Sme nominovaní na cenu Nadácie Orange

Členovia hodnotiacich komisií rozhodli o nomináciách 7. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj.

O ocenenie sa uchádzalo celkovo 92 neziskových organizácií, formálne splnilo podmienky 86 z nich. Pätnásť z nich bolo na základe odporúčaní hodnotiacich komisií posunutých do druhého kola. Nové školstvo, ktoré od januára 2014 organizuje kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, je medzi nimi. Komisia  následne po predstavení sa piatich organizácií v druhom kole určí v každej kategórií troch laureátov ocenenia. Nadácia ich prezradí až na slávnostnom gala večere 31. mája 2016

Nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2015 v druhom kole hodnotenia

Kategória Vzdelávanie

DAPHNE – ­ Inštitút aplikovanej ekológie, o.z. – za vytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre žiakov základných škôl – Živá učebnica, ktorá sa venuje príbehovému vzdelávaniu a prepája prírodovedné predmety s inými oblasťami. Okrem žiakov prináša inšpiráciu pre učiteľov, rodičov a v neposlednom rade pre širokú verejnosť.

Nové školstvo, o.z. – za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za prácu na výskumných, publikačných, diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia – za neutíchajúcu snahu vychovať, prostredníctvom vzdelávacích aktivít, novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí.

STROM, o.z. – za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky.

Liga za duševné zdravie SR, o.z. – za vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách.