Občianske združenie Nové školstvo sa snaží oživiť verejnú diskusiu o našom školstve kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby.
Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a postupne otvára viacero tém, ktoré v doterajších diskusiách o školstve ostali zväčša nepovšimnuté. 

128-start31. január 2014

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SV8ZkMOLlrg[/youtube]

Kampaň symbolicky odštartovala fínska ministerka školstva Krista Kiuru, ktorá sa s nami podelila o fínsku skúsenosť s reformou školstva a vyzdvihla kľúčovú rolu verejnej diskusie v tomto procese.

2-roky-foto-1

Artboard 1

marec až november 2014

V priebehu roka 2014 sme v rôznych regiónoch Slovenska realizovali tvorivé workshopy. Zámerom bolo zozbierať čo najviac názorov, návrhov a predstáv verejnosti na budúcnosť vzdelávania na Slovensku. Pýtali sme sa rôznych aktérov – detí, rodičov, učiteľov, laikov i odborníkov – pretože každý má k tomu čo povedať.

2-roky-foto-2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8007h0cCZpY[/youtube]

128-people

25. november 2014

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Mcx0zwH48bc[/youtube]

Najprv sme spoločne s ľuďmi v rôznych kútoch krajiny uvažovali o tom, ako sa vzdelávanie zmenilo počas uplynulých 25 rokov a ako by mohlo vyzerať o ďalšie štvrťstoročie. Predstavy detí a dospelých sme následne verejnosti predstavili na neformálnom podujatí prezentujúcom dovtedajšie zistenia kampane.

2-roky-foto-3

apríl až jún 2015

Iba 8% ľudí na Slovensku si myslí, že naše školstvo sa vyvíja dobrým smerom. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre kampaň Chceme vedieť viac na prelome apríla a mája 2015 zrealizovala agentúra TNS Slovakia. Vyše polovica opýtaných (55%) je presvedčených, že školstvo iba prešľapuje na mieste a až tretina (32%) sa domnieva, že sa vyvíja zlým smerom. V priebehu mája a júna sme postupne zverejnili štyri tematické správy o zisteniach z prieskumu.

2-roky-foto-4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=smsiYyWoUcM[/youtube]

Artboard 2

30. november 2015

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Orf5UHq5i4s[/youtube]

Koncom novembra 2015 sme prezentovali Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Tlačenú podobu atlasu si naďalej môžete objednať. K dispozícii dávame tiež online verziu na adrese atlas.chcemevedietviac.sk. Atlas opisuje rôzne modely budúcnosti v kontexte najnovších prieskumov a zozbieraných predstáv detí aj dospelých z celého Slovenska. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní.

2-roky-foto-5

január 2016

V januári 2016 sme v rámci kampane Chceme vedieť viac o organizovali prvý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Podkladom pre diskusiu zúčastnených na tému Potreby detí bol pozičný dokument. Následne sme publikovali správu o priebehu diskusie vrátane toho, na čom sa účastníci okrúhleho stola zhodli resp. o čom je potrebné naďalej diskutovať.

2-roky-foto-6

Artboard 3

február až marec 2016

Snáď prvý raz v ponovembrovej histórii sa vzdelávanie a školstvo na Slovensku stalo jednou z hlavných tém parlamentných volieb. V čase predvolebnej kampane sme predstavili 12 tematických zhrnutí toho, čo strany ponúkajú vo svojich programoch na volebné obdobie 2016-2020 v oblasti vzdelávania a školstva. Návrhy sme nehodnotili, neznámkovali a ani sme nezostavovali rebríčky. Snažili sme sa identifikovať, v čom existuje zhoda, aké alternatívne riešenia strany spomínajú a na čo majú odlišné pohľady. Spoločne s ďalšími odborníkmi sme následne po voľbách komentovali programové vyhlásenie novej vlády v oblasti vzdelávania.

február 2016

 Vo februári 2016 sme zorganizovali druhý okrúhly stôl na tému Príprava mladých ľudí (nielen) na svet práce | Stredné všeobecné a odborné vzdelávanie. Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol opäť pozičný dokument a po okrúhlom stole sme publikovali správu o priebehu diskusie.

2-roky-foto-6

apríl 2016

Na treťom okrúhlom stole zorganizovanom v rámci kampane počas roka 2016 sme s poslancami parlamentu, zástupcami rezortu školstva, odborníkmi v oblasti vzdelávania, učiteľmi a rodičmi diskutovali o tom, akým smerom by sa malo vzdelávanie na Slovensku vydať. Podkladom do diskusie na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti | Náčrt východísk a okruhov potrebných zmien slovenského vzdelávacieho systému bol pozičný dokument, ktorý stavia deti a ich rozmanité vzdelávacie potreby do centra pozornosti a až od nich odvíja nastavenie celého systému vzdelávania. Prečítajte si aj správu z diskusie.

2-roky-foto-6

Artboard 4

máj 2016

Posledný májový večer sa v bratislavskej Starej tržnici odovzdávali Ceny Nadácie Orange. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí bolo ocenených 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska za ich verejnoprospešné aktivity. Sme radi, že Nové školstvo je medzi nimi. V kategórii Vzdelávanie sme získali 2. miesto za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu v rámci kampane Chceme vedieť viac, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

[youtube]http://www.youtube.com/embed/N1czITNSrKA[/youtube]

Artboard 6

jún 2016

V rámci kampane spolupracujeme intenzívne aj s rodičmi. V májovej verejnej diskusii s rodičmi žiakov detí základných a stredných škôl sme získali množstvo podnetov, ktoré sme sa rozhodli preniesť ďalej, na pôdu parlamentu. Sme totiž presvedčení, že jedinou cestou, ako veci zmeniť v prospech detí, je prepájať tých, ktorým na nich záleží. Prečítajte si správu zo stretnutia rodičov s poslancami.

november 2016

Prečítajte si pozičný dokument k štvrtému okrúhlemu stolu, ktorý sme realizovali počas roka 2016. Témou novembrovej diskusie politikov a expertov bola Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému. Prečítajte si aj správu z diskusie.

2-roky-foto-6

Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 

Partner kampane

Partner kampane: Nadácia Orange

Kampaň podporili

 

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations

 

Partner kampane: Nadácia Slovenskej sporiteľne

 

Partner webu kampane

Partner kampane: Platon webhosting

Štart kampane finančne podporili

bridesmaid dresses

Partner kampane: Fínske veľvyslanectvo

Partner kampane: České centrum

Partner kampane: Mesto Šamorín

logo-osf

Mediálni partneri kampane

Partner kampane: Dobrá škola

Partner kampane: Trend

Partner kampane: Mama a ja

Partner kampane: Eduworld

Partner kampane: Zones.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *