Čo priniesol týždeň
9. 6. – 15. 6. 2014

Čo priniesol týždeň

  
Témy týždňa

Fotoreportáž z tvorivých workshopov  Kvalita slovenského vzdelávacieho systému je podľa SEF najhoršia v EÚ  NÚCEM zverejnil výsledky Testovania 9 a plánuje zmeny  Parlamentný výbor rokoval o výsledkoch našich žiakov v meraní PISA  Štátny tajomník rezortu školstva za centralizáciu  Školy by mali v budúcom školskom roku dostať viac asistentov učiteľa  Navrhuje sa vymenovanie druhého štátneho tajomníka ministerstva školstva  Konala sa II. medzinárodná konferencia o odbornom vzdelávaní

  
Výrok týždňa

„Podstatné je riešiť nasledovné oblasti – ako vyberáme učiteľov, akú investíciu do nich urobíme, ako ich udržíme v systéme, akú podporu im dáme, aby boli schopní pracovať aj s deťmi, ktoré zaostávajú, a aké ambície máme s našimi deťmi. To je asi to najpodstatnejšie. Súčasný slovenský vzdelávací systém nemá ambície. Neverí v to, že skoro každé dieťa má na to, aby sa vzdelalo. Treba, aby sme verili, že každé dieťa má na viac.“

Miroslav Beblavý
poslanec Národnej rady SR
z agentúrnej správy TASR z 11. 6. 2014

  

 

Výber z udalostí

 Časopis Mama a ja, mediálny partner kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania, priniesol v júnovom čísle fotoreportáž z tvorivých workshopov, ktoré realizujeme v rôznych obciach a mestách Slovenska.

 V najnovšej správe Svetového ekonomického fóra, ktorá hodnotí krajiny EÚ v oblasti konkurencieschopnosti, bola kvalita slovenského vzdelávacieho systému ohodnotená ako najhoršia zo všetkých členských krajín. V celkovom hodnotení, ktoré sa zameriavalo aj na ekonomický rast, podmienky na podnikanie, inovácie, využívanie informačných technológií či sociálnu inklúziu a ochranu životného prostredia, sa Slovensko umiestnilo na 23. mieste z 28 krajín a predstihli ho všetky okolité členské štáty okrem Maďarska.

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl – Testovanie 9-2014. Tohtoroční deviataci dopadli v testovaní z matematiky a slovenčiny v priemere o niečo horšie ako tí vlaňajší. Celoslovenské výsledky testovania deviatakov zároveň ukázali, že sa prehĺbili regionálne rozdiely v úspešnosti žiakov. Ministerstvo školstva slabší výkon žiakov v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou zatiaľ nekomentuje, podľa tlačového odboru „bude hľadať odpovede na zistený stav a navrhovať riešenia.“ Minister Dušan Čaplovič však hneď po zverejnení výsledkov  ocenil nálepkou kvality školy v Snine, Michalovciach a v Senici za úspech v Testovaní 9. „Nech rodičia vidia, že tie školy, ktoré majú túto najvyššiu značku kvality, môžu najlepšie pripraviť deti,“ uviedol pre médiá.

Väčšina riaditeľov základných škôl upozorňuje, že mnohí žiaci nemajú motiváciu podať v testovaní čo najlepší výkon. Systém je nastavený tak, že absolventi základnej školy sa na strednú školu dostanú bez ohľadu na výsledky testovania. Úspešnosť v testovaní nad 90 percent je pre nich motiváciou len do tej miery, že sa na vybranú strednú školu sa dostanú bez prijímačiek. Tento rok však klesol aj podiel tých, ktorí dosiahli takýto výborný výsledok.

 Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská v súvislosti s výsledkami Testovania 9 avizuje plánované zmeny. Za dôležité považuje sledovanie výkonu jednotlivých žiakov na vstupe a výstupe v rámci vzdelávacieho stupňa. „Už nás nebude zaujímať, aké výsledky dosahujú v jednom časovom období. Dôležitejšie je, či sa žiak zlepšil za dané obdobie, alebo či zostal na rovnakej úrovni,“ vysvetlila. Podľa nej by sa prírastok vedomostí u žiakov mohol odraziť na vyššej sume normatívu pre školy, ktoré dosiahnu vyšší ako priemerný prírastok. „Pokojne by to mohli byť školy s veľmi slabými žiakmi, ktoré ale za to dané obdobie napríklad medzi piatym a deviatym ročníkom dosiahnu veľký progres,“ dodala. Podľa Kanovskej by sa tak už nemuselo opakovať, že školu opúšťajú deti, ktoré poriadne nič nevedia.

 Parlamentný výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport rokoval dňa 11. 6. o návrhoch odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré majú zlepšiť  výsledky našich žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – štúdia PISA. Výbor požiadal ministra školstva, aby do 15. 9. predložil  vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v tomto medzinárodnom meraní.

 Štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba sa na rokovaní parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport vyjadril za centralizáciu školstva. Podľa jeho názoru by to pomohlo zlepšiť vzdelávanie detí. „Určite by sa to jednoduchšie riadilo a svedčalo by to podľa môjho názoru viac ako dnes decentralizovaný systém, kedy je príliš veľa pánov na školstvo,“ povedal. Podľa jeho osobného názoru bude centralizácia nutná, no ministerstvo sa vraj touto otázkou aktuálne nezaoberá.

 Rezort školstva avizuje, že školy dostanú v budúcom školskom roku viac asistentov učiteľa. Asistenti učiteľom v triede pomáhajú so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj nadaným deťom, ktoré potrebujú osobitný prístup. Školy ich však nemajú dostatok kvôli chýbajúcim financiám. O vyššiu sumu na asistentov žiadala poslankyňa Jana Žitňanská pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014, minister financií Peter Kažimír prisľúbil, že peniaze na asistentov zabezpečí. Rokovania medzi rezortmi školstva a  financií sa vraj konečne blížia k záveru, konkrétnu sumu však zatiaľ uviesť nechcú. „Rokovania sú pred ukončením. Môžeme však konštatovať, že dôjde k navýšeniu peňazí a k celkovému navýšeniu počtu asistentov od nového školského roka,“ povedal hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo na rokovanie vlády návrh na vymenovanie druhého štátneho tajomníka. Mal by sa ním stať Vladimír Kováčik. „Rezort v súvislosti s mnohými novými úlohami potrebuje personálne posilnenie. K detailom sa však vyjadríme až v momente schválenia materiálu vládou,“ uviedol hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Europoslankyňa Jana Žitňanská  s vymenovaním ďalšieho štátneho tajomníka nesúhlasí: „Rezort školstva zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, chýbajú peniaze na učebnice, chýbajú na platy učiteľov, chýbajú na asistentov učiteľa a odrazu máme ten luxus zaplatiť ďalšieho úradníka?“ spýtala sa  prostredníctvom médií.  „NOVA pre posledné tropické dni blúzni. Rezort školstva predstaviteľom tejto strany nebude robiť partnera v témach, ktoré sú zavádzajúce a demagogické,“ odpovedal hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

 Médiá priniesli informáciu o  II. medzinárodnej konferencii o odbornom vzdelávaní, ktorá sa konala pod gesciou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Podujatie sa uskutočnilo v rámci národného projektu Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorým sa do systému odborného vzdelávania a prípravy zavádza tzv. duálny model vzdelávania, vďaka ktorému by malo dôjsť k oživeniu stredných odborných škôl.

Účastníci konferencie diskutovali aj o nedávno zverejnenej Analýze problémov vedúcich k nízkemu záujmu zo strany žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ, ktorá okrem iného odhalila pozadie rozhodovania absolventov základných škôl pri výbere povolania. Zistilo sa, že žiakov pri výbere strednej školy ovplyvňujú najviac rodičia, prípadne informácie z internetu, zatiaľ čo škola nezohráva v tomto procese žiadnu významnú rolu. Výber „ľahších“ odborov možno pripísať na vrub aj skreslenému a často príliš nízkemu sebahodnoteniu žiakov.

  
Všimli sme si

 K téme duálneho vzdelávania pridáva postreh vo svojom blogu učiteľ Albert Klein: „Som presvedčený, že okrem tak často spomínaného duálneho vzdelávania, ktoré podľa doterajších informácií je postavené predovšetkým na spolupráci škôl s veľkými spoločnosťami, by sa primeraná pozornosť mala venovať aj príprave kvalitných odborníkov pre väčšinu zamestnávateľov. To sú malé a stredné podniky so špecifickými a často nejednoznačnými požiadavkami na absolventa určitého profesijného zamerania.“

 Marie Stracenská píše vo svojom blogu o inšpiratívnej chránenej dielni pre zdravotne znevýhodnených ľudí: „Chránené dielne, v ktorých som doteraz bola, voňali lepidlom, hlinou, farbami.  Ľudia, ktorých choroby postihli tak, že si nevedia nájsť prácu alebo nemôžu robiť nič iné, v nich vyrábali darčeky, drobnosti, pekné tvorivé veci. Táto je iná. Veľké prepojené miestnosti, v ktorých za počítačmi pracuje polovica zdravých a polovica hendikepovaných. Výhľad na celú Petržalku, počuť len ťukanie do klávesníc. Sadám si do zasadačky s Andrejom, mladíkom, ktorý ju pred troma rokmi založil. „Počas vysokej som mal spolužiaka, ktorý bol postihnutý, ale veľmi šikovný a darilo sa mu. Už počas školy sme si zakladali firmu a zamestnali sme ho. Netušili sme, že existuje niečo ako chránené dielne, ale práve vtedy sme to zistili. No povedali sme si, že my nebudeme žiadna klasická dielňa. Rozhodli sme sa, že dáme  šancu mladým ľuďom, ktorí aj napriek postihu majú vôľu a chuť uplatniť sa odborne. Načo budú niečo vyrábať manuálne, keď majú hlavu dosť dobrú na to, aby robili sofistikované činnosti.“

 V posledných týždňoch sa konalo na Slovensku niekoľko konferencií o inovatívnych trendoch vo vzdelávaní. Premena školy na moderný a otvorený vzdelávací priestor, kde sa deti rady učia, bola hlavnou témou konferencie Škola pre 21. storočie, ktorá sa konala 16. 5. v Bratislave. Video z konferencie si môžete pozrieť tu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gcpGRGYLPK8[/youtube]  

 

V dňoch 5. – 6. 6. sa konala konferencia Učiteľ nie je Google, ktorej hlavnou témou bola efektivita výučby – ako udržať sústredenosť žiakov a motivovať ich k aktívnej (spolu)práci. O manažmente  triedy na nej hovoril Christoph Eichhorn, autor rovnomennej knihy, ktorú na konferencii aj pokrstili. Jedným z trikov na zlepšenie klímy v triede, ktoré Eichhorn vo svojej knihe odporúča, je napríklad posilniť v deťoch chuť vzdelávať sa ešte predtým, než sa ich pokúsime niečo naučiť. Video z konferencie si môžete pozrieť tu.

  
Pripravujeme

 Dňa 23. 6. sa konajú v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC ďalšie dva tvorivé workshopy, tentoraz v obci Lozorno.  Dopoludnia budeme o budúcnosti vzdelávania na Slovensku diskutovať so žiakmi základnej školy na Staničnej ulici a popoludní so širokou verejnosťou v Centre kultúry a vzdelávania. Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk