Čo priniesol týždeň
5. 10. – 11. 10. 2015

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Výdavky na školstvo budú v roku 2016 nižšie o 266 miliónov eur  Slovenská komora učiteľov kritizuje vládu za neplnenie sľubov a nízke platy  Strana Sloboda a solidarita chce odvolať  ministra školstva  Objavujú sa kandidáti na post komisára pre deti

 

Výrok týždňa

„Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo svete, ktorý je dokonalý. Je fajn, ak sa naučí vnímať rozdiely už v mladosti, ak sa naučí pohybovať v týchto odlišnostiach slušne a dôstojne. Pri správnom prístupe dôležitých dospelých – rodičov či učiteľov – môže získať zručnosti, ktoré sa mu raz zídu. (…) Škola je ideálnym priestorom nielen pre vyučovanie, ale aj pre nácvik toho, ako komunikovať, ako zvládať napätie, ako riešiť konfliktné situácie. Je to priestor, kde by malo byť dovolené učiť sa aj na vlastných chybách.“

Dušana Bieleszová
školská mediátorka
rozhovore pre Denník N | 11. 10. 2015

 

Výber z udalostí

 Vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. Do školstva pôjde v budúcom roku takmer o pätinu menej peňazí než v tomto roku. Zníženie o 266 miliónov eur zapríčiní najmä nižšie čerpanie eurofondov.

Najväčšiu časť rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva (1,23 miliardy eur) predstavuje financovanie regionálneho školstva (takmer pol miliardy). Z kapitoly rezortu vnútra, cez ktorú sa financujú špeciálne školy, školy zriadené samosprávami, cirkvami a súkromnými zriaďovateľmi pôjde vyše miliardy eur. Celkové výdavky na regionálne školstvo tak predstavujú 1,53 miliardy, čo je oproti roku 2015 nárast o 72 miliónov eur.

Priemerné výdavky na žiaka sa zvýšia z 2 132 na 2 244 eur. Medzi rozpočtovými výdavkami pribudnú aj príspevky na školy v prírode a lyžiarske kurzy, prostriedky na rozširovanie kapacít materských škôl či na platy pedagogických asistentov. V návrhu  rozpočtu je zohľadnené aj zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy o 4 percentá.

Na verejné vysoké školy bude v budúcom vyčlenených takmer 465 miliónov eur, čo je oproti minulému roku nárast o takmer 9 miliónov. Zvýšené výdavky zohľadňujú valorizáciu platov a poskytovanie finančných stimulov odborníkov na návrat zo zahraničia späť na Slovensko. Priemerný výdavok na študenta vysokej školy sa zvýši z 3 191 na 3 399 eur.

Zvýšia sa aj výdavky na podporu športu vyplývajúce z očakávaného prijatia nového zákona o športe. Okrem toho sa z celkovej čiastky 57 miliónov eur plánuje financovať aj výstavba Národného futbalového štadióna a rekonštrukcia ďalších štadiónov.

 Slovenská komora učiteľov (SKU) zverejnila 12-bodové stanovisko  k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve. Kritizuje v ňom sprísnenie podmienok na získavanie kreditov, posilnenie právomocí zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa školy, neriešenie ochrany práv učiteľa aj absenciu profesijných štandardov. Vláda podľa SKU dlhodobo zavádza učiteľov aj verejnosť a neplní svoje sľuby.

SKU označuje zdĺhavý proces prípravy Správy o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu, ktorá vznikala ešte za ministra Dušana Čaploviča (Smer-SD), za komédiu. Vláde vyčíta, že nebola schopná spracovať víziu a stratégiu rozvoja školstva a predložiť ju na verejnú diskusiu. Súčasný minister školstva Juraj Draxler (nominant Smer-SD) prisľúbil predložiť novú verziu správy na jeseň.

Podpredseda SKU Vladimír Crmoman vo videokomentári pre časopis .týždeň hovorí o tom, ako si vláda z učiteľov robí dobrý deň.

 Podstatná časť stanoviska SKU sa venuje nedostatočnému finančnému ohodnoteniu učiteľskej práce. Vláda podľa komory nedodržala sľub zvýšiť platy učiteľov na 1,2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, naďalej zaostávajú aj za krajinami V4. Komora kritizuje aj školské odbory, a to kvôli tomu, že pristúpili iba na 4-percentné zvýšenie od nového roka.

Všetky výhovorky, že v rozpočte nie sú peniaze, sú zavádzajúce. V rozpočte sú peniaze, ide len o to, ako sa rozdelia. Vláda určite dobre vie, do ktorých oblastí dáva v porovnaní s inými vyspelými krajinami viac a do ktorých menej. Do školstva výrazne investovali naši susedia Česko, Maďarsko a Poľsko. Aj oni museli zvážiť, ktorým rezortom treba pridať a ktorým ubrať,“ uzatvára SKU.

Podľa najnovšej správy Európskej komisie platy učiteľov v poslednom roku rástli vo väčšine členských krajín EÚ. Britské učiteľské odbory v nedávnom prieskume zistili, že viac než polovica tamojších pedagógov zvažuje, že do dvoch rokov vo svojej práci skončia. Väčšina z nich za hlavný dôvod označila veľký pracovný nápor. Dve tretiny učiteľov sa tiež vyjadrili, že v posledných piatich rokoch sa znížili morálne štandardy ich profesie. Mnohí sa sťažujú aj na prehnanú byrokraciu. Odbory upozornili, že aj vďaka týmto faktorom hrozia krízové scenáre pri prijímaní nových učiteľov.

O tom, čo ešte by pomohlo súčasným učiteľom, aby mohli svoju prácu vykonávať kvalitnejšie a v lepšej pohode, hovoril Peter Dráľ z tímu kampane na festivale Move Slovensko.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gWSqpUdgZUA[/youtube]

 Denník N zhrnul dôvody, pre ktoré profesia učiteľa nie je na Slovensku dostatočne atraktívna ani pre mladých ľudí. Okrem nízkych platov odrádza aj náročnosť povolania, množstvo byrokracie a neúcta k učiteľskej práci.

K nedostatkom pri príprave budúcich učiteľov sa na festivale Move Slovensko vyjadrila aj Zuzana Zimenová , expertka strany Sieť pre vzdelávanie.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7tjGQmP8U48[/youtube]

 Strana Sloboda a solidarita zbiera podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa hlasovalo o odvolaní ministra školstva Juraja Draxlera z funkcie. Hlavným dôvodom je podľa poslankyne Lucie Nicholsonovej a poslanca Martina Poliačika zakrývanie korupcie v rezorte školstva.

Ešte v auguste Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva, previedlo na údajný účet svojho zmluvného dodávateľa takmer 460-tisíc eur, a to len na základe e-mailového oznamu o zmene čísla účtu. Generálna riaditeľka MPC Danka Kapucianová podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a vedúci ekonomického oddelenia Jozef Kováč dostal výpoveď za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Ten tvrdí, že za prevod peňazí neniesol zodpovednosť  a má na to dôkazy. Minister Juraj Draxler obvinenia opozičných poslancov odmietol a trvá na tom, že pochybil prepustený pracovník. Prípad vyšetruje polícia.

 Denník Pravda priniesol informácie o možných kandidátoch na novozriadený post komisára pre deti. Ondreja Galla podporuje desať organizácií združených v Koalícii pre deti, Jozefa Mikloška organizácia Úsmev ako dar. Podľa kuloárnych informácií sa o pozíciu možno budú uchádzať aj poslankyňa a exministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová (Smer-SD) a sociálna poradkyňa Natália Blahová, v minulosti pôsobiaca aj ako poslankyňa (SaS).

Komisár má posudzovať podnety detí na porušenie ich práv, požadovať nápravu od verejných aj neverejných inštitúcií, podávať podnety na súd a deti na nich aj právne zastupovať. Zároveň má skúmať názory detí, monitorovať stav dodržiavania detských práv podľa medzinárodných dohovorov a zvyšovať verejné povedomie o právach detí.

 Voľba komisára pre deti bola aj jednou z tém rokovania Výboru OSN pre práva dieťaťa v Ženeve, ktorý pravidelne monitoruje stav napĺňania Dohovoru o právach dieťaťa. Zástupkyne Koalície pre deti identifikovali desať tém, ktoré sú podľa nich najväčšími výzvami pre Slovensko: 1. práva rómskych detí, 2. práva detí s postihnutím, 3. komunitné a terénne služby pre rodinu, 4. inkluzívne vzdelávanie, 5. násilie páchané na deťoch, 6. chudoba detí, 7. participácia detí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, 8. najlepší záujem dieťaťa, 9. militarizácia výchovy a 10. spolupráca s neziskovými organizáciami.

 Parlament na svojej septembrovej schôdzi neschválil návrh poslanca Jozefa Mikloška (KDH) na bilingválnu formu učenia nepočujúcich detí. Neprešli ani návrhy Martina Poliačika (SaS) na zjednodušenie pravidiel domáceho vzdelávania a na zavedenie opatrení na pomoc mladým rodinám, rodičom v núdzi a podporu viacdetných rodín, ktoré predložil poslanec Viliam Novotný (Šanca).

 

Všimli sme si

 Strana Sloboda a solidarita uverejnila videozáznam zo septembrovej diskusie na tému Čo urobia technológie a umelá inteligencia so školami? Diskutovali Andy Sváková, Tomáš Halgaš, Vladimír Burjan a Andrej Démuth.

Slovenská  inovačná a energetická agentúra vyhlásila súťaž pre deti základných škôl na výtvarné znázornenie svojich predstáv o budúcnosti sveta. Kresby môžu školy zasielať do 31. októbra 2015.

Po dvadsiatich radách pre vysokoškolských študentov pri ich štúdiu Denník N na základe vyjadrení odborníkov i laikov priniesol aj desať rád pre vysokoškolských učiteľov ohľadom výučby.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorilo webovú stránku o násilí na deťoch, ktorá poskytuje informácie užitočné pri riešení prípadov násilia. Stránka je určená deťom, mládeži, rodičom, širokej aj odbornej verejnosti. Obsahuje kontakty na organizácie, ktoré poskytujú pomoc a služby obetiam násilia.

 

Pripravujeme

 Pripravujeme okrúhly stôl o rôznych formách hodnotenia kvality škôl a výsledkov žiakov, ktorý sa uskutoční v polovici novembra.

 Finišujeme so spracovávaním Atlasu predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania, ktorý predstavíme už čoskoro.

 

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte pokračovanie našich aktivít!

 Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015 partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme i Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá taktiež podporila časť našich aktivít týkajúcich sa prezentácie zistení z prieskumu.

Každý prejav podpory kampane si vážime. Na viaceré aktivity naďalej zháňame aj finančnú podporu. Naše číslo účtu je 3097263854/0200 VÚB, a. s. resp. IBAN v tvare SK9302000000003097263854. Kontaktujte nás na vsetci@chcemevedietviac.sk alebo na 0948 492 692. Podporte nás, ďakujeme!

 

 

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk