Čo priniesol týždeň 10. 9. 2018 – 16. 9. 2018

Vedci opäť pochodovali ulicami. Tentoraz pred parlament

Vedci opäť pochodovali ulicami. Tentoraz pred parlament

 

Témy týždňa

Piata správa Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky prezentuje úvahy odborníkov o „dobrej škole za rohom“ • Koaliční poslanci vrátili transformáciu akadémie vied na začiatok • Vedci protestovali a žiadali odchod ministerky školstva • Ministerka hľadá peniaze na pokutu za internet pre školy

 

Výroky týždňa

„Pokiaľ to takto bude ďalej pokračovať, tak sa treba zamýšľať nad tým, či Slovenská akadémia vied naozaj má dostávať 70 miliónov zo štátneho rozpočtu na to, aby robila politické hnutia a politické kampane.“

Martina Lubyová (nom. SNS)
ministerka školstva
na rokovaní mimoriadneho školského parlamentného výboru | 14. 9. 2018

Prečo to všetko Lubyová robí? Ona sama s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že ju to jednoducho baví, má taký charakter. V pozadí sa ale vynorili dlhodobé záujmy, ktorým ide o budovy a pozemky, na ktorých je teraz akadémia, a ktoré by sa dali vhodne speňažiť.

Juraj Draxler
exminister školstva za Smer-SD
v komentári pre Aktuality.sk | 11. 9. 2018

 

Výber z udalostí

• Nové školstvo ešte pred letnými prázdninami zorganizovalo piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Naň tradične pozývame zahraničného hosťa, aby laickej i odbornej verejnosti prezentoval príklady dobrej praxe zo školstva vo svojej krajine. Naposledy zástupca estónskeho ministerstva vzdelávania a výskumu Mart Laidmets hovoril o tom, ako možno systémovo dosiahnuť, aby bola dobrá škola už tá najbližšia.

Správa z odborného workshopu sa zameriava na zmapovanie vývoja a zhodnotenie stavu siete základných škôl na Slovensku, výkon zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv a ponúka aj inšpirácie z estónskeho vzdelávacieho systému. Aj v ňom totiž veľká väčšina žiakov navštevuje školy zriadené samosprávami, avšak v optimalizovanej sieti a s garanciou vysokého štandardu vzdelávania.

 

• Mestá a obce sú na Slovensku zriaďovateľmi až 92 % základných škôl. Samosprávy základné školy spravujú na základe tzv. prenesených kompetencií štátu. „To v praxi spôsobuje viacero problémov, v oblasti personálnej obsadenosti, odbornosti riadenia, zabezpečenia financovania i zodpovednosti za kvalitu vyučovacieho procesu a výsledky žiakov. Zároveň to komplikuje racionalizáciu školskej siete, teda zlučovanie a rušenie škôl z dôvodov ekonomickej efektívnosti, fyzickej dostupnosti i zaručenia kvality poskytovaného vzdelávania,“ píše sa v správe.

Aj o spôsobe riadenia škôl na úrovni samospráv rozhodneme v komunálnych voľbách 10. novembra 2018. V uplynulom týždni mali kandidáti do obecných zastupiteľstiev a na pozície starostov a primátorov poslednú možnosť zaregistrovať sa.

• V uplynulom týždni opäť rezonovala téma problematickej transformácie ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV). SAV kvôli tomu podala aj podnet na Generálnu prokuratúru (GP), ktorá vydala svoje rozhodnutie. Jej hovorkyňa informovala, že podľa prokuratúry ministerstvo školstva nekonalo tak, ako malo. Ministerstvo vedené Martinou Lubyovou (nom. SNS) si však rozhodnutie interpretovalo inak ako vedci.

„Rešpektujeme upozornenie Generálnej prokuratúry a na jej návrh urýchlene registračné konanie zastavíme. Ďalší postup pre SAV určí NR SR,“ vyhlásila ministerka. Šéf SAV pre médiá uviedol, že Lubyová rozhodnutie prokuratúry dezinterpretuje a tiež naznačil, že tak môže robiť účelovo.

„Ministerstvo školstva si upozornenie necháva pre seba, a tak môže s vážnou tvárou tvrdiť, že Generálna prokuratúra potvrdila jeho postup, hoci prokuratúra v liste adresovanom SAV píše, že zistila prieťahy v konaní ministerstva. Fakty neexistujú, existuje iba interpretácia, povedal už Friedrich Nietzsche,“ zhodnotil situáciu komentátor Hospodárskych novín Martin Behul.

• Reakciou na vyhlásenie ministerstva bol utorkový protestný pochod vedcov, ktorý ukončili pred budovou Národnej rady SR. Tam adresovali výzvu ministerke Lubyovej, aby odstúpila z funkcie.

Podľa organizátorov z iniciatívy Veda chce žiť! mal protest upozorniť aj na hlasovanie parlamentu o novele vysokoškolského zákona.  „Schválenie novely by znamenalo pre akadémiu straty finančné aj reputačné, zničí všetko, čo akadémia vykonala za posledné tri mesiace a vráti nás do bodu nula. Požadujeme, aby novelu, ktorú nikto so SAV neprerokoval, dnes poslanci odmietli a SAV sa mohla vrátiť k svojej práci,“ vyhlásil šéf SAV Pavol Šajgalík.

• Kým vedci protestovali, koaliční poslanci prelomili veto prezidenta a vládny návrh zákona, týkajúci sa aj budúcnosti SAV, schválili. Ústavy akadémie tak budú do konca roka v stave, v akom boli pred začatím transformácie, a teda rozpočtovými a príspevkovými organizáciami štátu.

„Utorkové prelomenie veta prezidenta a prijatie novely znamená zastavenie transformácie, pričom postup podľa novely by znamenal zrušenie 47 ústavov SAV, zastavenie ich činnosti, zánik všetkých povolení nevyhnutných na ich činnosť a fakticky by viedol k zániku inštitúcie. Následné zakladanie nanovo je nepredstaviteľný proces s množstvom nepredvídateľných následkov. Do konca roka sa takto nariadené znovuzaloženie ani nedá stihnúť tak, ako to novela prikazuje,“ skonštatovala na margo výsledku hlasovania SAV.

Rezort školstva na kritiku vedcov reagoval tvrdením, že opätovná zmena právnej formy síce bude mať administratívne následky, avšaknie v takom rozsahu, ako uvádzajú protestujúci vedci. Ministerka Lubyová to isté povedala aj počas mediálneho brífingu.

http://media.hnonline.sk/embed/ec5490cb-6d42-40f8-9166-738e803d2f0b

 

• Kvôli neistej budúcnosti v SAV v piatok mimoriadne zasadal aj školský výbor parlamentu. Ministerka Lubyová sa počas rokovania odvolala na prokuratúru, ktorá podľa nej konštatovala, že „nedodanie dokumentov potrebných pre transformáciu v zákonom stanovených termínoch bolo veľkého rozsahu a nedalo sa nad nimi prižmúriť oči.“ Predseda SAV Pavol Šajgalík v ten istý deň v rozhovore pre Denník N skonštatoval, že sa „ministerstvo školstva správa ako zlý policajt, ktorý vám dá pokutu za to, že sa vám na obväze v lekárničke auta pred hodinou skončila exspiračná lehota.“

• Zástupcovia SAV po rokovaní výboru informovali o svojich troch návrhoch: (1) nebyť nútení do transformácie cestou, ktorá vedie k likvidácii ústavov; (2) odstrániť neistotu, ktorá vyplynula z doterajšieho právneho vákua a (3) hľadať cesty k takej novele zákona, s ktorou budú spokojní vedci aj štát. Podľa členov výboru dostala ministerka 30 dní na to, aby podnikla potrebné kroky a informovala o nich poslancov.

• Vládne návrhy školských zákonov, o ktorých už poslanci stihli rokovať aj hlasovať, sa netýkali len osudu SAV, ale aj riadenia vysokých škôl. Oba návrhy (tutu), ktoré podľa prezidenta Kisku „nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu, naopak, nezhoršia“ koaliční poslanci opätovne schválili, čím veto prezidenta prelomili.

Po novom sa slovenské vysoké školy napríklad dočkajú nového systému akreditácie, ktorý bude zastrešovať Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Zároveň sa má zaviesť či funkčné obsadzovania miest profesorov a docentov.

• V polovici minulého týždňa ministerstvo školstva informovalo médiá o tom, že sa snaží nájsť prostriedky na zaplatenie pokuty vo výške 790-tisíc eur za projekt internetu pre školy Infovek 2.

„Je to v dôsledku toho, že za ministrovania pána Draxlera (nom. Smer-SD) bola uzatvorená zmluva bez súťaže priamym rokovacím konaním. Neskôr to bolo napadnuté. Takto spätne dozadu za dlhé obdobie dostávame výrok, že je toto poskytovanie služieb cez Slovak Telekom protizákonné. Čiže aj do budúcnosti budeme za predlžovanie zrejme platiť pokutu,“ skonštatovala ministerka Lubyová s tým, že o pomoc požiadali rezort financií.

 

Všimli sme si

• Do diskusie o zmysluplnosti vládneho návrhu zaviesť obedy pre deti v základných školách zadarmo prispela analytička Miroslava Hapalová z projektu To dá rozum. Vo svojom texte bližšie rozoberá otázku, či je vhodnejšia plošná podpora všetkých detí alebo či sú efektívnejšie adresné opatrenia, zamerané na užšie vymedzené skupiny.

• Kým na Slovensku ministerka školstva hovorí o potrebe inklúzie, no reálnych opatrení vedúcich k jej podpore sme sa ešte nedočkali, v susednom Česku sa objavili návrhy obmedziť to, čo už v rámci podpory inkluzívneho vzdelávania existuje. „Podle expertního týmu by mělo dojít k omezení inkluze na našich školách,“ poznamenal hovorca prezidenta ČR Jiří Ovčáček po stretnutí vybraných odborníkov s Milošom Zemanom.

• Úvod školského roka na Slovensku sa už tradične spája aj s nedostatkom učebníc. Portál Čierna labuť v rozhovore s profesorom Jozefom Hvoreckým rozoberá kvalitu učebníc a ich schopnosť vytvárať deťom priestor na pochopenie súvislostí. Do pozornosti pritom dáva Hvoreckého učebnicu fyziky, matematiky a slovenčiny v jednom.

 

Editor vydania: Peter Dráľ | noveskolstvo.sk