Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste

„Škola je pre všetkých iba vtedy, ak je skutočne každému umožnené učiť sa,“ povedal exkluzívne pre MAMA a ja Daniel Sobel, expert na inkluzívne zvdelávanie z Londýna.

Anglicko v oblasti inkluzívneho vzdelávania inšpiruje celý svet. V Londýne je takých škôl, ktoré navštevujú deti z rôznych komunít, viac než kdekoľvek inde na svete. Anglická skúsenosť presahuje tri desaťročia aktívnej snahy o zaradenie všetkých detí, bez ohľadu na ich pôvod a ich schopnosti, spoločne do bežných základných škôl. Ide o príbeh, ktorý v sebe nesie úspechy i neúspechy.

Zdieľanie tejto jedinečnej skúsenosti s inkluzívnym modelom vzdelávania môže ďalším krajinám, vrátane Slovenska, len pomôcť. U nás prednášal Daniel Sobel, hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne. Daniel Sobel má praktické odborné skúsenosti ako školský psychológ, psychoterapeut i asistent učiteľa, preto dokázal v diskusii zareagovať aj na otázky, týkajúce sa školskej praxe.

Zuzana Zimenová, ktorá je jednou z iniciátoriek projektu Chceme vedieť viac, zameraného na zmeny v našom školstve, tvrdí: „Hlavným cieľom anglických škôl je pomôcť najmä tým slabším žiakom pri učení, nie sústrediť sa iba na tých výborných. Tomuto cieľu sa podriaďuje nielen personálne zabezpečenie škôl, ale aj ich materiálne vybavenie a investície do ďalšieho rozvoja. Z toho by si mohlo Slovensko vziať príklad. Najnovšie výsledky testovania deviatakov totiž preukázali, že naše školy slabým žiakom dostatočne nepomáhajú, a preto v testovaní nedopadli dobre.“

Daniel Sobel v rámci prednášky na konkrétnych príkladoch priblížil aj to, ako sa dá pracovať v jednej triede s rôznymi deťmi súčasne – so zdravotne znevýhodnenými, nadanými, zaostávajúcimi i neposednými. Podotkol, že učitelia v tomto smere potrebujú ďalšiu pomoc, ktorá je v Anglicku samozrejmosťou. Zahŕňa celý tím špeciálnych pedagógov, asistentov, logopédov a psychológov.

Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | prednáška s tlmočením
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tsfIVWzVej0[/youtube]

Sobel na prednáške zdôrazňoval predovšetkým osobitosť a individualitu každého jedného dieťa, ktoré treba brať do úvahy a podľa toho s dieťaťom pracovať. „Inklúzia je proces, ktorý berie do úvahy individuálne potreby dieťaťa“, hovorí. Zároveň však tvrdí, že ide o proces, ktorý nie je jednoduché aplikovať tak, aby skutočne fungoval. Myslí si však, že na Slovensku sme na najlepšej ceste, pretože prvým krokom je práve to, že sa o tomto spôsobe výučby začne v spoločnosti rozprávať, a zvýši sa tak všeobecné povedomie o tom, čo sa u nás práve deje.

Eliška Fričovská

Pôvodne publikované v júlovom vydaní mesačníka MAMA a ja.

Správa z tretieho zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky