Mapovanie zručností detí inak ako známkami

Úroveň vzdelania detí je často hodnotená podľa známok v škole. Rodičia si ale v dobrej viere neuvedomujú, že školská klasifikácia sa sústreďuje iba na zlomok toho, čo je pre rozvoj dieťaťa skutočne dôležité. To, na čo sa škola obvykle nesústredí, ale čo významne ovplyvňuje úspech dieťaťa v dospelom živote, sú rôzne zručnosti. Práve na ne sa sústredí aplikácia pre rodičov Co umím, ktorú vytvorila spoločnosť EDUin. Pozrite si videospot, ktorý upozorňuje na skutočnosť, že pri hodnotení detí často „pre stromy nevidíme les“.

[youtube]http://www.youtube.com/embed/-JxuSIIYsUI[/youtube]