Čo priniesol týždeň
9. 3. – 15. 3. 2015

Týždeň v školstve


Témy týždňa

V rámci kampane Chceme vedieť viac sme organizovali ďalší tvorivý workshop  Rezort školstva má opäť dvoch štátnych tajomníkov  Štátna školská inšpekcia má novú hlavnú inšpektorku  Poslanci parlamentu schválili nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave  Rezort školstva navrhuje zmeny v školskom zákone  Zástupcovia učiteľov rokovali s prezidentom  Opozícia kritizuje ministra školstva za nedostatočné riešenia v oblasti materských škôl


Výrok týždňa

„Duálne vzdelávanie je dôležité a nutné. Ale to, čo sa chystá od septembra, je veľmi neobrúsené a ušité iba pre veľké spoločnosti. Duálne vzdelávanie by malo byť postavené na tom, že ak mama má malú cukráreň, tak dcéra, ktorá sa učí za cukrárku, bude môcť u nej hneď od prvého ročníka praxovať. Takto by sme pomohli budovať filozofiu malých rodinných firiem.“

Branislav Grőhling
podpormeremesla.sk
blog  Politik – stroj na skvelé nápady | 10. 3. 2015


Výber z udalostí

 V rámci kampane Chceme vedieť viac sme v Bratislave zorganizovali ďalší tvorivý workshop. Tentoraz sme sa budúcnosťou vzdelávania na Slovensku zaoberali spolu s expertmi z oblasti vzdelávacej politiky, zástupcami akademickej obce a verejnej správy. Pozrite si fotodokumentáciu z priebehu workshopu na webe kampane.

 Rezort školstva má opäť dvoch štátnych tajomníkov. Do funkcie štátnej tajomníčky bola vládou vymenovaná Romana Kanovská, bývalá riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. „Chcem sa zamerať na aktuálne problémy regionálneho školstva. Trápia ma slabé výsledky niektorých škôl a pomôcť by som chcela aj tam, kde je silný vplyv sociálne znevýhodneného prostredia na deti,“ povedala po uvedení do funkcie.

Personálne zmeny nastali aj v Štátnej školskej inšpekcii. Jozefa Javoreka nahradila vo funkcii hlavného inšpektora Viera Kalmárová. „Mienim presvedčiť verejnosť, že školská inšpekcia je užitočná. Plánujem niekoľko zmien – napríklad aj to, aby sa posilnila kontrola procesov a hodnotenie a obmedzila kontrola formálnych vecí. Naša pozornosť by sa mala viac upierať na profil žiaka a na jeho kompetencie,“ predstavila svoje priority po uvedení do funkcie.

Poslanci Národnej rady SR schválili vládny návrh zákona o odbornom  vzdelávaní, ktorý ako celok nadobudne účinnosť od septembra 2015. „Ešte raz chcem zdôrazniť, že tento zákon si vyžiadali firmy, vyžiadali si ho zamestnávateľské zväzy a združenia a žiadali si ho významní zahraniční investori. Tento zákon potrebujú, pretože im bude významne šetriť prostriedky, ktoré dnes musia vynakladať na často veľmi nákladné preškoľovanie pracovnej sily,“ povedal minister Juraj Draxler na schôdzi parlamentu.

„Od septembra nám nevznikne duálne vzdelávanie v takom rozsahu, v akom ho majú v Nemecku, Rakúsku alebo vo Švajčiarsku, ale týmto zákonom otvoríme dvere, aby sme sa od septembra vedeli učiť, ako s duálom pracovať a ďalej ho v ďalších rokoch rozvíjať,“ dodal minister.

 Poslanec Martin Chren (SKOK) na margo schválenia nového zákona o odbornom vzdelávaní na svojom blogu napísal: „Zákon o duálnom vzdelávaní je ako liečiť chrípku leukoplastom. Neuškodí, zopár pacientom sa možno aj balenie leukoplastu doma šikne, ale ani nijako reálne nepomôže“.

Upozornil, že školám, učiteľom a žiakom zákon prospeje len minimálne a profitovať z neho nebudú ani drobní podnikatelia a živnostníci: „Skutočnou chrbtovou kosťou zamestnanosti a ekonomiky na Slovensku sú malé a stredné firmy. A na tie zákon vôbec nie je šitý. S uplatnením zákona sa spája taká veľká a zbytočná byrokracia, že sa dá nazvať až šikanou. Malým firmám a remeselníkom sa celú byrokratickú tortúru neoplatí podstúpiť.“

Rezort školstva zverejnil na portáli právnych predpisov návrhy na zmeny v školskom zákone. Z viacerých navrhovaných zmien vyberáme:

 v nadväznosti na schválené nové štátne vzdelávacie programy sa má znenie zákona upraviť tak, aby školy nezaväzoval k tvorbe vlastných učebných osnov, ale aby im ponúkal možnosť prevziať ich priamo zo štátnych vzdelávacích programov. Školy, ktoré túto možnosť nevyužijú, budú môcť naďalej tvoriť vlastné učebné osnovy,

 navrhuje sa presunúť zápis budúcich prvákov základných škôl z januára na apríl. Časový posun by mal umožniť deťom dozrieť a lepšie preukázať spôsobilosť nastúpiť na jeseň na povinnú školskú dochádzku,

 spresňujú sa možnosti, za akých budú môcť učitelia získavať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania. Zrušenie sedemročného časového obmedzenia platnosti kreditov sa navrhuje posunúť k 1. 1. 2018,

 prostredníctvom návrhov na zmeny v školskom zákone chce rezort školstva meniť aj ustanovenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Návrhy smerujú k oslabeniu kompetencií rady školy pri výbere kandidáta na post riaditeľa. Kým doteraz bol jej výber kandidáta pre zriaďovateľa školy záväzný, po novom by mal mať zriaďovateľ možnosť vybraného kandidáta odmietnuť, a to dokonca dvakrát po sebe. V prípade, že zriaďovateľ odmietne aj druhého kandidáta na post riaditeľa, bude musieť rada školy uskutočniť nové výberové konanie.

Zástupcovia školských odborov a Slovenskej komory učiteľov (SKU) rokovali s prezidentom Andrejom Kiskom o potrebe nárastu objemu financií, smerujúcich do školstva a o požiadavke zvýšiť platy učiteľov. Otvorili tiež otázku prenesených a originálnych kompetencií, v rámci ktorej žiadajú, aby všetci zamestnanci pracujúci v školstve spadali pod jeden rezort – ministerstvo školstva. Tretiu požiadavku vyslovili v súvislosti so zákonom o pedagogických zamestnancoch, ktorý by ich mal účinnejšie chrániť pred mobbingom a bossingom.

Prezident povedal, že plne podporuje snahu spomenutých organizácií o zlepšenie postavenia učiteľov na Slovensku.

 Učitelia zároveň upozornili, že pripravovaný rezortný projekt Excelentní učitelia, ktorým sa ministerstvo školstva snaží finančne „prilepšiť“ nielen nastupujúcim učiteľom, ale aj ich tútorom – skúseným kolegom, problém nízkych platov v školstve nevyrieši. „Slovenská komora učiteľov považuje projekt plánovaný pre 4-tisíc učiteľov v rezorte, v ktorom pracuje viac ako 80-tisíc pedagógov, za nedostatočné, nesystémové a krátkodobé riešenie. Navyše voči učiteľom, ktorí sa ho nebudú môcť zúčastniť alebo nastúpili do školy v nedávnej minulosti a absolvujú adaptačné vzdelávanie, bude diskriminačný,“ uviedol Vladimír Crmoman z SKU. Dodal, že projekt nemôže motivovať ani dnešných absolventov stredných škôl zvoliť si dráhu učiteľa, pretože je plánovaný iba do roku 2020 a teda skončí skôr ako by oni ukončili vysokoškolské štúdium.

Radoslav Procházka (Sieť) upozornil na to, že snaha vlády dobudovať kapacity materských škôl nepokrýva dostatočne potreby mladých rodín a zopakoval požiadavku, aby štát pristúpil na záväzok garantovať všetkým deťom miesto v materskej škole. „Poslanci za Smer zhodili v decembri náš návrh zo stola a vláda prišla s riešením na rok 2023. Škôlkarovi, ktorý vtedy bude už šiestakom na základnej škole a ani rodičom to žiaľ nijako nepomáha,“ povedal na brífingu a predstavil iniciatívu s návrhmi na účinnejšie riešenia.

 

Všimli sme si

 Zmeny, ktoré sa v školstve diali, boli skôr hasením prevádzkových problémov. To ale nie je riadenie. Buď sa len hasilo, alebo išlo o voluntaristické nápady nových ministrov, ktorí prišli so svojou osobnou agendou. A keďže tých ministrov bolo osemnásť, máme tu iba množstvo čiastkových riešení. Najhoršie je, že každý minister ťahá rezort iným smerom a tento pohyb sa už nedá prejudikovať ani na základe toho, či je minister z pravicovej, alebo ľavicovej strany. Vzniká tak eklektický chaos, ktorý školstvo nikam neposúva a len zhoršuje jeho imidž v očiach verejnosti. Koniec koncov, aj rodičia mali dlhé roky starosť o iné veci, no v posledných rokoch začínajú oveľa viac vnímať, v akej škole ich deti študujú. A hnevajú sa,“ povedal Vlado Burjanrozhovore pre časopis .týždeň.

 „Každé dieťa, ktoré sa narodí na tento svet, má prirodzene vrodený záujem o svoje okolie. Prejavuje živý záujem o každý podnet. Aj tá najmenšia maličkosť, ktorú považujú dospelí za nezaujímavú, dokáže vyčariť na tvári batoľaťa úsmev či záchvev strachu. Keď bola moja sestra malá, najsmiešnejšou vecou na svete bolo pre ňu vidieť, ako niekto vyskakuje. Deti sa pýtajú. Čo je toto? Čo je tamto? Prečo sa deje táto vec a prečo zase onaká? Tento ich prirodzený záujem o všetko definitívne zabije až náš úžasný školský systém,“ uvažuje vo svojom blogu Senta Andoková.

 „V poslednej dobe sa hovorí, že dnešné deti sú iné ako sme boli my. Že my sme lietali v kuse von, nemali sme počítače, mobily a boli sme vraj kreatívnejší. Že ako puška na dvore nám stačila drevená palica a na skúmanie mravce. Že deti sú dnes tak intenzívne vedené technikou a presofistikovanými hračkami, že sa nevedia zahrať samé,“ píše vo svojom blogu Zuzana Herich a na príklade lesnej škôlky ukazuje, že to nie je celkom tak. Deti tento typ aktivít stále baví, len na ne nemajú toľko príležitostí ako kedysi. Pozrite si ilustratívne video o lesnej škôlke Sýkorka v Brne:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PrflDwKCVyk[/youtube]

 V rámci celoeurópskej iniciatívy Európsky rok rozvoja 2010 organizuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií rôzne podujatia k pestrej palete globálnych tém. K trom z nich – klimatická zmena, potravinová bezpečnosť a dôstojná práca – otvorila súťaž pre základné školy a 8-ročné gymnáziá pod názvom Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť. Súťaž trvá od 1. marca do 15. júna 2015.

Pripravujeme

 Tím kampane Chceme vedieť viac prispeje do programu konferencie Učíme pre život 2015, ktorá sa bude konať v dňoch 20. – 22. 3. 2015 v Poprade. Učiteľom najprv ponúkneme príležitosť diskutovať spolu s nami o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na špeciálnom workshope, kde sa odpútame od problémov súčasnosti a budeme slobodne uvažovať spôsobom „Čo keby to bolo takto…?“.

Na ďalšom podujatí v rámci konferencie ponúkneme učiteľom pomoc pri všestrannej a participatívnej premene školy na priestor, v ktorom sa s každým ráta, dobre sa v ňom učí, komunikuje a spolupracuje. Ukážeme, prečo je to dôležité a čo všetko môže taká „maličkosť“ zmeniť. Príďte sa pochváliť, čo funguje u vás a inšpirujte nás svojimi skúsenosťami!


Človeče, zapoj sa!

Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.


Kampaň pokračuje | Podporte nás | 2% z daní

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom alebo 2% z daníPodporte nás!

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk