Čo priniesol týždeň
5. 5. – 11. 5. 2014

Čo priniesol týždeň

Témy týždňa

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa konali ďalšie tvorivé workshopy  Na webe kampane sme zverejnili súhrnnú správu z druhého okrúhleho stola  Rozhovor o kampani v relácii Občan v Rádiu Lumen  Víťazkou ankety Zlatý Amos je Katarína Sedmáková  Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje pre žiakov stredných odborných škôl nové pracovné zošity  Zriaďovateľom škôl má byť umožnené vetovať návrh rady školy na obsadenie pozície riaditeľa  Slovensko v rebríčku kvality vzdelávania spoločnosti Pearson na 30. mieste

  
Výrok týždňa

Prečo sa naše školstvo za dvadsaťpäť rokov nijako výrazne nezmenilo, prečo máme pocit, že prešľapujeme na mieste a stále nie sme spokojní? Myslím si, že hlavný dôvod je ten, že keď sa pozrieme na mnohé naše školy, stále v nich vnímame ducha socializmu. Nie štát slúži nám, ale my slúžime štátu, jeho tabuľkám a štatistikám. Nestane sa, že by nejaký úradník prišiel do školy, pozrel sa čo vlastne tej škole chýba, ako by mohol zlepšiť jej situáciu, vylepšiť podmienky učiteľom a žiakom, aby sa im lepšie učilo. Nie, je to úplne naopak. Keď má prísť nejaká kontrola, tak sa trasieme, rýchlo všetko dávame do poriadku, chystáme nástenky, dávame dokopy byrokraciu a tvárime sa, že všetko robíme podľa tých nezmyselných noriem. Myslím si, že ak chceme niečo pohnúť dopredu, mali by sme, milí rodičia, učitelia, odborníci, začať na našich školách, v našom priestore, začať meniť atmosféru školy.

Vladimír Crmoman
stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista
videoblog týždenníka .týždeň, 6. 5. 2014  

 

Výber z udalostí

 V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa v utorok 6. 5. konali ďalšie tvorivé workshopy  pre verejnosť, tentoraz v meste Nováky. O budúcnosti vzdelávania sme diskutovali najprv s ôsmakmi základnej školy na Pribinovej ulici. Popoludní sme v Kultúrnom centre mesta Nováky uvažovali o možných podobách vzdelávania v budúcnosti spoločne s rodičmi, učiteľmi a ďalšími obyvateľmi mesta a jeho okolia. Pozrite si fotodokumentáciu z workshopov na webe kampane.

 Na webe kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC  o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sme zverejnili správu z druhého okrúhleho stola, ktorý sa konal v Bratislave 23. 4. na tému inklúzie a rovnosti šancí vo vzdelávaní. Správu dopĺňa i zostrih videozáznamu z diskusie, ktorý pozostáva z 5 samostatných videí. O tom, ako vyzerá inkluzívne vzdelávanie na Slovensku a o prekážkach, ktoré problematizujú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prístup ku kvalitnému vzdelaniu, spolu hovorili rodičia zdravotne znevýhodnených detí, učitelia a špeciálni pedagógovia, právnici, sociálni pracovníci a zástupcovia neziskových organizácií, venujúcich sa problematike vzdelávania.

Pozrite si jedno z videí, na ktorom sa k téme vyjadrujú Miroslava Hapalová z Člověka v tísni – Slovensko, Zuzana Zimenová z Nového školstva, Tímea Stránská z Člověka v tísni – Slovensko a Peter Dráľ z Nadácie Milana Šimečku.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a6BYrVgMcjg[/youtube]

  

 Zuzana Zimenová bola v utorok 6. 5. hosťom relácie Občan v Rádiu Lumen. O priebehu reformy vzdelávania na Slovensku a v ďalších európskych krajinách a o kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa rozprávala s redaktorkou Štefániou Kačalkovou Štefančíkovou. Audiozáznam rozhovoru je dostupný na webe kampane.

 Ocenenie Zlatý Amos 2014 získala Katarína Sedmáková, učiteľka matematiky zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ul. v Košiciach. „Učiteľstvo je mi ako keby súdené. Narodila som sa na Deň učiteľov,“ povedala pri preberaní ocenenia a pokračovala: „Pre to, aby ľudia ostali pri tomto povolaní, je potrebné nadšenie. Musia túto prácu milovať. Bez toho sa to robiť nedá.“ Do ankety o najobľúbenejšieho učiteľa či učiteľku sa tento rok zapojilo 3653 žiakov, ktorí do súťaže prihlásili celkovo 77 pedagógov z celého Slovenska.

 Štátny inštitút odborného vzdelávania informoval o tom, že v novom školskom roku pripravuje pre žiakov stredných odborných škôl nové  pracovné zošity. V rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania ich vytvárajú aj učitelia z praxe.  Súhrnne má vzniknúť 131 druhov pracovných zošitov pre odbornú prax a odborný výcvik v hutníckych, strojárskych, elektrotechnických, chemických, drevárskych, stavebníckych a poľnohospodárskych odboroch. „Našou ambíciou je, aby ich v nasledujúcom školskom roku 2014/2015 využívalo 35-tisíc žiakov,“ uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

 Denník Pravda priniesol informáciu o pripravovaných zmenách, ktoré majú umožniť zriaďovateľom škôl vetovať návrh rady školy na obsadenie pozície riaditeľa. V súčasnosti platí, že rada školy, v ktorej majú zastúpenie zamestnanci školy, rodičia aj zriaďovateľ, vyberá vo výberovom konaní najvhodnejšieho kandidáta na post riaditeľa a jej konečný návrh na obsadenie tejto pozície je pre zriaďovateľa záväzný. „V navrhovanom ustanovení nového zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa umožňuje zriaďovateľovi neprijať návrh rady školy na kandidáta na riaditeľa školy. V prípade, že zriaďovateľ neprijme ani ďalšieho kandidáta z tohto výberového konania, musí sa uskutočniť nové výberové konanie, ktorého výsledok už musí zriaďovateľ akceptovať,“ vysvetlil navrhovaný postup hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

 Portál britskej stanice BBC zverejnil rebríček kvality vzdelávania v 40 krajinách, ktorý vytvorila spoločnosť Pearson na základe kombinácie výsledkov študentov v medzinárodných testovaniach a ďalších údajov zo vzdelávacích systémov. Z porovnania vzdelávacích systémov jednotlivých krajín vyplynulo, že lídrom vo vzdelávaní sú vyspelé východoázijské krajiny. Za Južnou Kóreou, ktorá sa umiestnila na vrchole rebríčka, nasledujú Japonsko, Singapur a Hongkong. V tesnom závese ich dobieha Fínsko a v poradí šiestou krajinou s výborným hodnotením je Veľká Británia. Do prvej desiatky sa spomedzi krajín starého kontinentu dostali ešte aj Poliaci, ktorí tak predbehli Nemecko, Dánsko či USA. Medzi najlepšou dvadsiatkou sa ocitlo aj Česko. Slovensko uzatvára prvú tridsiatku krajín. Kompletný rebríček si môžete pozrieť tu.

  
Všimli sme si

 Ombudsmanka Jana Dubovcová sa v utorok 6. 5. zúčastnila rokovania Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, kde predniesla Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013„V prvom rade som kládla dôraz na to, aby sa Národná rada SR zaoberala porušovaním práv detí v oblasti výchovných opatrení, v oblasti prístupu k vzdelávaniu, ale aj v oblasti výživy,“ povedala Dubovcová. V správe okrem iného konštatuje, že deti zo špeciálnych škôl a tried majú sťažený prístup k vyššiemu vzdelaniu a poukazuje aj na nedostatky vo vzdelávaní rómskych detí. Za jednu z priorít považuje zvýšenie celodennej stravnej jednotky v reedukačných centrách. „Príspevok na stravovanie pre deti od 11 do 15 rokov je 2,43 eura až 2,87 eura a pre deti od 15 do 18 až 19 rokov je to 2,58 eura až 3,01 eura. Požiadala som ministerstvo školstva, aby urýchlene zvýšilo v rezortnej vyhláške finančný normatív na celodennú stravu poskytovanú deťom v špeciálnych výchovných zariadeniach tak, aby mohla byť deťom vo vývoji poskytovaná riadna výživa. Na túto skutočnosť som písomne upozornila aj ministra financií Slovenskej republiky v čase, keď Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravovalo rozpočet a požiadala som, aby boli v rozpočte pre ministerstvo školstva zabezpečené dostatočné prostriedky na zvýšenie príspevku na stravovanie detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach. Doposiaľ som nedostala od ministra financií, ani z ministerstva financií žiadnu odpoveď,“ uvádza sa v správe.

 V utorok 6. 5. vyhlásili víťazov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2013, ktorú organizuje Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti. V ocenenej kolekcii sú štyri tituly z kategórie vedecká a odborná literatúra, päť diel krásnej literatúry, v sekcii literatúra pre deti a mládež sa umiestnilo sedem knižiek, v kolekcii sú ďalej štyri knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a napokon z kategórie študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl sú štyri diela. Tento rok nebola ministerstvu školstva za učebnicu udelená žiadna cena.

 Peter Szolcsányi píše vo svojom blogu o tom, ako významne vie ovplyvniť dobrý učiteľ život svojich žiakov v dospelosti: „O štatistickú koreláciu kvality učiteľa s kvalitou života (bývalých) žiakov sa pokúsili traja ekonómovia z Harvardu. A zistili, že čím lepšieho učiteľa sme mali na základnej škole škole, tým kvalitnejší život žijeme v dospelosti. Po dôkladnej štatistickej analýze všetkých získaných dát, zohľadňujúc pri tom rôzne socioekonomické a demografické charakteristiky žiakov, celkom očakávane zistili, že študenti kvalitnejších učiteľov boli na tom lepšie, ako žiaci tých horších kantorov. Prekvapením však bolo, o koľko. Bývalí žiaci lepších učiteľov totiž oveľa častejšie absolvovali vysoké školy resp. univerzity, podstatne viac si šetrili v produktívnom veku na dôchodok, dievčatá v tínedžerskom veku otehotneli oveľa zriedkavejšie a všeobecne sa všetci správali oveľa zodpovednejšie.“ Informácie čerpal zo štúdie Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood, publikovanej koncom minulého roka.

  
Človeče, zapoj sa!

 Nadácia pre deti Slovenska, ktorá je jednou z organizácii, ktoré sa pridali ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, organizuje spolu s Asociáciou Susan Kovalikovej a základnou školou J. A. Komenského 16. 5. v Bratislave konferenciu Škola pre 21. storočie. Ide o podujatie, ktorým sa nadácia aktívne zapája do priebehu kampane so zámerom obohatiť atlas predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania, ktorý sa v rámci verejnej diskusie o budúcnosti vzdelávania snažíme vytvoriť. Napĺňajúc pravidlá hry Človeče, zapoj sa!, spoločne veríme, že ak sa hlasy jednotlivých hráčov spoja, znejú silnejšie.

 Časopis Dobrá škola, ktorý je mediálnym partnerom kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, pripravuje spoločne so spoločnosťou EXAM testing neformálnu konferenciu pod názvom Cesty k dobrej škole. Konferencia sa uskutoční 30. 5. v Bratislave a prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom formulára na webe Dobrej školy. Sme radi, že výstupy z konferencie spestria verejnú diskusiu o vzdelávaní a prispejú k vytvoreniu plastického atlasu predstáv odborníkov aj laikov o budúcnosti nášho školstva. 

 Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravuje ďalšie podujatie v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. V  dňoch 27. – 28. 5. predstaví slovenskej verejnosti Daniel Sobel, vzdelávací expert z Veľkej Británie, praktické skúsenosti britských škôl so zavádzaním inkluzívneho vzdelávacieho modelu, orientovaného na individuálne potreby žiakov. Výstupy z verejnej prednášky a z expertného workshopu budú pre nás cennou inšpiráciou pri otváraní konkrétnych tém, súvisiacich so vzdelávaním, na ktoré sa budeme v kampani sústreďovať v priebehu školského roka 2014/2015. Verejná prednáška bude bez poplatku a prihlásiť sa na ňu môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webe Nového školstva.

Pridajte sa aj vy a prepojte svoje plánované aktivity s kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku! Píšte nám na vsetci@chcemevedietviac.sk.

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk