Čo priniesol týždeň 4. 6. 2018 – 10. 6. 2018

Ministerka Lubyová o predloženej „reforme“ po odobrení vládou uviedla, že je potrebné zabezpečiť, aby bol dokument zosúladený s kritériami a metodikou tvorby strategických materiálov na úrovni vlády SR | rokovania.sk

 

Témy týždňa

Vláda schválila ďalší pokus o reformu • Poslanci pred letom prerokujú aj školské návrhy • Testovanie deviatakov opäť ukázalo veľké regionálne rozdiely • Smer-SD chce školské obedy zadarmo

 

Výrok týždňa

„Mám informáciu, že sa situácia ohľadom inklúzie rómskych žiakov v slovenských školách zatiaľ veľmi nezlepšila. Viem, že ministerka školstva chce predložiť akčný plán, ktorý prinesie konkrétne opatrenia. Privítam vládny dokument, ktorý bude podporený silnou politickou vôľou situáciu rómskych detí a ich prístupu k vzdelaniu zmeniť k lepšiemu. Okrem tohto dokumentu chcem, aby sa to začalo aj aplikovať v praxi.“

Věra Jourová
európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť
vo vyhlásení v rámci dvojdňovej návštevy Slovenska | 8. 6. 2018

 

Výber z udalostí

• Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) hodinu po začiatku ostatného rokovania vlády zaradila do programu návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). Jedná sa o 83-stranový dokument, ktorý navrhuje desiatky zmien v slovenskom školstve v desaťročnom horizonte.

Náklady na realizáciu opatrení ministerstvo vyčíslilo celkovo na 13,1 miliardy eur, pričom v aktuálnom a nasledujúcom roku by sa na ne malo vyčleniť 782 miliónov. Na stredajšom rokovaní vláda dokument schválila. Ministerstvo školstva ho má dopracovať tak, aby bol v súlade s kritériami a metodikou tvorby strategických materiálov pre rokovanie vlády.

„Na vládnej úrovni sme sa dohodli, že materiál skontrolujeme, či ho máme v súlade s touto metodikou, aby sme zabezpečili, že všetky veľké dlhodobé vízie a stratégie formulované v našom štáte budú navzájom konzistentné,“ vyhlásila po rokovaní Lubyová.

• K deklarovaným východiskám NPRVV spísali odborníci a praktici v školstve otvorený list. „V NPRVaV chcete zavádzať v našom školstve inkluzívny fínsky model a s ním aj nový systém riadenia v rezorte školstva. Vítame takéto nasmerovanie. Avšak už samotný spôsob prípravy NPRVaV bez prizvania kľúčových aktérov v školách do spolupráce spochybňuje pochopenie hodnoty a obsahu inklúzie,“ uvádzajú autori listu a upozorňujú, že fínska reforma sa realizovala v spolupráci s ľuďmi z praxe.

• K spôsobu prípravy a zverejnenia NPRVV, a aj k jeho obsahu, sa kriticky vyjadrili aj ďalší.

x Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) zatiaľ NPRVV pôsobí ako marketingová a mediálna bublina. Šéf komory Vladimír Crmoman skritizoval, že k dokumentu nebol dodaný implementačný plán. 18. júna preto SKU chystá protest pred budovou ministerstva. „Chceme im pripomenúť, aby začali konať. Rečí už bolo dosť,“ vyhlásil Crmoman.

x Jedným zo zdrojov pri tvorbe NPRVVV má byť dokument pripravený externými odborníkmi počas pôsobenia Lubyovej predchodcu Petra Plavčana (nom. SNS). Jeden zo spoluautorov, Milan Ftáčnik, na margo NPRVV skonštatoval, že by rád „zhodnotil výsledok snaženia ministerstva, ale, žiaľ, stále nemáme akčný plán, stále nepoznáme nič konkrétne.“

x Tieňový minister školstva za hnutie OĽaNO Miroslav Sopko vyhlásil, že ministerstvo zatiaľ nepreukázalo reálny záujem vykonať nevyhnutné kroky pri investovaní do lepšieho vzdelávania. S tým súhlasí aj komentátor Marián Repa konštatujúc, že reformy školstva stále zostávajú na papieri.

x To, že rezort školstva na NPRVV v tomto volebnom období veľa neminie, kritizuje tímlíder strany SaS pre školstvo Branislav Gröhling. „Z dokumentu vyplýva, že ministerstvo školstva investuje v tomto volebnom období len zlomok financií a podstatná časť zostane až na ďalších vládach,“ povedal Gröhling s tým, že na ministerstve vymysleli reformu, ktorú nevedia zrealizovať.

x Poslankyňa Zuzana Zimenová (nez.) na svojom blogu NPRVV porovnala s inými, nielen slovenskými, koncepčnými materiálmi v oblasti školstva a vedy. Národnému programu vyčíta neprehľadnosť a ťažkopádnosť.  O programe poslankyňa Zimenová a ministerka Lubyová diskutovali aj v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12.

 

x Riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall v komentári pre denník SME napísala, že NPRVV je problematický z dvoch zásadných dôvodov. Prvým je, ako dokument vznikal, bol predložený a schvaľovaný. Druhým je, že v ňom deklarované ciele sa rozchádzajú s reálnymi krokmi, ktoré ministerka alebo jej stranícki súpútnici realizujú,“ myslí si Hall.

• Na júnovej schôdzi parlamentu budú poslanci rokovať okrem iného aj o návrhu, ktorý odborníci skritizovali za to, že je v rozpore s deklarovanými cieľmi NPRVV. Jedná sa o koaličný návrh Evy Smolíkovej, Štefana Zelníka, Tibora BernaťákaJaroslava Pašku (všetci SNS), ktorí presadzujú centrálne určovanie kritérií na počty žiakov osemročných gymnázií a taktiež centralizáciu tzv. experimentálneho overovania. To slúži napríklad na odskúšanie nového obsahu a metód či prípravu nových študijných programov v školách.

Po ostrej kritike (napr. tutu a tu) napokon SNS experimentálne overovanie z návrhu novely školského zákona vypustí. Podľa poslankyne Smolíkovej sa o tom bude rokovať na jeseň.

 Na rokovanie parlamentu predložil dva návrhy noviel zákonov v školstve (tutu) opozičný poslanec Oto Žarnay (Spolu). V jednom presadzuje väčší prístup verejnosti na zasadnutiach rady školy a rozšírenie možnosti odvolať člena rady. V druhom návrhu chce Žarnay zmierniť zákonnú podmienku na absolvovanie funkčného inovačného vzdelávania, ktoré je určené pre vedenie škôl.

• Plénum parlamentu rozhodne na júnovej schôdzi aj o zmenách v oblasti odborného vzdelávania, ktoré navrhuje vláda. Má sa ním zrušiť krátenie finančných prostriedkov pre školy, ak realizujú praktické vyučovanie v tzv. duálnom vzdelávaní, a tiež znížiť administratívna záťaž zamestnávateľov.

Vládne návrhy zmien vo vysokom školstve (tu a tu) majú predĺžiť dĺžku bezodplatného štúdia o jeden rok u študentov, ktorí absolvovali zahraničný študijný pobyt alebo poberajú sociálne štipendiá. Zrušiť sa taktiež má Akreditačná komisia, ktorú má nahradiť Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Zrušiť sa napokon má aj podmienka akademického titulu pre uchádzačov o miesta profesorov a docentov.

Slovenská rektorská konferencia uvedené návrhy vníma negatívne. Vo svojich pripomienkach vyzdvihuje potrebu prípravy na učiteľské a vedecké pôsobenie pri obsadzovaní miest docentov a profesorov a odmieta aj pravidlá, podľa ktorých má fungovať nová agentúra. Na to, že návrhy na zmeny fungovania vysokých škôl môžu znížiť transparentnosť a odbornosť hodnotenia ich kvality, upozorňuje aj iniciatíva To dá rozum.

• V uplynulom týždni médiá informovali o zverejnení nového hodnotenia kvality vysokých škôl vo svete QS World University Rankings. Do rebríčka sa dostali tri slovenské univerzity – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. Bratislavské vysoké školy obsadili 751. až 800. miesto, košická univerzita sa umiestnila na 801. až 1000. priečke.

 Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky testovania deviatakov, ktoré opäť preukázalo výrazné regionálne rozdiely. Výsledky pod úrovňou celoštátneho priemeru v slovenčine aj matematike dosiahli žiaci v okresoch Gelnica, Rožňava, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Krupina, Trebišov, Levoča, Medzilaborce a Poltár. Podrobné výsledky sú dostupné tu.

• Expremiér Robert Fico na tlačovej konferencii oznámil, že strana Smer-SD chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a v základných školách. Opatrenie by malo stáť 106 miliónov eur a má byť súčasťou sociálneho balíčka vlády.

Návrh vyvolal pozitívne i negatívne reakcie. Niektorí politici a odborníci vyzdvihli, že obedy zadarmo pre všetky deti môžu pomôcť tým zo sociálne slabších pomerov bez toho, aby to vyvolávalo nevôľu ostatných. Podobné opatrenie je využívané aj v zahraničí (napr. tutu). Iní toto opatrenie označili za populistické (napr. tu a tu) a presadzujú skôr adresnú podporu pre deti z chudobných rodín (tu).

 

Všimli sme si

• Pred rokom, 15. júna 2017, Dňom husieho brka vyvrcholila úspešná kampaň za slobodu v písaní, ktorú zorganizovali školy využívajúce vo výučbe písmo Comenia Script. Iniciatíva aj petícia reagovali na snahu obmedziť spôsoby, ako sa možno v slovenských školách učiť písať.

Tento dátum si iniciátori kampane chcú pripomínať každoročne. Peter Halák z neziskovej organizácie Indícia ohlasuje, že v tomto roku chcú iniciátori hovoriť o slobodnom výbere vyučovacích metód.

 Nadácia pre deti Slovenska (NDS) predstavila nový program Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania v základných školách. „Prajeme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia,“ píše sa vo výzve na predkladanie prihlášok v školskom roku 2018/2019. Podpora je určená učiteľom, pedagogickým asistentom i riaditeľom škôl.

• NDS pozýva na tretiu verejnú diskusiu o tom, ako lepšie pripraviť slovenské školy na rozmanité potreby svojich žiakov. Diskusia sa uskutoční v Banskej Bystrici, účasť je bezplatná, no potrebné je rezervovať si miesto vopred.

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk