Čo priniesol týždeň
6. 6. – 12. 6. 2016

Týždeň v školstve

 

Témy týždňa

Rodičia budú v parlamente diskutovať o slovenskom školstve Hromadia sa prípady násilia na deťoch v školách a detských centrách Nespokojní učitelia upozorňujú na neplnenie sľubov prostredníctvom videí  Podmienky duálneho vzdelávania sa majú meniť

 

Výrok týždňa

„Predpisujeme príliš veľa vecí, ktoré mnohým žiakom nevyhovujú. Najväčšia reforma na Slovensku sa v školstve udiala ešte v sedemdesiatych rokoch. Potom sa síce po revolúcii čiastočne menili niektoré veci, ale ten duch jednotnej školy pretrváva dodnes. A to je problém. Nech si sami zvolia najlepší spôsob, ako to deti naučiť. Ak si pedagóg povie, že najlepšie im niečo vysvetlí cez film Avatar, nech si ho pozrú. Ak bude chcieť vysvetliť niečo o prírode, tak nech zoberie deti na dva dni do lesa a tam ich to naučí. Žiaci si zaslúžia zážitky.“

Peter Plavčan
minister školstva
v rozhovore pre denník Nový čas | 6. 6. 2016

 

Výber z udalostí

 Už zajtra budú na pôde Národnej rady SR o rôznych problémoch slovenského školstva diskutovať rodičia školopovinných detí s poslancami parlamentu. Vyše tridsať otázok do diskusie sformulovali samotní rodičia a pýtajú sa v nich na systém financovania škôl aj učebnicovú politiku, kompetencie štátu a samospráv v školstve, ďalšie vzdelávanie učiteľov, testovanie žiakov i nedostatočné kapacity materských škôl.

Rodičia na základe vlastných skúseností požadujú zohľadňovanie rôznych vzdelávacích potrieb detí pri učení, spresnenie náplne a zlepšenie podmienok pre prácu pedagogických asistentov, posilnenie odbornej podpory v školách či debarierizáciu školských budov. Diskusiu budú moderovať Zuzana ZimenováPeter Dráľ.

 V uplynulom týždni boli medializované prípady násilia na deťoch v rôznych školách a zariadeniach pre deti. Polícia prešetruje okolnosti zranenia deväťmesačného dieťaťa v súkromných jasliach Karolínka v Trnave (tu a tu), aj zbitie chlapca v súkromnej základnej škole Fantázia v Banskej Bystrici riaditeľom, ktorý po medializácii priznal svoje zlyhanie a odstúpil (tu a tu).

V Košiciach rodičia zavolali políciu pri podozrení na opitosť riaditeľky súkromného centra, ktorú dychová skúška potvrdila. V čase, keď riaditeľka „nafúkala,“ sa starala o približne desať detí. V súvislosti so starostlivosťou o deti v súkromných zariadeniach, ktoré nespadajú do siete škôl, vydali svoje stanoviská ministerstvo školstva aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR (tu a tu).

 Internetová poradňa pre mladých IPčko, ktorá je zároveň jedným z členov Koalície pre deti Slovensko, prezentovala zistenia z prieskumu o postoji mladých ľudí k vyhľadávaniu pomoci v hraničných životných situáciách. Prieskum realizovaný v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou poukázal na to, že vyše tretina mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote. Záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu.

 Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) po stretnutí so svojou rezortnou kolegyňou Kateřinou Valachovou (ČSSD) označil český model školského ombudsmana za inšpiratívny. V Českej republike majú nastať v pôsobení školského ochrancu práv zmeny, vďaka ktorým by mal mať viac možností pri budovaní bezpečného prostredia v školách a predchádzať tak šikanovaniu. Ombudsman by podľa ministerky nemal iba posúvať prijaté podania na iné úrady, ale navštevovať školy, zisťovať príklady dobrej praxe, šíriť ich a aktívne pomáhať pri zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Slovenské ministerstvo pred časom informovalo, že sa nestotožnilo s opodstatnenosťou samostatného úradu školského ombudsmana, keďže jeho vyťaženosť bola otázna. Prvý školský ombudsman Martin Maták, ktorého do tejto funkcie vymenoval exminister školstva Juraj Draxler (nom. SMER-SD), odišiel do dôchodku.

 Poslanci parlamentného školského výboru odporučili plénu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o novele zákona, ktorou sa majú od 1. 9. zvýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov o 6 percent. Zvýšenie platov by si malo podľa doložky finančných vplyvov v tomto roku vyžiadať dodatočných 32,5 milióna eur, v každom nasledujúcom roku takmer 100 miliónov eur. Vyše pätinu nákladov na zvýšené platy by mali pokryť samosprávy, zvyšok bude výdavkom štátneho rozpočtu, najmä v kapitolách rezortov vnútra a školstva.

Nespokojní učitelia, ktorí požadujú 25-percentné navýšenie platov, sa okrem avizovaného pochodu na začiatku slovenského predsedníctva v Rade EÚ 1. 7., s vyhlásením obrátili aj na predsedu vlády Roberta Fica a ministra financií Petra Kažimíra (obaja SMER-SD). V prípade nesplnenia svojich požiadaviek avizujú ďalšie nátlakové akcie na jeseň.

Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) začala zverejňovať aj videá, v ktorých sľuby predsedu vlády zasadzuje do filmov rôznych žánrov. Okrem Rozprávky o platoch a Happy Pettrovi zverejnili aj video School Wars – The false hope (Školské vojny – falošná nádej). Pozrite si ho.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CarBbbSE4tE&feature=youtu.be[/youtube]

 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) sa do pochodu učiteľov zrejme nezapojí, keďže ich podľa vyjadrenia predsedu Pavla Ondeka nikto neoslovil. Zväz sa podľa neho sústredí na rokovanie s ministerstvom školstva o novej kolektívnej zmluve, kde navrhne aj výraznejší rast platov. Ak ich požiadavky nebudú splnené, nevylúčil jesenné protesty.

Odborári okrem toho do septembrového zvýšenia platov žiadajú zahrnúť aj nepedagogických zamestnancov, teda kuchárky, upratovačky či školníkov. S týmto cieľom OZPŠaV začal na začiatku júna kampaň, v rámci ktorej majú podporovatelia ich požiadaviek posielať list predsedovi vlády.

 Prepočty ministerstva školstva ukazujú, že zvyšovanie platov by za roky 2016 až 2020 malo presiahnuť 31 percent, čo znamená takmer 1,1 miliardy eur. Ak by sa ministrovi školstva podarilo vyrokovať navýšenie aj od januára 2017, za štyri roky by bolo takmer 40-percentné a vyžiadalo by si takmer 1,5 miliardy eur. Ani takéto zvýšenie podľa rezortu nezabezpečí posun na priemernú úroveň platov učiteľov v EÚ.

 O tom, že bez peňazí navyše sa reforma školstva neudeje, hovorí český ekonóm Daniel Münich v rozhovore pre denník SME. „Aby zvýšenie platov malo dlhodobý význam a vplyv na kvalitu učiteľov a školstva, musí byť prísľub dostatočne vierohodný a dostatočne dlhodobý,“ hovorí Münich s tým, že pri porovnávaní učiteľských platov s platmi vysokoškolsky vzdelaných ľudí treba byť opatrný a zvyšovanie platov by malo ísť ruku v ruke so spájaním i zatváraním škôl.

 Predstavitelia stavovských a profesijných organizácií spolu s ministrom školstva Petrom Plavčanom a ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom (SMER-SD) hodnotili prvý rok fungovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku. Zhodli sa na tom, že systém je správnou cestou pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby praxe a na zníženie nezamestnanosti. Minister školstva dal záväzný prísľub, že do 31. 7. prijme ministerstvo nešpecifikované opatrenia na systémovú podporu duálneho vzdelávania a taktiež začiatok realizácie nového národného projektu. Novelizovať sa má aj zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.

Podľa poslanca Branislava Gröhlinga (SaS) zákon, ktorý mal zaviesť užšiu spoluprácu odborných škôl a zamestnávateľov, zatiaľ nenaplnil očakávania, keďže sa doň zapojilo výrazne menej zamestnávateľov aj žiakov, než sa predpokladalo. Za najväčšie nedostatky slovenskej verzie duálneho systému na základe prieskumu medzi školami považuje veľkú byrokraciu, nedostatočnú informovanosť žiakov a škrtanie financií, ktoré školám po zapojení sa chýbajú. Problematické je aj to, že žiaci začínajú s duálnym vzdelávaním už v prvom ročníku. Na väčšie zapojenie malých a stredných podnikov do systému je podľa poslanca potrebné nastaviť diferencované podmienky pre rôzne regióny aj odbory.

 O tom, že dnešné deti sa potrebujú pripravovať na povolania, ktoré dnes ešte neexistujú, píše Markus Breyer, podľa ktorého na to nestačí iba rozdať techniku, ale najmä rozvíjať komunikačné zručnosti a kritické myslenie. Ani podľa Tomáša Feřteka tablety a iné digitálne zariadenia nie sú tým, čo odlišuje dobré školy od zlých. V rozhovore pre Denník N taktiež hovorí, že netreba rušiť viacročné gymnáziá, ale zlepšovať kvalitu druhého stupňa základných škôl. A pri tom podľa Feřteka ministerstvo, ani inšpekcia už zďaleka nemusia byť najväčšou bariérou pri zavádzaní zmien. Napokon, o početných ilúziách slovenského školstva píše Jozef Lenč, podľa ktorého nás z ďalšej dezilúzie nedostanú iba protesty za vyššie platy.

 

Všimli sme si

 Vo štvrtok a v piatok sa v Bratislave uskutoční konferencia O extrémizme bez extrémov, ktorú pre mládežníckych pracovníkov, pedagógov, odborníkov a zástupcov štátnej a verejnej správy i samospráv organizuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Jej cieľom je hľadať odpovede na zvyšujúci sa radikalizmus mladých ľudí na Slovensku. Na konferencii budú prezentované príklady dobrej z praxe zo Slovenska aj zahraničia a v diskusnom paneli aj na workshope na nej vystúpi i spoluiniciátorka kampane Chceme vedieť viac Elena Gallová Kriglerová.

 Janette Motlová píše o rómskych deťoch, ktoré život skúša dvakrát, pretože sa ich vzdali vlastní rodičia a ešte musia bojovať aj s predsudkami. Týmto deťom podľa nej nepomôžu bájky o vypitom kakau, ale vyrovnanie sa adoptívnych nerómskych rodičov s ich inakosťou a vlastným strachom.

 O tom, že povinné čítanie je hlúposť, ktorá mladých ľudí viac odradí ako priláka, pretože na čitateľov dozrievame len postupne, píše Anna Čujová.

 

Pripravujeme

 V júni zverejníme víziu vzdelávania pre Slovensko postavenú na potrebách detí. Zužitkujeme v nej poznatky a skúsenosti získané počas dva a polročného trvania kampane Chceme vedieť viac doplnené o podnety z tretieho okrúhleho stola pre zástupcov politických strán, odborníkov v oblasti vzdelávania, učiteľov a rodičov, ktorý sme realizovali v apríli.

 

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!

 

Elegant Wedding Dresses

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute
in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk

Prihláste sa na odoberanie newslettra: