Mapovanie zručností detí inak ako známkami

Úroveň vzdelania detí je často hodnotená podľa známok v škole. Rodičia si ale v dobrej viere neuvedomujú, že školská klasifikácia sa sústreďuje iba na zlomok toho, čo je pre rozvoj dieťaťa skutočne dôležité.