Spájame sily v prospech školy pre 21. storočie

SPÁJAME SILY V PROSPECH ŠKOLY PRE 21. STOROČIE

Dieťa a jeho prirodzené vzdelávacie potreby by mali byť východiskom reformy školského systému na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci okrúhleho stola, ktorý na túto tému zorganizovala 5. februára 2014 v Bratislave Nadácia pre deti Slovenska.

Štart kampane Chceme vedieť viac

Štart kampane Chceme vedieť viac

Zámery kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku predstavili na prvej verejnej diskusii v piatok 31. januára 2014 Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, ktorí v minulom roku iniciovali aj vznik Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.

Človeče, zapoj sa!

Téma vzdelávania je košatá a ak sa má prediskutovať poctivo a zmysluplne, nemožno ju zužovať len na pár vybraných oblastí. Preto pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o budúcnosti vzdelávania viac, späť do hry.

Chceme vedieť viac

Človeče, zapoj sa!

Hovorme spoločne nielen o aktuálnom stave škôl, ale najmä o tom, aké by mali byť, aby plnili svoju úlohu dobre a aby sa v nich dobre cítili všetci – učitelia, deti, aj ich rodičia. Nové školstvo pozýva všetkých, vrátane zástupcov ministerstva, do ďalšej diskusie o budúcnosti vzdelávania. Začíname v novom roku!