávacích programov pre materské a základné školy  Učiteľky materských škôl žiadajú ministra školstva, aby schválil aktuálne znenie nového štátneho výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy  Na ministerstve školstva došlo k ďalším organizačným zmenám

Výrok týždňa

„Základné vzdelanie je nevyhnutné k tomu, aby sa človek v dospelosti vedel o seba postarať.  Nedostatočné vzdelanie je zdrojom problémov človeka v neskoršom veku. Upadajúci systém školstva na Slovensku môže a nepochybne bude viesť k problémom jednotlivých občanov pri zabezpečení svojich životov v budúcnosti a takisto k ekonomickým a spoločenským problémom spojených s nedostatočnou vzdelanosťou. Aj preto by sa zabezpečenie základného vzdelania pre každého občana a následne aj potrebnej a primeranej vzdelanosti mali stať prioritami pre vládne politiky, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať prosperitu spoločnosti na Slovensku.“

Ivan Klinec
futurológ
Slovenská akadémia vied
v komentári k prvej téme online diskusie v rámci kampane Chceme vedieť viac | 30. 9. 2014

Výber z udalostí

 Keďže chceme vedieť ešte viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, pokračujeme v online diskusiách na webe kampane, v ktorých sa venujeme širším súvislostiam vzdelávania. Témou druhej diskusie sú Aktéri vzdelávania.

Aké nároky by mal spĺňať ten, kto učí?  Akými zmenami prejde, resp. by mala prejsť funkcia a rola učiteľa? A aký to bude mať vplyv na funkciu a inštitucionálnu podobu školy v budúcnosti?

Alebo sa môžeme pýtať aj celkom všeobecne: aká je vaša predstava ideálneho stavu, ktorý by zaručoval, že základným princípom vzdelávania bude zmysluplnosť a spoločná radosť z poznávania sveta? Odpovede na tieto otázky vo svojich úvodných textoch hľadajú manažérka Ivana Molnárová a učiteľ Martin Kríž. Pridajte sa aj vy a zapojte sa do diskusie!

 Vo štvrtok 2. 10. sa konal ďalší zo série tvorivých workshopov pre verejnosť v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC. Navštívili sme Žilinu. O budúcnosti vzdelávania sme diskutovali najprv s deviatakmi základnej školy na Námestí mladosti a popoludní sme v priestoroch kultúrneho uzla Stanica Žilina-Záriečie uvažovali o možných podobách vzdelávania v budúcnosti spoločne s rodičmi, učiteľmi a ďalšími aktívnymi občanmi nielen zo Žiliny. Pozrite si fotodokumentáciu z oboch workshopov na webe kampane.

 Minister Peter Pellegrini avizuje zmeny v kompetenciách Štátnej školskej inšpekcie. „Inšpekcia dostala odo mňa dve hlavné úlohy. Prvou je, aby bola represívna v prípadoch, keď ide o peniaze, respektíve trestala každé nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, druhou úlohou je, aby bola aj službou učiteľovi, to znamená, že ak odhalí nejaké drobné nedostatky, rovno učiteľovi poradí, akým spôsobom ich odstrániť,“ povedal minister.

 Minister Peter Pellegrini si pochvaľuje tzv. kontajnerové školy. „S nie veľa peniazmi sme dosiahli veľký efekt. Priemerná osemtriedna modulová škola sa dá postaviť, ak nám dá obec základovú dosku, za 200-tisíc eur,“ uviedol minister počas piatkovej návštevy v Kežmarku. Rezort školstva preto pripravuje výstavbu ďalších modulových základných a materských škôl v rámci celého Slovenska, nakoľko je po nich v samosprávach dopyt.

 Učiteľky materských škôl žiadajú ministra Petra Pellegriniho, aby schválil nový štátny výchovno-vzdelávací program pre materské školy, ktorý bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016. Požadujú, aby bol do praxe zavedený od septembra 2015, pretože ho považujú za oveľa lepší, než je ten súčasný. Na podporu svojej požiadavky iniciovali petíciu, ktorá bude prebiehať do 31. 10. 2014.

Neistota učiteľov ohľadom plánovaných zmien v obsahu vzdelávania v materských a základných školách trvá na Slovensku už vyše roka. Prvé rezortné návrhy nových štátnych výchovno-vzdelávacích programov (ŠVP) boli zverejnené v júni 2013. Ministerstvo vtedy avizovalo, že po zapracovaní pripomienok z odbornej diskusie začnú platiť od septembra 2014. Koncom roka 2013 však Štátny pedagogický ústav návrhy nových ŠVP zo svojich webových stránok stiahol bez informácie o ich ďalšom osude. V apríli 2014 dnes už bývalý minister Dušan Čaplovič na margo nových ŠVP povedal, že ich účinnosť musí posunúť o rok, pretože k nim ešte stále nie sú spracované pripomienky. Hovorkyňa ministerstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová tento týždeň potvrdila, že o nových ŠVP sa v rezorte aktuálne rokuje a že začnú platiť v plánovanom termíne september 2015. Návrhy nových ŠVP ministerstvo zatiaľ nezverejnilo.

 Nový štátny tajomník rezortu školstva Juraj Draxler v rozhovore pre Učiteľské noviny v súvislosti s pripravovanými zmenami v štátnych výchovno-vzdelávacích programoch povedal: V lete sme od učiteľov počúvali, že si musia sami tvoriť školské vzdelávacie programy a že je to pre nich veľká zaťaž. Preto tam, kde učitelia potrebujú servis od štátu, na úrovni základných škôl, dostanú priamo rozpísané osnovy, ktoré iba preberú do svojej práce. Zároveň pre tých, ktorí chcú zohľadňovať svoje regionálne špecifiká a tvoriť flexibilne vlastné školské vzdelávacie programy, táto možnosť naďalej zostane“.

 Štátny tajomník Juraj Draxler v rozhovore pre Učiteľské noviny vysvetlil tiež dôvody, pre ktoré nové vedenie rezortu školstva ustúpilo od zámeru krátiť financie súkromným školám: Vychodil som súkromnú strednú školu, ktorá nedostávala od štátu „ani penny“. Chod školy bol hradený zo školného a súkromných zdrojov. Slovensko má v medzinárodnom porovnaní naozaj špecifický systém v tom, že súkromné školy dostávajú ten istý normatív ako verejné školy. Myslím si, že na Slovensku by sa mala o tejto otázke rozvinúť celospoločenská diskusia. Musíme si však uvedomiť, že to u nás už niekoľko rokov funguje takto a bolo by neférové, ak by sme dramaticky z roka na rok tieto finančné zdroje skresali. Ak rodič dá svoje dieťa do súkromnej školy, ráta na niekoľko rokov dopredu s tým, že je tam určitá stabilita financovania. Preto v tejto chvíli nebudeme pri príprave balíka novej legislatívy túto tému otvárať“.

 Na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu došlo k ďalším úsporným opatreniam a organizačným zmenám. Ministerstvo zredukovalo vozový park z 30 na 18 áut. V súlade s novou organizačnou štruktúrou došlo k zlúčeniu sekcie vysokých škôl so sekciou vedy a výskumu. Minister Peter Pellegrini odvolal z funkcie generálneho riaditeľa organizácie Iuventa Viliama Michaloviča a do funkcie dočasne vymenoval Jána Hrubého, ústredného tajomníka Mladých sociálnych demokratov. Novým generálnym riaditeľom sekcie informatiky ministerstva sa stal Martin Janáček.

 Minister Peter Pellegrini zvažuje, že žiakom, ktorí sa hlásia na športové gymnáziá, udelí výnimku z prospechového limitu, ktorý presadil jeho predchodca Dušan Čaplovič. Po novom totiž môžu byť  na gymnázium prijatí iba tí absolventi základných škôl, ktorí nemajú priemerný prospech horší ako 2,0. „Uvažuje sa o jedinej výnimke pre športové gymnáziá,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Úľavu pre športovcov zdôvodňuje rezort školstva tým, že u nich treba brať do úvahy najmä športový talent.

Všimli sme si

 Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum rozvoja znalostí o potravinách druhý ročník súťaže Hovorme o jedle. Súťaž sa bude konať v čase od 13. 10. do 17. 10. a zapojiť sa do nej môžu všetky základné školy.

 Potravinárska komora Slovenska (PKS) kritizuje návrh novely školského zákona, ktorý podala poslankyňa Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová. Novela má za cieľ pomôcť zastaviť trend stúpajúcej obezity u detí. V školských bufetoch by vraj zaviedla zákaz predávať aj také potraviny, ktoré v žiadnom prípade nemožno považovať za nezdravé. „Ak sa dieťa nestihne ráno najesť doma, čo si bude môcť kúpiť v školskom bufete, ak sa v ňom nebude môcť predávať syr, chlieb, celozrnné pečivo alebo aj makovka?,“ pýta sa prezident PKS Daniel Poturnay.

 Inštitút SGI  pod hlavičkou portálu odkazprestarostu.sk organizuje tretí ročník súťaže Vychytaj problémy svojho mesta. Dlhodobým cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí, aby si viac všímali svoje okolie a snažili sa ho sami meniť. Súťaž je určená pre študentov všetkých stredných škôl vo veku od 14 do 19 rokov a trvá do 13. 10. 2014.

 Úroveň vzdelania detí je často hodnotená podľa známok v škole. Rodičia si ale v dobrej viere neuvedomujú, že školská klasifikácia sa sústreďuje iba na zlomok toho, čo je pre rozvoj dieťaťa skutočne dôležité. To, na čo sa škola obvykle nesústredí, ale čo významne ovplyvňuje úspech dieťaťa v dospelom živote, sú rôzne zručnosti. Práve na ne sa sústredí aplikácia pre rodičov Co umím, ktorú vytvorila spoločnosť EDUin. Pozrite si videospot, ktorý upozorňuje na skutočnosť, že pri hodnotení detí často „pre stromy nevidíme les“.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-JxuSIIYsUI[/youtube]

 V rámci systémovej podpory inkluzívneho vzdelávania prebieha v Českej republike verejná diskusia k návrhom rôznych podporných opatrení.

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Pripravujeme

 Nové školstvo v spolupráci s ďalšími partnermi pripravuje workshop na tému Inklúzia je spoločná vec, ktorý sa bude konať dňa 10. 10. v Bratislave. Viac informácií o programe a možnosť prihlásiť účasť nájdete na webe Nového školstva.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk