Čo priniesol týždeň
28. 4. – 4. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

Pezinská televízia priniesla reportáž z workshopu v rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku  Profily finalistov ankety Zlatý Amos v Učiteľských novinách  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo nové pedagogicko-organizačné pokyny  Rezort školstva odporúča školám zavádzať inkluzívne vzdelávanie na všetkých úrovniach  Mladí ľudia si nevedia správne vybrať prípravu na povolanie  Do súťaže stredných odborných škôl Mladý ekofarmár sa po prvý krát zapoja aj žiaci základných škôl

 

Výrok týždňa

„Mám dobrosrdečných, slušne vychovaných a skvelých žiakov, vďačných rodičov, čo ma nabíja pozitívnou energiou. Nám je v triede vlastne veľmi fajn! Nedávno som do zborovne vošla ráno namrzená a kolegyňa Ľubka ma najskôr poslala do triedy – vedela prečo… Navzájom si vieme v momente vylepšiť pochmúrnu náladu – stačí, keď mi tretiak Ivko oznámi, že som si zase pekne umyla zuby. No v ktorom zamestnaní toto zažijete?“

Jana Brezová
finalistka ankety Zlatý Amos
Učiteľské noviny 45-46/2014, 30. apríl 2014

 
Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme dňa 24. 4. navštívili mesto Pezinok, v ktorom sme zorganizovali tvorivé workshopy pre žiakov základnej školy na Kupeckého ulici a pre širokú verejnosť v priestoroch mestského úradu. Pozrite si reportáž, ktorú o podujatiach priniesla TV Pezinok.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8007h0cCZpY[/youtube]

 

 V týchto dňoch vrcholí celoslovenská anketa Zlatý Amos, v ktorej hlasujú žiaci o najobľúbenejšieho učiteľa. Do ankety, ktorá sa organizuje už ôsmy rok, prihlásili žiaci 77 učiteliek a učiteľov, z ktorých 20 postúpilo do finále. Učiteľské noviny položili všetkým finalistom 6 spoločných otázok, na ktoré každý z nich odpovedal.  Prečítajte si, ako vnímajú obľúbení učitelia svoju prácu a aký by mal byť podľa nich učiteľ 21. storočia.

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič schválil nové Pedagogicko-organizačné pokyny (POP) na školský rok 2014/2015, v ktorých sú zhrnuté všetky dôležité pokyny, odporúčania a usmernenia pre školy. V úvodnom slove píše: „Najviac očakávanou zmenou budú pre Vás – učiteľov materských škôl, základných škôl, gymnázií, ako aj základných umeleckých škôl aktualizované štátne vzdelávacie programy. Hoci sa vo vzdelávacom procese podľa nich začne postupovať až od 1. septembra 2015, s ich obsahom sa môžete oboznámiť už v súčasnosti. Pri ich inovácii rezort školstva zohľadnil niekoľkokrát deklarovanú potrebu podporiť výučbu prírodovedných predmetov a matematiky a zároveň akceptoval aj mnohé pripomienky pedagogickej obce a širokej odbornej verejnosti.“ Návrh inovovaných štátnych vzdelávacích programov však zatiaľ nie je nikde zverejnený.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu odporúča „zaviesť inkluzívne vzdelávanie detí, mládeže a dospelých na všetkých stupňoch verejných škôl, súkromných škôl a cirkevných škôl, vrátane predškolskej prípravy, ako aj v rámci celoživotného vzdelávania.“  Toto odporúčanie sa nachádza v POP v kapitole Ľudské a detské práva. Nie je však zrejmé, akými konkrétnymi opatreniami chce inklúziu v školách zabezpečiť.

 Podľa zverejnených zistení prieskumu agentúry Focus nepracuje vo vyštudovanom odbore až takmer 50 percent občanov Slovenska vo veku 18 až 35 rokov. Až 40 percent mladých sa dokonca priznalo, že by si vybrali iný priebeh svojej kariéry, keby mohli zopakovať svoje rozhodnutie o výbere povolania. Každý desiaty opýtaný pritom uviedol, že už počas školy prišiel na to, že by chcel pracovať v úplne inom odbore. Hlavným dôvodom, prečo sa mladí ľudia nesprávne rozhodnú pre voľbu svojho povolania, je práve nedostatok informácií. V tejto súvislosti pripomíname nedávny počin rezortu školstva v oblasti zvýšenia informovanosti žiakov a rodičov pri výbere povolania – informačnú brožúru Zo školy do zamestnania, na ktorú sme upozornili vo februári. Brožúra ktorá vznikla ako jeden z výstupov národného projektu, ktorý sa skrátene volá ZŠ odborne. Projekt je hradený z eurofondov a celkové výdavky naň predstavujú sumu takmer 20 miliónov eur.

 Tlačový a informačný odbor rezortu školstva informoval o príprave celoštátnej súťaže stredných odborných škôl Mladý ekofarmár, ktorá sa koná tento týždeň. Žiaci si v nej otestujú vedomosti o mliečnych plemenách dobytka, o spotrebe a význame mlieka a o jeho fyzikálnych a chemických vlastnostiach a zariadeniach na dojenie. Novinkou je pilotný ročník v kategórii základných škôl, ktorý sa realizuje v rámci vyššie spomínaného národného projektu ZŠ odborne. Vďaka nemu budú spolu so stredoškolákmi súťažiť aj žiaci základných škôl v desiatich dvojčlenných zmiešaných tímoch zo siedmich krajov.

 

Všimli sme si

 Na začiatku školského roka 2013/2014 otvorili v Holandsku sedem škôl Stevea Jobsa (SJS), ktoré majú s tradičnou základnou školou málo spoločného. Školy nie sú oficiálne prepojené so spoločnosťou Apple, ani ňou nie sú finančne podporované, každý žiak má však vlastný iPad, ktorý je dôležitou súčasťou vzdelávania. Žiaci majú navrhnutý individuálny učebný plán, ktorý zohľadňuje ich tempo, vzdelávacie ciele, ale aj záujmy. V rámci plánu je časť vzdelávacích tém povinná, časť si však môže dieťa vyberať samo. Tento plán sa reviduje každých 6 týždňov a na jeho úprave participujú aj rodičia detí. V školách zatiaľ beží paralelne aj tradičná výučba a rodičia si môžu vybrať, ktorému štýlu viac dôverujú. Za tzv. voľnou výučbou však dochádzajú žiaci zo širokého okolia. Viac o SJS sa môžete dozvedieť v aprílovom výbere zaujímavostí zo sveta vzdelávania spoločnosti Scio a v krátkom videu, v ktorom sa školy samé predstavujú.

[vimeo]http://vimeo.com/72842687[/vimeo]

 

Človeče, zapoj sa!

 Nadácia pre deti Slovenska, ktorá je jednou z organizácii, ktoré sa pridali ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, organizuje spolu s Asociáciou Susan Kovalikovej a základnou školou J. A. Komenského 16. 5. v Bratislave konferenciu Škola pre 21. storočie. Ide o podujatie, ktorým sa nadácia aktívne zapája do priebehu kampane so zámerom obohatiť atlas predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania, ktorý sa v rámci verejnej diskusie o budúcnosti vzdelávania snažíme vytvoriť. Napĺňajúc pravidlá hry Človeče, zapoj sa!, spoločne veríme, že ak sa hlasy jednotlivých hráčov spoja, znejú silnejšie.

 Časopis Dobrá škola, ktorý je mediálnym partnerom kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, pripravuje spoločne so spoločnosťou EXAM testing neformálnu konferenciu pod názvom Cesty k dobrej škole. Konferencia sa uskutoční 30. 5. v Bratislave a prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom formulára na webe Dobrej školy. Sme radi, že výstupy z konferencie spestria verejnú diskusiu o vzdelávaní a prispejú k vytvoreniu plastického atlasu predstáv odborníkov aj laikov o budúcnosti nášho školstva. 

 Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravuje ďalšie podujatie v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. V  dňoch 27. – 28. 5. predstaví slovenskej verejnosti Daniel Sobel, vzdelávací expert z Veľkej Británie, praktické skúsenosti britských škôl so zavádzaním inkluzívneho vzdelávacieho modelu, orientovaného na individuálne potreby žiakov. Výstupy z verejnej prednášky a z expertného workshopu budú pre nás cennou inšpiráciou pri otváraní konkrétnych tém, súvisiacich so vzdelávaním, na ktoré sa budeme v kampani sústreďovať v priebehu školského roka 2014/2015.

Pridajte sa aj vy a prepojte svoje plánované aktivity s kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku! Píšte nám na vsetci@chcemevedietviac.sk.

 

Pripravujeme

 Dňa 6. 5. sa konajú ďalšie dva workshopy v meste Nováky. Dopoludnia budeme o budúcnosti vzdelávania na Slovensku diskutovať do žiakmi základnej školy na Pribinovej ulici a popoludní so širokou verejnosťou v zasadačke Kultúrneho centra mesta Nováky.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk