Prednáška Daniela Sobela o školách v Anglicku

Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku organizovali dňa 27. mája 2014 v Park Inn Danube Hotel Bratislava ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:

Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí

Anglicko v oblasti inkluzívneho vzdelávania inšpiruje celý svet. V Londýne je takých škôl, ktoré navštevujú deti z rôznych komunít spoločne, viac než kdekoľvek inde na svete. Anglická skúsenosť presahuje tri desaťročia aktívnej snahy o zaradenie všetkých detí, bez ohľadu na ich pôvod a ich schopnosti, spoločne do bežných základných škôl. Ide o príbeh, ktorý v sebe nesie tak úspechy, ako i neúspechy. Zdieľanie tejto jedinečnej skúsenosti s inkluzívnym modelom vzdelávania môže ďalším krajinám, vrátane Slovenska, len a len pomôcť.

Prednášal Daniel Sobel, hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne.

Videozáznam úvodného slova organizátorov, ako i videozáznam z prednášky a diskusie v anglickom jazyku s tlmočením do slovenčiny nájdete nižšie. Prezentáciu Daniela Sobela v angličtine nájdete taktiež nižšie. Osobitne ešte nižšie ponúkame i verziu videozáznamu prednášky v anglickom jazyku.

 

Zuzana Zimenová a Peter Dráľ | úvodné slová organizátorov prednášky

[youtube]http://youtu.be/qWGkSLVztvk[/youtube]

 

Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | prednáška s tlmočením

[youtube]http://youtu.be/tsfIVWzVej0[/youtube]

 

Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | diskusia s tlmočením

[youtube]http://youtu.be/tlLuFIYIOkw[/youtube]

 

Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí | prezentácia | EN

 

Daniel Sobel: How England has catered for the individual needs of students | EN

[youtube]http://youtu.be/oSMHBicEWNA[/youtube]

 

Fotogaléria

Ďalšie informácie o prednáške a prednášajúcom nájdete na webe Nového školstva tu.