Čo priniesol týždeň
7. 4. – 13. 4. 2014

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku  rezonuje aj v médiách  Školy dostanú doplnkový učebný text o holokauste  Dňa 8. 4. sme si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov  Rezort školstva informoval o úspešnej realizácii národného projektu pre školy so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít  Školy avizujú vážne problémy s implementáciou spomínaného projektu  Účinnosť nových štátnych vzdelávacích programov sa odkladá o rok  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu opäť navrhuje, aby sa učitelia stali verejnými činiteľmi

 

Výrok týždňa

„Víri a pulzuje okolo mňa živel. Každý deň. Deti. Majú svoje starosti, radosti a problémy. Ich energia by mohla poháňať vesmír. Majú celý svoj život pred sebou a my sme tam práve na to, aby sme im pripravili cestu do budúcnosti. Spolu s Vami, rodičmi. Preto píšem aj túto úvahu. Poďme spolu konečne niečo spraviť. Nie školy, ale Vy musíte začať žiadať všetko to, čo Vaše deti majú mať. Teda kvalitné vzdelanie a výchovu. Bez Vás to bude zasa len boj s veternými mlynmi“. 

Petr Orsag
učiteľ
v blogu Kedy sa zobudíme?

 

Výber z udalostí

  V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku vyšiel v aprílovom čísle časopisu Mama a ja rozhovor so Zuzanou Zimenovou, ktorá v ňom porovnáva fínske školstvo s našimi školami: Vo Fínsku je v centre pozornosti dieťa a to, aby sa niečo naučilo, u nás je v centre pozornosti učivo a plnenie učebných osnov. Vo fínskej škole deti cítia veľké prijatie zo strany školy i učiteľov a chodia tam naozaj rady. Majú istotu v tom, že dospelí, ktorí v škole sú, sú tam pre ne, aby im pomohli. Môžu napredovať tempom, ktoré im vyhovuje, takže nezažívajú pocit neúspechu z nezvládnutého učiva, ako je to často u našich detí“.

 Minister Dušan Čaplovič predstavil publikáciu Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, ktorá má slúžiť ako doplnkový učebný text pre vyučovanie holokaustu na hodinách dejepisu. Pravdivé informovanie o našej histórii považuje za mimoriadne prínosné, o čom svedčí aj jeho nedávny príhovor na vedeckej konferencii  Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita, v ktorom povedal: „Je nutné mať na pamäti poučenie, ktoré nám ponúka minulosť. Spočíva v poznaní, že z uspokojenia sa so systémom, ktorý má slobodu len pre niektorých, vyplýva nebezpečenstvo pre celú spoločnosť. Že postupné zbavovanie sociálnych, občianskych, hospodárskych či ľudských práv a porušovanie právneho poriadku, schovávané do zdanlivo ospravedlňujúcich motívov, môžu viesť aj k tej najväčšej tragédii. Totalita neničí iba demokraciu a úctu k slobode, ale narušuje náš hodnotový a právny systém.“

 Dňa 8. 4. sme si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov. Tento deň Rómovia oslavujú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na I. kongrese, ktorého sa zúčastnili  Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8. – 12. 4. 1971 v Orpingtone pri Londýne. Zástupcovia Rómov vtedy požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie etnického mena Róm, prihlásili sa k Indii ako krajine svojho pôvodu a prijali rómsku vlajku a hymnu.

Pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák povedal: „Rómovia sú súčasťou tejto krajiny niekoľko storočí. Na tomto území žijeme spolu pomerne dlho. Toto spolužitie bude obojstranne výhodné vtedy, ak nebudeme žiť  vedľa seba, ale spolu. To však musia chcieť Rómovia a samozrejme aj majoritné obyvateľstvo.“

 Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje už tretí rok na 200 základných školách, v ktorých je minimálne 20 percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. O úspechoch tohto projektu, známeho pod skratkou „projekt celodennej školy,“ informoval v medzinárodný deň Rómov rezort školstva vo svojej tlačovej správe.  

Reálne skúsenosti škôl, zapojených do spomínaného projektu, priblížila o dva dni neskôr relácia RTVS  Reportéri, v ktorej riaditelia a učitelia škôl,  zapojených do projektu, hovoria o tom, ako sú nútení  pracovať s deťmi bez potrebných pomôcok. Svojpomocne vedú krúžky, na ktoré dodnes nedostali sľúbené vybavenie – s deťmi varia bez kuchyne, šijú bez šijacích strojov, fotografujú bez fotoaparátov, čítajú rozprávky bez kníh. Pozrite si celú reportáž a čítajte viac na blogu iniciatívy Peniaze do škôl.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RoaoaHfggFU[/youtube]

 

 Nové štátne výchovno-vzdelávacie programy (ŠVP) pre materské a základné školy, ktoré začal pripravovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) po vymenovaní nového riaditeľa Viliama Kratochvíla ministrom Dušanom Čaplovičom, nenadobudnú účinnosť v septembri 2014, ako sa pôvodne predpokladalo, ale o rok neskôr, pretože nie sú pripravené.  Či sa učivo rozloží opäť po ročníkoch, zruší povinná angličtina alebo pribudne pracovné vyučovanie a viac matematiky, stále nevedno a  rezort školstva odpovedá vyhýbavo: „Teraz budú odborníci o zmenách ešte diskutovať, do materiálu zapracujú pripomienky a minister školstva ho potom schváli.“

Prvá verzia nových ŠVP bola zverejnená v júni 2013 a verejná diskusia k nim trvala do 31. 10. 2013. Námestníčka riaditeľa ústavu Katarína Vaškaninová sa po ukončení diskusie vyjadrila, že proces vyhodnocovania pripomienok uzavrú do konca roka 2013 a začiatkom roka 2014 ich zapracujú do nových návrhov ŠVP. Zatiaľ sa tak nestalo. Verejne dostupné nie sú ani spracované pripomienky k návrhom z roku 2013 a z webových stránok ŠPÚ zmizli aj pôvodné návrhy, ku  ktorým bola v roku 2013 spustená verejná diskusia.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje s učiteľmi znova diskutovať o tom, či chcú mať postavenie verejného činiteľa. Túto otázku nastoľuje v rámci prípravy novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. „Učitelia si musia zvážiť všetky práva i povinnosti, ktoré sa spájajú s týmto legislatívnym postavením,“ uviedol hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Zabezpečenie vyššej ochrany učiteľov pred agresivitou rieši v dnešnej dobe inštitút chránenej osoby učiteľa, ktorý je ukotvený v spomínanom zákone.  Či je táto ochrana dostatočná, však ministerstvo školstva nevie vyhodnotiť, pretože o prípadnej agresivite v školách nevedie evidenciu. „Žiadny právny predpis neukladá povinnosť oznamovať tieto prípady ministerstvu. Ich riešenie je v kompetencii samotných škôl a orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol  hovorca Michal Kaliňák pre český informačný portál.

České ministerstvo školstva sa v súčasnosti zaoberá podobným problémom a český minister školstva Marcel Chládek plánuje v najbližších týždňoch konzultovať so svojim slovenským partnerom Dušanom Čaplovičom vyhodnotenie slovenskej skúsenosti s vyššou ochranou učiteľov.

 

Všimli sme si

 Český minister školstva Marcel Chládek sa inšpiruje fínskym školstvom. Za svojho poradcu si zvolil Fína Miku Riskua, riaditeľa Institute of Educational Leadership pri univerzite v Jyväskylä. „Tamní školství je na výborné úrovni. Jedná se například o základní školy, kdy rodiče nemusí řešit, do jaké školy dítě pošlou, protože všechny zaručují stejnou kvalitu vzdělávání,“ povedal český minister školstva. Mika Risku prednášal minulý rok v českom senáte o učiteľskej profesi vo Fínsku. „K premene postavenia učiteľa sme dospeli v priebehu 30 rokov. Máte šancu ju uskutočniť rovnako rýchlo ako my,“ povedal  vtedy na seminári, o ktorom sa môžete viac dočítať tu.

 „Často opakovaná lož sa vraj stáva pravdou. Jednou z takýchto lží, poloprávd alebo ak chcete mýtov, je aj rozšírené presvedčenie, že mladí nemajú záujem o prácu v školstve,“ píše učiteľ Peter Farárik v úvode svojho blogu a ďalej pokračuje: „Ak sa pozriete na platové tarify platné pre učiteľov, nezamestnanosť niektorých regiónov a napr. ceny nehnuteľností kdesi v okrese Trebišov, byť učiteľom je aj so súčasným platom vlastne polahoda. Pripíšte si k tomu istotu pracovného miesta oproti súkromnému sektoru, pravidelné a včas vyplácané mzdy, pokoj v porovnaní so živnostníkmi, dlhú dovolenku a vyjde vám dream job“. Za vážnejší problém považuje vysoký počet aktívnych učiteľov v dôchodkovom veku a nedostatok pracovných príležitostí pre mladých.


Pripravujeme

 Dňa 23. 4. sa bude konať v Bratislave ďalší okrúhly stôl, tento raz s expertmi v oblasti ľudských práv na tému rovného prístupu ku vzdelaniu.

 Dňa 24. 4. v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku navštívime mesto Pezinok, kde sa budú konať ďalšie tvorivé workshopy pre žiakov základnej školy a pre širokú verejnosť. Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom vyplnenia formulára tu.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk