Udialo sa v tíme kampane

Kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku realizujeme preto, že vzdelávanie je vecou nás všetkých. Na workshopoch po celom Slovensku sme od začiatku otvorene hovorili, že ak je vzdelávanie vecou verejnou, je zároveň aj záležitosťou politickou. V tomto období sprístupňujeme cenné zistenia o predstavách, ktoré ľudia o vzdelávaní majú, a dávame ich k dispozícii všetkým, ktorí o ňom rozhodujú. Snažíme sa tým dosiahnuť, aby bol hlas verejnosti vypočutý a zohľadnený pri formulovaní spoločnej vízie, v súťaži alternatívnych ideí a pri prijímaní premyslených rozhodnutí.

Teší nás, že výstupy z kampane čoraz viac rezonujú v médiách, aj v politickom dianí. Prejav prezidenta Andreja Kisku v parlamente o stave Slovenskej republiky je významným signálom, že téma vzdelávania v základných školách je skutočne dôležitá a že naším spoločným záujmom by malo byť posilnenie individuálneho prístupu k žiakom, zohľadnenie ich vzdelávacích potrieb a podpora učiteľov, aby dokázali rozvinúť potenciál každého dieťaťa.

Po tom, čo zmapujeme dopyt verejnosti a spracujeme ho do Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, sme odhodlaní sledovať aj ponuku koncepčných návrhov, ktorú rôzni aktéri, vrátane politických strán, občanom v téme vzdelávania predložia. Naďalej chceme vedieť viac a budeme monitorovať a vyhodnocovať všetko, čo sa v oblasti vzdelávania udeje aj v ďalšom školskom roku.

V tejto súvislosti sa v našom tíme udeje zmena, ktorá môže prispieť k prehĺbeniu politickej diskusie o vzdelávaní v nadchádzajúcom predvolebnom čase. Spoluiniciátorka kampane a členka nášho tímu Zuzana Zimenová sa rozhodla prijať ponuku na aktívne ovplyvňovanie vzdelávacej politiky prostredníctvom konkrétnej politickej strany. Z tohto dôvodu sa už nebude spolupodieľať na aktivitách kampane, zameraných na posilnenie verejnej diskusie o vzdelávaní, no bude aj naďalej spoluautorkou viacerých rozpracovaných výstupov, do ktorých prispela svojou odbornou expertízou aj cenným osobným vkladom.

„V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako nezávislá analytička a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Ponuku na spoluprácu so stranou Sieť na pozícii vedúcej pracovnej skupiny pre oblasť vzdelávania som prijala preto, lebo ju vnímam ako príležitosť na zintenzívnenie mojej doterajšej snahy presadiť v školstve pozitívne zmeny a možnosť pokúsiť sa veci reálne ovplyvniť, nielen ich iba pripomienkovať a komentovať,“  vysvetlila Zuzana svoje rozhodnutie ďalej niesť tému vzdelávania ako nezávislá expertka strany Sieť.

Zuzane prajeme veľa úspechov v jej ďalšom pôsobení  a v duchu našej kampane jej sľubujeme, že budeme chcieť vedieť viac o všetkom, čo v tejto oblasti ponúkne. Jej slová a činy budú pod naším drobnohľadom  rovnako ako slová a činy všetkých ostatných aktérov vo vzdelávaní.

Peter Dráľ a Elena Gallová Kriglerová