Čo priniesol týždeň
31. 3. – 6. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Ak budú učitelia zamestnancami ministerstva školstva, môže sa urýchliť ich prepúšťanie  Podľa rezortu školstva majú byť výsledky žiakov v Testovaní 9 jedným z kritérií na posúdenie kvality učiteľskej práce  Iniciatíva Peniaze do škôl upozornila na ďalšie plytvanie v systéme školstva  Rezort školstva pokračuje vo vydávaní Učiteľských novín  Slovensko je v celkovom vybavení škôl druhou najhoršou krajinou z krajín OECD  Učebnice na školský rok 2014/2015 stále chýbajú

 

Výrok týždňa

„Čo je absolútne najdôležitejšie, aby sa v našich školách zmenilo? Stačí uveriť, ale naozaj uveriť, že každé dieťa má možnosť sa zlepšovať. O túto zmenu pohľadu na dieťa, o zmenu kultúry školy, sa môžeme začať snažiť hneď, bez toho, aby sa do systému nalievali ďalšie peniaze. Pri tom je dôležité začať sa pozerať inak aj na chyby. Majú byť príležitosťou na rast, nie na kritiku, a to na všetkých úrovniach – od hodnotenia žiakov cez inšpekciu až po hodnotenie učiteľov riaditeľom školy. Treba nájsť spôsob ako to zmeniť.“

Zdeněk Slejška
pedagóg a manažér kampane Česko mluví
v rozhovore pre magazín Profit

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme v utorok 1. 4. diskutovali s riaditeľmi a učiteľmi škôl na kongrese Komenium fórum v Novom Smokovci.

   Návrh ministra Dušana Čaploviča, aby boli učitelia priamo zamestnancami ministerstva školstva neprinesie učiteľom lepšie istoty, ale naopak, môže uľahčiť ich prepúšťanie. „Ministerstvo bude môcť prepúšťať viac a rýchlejšie, než to momentálne robia obce a mestá a následne zvyšku učiteľov zvýši platy,“ povedal bývalý minister školstva Eugen Jurzyca.

Učiteľ Vladimír Crmoman sa domnieva, že ministrovi ide najmä o to, aby mal úplnú kontrolu nad prerozdeľovaním financií. „Podľa akých kritérií by ale ministerskí úradníci z Bratislavy dokázali spravodlivo určiť výšku platov, osobných príplatkov či odmien všetkých učiteľov škôl na celom Slovensku, zohľadňujúc reálne ich kvalitu a výkon, si naozaj nedokážem predstaviť,“ dodal.

 Súčasťou návrhov na zmeny vo finančných tokoch, ktorými sú zabezpečované platy učiteľov, je aj návrh naviazať hodnotenie učiteľov na kvalitu ich výkonu. Rezort školstva považuje za jeden z kľúčových nástrojov na posudzovanie kvality učiteľov výsledky žiakov v Testovaní 9. Analytička portálu noveskolstvo.sk Zuzana Zimenovározhovore pre Hospodárske noviny upozornila, že tieto testy kvalitu učiteľskej práce odhaliť nedokážu: „Zrkadlom kvality učiteľa je, ako pracuje s deťmi počas celého školského roka a naprieč jednotlivými ročníkmi. Navyše, treba sa oveľa viac pozerať, ako sa učiteľ venuje tým slabším žiakom. Či dobrí dvojkári sú naozaj dobrými dvojkármi aj vďaka nemu a či by pri inom učiteľovi neboli štvorkármi. Na túto otázku testy neodpovedajú“.

 Iniciatíva Peniaze do škôl upozornila na ďalšie plytvanie v systéme školstva. Ide o platby za priestory na realizáciu vzdelávania učiteľov a za nájmy kancelárskych priestorov pre pracovníkov Metodicko-pedagogického centra (MPC), platené z projektov financovaných Európskou úniou a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu z kapitoly školstva. Napríklad len za 4 mesiace (október 2013 – január 2014) reálne podľa faktúr MPC odišlo na účet Bardejovských kúpeľov, a. s. a EMINENT, s. r. o., s ktorými uzavrelo MPC mandátnu zmluvu, viac než 1 milión eur. O ďalších zbytočných výdavkoch rezortu školstva sa môžete dočítať na webe iniciatívy.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podpísalo 31. 3. prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie  zmluvu na takmer 40-tisíc eur, ktoré minie na vlastnú publicitu. Suma pokrýva zhotovenie 16 nových čísel Učiteľských novín, bez tlače a distribúcie.  V zmluve sa okrem iného uvádza, že „zhotoviteľ je povinný každé jedno dielo (každé číslo Učiteľských novín) predložiť objednávateľovi na osobitnom nosiči v elektronickej forme na autorizáciu. Pokiaľ by sa po predložení diela na autorizáciu vyskytla aktuálna mimoriadna udalosť zásadného významu, ktorá by mala byť nevyhnutne publikovaná v príslušnom diele, zhotoviteľ ju bez zbytočného odkladu do diela zapracuje. Objednávateľ má právo požadovať aj úpravu obsahu diela a zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke vždy bez zbytočného odkladu vyhovieť“.

 Tlačové oddelenie rezortu školstva komentovalo informáciu o výsledkoch prieskumu používania počítačov a tabletov žiakmi základných škôl, zverejnenú v štúdii  PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke, nasledovne: „Až 80 % našich žiakov má možnosť používať počítač alebo tablet v škole. Doma využíva počítač 94,3 % žiakov. Žiaci, ktorí pracujú s počítačom, dosahujú lepšie výsledky ako žiaci, ktorí s počítačom nepracujú. V nadväznosti na to považujeme trend modernizácie vyučovania prostredníctvom zriaďovania digitálnych učební a rozširovania informačno-komunikačných technológií v školách za prínosný a nevyhnutný pre ďalší rozvoj žiakov aj študentov“.

Ďalšie dôležité zistenia, ktoré štúdia uvádza, už ministerstvo nekomentuje. Naše školy sú síce nadpriemerne vybavené výpočtovou technikou a prístupom k internetu, avšak v celkovom vybavení škôl sme druhou najhoršou krajinou z krajín OECD, hneď po Mexiku. Zaostávame vo vybavení laboratóriami, knižnicami a ďalšími pomôckami a absolútne najhoršie zo všetkých testovaných krajín sme na tom s učebnicami. V tejto súvislosti považujú autori štúdie za pozitívum aspoň to, že medzi školami na Slovensku sú vo vybavení najmenšie rozdiely spomedzi všetkých krajín OECD. V skutočnosti to však znamená len toľko, že prakticky všetky školy sú priestorovo a materiálne vybavené rovnako nedostatočne.

 V súčasnosti sa na školy distribuujú učebnice pre nový školský rok 2014/2015 zo skladových zásob. Niektoré „reformné“ učebnice však stále chýbajú. „V roku 2014 sú naplánované verejné obstarávania aj na zabezpečenie nových chýbajúcich učebníc pre odborné predmety, všeobecno-vzdelávacie predmety, ako aj učebnice pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín,“ informoval hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Ministerstvo vyčlenilo pre rok 2014 na nákup a distribúciu učebníc finančné prostriedky vo výške 6,5 milióna eur.

 

Všimli sme si

 Dňa 2. 4. sa do celosvetovej kampane Rozsvieť modrú, ktorú  iniciovala medzinárodná organizácia Autism Speaks v rámci Svetového dňa informovanosti o autizme, zapojilo aj Slovensko. „V dobe, keď je autizmus najvýraznejšie vývinové ochorenie, je mimoriadne dôležité vnímať druhých – priateľov, kamarátov aj ľudí, ktorí boli akosi v ústraní z rôznych dôvodov. Chceme začať spoločenskú diskusiu o autizme a jedinečnosti a poukázať na to, že autisti sú medzi nami a nesmieme ich vytláčať mimo nášho záujmu. Práve naopak – naším cieľom musí byť integrovať ich a prijať ich ako jedinečné osobnosti,“ povedal za organizátorov slovenskej vetvy kampane Štefan Pogány z Nadácie Linaje.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FoYD1MWXtCw[/youtube]

 

 „Po skúsenosti z práce v niekoľkých európskych projektoch odporúčam všetkým učiteľom: Nevstupujte do európskych projektov. V projekte budú za vami sliediť a ponižovať vás slovenskí úradníci, ktorí vám prácu nielen skomplikujú, ale postupne úplne znechutia. Naučíte sa, že nie je dôležité odviesť dobrú prácu, ale dobre a správne ju vykázať vo formulároch. Je pochopiteľné, že akúkoľvek prácu treba kontrolovať. Ale to, čo sa deje v slovenských projektoch za európske peniaze, nemá nič spoločné s precíznou kontrolou. Je to sekírovanie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti,“ píše Erich Mistrík vo svojom blogu.

 

Pripravujeme

 Dňa 23. 4. sa bude konať v Bratislave ďalší okrúhly stôl, tento raz s expertmi v oblasti ľudských práv na tému rovného prístupu ku vzdelaniu.

 Dňa 24. 4. v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku navštívime mesto Pezinok, kde sa budú konať ďalšie tvorivé workshopy pre žiakov základnej školy a pre širokú verejnosť.

  Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk