Čo priniesol týždeň
23. 3. – 29. 3. 2015

Čo priniesol týždeň

 

Témy týždňa

Ministerstvo školstva zorganizovalo verejnú diskusiu pri okrúhlom stole  Pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva ocenil pedagógov  Pribúdajú hromadné pripomienky k novele školského zákona  Školstvo sa stáva témou blížiacich sa parlamentných volieb

Výrok týždňa

„Dospelá populácia akoby nevedela pochopiť filozofiu detských práv. To nie je len to, že my dospelí máme povinnosť starať sa o deti, ale aj to, že dieťa má právo na túto starostlivosť, čo je veľký rozdiel v praktickom živote. Veľký problém je, že sa tieto práva detí vnímajú dosť povrchne.“

Eva Dzurindová
riaditeľka Linky detskej istoty
vyjadrenie pre spravodajstvo RTVS | 28. 3. 2015

 

Výber z udalostí

 Predstavenie kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku a informácie o jej doterajšom priebehu a pripravovaných aktivitách priniesol denník SME v rozhovore so Zuzanou Zimenovou.

 Minister školstva Juraj Draxler zorganizoval V Bratislave na Deň učiteľov Okrúhly stôl o budúcnosti školstva. V troch paneloch – o regionálnom školstve, o vysokom školstve a v politickej diskusii – s ním diskutovalo o prioritách v školstve 40 odborníkov z rôznych oblastí. Záznam okrúhleho stola je dostupný tu.

V rámci diskusného bloku o regionálnom školstve odznel popri iných témach aj názor, že vzdelávací systém by mal v budúcnosti viac reagovať na potreby detí. V súčasnosti je nastavený tak, že vyhovuje približne iba jednej tretine detí. To sú deti, ktoré sú vysoko inteligentné, motivované samé od seba, ambiciózne a vedia v tom systéme dobre prosperovať,“  vysvetlila Zuzana Zimenová z občianskeho združenia Nové školstvo. Ďalšia tretina žiakov sa podľa jej slov v systéme stráca. „Jednoducho, nie sú takto motivovaní, nemajú takéto danosti, potrebujú pomoc a tá neprichádza,“ doplnila. Posledná tretina sú deti, ktoré cez systém prejdú bez toho, aby na nich zanechal výraznejšiu stopu. Sú to obvykle priemerní žiaci bez výraznejších problémov, ktorých skutočný potenciál však ostáva neodkrytý.

Na tento podnet zareagoval minister školstva Juraj Draxler slovami: „Áno, asi je problém s tým, ktorí žiaci boli pre nás doteraz dôležití. V skutočnosti má naše školstvo veľa dobrých výsledkov, v meraní PISA vidíme, že naši najlepší žiaci sú porovnateľní s najlepšími z iných krajín. To, čo nám však kazí skóre, ak sa to tak dá povedať, je to, že naši horší žiaci veľmi významne zaostávajú za horšími z iných krajín. A toho sa dotkli aj ďalší rečníci vo svojich vstupoch. Spomínala to pani Zimenová, právo na kvalitné vzdelávanie spomínala pani hlavná školská inšpektorka a týkalo sa to aj príspevku o vzdelávaní v rómskych komunitách. Takže problém je čiastočne v tom, ako nastaviť vzdelávanie tak, aby nevyhovovalo len tej najlepšej tretine, ako to tu dnes zaznelo. Musíme viac intervenovať.“

 Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva Juraj Draxler aktívnym pedagógom ocenenia. Medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 66 učiteľov a pracovníkov v školstve. „Vaše povolanie patrí k najnáročnejším, vyžaduje si celého človeka a často prináša aj pocity sklamania alebo nedocenenia. Súčasne však táto vaša práca vie dať pedagógovi veľa radosti, vtedy, keď vidí zmysluplnosť svojho snaženia v podobe úspechov a dobrého rozvoja svojich žiakov,“  uviedol vo svojom príhovore minister školstva.

Zoznam ocenených pedagógov je dostupný na webe ministerstva školstva.

 Počas uplynulého týždňa sa ozývalo čoraz viac hlasov proti návrhu ministerstva školstva obmedziť kompetencie školských rád a presunúť zodpovednosť za výber riaditeľa školy do rúk starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov. Hromadnú pripomienku proti tomuto opatreniu, ktorej úvodnými signatármi boli aj ľudia z kampane Chceme vedieť viac, podporili Nové školské odbory a široká verejnosť vyše 1600 podpismi. Hromadnú pripomienku možno podporiť do 2. 4. 2015.

Rady škôl, pedagogické tímy, združenia rodičov a obecné, mestské, miestne a krajské zastupiteľstvá môžu hromadnú pripomienku podporiť aj vlastnými stanoviskami. Vzorové texty uznesení sú zverejnené na webe Nového školstva.

 Slovenská komora učiteľov zverejnila obdobnú hromadnú pripomienku, v ktorej upozorňuje aj na ďalšie problematické návrhy v pripravovanej novele školského zákona.  Aj túto hromadnú pripomienku možno podporiť  do 2. 4. 2015.

 Učitelia a školskí odborári varujú, že odobratím kompetencií radám škôl hrozí politizácia školstva, klientelizmus a rodinkárstvo. Momentálne sú riaditelia škôl ten posledný demokraticky volený článok a sú to ľudia, ktorí naozaj žijú so školou a starajú sa o ňu. Neviem si predstaviť, ako to bude vyzerať, ak tam bude niekto, kto dostal stoličku iba za „politické“ zásluhy,“ upozorňuje vo svojom blogu Branislav Grőhling.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč podobné obavy odmietol slovami: „Ja z toho nemám vôbec obavy, budeme sa snažiť potvrdiť iba takých riaditeľov, ktorí dlhodobo úspešne vedú tie kolektívy, kde školy dosahujú dobré výsledky“.

 Poslanca Národnej rady SR Juraja Miškova zvolili delegáti ustanovujúceho snemu politickej strany Slovenská občianska koalícia (SKOK) za predsedu strany. Po zvolení do funkcie sľúbil: „SKOK bude po 25 rokoch prvá politická strana, ktorá chce pripraviť komplexný program pre reformu a obnovu školstva a s týmto programom predstúpime pred verejnosť“.

Všimli sme si

 O tom, ako dnešná neuroveda pokročila v nazeraní na vývoj ľudského mozgu a čo tieto zistenia znamenajú pre oblasť vzdelávania, hovoril v relácii ČT24 Hyde park civilizace Steve Hughes, americký neuropsychológ z Center for Research on Developmental Education. Prečo tradičné školské systémy nedokážu odkryť potenciál všetkých detí, ale len tých najšikovnejších? Prečo narastá počet detí s rôznymi problémami pri učení? A ako treba zmeniť vzdelávacie systémy, aby lepšie reagovali na potreby detí? Pozrite si záznam relácie na webe ČT 24.

 Na výstave Dobrá správa – máme práva v bratislavskej Bibiane sa môžu deti dozvedieť viac o svojich právach hravou formou a získať odpovede na mnohé otázky, ktoré ich trápia. Malí návštevníci si môžu vyskúšať rôzne testy. Pexesom na podlahe si napríklad overia, či majú právo na raňajky do postele alebo na vtipného suseda. Zistia, kam volať, keď žiaka v škole bijú alebo sa mu posmievajú, keď sa niekto chce vlámať do bytu, keď niekoho vidia ležať na zemi, keď zbadajú požiar, či keď sa chcú porozprávať. „Výstava pomôže, aby deti vnímali svoje práva správne. Je to iné, ako keď im niekto o nich všeobecne hovorí. Tu si to môžu prakticky vyskúšať, pohrať sa s možnosťami a lepšie si to zapamätajú takto interaktívne,“ priblížila zmysel výstavy riaditeľka Linky detskej istoty Eva Dzurindová.

 Uplynulý týždeň bol Týždňom slovenských knižníc (TSK), ktorého organizátormi sú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Vyvrcholením TSK býva už tradične podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom. Aj tento rok sa do akcií vo verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska zapojilo množstvo detí.

Čitateľskú gramotnosť detí však rozvíjajú najmä dlhodobé aktivity knižníc, nie jednorazové podujatia. O situácii školských knižníc na Slovensku sme informovali pred rokom. Zmenila sa po roku situácia k lepšiemu?

Odpovede priniesla ďalšia, v poradí 8. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl: V sledovanom období bolo zriadených 22 nových školských knižníc a zrušených 75 školských knižníc. Zriaďovatelia ako dôvod zrušenia školskej knižnice najčastejšie uvádzali nevyhovujúce priestory pre školskú knižnicu, nedostatok finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu, či personálne problémy s obsadením funkcie školského knihovníka. Z celkového počtu 3 301 základných škôl a stredných škôl evidovaných v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva v školskom roku 2013/2014 nemalo zriadenú školskú knižnicu 1 542 škôl“.

Samotná existencia školskej knižnice tiež nie je automaticky zárukou, že deti majú dostatok inšpiratívneho čítania. „Ročný prírastok školských knižníc bol po prepočítaní na jedného registrovaného používateľa 0,51 titulu. Uvedený ročný prírastok predstavuje približne 22 % z optimálneho ročného prírastku. Model školskej knižnice totiž odporúča školským knižniciam, aby každý rok zakúpili tri zväzky na jedného registrovaného používateľa,“ uvádza sa v zborníku z konferencie.

 Čítanie detí môže významne podporiť aj prostredie, v ktorom sa deťom knihy ponúkajú. Pomáha, ak sa v ňom deti cítia dobre a pohodlne, ak majú ku knihám neobmedzený prístup a popri čítaní majú aj príležitosť na oddych, debaty s kamarátmi a spoločnú tvorivú prácu. Školské knižnice na Slovensku sú však ešte stále najmä miestom prísnych zákazov. Na ilustráciu citujeme pravidlá školskej knižnice v jednej základnej škole:

V knižnici je prísny zákaz behania a naháňania sa, máme tu aj sklenené vitríny, ktoré môžeme neopatrnosťou rozbiť a zraniť sa!

1. V knižnici  je ticho, nevyrušujeme tých, ktorí čítajú.

2. Do knižnice nenosíme jedlo a pitie.

3. Knihy udržujeme v čistote, chytáme čistými rukami, nejeme a nepijeme nad nimi.

4. Knihy, ktoré dočítame, vždy vrátime na svoje miesto.

5. Rozčítané knihy neukrývame vo vyšších poličkách, radšej si ich na preukaz vypožičiame.

6. Nesedíme na nastohovaných stoličkách, vždy len na jednej, pretože sa takto ničia.

7. Môžeme si vypožičať najviac dve knihy, ktoré vrátime do troch týždňov.

8. Čitateľský preukaz nesmieme stratiť.

9. V prípade, že je v knižnici vyučovanie, knihy nechytáme, na konci hodiny stoličky po sebe zasunieme, stoly vyrovnáme, papiere zahodíme.

Pri nedodržaní týchto pravidiel bude žiak z knižnice vylúčený!

Pozrite si video o tom, ako sa menia školské knižnice inde vo svete:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6eilZJp3_h8[/youtube]

Pripravujeme

 Skúsenosti a podnety, nazbierané v rámci tvorivých workshopov, okrúhlych stolov, online diskusií a ďalších aktivít, plánujeme doplniť zisteniami z reprezentatívneho prieskumu, ktorý aktuálne pripravujeme.

 Súhrnné zistenia zo všetkých čiastkových aktivít kampane, doplnené o dáta s reprezentatívneho prieskumu, predstavíme v Atlase predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania do konca školského roka 2014/2015.

Človeče, zapoj sa!

Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 

Kampaň pokračuje | Podporte nás | 2% z daní

V roku 2015 v našej kampani pribudnú ďalšie aktivity. Naším cieľom je zo zozbieraných podnetov vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Preto budeme aj naďalej mapovať realitu súčasného vzdelávacieho prostredia a sledovať aktuálne dianie v školstve.

Na pokračovanie potrebujeme vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom alebo 2% z daníPodporte nás!

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk