Čo priniesol týždeň
3. 2. – 9. 2. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší partneri  Zapojenie žiakov do súťaží a olympiád ostáva naďalej jediným kritériom na odmeňovanie škôl za kvalitu  Na asistentov učiteľov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami chýbajú stále peniaze  Školy, ktoré sa do 14. 2. 2014 prihlásia do projektu DiGiŠkola, dostanú nové tablety  Trestné stíhanie vo veci porušovania povinností ministerstva školstva pri správe cudzieho majetku bolo zastavené  Budúcnosť odborného vzdelávania na Slovensku je stále neistá

Výrok týždňa

„Ak regionálne samosprávy nebudú v plnosti rešpektovať stratégiu, metodické pokyny a právne normy, zákony, nariadenia a vyhlášky nášho rezortu, bude musieť prísť na program dňa aj zmena kompetencií s presunom právomocí na rezort školstva.“

Dušan Čaplovič
minister školstva
v rozhovore pre februárové vydanie informačného letáka AZZZ SR

Výber z udalostí

 Nadácia pre deti Slovenska organizovala dňa 5. 2. 2014 v Bratislave okrúhly stôl pre organizácie a jednotlivcov, ktorí sú dlhodobo aktívni v oblasti inovácií školského systému. Účastníkmi boli zástupcovia neziskových organizácii a profesijných združení z oblasti školstva a voľno-časových aktivít. Zhodli sa na tom, že dieťa a jeho prirodzené vzdelávacie potreby by mali byť východiskom reformy školského systému a spoločne podporili rozbiehajúcu sa kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o vzdelávaní na Slovensku.

 TASR citovala stanovisko ministerstva školstva, v ktorom odmieta návrh poslancov KDH Martina Fronca, Pavla Hrušovského, Pavla Abrhana a Moniky Gibalovej, aby školy s vynikajúcimi výsledkami v celoštátnych meraniach (Testovanie 9, maturita) dostali normatívny príspevok vyšší o 10 percent. Ako dôvod ministerstvo uvádza, že sa týchto meraní nezúčastňujú všetky školy, preto by nebolo spravodlivé.

 Podľa TASR ministerstvo školstva odmieta aj návrh poslankyne Jany Žitňanskej (NOVA), aby sa vyhovelo všetkým oprávneným žiadostiam o pridelenie asistenta učiteľa v školách, ktoré navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením a s ďalšími špeciálnymi potrebami. Ministerstvo školstva v súčasnosti vybavuje kladne iba polovicu oprávnených žiadostí s odôvodnením, že na plné pokrytie potrieb detí a učiteľov chýba 4,9 milióna eur. V decembri minulého roka pritom minister financií Peter Kažimír verejne prisľúbil, že peniaze na asistentov zabezpečí: „Dávam svoje slovo, že akúkoľvek požiadavku, ktorá vznikne z hľadiska zabezpečenia a financovania týchto asistentov, splním a ak tieto požiadavky ministerstvo školstva zamietne, nebude to kvôli tomu, že by bol nedostatok peňazí“.

 Minister školstva Dušan Čaplovič daroval Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave interaktívnu tabuľu a 17 tabletov, ktoré majú pomáhať malým pacientom v učení. Vybavenie je hradené z eurofondov v rámci projektu elektronizácie vzdelávacieho systému DiGiŠkola. Plánované výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu viac než 45 miliónov eur.

 Polícia už nevyšetruje šafárenie s autami na ministerstve školstva, na ktoré poukázal učiteľ Vladimír Crmoman v apríli 2013. Napriek tomu, že vedenie rezortu potvrdilo nehospodárne spravovanie vozového parku a prepustilo dvoch dlhoročných zamestnancov, podľa polície nešlo o trestný čin, s čím súhlasil aj prokurátor a trestné stíhanie zastavili.

 V rozhovore pre informačný leták Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) hovoril minister Dušan Čaplovič o zmenách, ktorými  prešlo odborné školstvo počas prvej polovice jeho pôsobenia v rezorte. Úpadok odborného vzdelávania podľa neho zapríčinili chyby po roku 1989, ktoré u nás zlikvidovali tzv. duálny systém prípravy na povolanie, ktorý sa ďalej úspešne rozvíjal napríklad v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Poznámka na okraj

 Švajčiarsky duálny systém predstavil slovenskej verejnosti v roku 2013 Josef Widmer, generálny riaditeľ sekcie odborného a všeobecného vzdelávania švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu, ktorý prišiel na Slovensko na pozvanie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Správa z jej druhého workshopu približuje fungovanie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku a zároveň poukazuje na významné rozdiely medzi duálnym systémom v krajinách s trhovou ekonomikou a odborným vzdelávaním v  podmienkach socialistického plánovaného hospodárstva. Z rozdielov vyplýva, že ide o dva úplne odlišné prístupy.

Josef Widmer

Všimli sme si

 Profesor Erich Mistrík vo svojom aktuálnom blogu premýšľa nad tým, ako málo naša spoločnosť dôveruje učiteľom napriek tomu, že len vďaka nim naše školstvo funguje: „Oni zabezpečujú fungovanie každodennej prevádzky výchovy a vzdelávania v školách, oni pracujú s deťmi. Nikto ich nepripravil na žiadnu reformu v školstve, ani na obsahovú, ani na organizačné zmeny, ani na nedostatok financií, nikto im nepovedal, čo majú robiť, ak nedostanú učebnice – a predsa sa so všetkým vždy vyrovnali. Dôverujme preto učiteľom, že vedia, čo deti potrebujú. Dôverujme im, že vedia ako učiť a vychovávať, že si vedia určiť smer, ciele a hodnoty výchovy, že si vedia sami vybrať učebné pomôcky“. 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk