Čo priniesol týždeň
3. 11. – 9. 11. 2014

Čo priniesol týždeň

 

 

Témy týždňa

V rámci kampane sme zorganizovali sériu tvorivých workshopov na východe Slovenska  Uzatvárame online diskusiu na tému Regulácia vzdelávania  Koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú v rôznej výške  Ministerstvá práce a školstva pripravili spoločný projekt Späť do školy  Štátny vzdelávací program pre základné školy by mal mať dva varianty  Kauza porušenia zákona zo strany ministerstva školstva pri verejnom obstarávaní distribúcie učebníc pokračuje  Vyradené učebnice putovali do New Yorku  Neprimeraná výška odmien na Katolíckej univerzite v Ružomberku

 

 

Výrok týždňa

„Slovo „projekt“ sa u nás stalo synonymom neistej a krátkodobej existencie. Pre úspech a trvanlivosť projektu je totiž dôležité, aby „zapadal“ do ďalších opatrení, ktoré smerujú k rovnakému cieľu. Komplexné problémy ako nezamestnanosť, chudoba a podobne si vyžadujú komplexné, viacrozmerné prístupy a postupy. Projekt nemôže byť úspešný, ak je izolovaným úsilím, či dokonca ide „proti všetkým.“ Je absurdné, že sa u nás požiadavka udržateľnosti spája s predpokladom, že činnosť bude pokračovať a veci budú fungovať aj potom, čo prestanú byť financované. To je, ako keby sme chceli, aby záhrada zostala v plnom rozkvete aj po tom, čo sme ju prestali polievať.“ 

Zuzana Kusá
sociologička
Sociologický ústav SAV
vyjadrenie pre aktuálne.sk | 8. 11. 2014

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane Chceme vedieť viac sme zorganizovali sériu tvorivých workshopov, tento raz na východe Slovenska. V dňoch 4. – 6. 11. sme navštívili Rožňavu, Poprad, Brutovce a Košice. S deťmi v základných školách sme diskutovali o tom, akú bude mať podľa nich vzdelávanie podobu v čase, keď budú chodiť do školy ich deti.

V rámci popoludňajších workshopov pre dospelých sme s ľuďmi diskutovali o tom, ako sa zmení o 25 rokov spoločnosť a ako tieto zmeny ovplyvnia aj oblasť vzdelávania. V Brutovciach sme sa na neformálnej diskusii stretli s rodičmi, s ktorými sme spoločne uvažovali o domácom vzdelávaní a o komunitných školách.

Pozrite si video, ktoré o workshope v Rožňave pripravil miestny informačný portál inforoznava.sk:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j6-39IcEOB4[/youtube]

 V rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku uzatvárame online diskusiu na tému Regulácia vzdelávania. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi podnetmi prispeli do diskusie. V nasledujúcich dňoch z nej spracujeme zhrnutie, ktoré si budete môcť prečítať v najbližšom prehľade udalostí na budúci týždeň.

 Koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú mať rôznu výšku podľa toho, kto ich bude vyplácať. Pracovníci v školách a zariadeniach, ktoré spadajú pod ministerstvo školstva, dostanú odmenu 100 eur. Pracovníci v školách a zariadeniach, ktoré financuje ministerstvo vnútra, si prilepšia o 200 eur a zamestnanci materských škôl, základných umeleckých škôl a ďalších zariadení, ktoré spadajú pod mestá a obce, nemajú odmenu istú vôbec. Viaceré samosprávy totiž nemusia nájsť na vyplatenie odmien potrebné financie. „Niekde v minulosti sa stala chyba, keď sa zamestnanci školstva takto rozdelili, a teraz vidíme, aké sú negatívne dopady,“ komentoval situáciu Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.

 Ministerstvá práce a školstva pripravili projekt Späť do školy, ktorý má znížiť nezamestnanosť mladých ľudí do 40 rokov. „Nejdeme im pripraviť bežnú rekvalifikáciu, ale dlhodobé vzdelávanie, výsledkom ktorého by mal byť výučný list po absolvovaní školy. Je naším záujmom, aby sa vzdelávali šesť, respektíve desať mesiacov v odbore, o ktorý je záujem na trhu práce,“ povedal minister Ján Richter. Úlohou ministerstva školstva je vytipovať stredné odborné školy, ochotné a schopné nezamestnaných vzdelávať. „Pevne verím, že pedagógom a pracovníkom to pomôže získať aj dodatočné mzdové prostriedky,“ povedal minister Peter Pellegrini.

Sociologička Monika Čambáliková upozorňuje, že efektívnosť a udržateľnosť projektu je otázna. Podľa nej projekt nezaručuje, že sa ľuďom otvorí cesta k dlhodobejšej práci. „Obvykle totiž snaha doplniť si vzdelanie vychádza zvnútra človeka, ktorý má z určitých dôvodov záujem zvýšiť si kvalifikáciu. Tu však motivácia prichádza zvonka – je tu iniciatíva zapojiť do práce nečinných ľudí a zároveň sú tu európske peniaze, ktoré na to možno využiť,“ uvažuje sociologička. Štát bude nezamestnaných k vzdelávaniu motivovať finančným príspevkom až do výšky 200 eur mesačne.

 Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová informovala, že štátny vzdelávací program pre základné školy bude mať dva varianty. V prvom bude učivo podrobne rozdelené do jednotlivých predmetov a ročníkov. Tento variant bude určený školám, ktoré nemajú záujem tvoriť vlastné školské vzdelávacie programy. Druhý variant by mal vyjsť v ústrety školám, ktoré chcú mať pri tvorbe vlastných školských vzdelávacích programov viac voľnosti. Návrh, na ktorom sa dohodli zástupcovia ministerstva školstva a stavovských organizácií v školstve, je zatiaľ iba v pracovnej podobe a nebol zverejnený.

 Kauza porušenia zákona zo strany ministerstva školstva pri verejnom obstarávaní distribúcie učebníc pokračuje. Minister Peter Pellegrini minulý týždeň zdôrazňoval, že ministerstvo školstva na základe dodatku k zmluve so spoločnosťou XEPAP nezaplatilo ani jednu faktúru a Slovenskej republike nevznikla škoda ani jedno euro.

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý tento týždeň upozornil, že ministerstvo od 1. 1. 2014 zaplatilo spoločnosti XEPAP 30 faktúr za distribúciu učebníc v celkovej hodnote 484 867 eur. Tieto platby by mali byť navýšené o mesačný paušál 14 570 eur. Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová však ministrove vyhlásenia opätovne potvrdila. „Distribúcia učebníc naďalej prebieha v súlade s pôvodnou zmluvou z roku 2011 za ceny, ktoré vysúťažil bývalý minister Jurzyca,“ povedala hovorkyňa.

 Spolu 499 učebníc slovenského jazyka, literatúry či vlastivedy s hmotnosťou 130 kilogramov dostali žiaci slovenských škôl v New Yorku. Učebnice venovalo ministerstvo školstva a do USA boli dopravené vládnym špeciálom počas návštevy prezidenta SR Andreja Kisku. Išlo o vyradené učebnice, ktoré nie sú súlade s aktualizovanými učebnými osnovami a inak by ich čakala likvidácia.

 Medzi šesť pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v minulom roku rozdelilo 114 tisíc eur. Odmenu im podpísal dekan filozofickej fakulty Marián Kuna. „Až na garanta filozofie ide o vedecky a pedagogicky pomerne bezvýznamných ľudí, avšak servilných k dekanovi fakulty. Uvedení vyučujúci nevyučovali v minulom a ani v tomto roku ani minimum hodín výučby týždenne, ktoré sú povinní odučiť ako asistenti, za čo však poberali plat plného úväzku, osobný príplatok a obrovské odmeny,“ povedala pre agentúru SITA zamestnankyňa univerzity, ktorá zo strachu o stratu práce nechcela byť menovaná.

Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že vysoké školy sú autonómne právne subjekty, a preto ministerstvo nemôže riešiť to, čo sa v ich vnútri deje.

 

Všimli sme si

 Agentúra TNS Slovakia uskutočnila v októbri online prieskum, v ktorom zisťovala, aké problémy trápia občanov v mieste ich trvalého bydliska. Za najväčší problém na lokálnej úrovni považujú obyvatelia Slovenska nedostatok pracovných príležitostí (56%). Na druhom mieste respondenti najčastejšie uvádzali problematický stav ciest a chodníkov (47%). Slabá úroveň základných a stredných škôl trápi iba 9% občanov. Za väčší problém ľudia považujú nedostatok príležitostí pre voľno časové aktivity pre deti (23%).

Veľké rozdiely medzi staršou a mladšou generáciou sú aj vo vnímaní problémov. Respondenti vo veku 50-59 rokov považujú korupciu a rodinkárstvo medzi miestnymi politikmi za problém v oveľa vyššej miere (36%) ako respondenti vo veku 18-29 rokov (21%) a 30-39 rokov (22%).

 V Česku vzniklo už niekoľko tzv. rodičovských škôl. Prečo sa niektorí rodičia rozhodnú investovať čas, energiu a peniaze do založenia školy namiesto toho, aby sa snažili ovplyvniť školy verejné, vysvetľuje Bohumil Kartous: „Těmto rodičům se zdá, že školství a veřejný sektor neposkytuje dětem to, co oni od vzdělávání očekávají“. Rodičovská škola v Dolních Břežanech funguje už piaty rok a rodičia, ktorí ju zakladali, na tom pracovali popri svojom zamestnaní.

„Ve státní škole je to o učitelích. Systém nám nezaručuje vůbec nic. Věděli jsme, že buď tam budeme mít štěstí na dobrého učitele, anebo ne,“ hovorí Vladimíra Burianová, jedna zo zakladateliek školy. „To nás motivovalo, abychom začali jednat sami. V první skupině zakladatelů bylo asi devět rodin,“ dodala. Viac informácií o škole a o spôsobe výučby nájdete na webe školy.

 Stredoškolský učiteľ Vlado Crmoman hovorí vo svojom videoblogu o  miliónoch eur vyhodených na povinnú publicitu europrojektov v školstve:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fVaou8zW2uU[/youtube]

 

 

Človeče, zapoj sa!

 Na webe kampane pokračujeme vo zverejňovaní príbehov detí a ich rodín, ktoré ilustrujú ich osobné skúsenosti so školským systémom na Slovensku. Prvých dvanásť príbehov bude prevzatých z manuálu advokačného poradenstva, ktorý pre rodičov a učiteľov pripravilo občianske združenie Nové školstvo. Ak sa chcete s nami podeliť o váš príbeh, neváhajte a napíšte nám. Radi ho pridáme k ostatným.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Pripravujeme

 Prvé súhrnné výstupy z kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejníme na evente pre verejnosť, ktorý sa bude konať dňa 25. 11. v Bratislave v Pálffyho paláci na Zámockej ulici od 17.00 hod.

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá sa stala na rok 2014 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk