Čo priniesol týždeň
30. 3. – 5. 4. 2015

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Hromadné pripomienky k návrhu novely školského zákona podporili tisíce občanov S návrhmi v novele školského zákona nesúhlasí aj viacero štátnych inštitúcií, obecných zastupiteľstiev, učiteľských tímov a rodičovských združení Školskí odborári spustili petíciu za opätovnú centralizáciu školstva Nová hlavná školská inšpektorka predstavila svoje plány Nový zákon o odbornom vzdelávaní nie je dostatočne reformný

Výrok týždňa

„Dospelí by nemali na nás kričať, mali by tráviť s nami viac času, pristupovať k nám rovnocenne a počúvať naše názory, lebo aj deti môžu mať skvelé nápady. Rodičia by nám mali viac veriť, starať sa o nás a ísť nám príkladom. Učitelia by mohli vylepšiť školy, dávať nám menej úloh a nestresovať nás. Politici by nás mali ochraňovať, viac sa zaoberať problémami detí, rešpektovať detské sny, podporovať ich v tom a pomáhať im v budovaní lepšej budúcnosti. Všetko by bolo ľahšie, keby dospelí chceli vypočuť naše názory a brali ich do úvahy. Priali by sme si, aby vám na nás záležalo viac, ako na vývoji nových počítačov, alebo kurze eura.“
 

vyhlásenie detí a mladých ľudí
zapojených do prípravy Národného akčného plánu pre deti
správa prerokovávaná vládou SR | 1. 4. 2015

 

Výber z udalostí

 hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy sa okrem 1861 podporujúcich občanov pripojili nesúhlasnými stanoviskami aj niektoré zastupiteľstvá, školské rady a združenia rodičov. S plánovaným zmenami dosiaľ vyjadrili nesúhlas mestské zastupiteľstvo Bratislavy, miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí Staré Mesto a Petržalka, Združenie maďarských rodičov na Slovensku a školské rady, učiteľské tímy a rodičovské združenia z viac ako 15 škôl.

 Proti návrhu na obmedzenie kompetencií rady školy a za zachovanie súčasného stavu pri voľbe riaditeľa školy sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní  vyslovilo okrem iných subjektov aj ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, Generálna prokuratúra SR, Konfederácia odborových zväzov SR a školské odbory.

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý v zásadnej pripomienke poukázal na nekoncepčnosť vedenia rezortu školstva a pripomenul, že návrh je v protiklade s vyjadrením bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča, ktorý v septembri 2012 povedal: „Súhlasím s tým, čo mi hovoria učitelia, aby mali vyššie zastúpenie v školských radách. Áno, aby tam boli odborníci, profesionáli, ktorí vedia o školstve ďaleko viacej ako rôzni poslanci, ktorí tam prichádzajú z mestských, obecných alebo regionálnych parlamentov.“

 Ďalšiu hromadnú pripomienku k návrhu novely školského zákona, vznesenú proti obmedzeniu kreditového systému, politizácii školstva a za skvalitnenie školského zákona, podporilo 3216 občanov.

 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo ministerstvo školstva, aby stiahlo návrh novely školského zákona a prepracovalo ho. Školstvo nemôže byť vazalom štátu, závislé, viazané a prinútené k poslušnosti a zodpovednosti len preto, že nejaká vládna moc má momentálne nad ním vplyv,“ uviedla podpredsedníčka KDH Miroslava Szitová.

 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spustil petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva. Odborári v nej žiadajú, aby sa financovanie a riadenie školstva vrátilo z ministerstva vnútra späť na ministerstvo školstva. Zároveň požadujú, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, teda z rúk samosprávy späť do rúk ministerstva.  „Sľubujeme si od toho možno viac ako 50-tisíc podpisov,“ povedal šéf odborárov Pavel Ondek.

S návrhmi odborárov nesúhlasí Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Mestá a obce v rokoch 2001 až 2002 doslova zachránili školský systém pred kolapsom. Často na úkor iných priorít financujú školy a školské zariadenia, čím tento systém priebežne stabilizujú doteraz. Potvrdzujú to aj čísla. Len v rokoch 2009 až 2013 vyplatili mestá a obce oproti základným povinnostiam zo svojich vlastných príjmov ročne o 108,5 milióna eur až 263,9 milióna eur viac, ako im napočítali na originálne školstvo,“  povedala hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková.

„Našou povinnosťou je povedať nahlas, že zo strany odborov ide o snahu centralizovať, odobrať pôsobnosti občanom, ktoré vykonávajú cez svojich priamo volených zástupcov na úrovni miest a obcí,“ dodal predseda ZMOS Jozef Dvonč.

 Premiér Robert Fico ohlásil splnenie ďalšieho opatrenia z vládneho sociálneho balíčka. Jedenáste opatrenie súvisí s novým zákonom o odbornom vzdelávaní, ktorý vošiel uplynulý týždeň do platnosti. Prinesie daňové úľavy tým zamestnávateľom, ktorí umožnia študentom stredných odborných škôl praxovať priamo vo firmách. Opatrenie bude znamenať výpadok vo verejných financiách viac ako 26 mil. eur. „Chceme do toho investovať veľa peňazí, ale efekt s tým spojený, teda kontakt medzi praxou a vzdelávaním, je obrovský. Sľubujeme si od tohto prelomového zákona veľmi veľa,“ zdôraznil premiér.

 Priepasť medzi nedostatočnou pripravenosťou mladých ľudí na konkrétne povolania a reálnymi potrebami trhu práce sa však prijatím nového zákona o odbornom vzdelávaní zmenší iba čiastočne. Skutočné riešenie by mala priniesť až zásadná zmena doterajšieho prístupu k nadobúdaniu a overovaniu širokého spektra kvalifikácií. Naznačil to projektový tím, ktorý pripravuje Národný kvalifikačný rámec (NKR).

NKR má ambíciu stať sa nástrojom pre budúcu reformu vzdelávacieho systému,“ informoval prostredníctvom tlačovej správy Štátny inštitút odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa projekt realizuje. „Pri tvorbe NKR nadväzujeme na výsledky formálneho vzdelávacieho systému, ale zároveň chceme vytvoriť predpoklady pre uznávanie aj výsledkov neformálneho vzdelania. Kým formálne vzdelávanie predstavuje v systéme NKR rešpektovanie tradície, uznávanie výsledkov neformálneho učenia sa je reformným krokom,“ vysvetlila Petra Fridrichová z projektového tímu.

V budúcnosti sa predpokladá, že ľudia budú meniť svoje pracovné pozície oveľa flexibilnejšie ako doteraz, dokonca viackrát za život zmenia povolanie. Preto sa hľadajú nové spôsoby, ako ľuďom umožniť získavať potrebné kvalifikácie nielen v školách a ako potom tieto zručnosti preukázať zamestnávateľom.  Práve na to majú slúžiť národné kvalifikačné rámce.

Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá dokončuje svoj NKR. Do tohto procesu vkročilo pred šiestimi rokmi rozhodnutím pripojiť sa k Európskemu kvalifikačnému rámcu (EQF) a vytvoriť  vlastný rámec. Proces sa zbytočne dlho komplikoval tým, že rôzne rezorty realizovali rôzne projekty, ktoré neboli kompatibilné: ministerstvo práce tvorilo Národnú sústavu povolaní a ministerstvo školstva Národnú sústavu kvalifikácií. V súčasnosti sa projekty nachádzajú v bode, keď rezorty usilujú o ich funkčné prepojenie.

 „V niektorých školách stále funguje systém, ktorý by som ilustrovala na príklade dialógu, ktorý som si vypočula medzi kolegyňou a jej synom gymnazistom. Overovala dostatočnosť prípravy syna na vyučovanie. Ten tvrdil, že je pripravený, ale na otázku, či učivu aj rozumie, odpovedal: a načo? Pokiaľ teda v našich školách funguje princíp, kedy učitelia hovoria a žiaci mlčia, je to chyba. Tento systém treba úplne otočiť. Musíme to školám zrozumiteľne vysvetliť. Potom naša misia nebude márna,“ predstavila svoje plány nová hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.
 „Zo sféry pozornosti je potrebné odbúrať bezvýznamné formálne prvky bez akéhokoľvek vplyvu na kvalitu vzdelávacieho procesu. S väčšou vážnosťou a váhou je potrebné hodnotiť procesy, ktoré vedú k rozvoju osobnosti žiaka, ako je rozvíjanie poznávacích spôsobilostí, vrátane kritického myslenia, komunikačných kompetencií, sociálnych a občianskych spôsobilostí,“ vysvetlila nová šéfka Štátnej školskej inšpekcie.

Všimli sme si

 Center for Benefit-Cost Studies in Education pri Columbia University zverejnilo nedávno štúdiu, v ktorej sú uvedené dôvody, prečo je výhodné rozvíjať u žiakov sociabilitu a emocionálnu inteligenciu. Autori štúdie zistili, že sociabilita ako kapacita detí navzájom komunikovať, spolupracovať, zabávať sa a pomáhať si je dôležitou podmienkou efektívneho procesu učenia. Zámerné rozvíjanie sociálnych zručností u detí podporuje v kolektíve detí samoreguláciu, aktívne počúvanie, kooperáciu, efektívnu komunikáciu a zároveň znižuje agresivitu a konfliktné situácie.

Psychologička a výskumníčka Marilyn Price-Mitchell odporúča 3 stratégie podpory sociálneho a emocionálneho učenia v triede:

1. učte deti sociálnym zručnostiam od malička – trieda by mala mať spoločný „jazyk“ sociálnych vzťahov, deti by mali vedieť nielen to, aké správanie sa od nich očakáva, ale aj to, ako vyjadriť ospravedlnenie, vďačnosť, obavy, či uznanie;

2. vytvorte spoločne zdieľané sociálne normy – nepodporujte súťaženie, ale kolaboratívne fungovanie učiacej sa detskej skupiny, nechajte deti vytvárať si vlastné pravidlá;

3. zapojte všetkých žiakov do spolupráce – mali by mať pred očami spoločný cieľ, navzájom si pomáhať a podporovať sa, niesť spoločne zodpovednosť za výsledok, spoločne riešiť problémy a konflikty a mali by vedieť aj spoločne svoju prácu zhodnotiť a hľadať cesty k jej možnému zlepšeniu.

 Center of Developing Child pri Hardvard University zverejnilo štúdiu zameranú na to, ako sa deti vyrovnávajú s prekážkami a nepriazňou v živote, aká je ich odolnosť voči stresu a čo túto odolnosť podporuje. Autori štúdie zistili, že kľúčovým faktorom pestovania odolnosti detí je stabilný, pozitívny vzťah s aspoň jedným dospelým človekom. Pri nedostatku pozitívnych vzťahov s dospelými sa detský mozog vyvíja odlišne, ako by sa vyvíjal v priaznivých podmienkach a dieťa sa nenaučí zdravo zvládať stres. Autori štúdie odporúčajú brať tieto zistenia do úvahy najmä pri vytváraní programov pre deti z tzv. rizikových skupín.

 V uplynulých týždňoch sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu (21. 3.) a Svetový deň informovanosti o autizme (2. 4.). Nevšedný dokumentárny film o živote rodín s autistickými deťmi nakrútil Jaro Vojtek. Film s názvom Tak ďaleko, tak blízko bol symbolicky uvedený do kín práve v deň venovaný autistom. Pozrite si trailer k filmu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ut4WtCJlcMs[/youtube]

Pripravujeme

 Skúsenosti a podnety, nazbierané v rámci tvorivých workshopov, okrúhlych stolov, online diskusií a ďalších aktivít, plánujeme doplniť zisteniami z reprezentatívneho prieskumu, ktorý aktuálne pripravujeme.

 Súhrnné zistenia zo všetkých čiastkových aktivít kampane, doplnené o dáta s reprezentatívneho prieskumu, predstavíme v Atlase predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania do konca školského roka 2014/2015.

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte nás | 2% z daní

 V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom alebo 2% z daníPodporte nás!

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk