Čo priniesol týždeň
6. 4. – 12. 4. 2015

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalšie organizácie  Ministerstvo školstva ponúka  kompromis v rámci návrhu na obmedzenie kompetencií školských rád Budúcnosť školskej samosprávy je naďalej ohrozená V rezorte školstva sa rieši ďalší podozrivý tender Návrh na povinnú materskú školu pre rómske deti je opäť na stole Experti ponúkajú aj iné návrhy na podporu predškolákov

Výrok týždňa

„Ponúkajú nám vzdelávanie. Sme všetkými desiatimi za. Ale nech je naozaj zmysluplné a nech vedie k reálnemu zvyšovaniu kvality. To, že sa budeme vedieť vyjadrovať sofistikovaným spôsobom v odborných didaktických výrazoch z nás ešte neurobí naozaj dobrých učiteľov. Ponúkajú nám edukačný balíček. Ďakujem, neprosím. Pripomína mi to totiž nasledovnú situáciu: mám plnú chladničku výborných potravín a skvele zariadenú kuchyňu. Napriek tomu idem do drahej reštaurácie a zaplatím za niečo, čo som mohla mať za lacný peniaz, len s trochou práce, doma. Jedným slovom – plytvanie.“ 

 

Marcela Kováčová
učiteľka angličtiny
Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici
Čo potrebujú angličtinári | 12. 4. 2015

Výber z udalostí

 Ku kampani Chceme vedieť viac sa pridávajú ďalšie organizácie. Občianske združenie S rešpektom, ktoré sa venuje podpore výchovy a vzdelávania v duchu koncepcie „rešpektovať a byť rešpektovaný,“ sa stalo našim ďalším partnerom. „Do kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC sa zapájame preto, lebo partnerský a rešpektujúci prístup považujeme za základ demokratickej občianskej spoločnosti. Podporujeme verejnú diskusiu o reforme vzdelávania, kde znejú hlasy všetkých zúčastnených strán od detí, cez rodičov až po odborníkov,“ napísala nám Radka Rendošová z občianskeho združenia. Pridajte sa aj vy!

 Spory okolo návrhu na obmedzenie kompetencií rady školy a posilnenie právomocí zriaďovateľa pri výbere riaditeľa školy chce rezort školstva riešiť kompromisom. Ten má spočívať v tom, že ak nebude zriaďovateľ spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, písomne odôvodní svoj nesúhlas a na základe toho sa uskutoční druhé, úplne nové výberové konanie. Z neho potom vzíde kandidát, ktorého rada školy navrhne zriaďovateľovi, pričom tento návrh už bude pre zriaďovateľ záväzný. „Právo veta pre zriaďovateľa sa teda zachováva v prvom  výberovom konaní a zároveň sa ponecháva demokratické postavenie rady školy,“ povedal minister Juraj Draxler.

 hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy sa konalo na ministerstve školstva rozporové konanie. Uskutočnilo sa však až v čase, keď už ministerstvo školstva návrh novely zákona s kompromisným riešením doručilo na rokovanie vlády a zástupcovia verejnosti nemohli na jeho znení nič zmeniť. Upozorňujú však, že opakovanie výberového konania v situácii, keď väčšina členov rady školy trvá napriek výhradám zriaďovateľa na pôvodne vybranom kandidátovi, bude iba mrhaním časom, financiami a administratívnymi kapacitami a zbytočnou formalitou.“

Zástupcovia signatárov hromadnej pripomienky zároveň upozorňujú, že školská samospráva je aj naďalej v ohrození a existuje vážne riziko, že právomoci školských rád budú predsa len oklieštené. „V stredu o návrhu novely rozhodne vláda, parlament sa ňou bude zaoberať na svojej májovej schôdzi. Upozorňujeme, že vzhľadom na tlaky zo strany lobistickej organizácie starostov ZMOS naďalej existuje riziko, že návrh bude na rokovaní vlády alebo parlamentu zmenený tak, že školskej samospráve bude odobraté rozhodujúce postavenie pri výbere kandidátov na riaditeľov škôl,“ uviedli v tlačovej správe.

 Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu British Council Slovensko chýba učiteľom anglického jazyka najmä kvalitné vzdelávanie, obzvlášť v metódach, ktoré by im pomohli žiakov viac aktivizovať a motivovať k učeniu. Učitelia zároveň uviedli, že na modernú výučbu cudzích jazykov potrebujú okrem dobrých učebníc aj ďalšie doplnkové výučbové materiály.

Ministerstvo školstva chce vyjsť angličtinárom v ústrety projektom Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. Realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré vo februári vyhlásilo súťaž na dodanie didaktických pomôcok na výučbu anglického jazyka. Podmienky súťaže však boli nastavené tak, že im nemohli vyhovieť renomované zahraničné vydavateľstvá, ktorých učebnice angličtiny využíva väčšina škôl a ktoré k týmto učebniciam už dnes vydávajú kvalitný nadstavbový materiál a online podporu.

Anna Oslancová z Albion Books upozornila, že tender ignoroval už existujúce portfólio učebníc angličtiny, v ktorom 9 z 10 učebníc pochádza z renomovaných vydavateľstiev Macmillan, Cambridge, Oxford a Pearson. Víťazom tendra sa stala spoločnosť AGEM COMPUTERS spol. s r.o., ktorej dcérska firma AGEMSOFT je dodávateľom problematickej Planéty vedomostí.

 Poslanec Národnejrady SR Miroslav Beblavý označil tender na dodanie didaktických pomôcok na výučbu anglického jazyka za podozrivý a požiadal listom ministra školstva Juraja Draxlera, aby ho zastavil. „Namiesto potrebných nových učebníc angličtiny sa obstaráva nadstavba na učebné materiály za dvadsať miliónov eur na obdobie štyroch rokov. Náklady na samotné nové učebnice však naďalej ostávajú na rodičoch, hoci rezort školstva by stáli zlomok z celkovej sumy tohto obstarávania,“ zdôvodnil svoju žiadosť poslanec.

Ministerstvo školstva v odpovedi na podnet uviedlo: „Didaktické pomôcky, ktoré prinesie do škôl národný projekt, nebudú iba nadstavbou k učebniciam. Ide o ucelený balík vzdelávacích materiálov, ktorý umožní aj samostatnú výučbu. Významnou súčasťou sú metodiky pre výučbu anglického jazyka a pracovné listy pre žiakov.“

Ministerstvo v odpovedi zároveň uviedlo, prečo sa v tendri objavili podmienky, ktoré diskvalifikovali zahraničné vydavateľstvá. Takou je napr. požiadavka pripraviť metodiky pre učiteľov výlučne v slovenskom jazyku, hoci bežne bývajú zostavené v tom cudzom jazyku, ktorý učitelia vyučujú. Podmienka, ktorá vyžadovala, aby boli metodické príručky pre učiteľov 1. stupňa ZŠ v slovenskom jazyku, vychádzala z dát Štátneho pedagogického ústavu, podľa ktorých je práve jazyková vybavenosť učiteľov prvého stupňa najslabšia,“ zdôvodnilo ministerstvo.

 Medzinárodný deň Rómov, ktorý sme si pripomínali 8. 4., vyzývala poslankyňa Národnej rady SR Lucia Nicholsonová opätovne k zavedeniu na zavedeniu povinnej materskej škôlky pre rómske deti. „Chodím s takýmto návrhom zákona o povinnej predškolskej výchove pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do parlamentu pravidelne a pravidelne počúvam, že je absurdné, ak s tým prichádza liberál. Na májovú schôdzu však opäť predložím povinné škôlky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bolo by skutočne nanajvýš rozumné, ak by sme si všetci uvedomili, že bez vzdelania sa nepohnú ani Rómovia v osadách, ani my o pár rokov,“ vysvetlila poslankyňa.

 Iné riešenie problému nedostatočnej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na školu ponúkol okrúhly stôl expertov, zorganizovaný iniciatívou Romano kher – Rómsky dom. Účastníci okrúhleho stola sa zhodli na nasledovných odporúčaniach, ktoré zverejnili vo forme otvoreného listu, adresovaného ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi:

 vytvoriť podmienky na postupné zavedenie bezplatného predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od 3 rokov veku, nielen pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,

 podporiť využívanie rómskeho jazyka ako podporného jazyka v predprimárnom vzdelávaní a výchove, a to aj prostredníctvom pedagogických asistentov učiteľa a zabezpečiť systémové financovanie ich pôsobenia,

 pripraviť a realizovať vysvetľovaciu informačnú kampaň, zameranú na rôzne cieľové skupiny.

Všimli sme si

 Mike Grenier je učiteľom angličtiny na Eton College a spoluzakladateľom iniciatívy Slow Education Movement. Koncept „pomalého vzdelávania“ vznikol pred tromi rokmi ako reakcia na industrializovaný model vzdelávania, postaveného na striktne predpísaných vzdelávacích obsahoch a postupoch a na hodnotení žiakov pomocou testov. V centre pozornosti „pomalého vzdelávania“ stojí naopak sústredená činnosť žiakov, ich zaujatie témou a iniciatíva. Žiaci majú dostatok času a priestoru zaoberať sa témami do hĺbky a venovať sa najmä tomu, čo ich obzvlášť zaujíma.

Koncept „pomalého vzdelávania“ zaviedli do praxe školy St Silas Primary School a Matthew Moss High School. V oboch školách vedú žiakov k tomu, aby dokázali sami zhodnotiť svoje silné a slabé stránky a aby zodpovedne usilovali o vlastný rozvoj. Kritici tohto modelu tvrdia, že nie je vhodný pre všetky deti a tým pádom sa nedá zaviesť na všetky školy. Mike Grenier však tvrdí, že model funguje v praxi preto tak dobre, lebo za ním stoja aktívni učitelia, ktorí bývajú motorom zmien aj v bežných školách.

Pozrite si inšpiratívne video zo základnej školy St Silas Primary School, ktoré ukazuje, ako také pomalé vzdelávanie v skutočnosti prebieha:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5Y32NgrbPuI[/youtube]

 

Pripravujeme

 Vo štvrtok 16. 4. sa bude v Modre konať konferencia Asociácie mediátorov Slovenska, venovaná téme Obec – škola – mediácia. Na konferencii vystúpi aj Zuzana Zimenová s príspevkom „Na každom dieťati záleží“. Predstaví v ňom doterajšie zistenia v kampani Chceme vedieť viac a skutočné príbehy detí, rodičov a učiteľov, ktoré sa nám doteraz podarilo nazbierať.

 V piatok 17. 4. sa bude v Bratislave konať seminár na tému vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov, ktorý organizuje poslankyňa európskeho parlamentu Jana Žitňanská. Na seminári predstaví Peter Dráľ úvahy o tom, aké nároky na učiteľov kladie čoraz väčšia rozmanitosť detí v triedach a aké majú učitelia možnosti na zvládnutie tejto výzvy.

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Podporte nás | 2% z daní

 V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom alebo 2% z daníPodporte nás!

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk