Na prvom stupni zbytočne tlačíme na výkon

Pozrite si inšpiratívny medailón učiteľa Vítka Březky, zverejnený v rámci iniciatívy Chci učit, ktorá je pokračovaním iniciatívy Česko mluví o vzdělávání. Vypovedá veľa aj o našom školskom systéme, ktorý sa formálne od toho českého veľmi neodlišuje a o tom, že budúcnosť našich škôl môžu ovplyvniť iba aktívni, rozhľadení učitelia.

[youtube]http://www.youtube.com/embed/9hfk7ZxLM5I[/youtube]