Inklúzia – šanca urobiť z integrácie výhodu do života

Súčasné slovenské školy sú zamerané selektívne, to znamená, že deti veľmi diferencujú – napr. podľa nadania (na matematické či jazykové triedy), podľa prospechu, deti s akoukoľvek inakosťou, hendikepom idú do špeciálnych škôl, a to možno až prirýchlo. Občas by stačila dobrá vôľa a dieťa by nemuselo študovať ďaleko od svojho domova.

Prednáška Daniela Sobela o školách v Anglicku

Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku organizovali dňa 27. mája 2014 v Park Inn Danube Hotel Bratislava ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. Pozrite si prezentáciu a videozáznam.