Čo priniesol týždeň
8. 6. – 14. 6. 2015

Týždeň v školstve

Témy týždňa

Medzinárodná štúdia priniesla nové zistenia o zdraví školákov na Slovensku Ministerstvo školstva sľubuje učiteľom zvýšenie platov Kompetencie školských rád sú stále ohrozené Vláda podporí startupy na Slovensku Prioritou vo vzdelávaní bude posilňovanie finančnej gramotnosti Digitálny líder predstavil Digiškolu na kolesách Ambasádorka mieru skladala so školákmi origami

Výrok týždňa

„Zaskočila ma napríklad poznámka školáka, ktorý povedal, že na svete sú dve „hnusné veci“ – škola a práca, teda pre daného školáka miesta, ktoré dieťa oberajú o čas s rodičmi. To je to, čo dnes žijeme. Všetci sa niekam ponáhľame a na seba nám ostáva málo času. Práve toto nám vyšlo z dotazníkov, že rodičia skrátka trávia s deťmi menej času. Dokonca niektoré 11-ročné deti uvádzali, že sa s nimi rodičia vôbec nerozprávajú. Toto je podľa mňa zásadný problém, pretože potom je otázkou, ako rodičia vedia, kde ich detí sú, ako žijú, čo potrebujú? Chápem aj to, že rodičia sú viac rozcestovaní, štruktúra rodiny sa mení, avšak myslím si, že na dieťa si čas urobiť treba. Komunikácia s deťmi je nesmierne dôležitá pre ich budúcnosť.“

Daniela Brindová
psychologička, členka výskumného tímu HBSC
v rozhovore pre aktuálne.sk | 8. 6. 2015

 

Výber z udalostí

 V oblasti vzdelávania nám na Slovensku chýba zmysluplná vízia. Prvým krokom k načrtnutiu spoločensky široko akceptovateľnej vízie vzdelávania je spoznať hodnoty, preferencie a predstavy ľudí o žiaducom vývoji spoločnosti a želanej podobe vzdelávacieho systému. Práve tie sme mapovali v rámci kampane Chceme vedieť viac na kreatívnych workshopoch a v reprezentatívnom prieskume verejnej mienky. O tom, aké možné podoby budúcnosti ľudia očakávajú a ako tieto ovplyvnia vzdelávanie, písal na webe kampane Peter Dráľ.

 Odborníci z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zistili, že školáci na Slovensku sú málo fyzicky aktívni, v škole sa im nepáči, neraňajkujú, konzumujú priveľa sladkostí a niektorí siahnu aj po kofeíne, cigaretách, alkohole, či liekoch na tlmenie bolesti a nervozity. Tieto a ďalšie zistenia priniesol výskum uskutočnený v rámci medzinárodnej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC), ktorá sleduje životný štýl školákov.

Výskumný tím zverejnil súhrnné zistenia v národnej správe, ktorá poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte.  V rámci štúdie výskumníci zisťovali napríklad aj to, ako sa na pohyb a fyzickú aktivitu školákov využívajú prestávky a voľné hodiny v školách. „Deti často sedia v triedach niekoľko hodín. V niektorých školách dokonca nemôžu ani vychádzať na chodbu, vyjsť môžu len vtedy, ak chcú ísť na toaletu. Ak sú však deti zavreté iba v triede, tak to potom ovplyvňuje aj ich pozornosť na hodinách,“ upozornila Zuzana Nováková z výskumného tímu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TXN7Tmm02_g&feature=youtu.be[/youtube]

 

 V rámci kampane Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku sa konal prieskum, z ktorého vyšlo, že ľudia chcú, aby pedagógovia rozvíjali talent všetkých detí rovnakým dielom. Zistenia z prieskumu inšpirovali novinárov k otázkam „Ako sa zmenia osnovy v školách“ a „Kedy učiteľom pridajú na výplatných páskach?,“ ktoré položili ministerstvu školstva.

Ministerstvo školstva na otázku novinárov odpovedalo, že novinkou sú inovované štátne vzdelávacie programy (ŠVP) pre základné školy, ktoré začnú platiť v septembri. „Posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje od 3. ročníka základnej školy,“ opísala podľa rezortu najdôležitejšie pozitívne zmeny hovorkyňa Beáta Dupaľová-Ksenzsighová.

Podľa hovorkyne nové ŠVP ponúkajú školám aj väčšiu voľnosť v stanovení učebných osnov a pri výbere predmetov. S tým nesúhlasia niektorí učitelia a vzdelávací experti, ktorí sa v máji obrátili na ministra školstva s výzvou, aby platnosť nových ŠVP pozastavil a aby k nim otvoril odbornú diskusiu. Minister školstva však túto ich žiadosť zamietol.

Hovorkyňa zároveň potvrdila, že rezort školstva bude pri príprave rozpočtu na budúci kalendárny rok požadovať zvýšenie rozpočtu pre učiteľov tak, aby „bol zabezpečený 5 percentný nárast ich tarifných platov. Na takéto zvýšenie tarifných platov by mala byť vyčlenené suma 50 miliónov eur.“

 Ani po rokovaní parlamentného školského výboru, ktorý zasadal v uplynulom týždni, nie je definitívne isté, či sa neposilnia kompetencie zriaďovateľov pri výbere riaditeľa školy. Parlamentný výbor síce odobril kompromisný návrh ministra školstva Juraja Draxlera, ku ktorému sa minister priklonil po ostrých protestoch odbornej aj rodičovskej verejnosti, no je možné, že toto kompromisné znenie budú chcieť niektorí poslanci ešte zmeniť počas prerokovávania novely zákona na parlamentnej schôdzi. „Uvidíme, či pristúpime k nejakej úprave, alebo nepristúpime,“ povedal poslanec Ľubomír Petrák.

Minister školstva Juraj Draxler potvrdil, že diskusie o kompetenciách školských rád stále prebiehajú. Nepredpokladá však, že by počas schôdze Národnej rady SR došlo k zásadným zmenám. „Vôbec si nemyslím, že by došlo k nejakej zásadnej zmene cez poslanecký návrh, nepredpokladám to,“ tvrdí minister.

 Vláda schválila Koncepciu pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike. Podporu technologických startupov privítala Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE). Veríme, že sa budú kroky koncepcie rýchlym tempom napĺňať a spolupráca rezortu financií, školstva, zahraničných vecí a hospodárstva naberie novú kvalitu. Zároveň upozorňujeme, že koncepcia nesmie byť priestorom na to, aby štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, či ministerské agentúry robili duplicitné aktivity ku aktivitám, ktoré už dnes realizuje neziskový a súkromný sektor v trhovom prostredí. V takom prípade by sa zopakovali neblahé skúsenosti z minulosti, kde štátom založené, dotované a organizované subjekty deformovali trh a ničili súkromné investície. V prípade, že by trh nedostatočne pokrýval niektoré podporné aktivity, nabádame na spoluprácu s už existujúcou neziskovou, akademickou a súkromnou infraštruktúrou,“ píše sa v oficiálnom stanovisku SAPIE.

 Ministerstvo školstva plánuje klásť väčší dôraz na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Informovalo o tom po skončení rokovania medzirezortnej expertnej pracovnej skupiny, zostavenej zo zástupcov ministerstva školstva, financií, hospodárstva, úradu vlády, priamo riadených organizácií rezortu školstva, Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Finančnej správy SR a Slovenskej asociácie poisťovní. Pracovná skupina sa zhodla na potrebe zintenzívniť predovšetkým vzdelávanie učiteľov, ktorých považuje za kľúčový prvok v rozvoji finančnej gramotnosti.

Podpora vzdelávania učiteľov na základných a stredných školách v oblasti finančnej gramotnosti bola zároveň zadefinovaná ako jeden z cieľov vyššie zmienenej Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému na Slovensku.

 Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini predstavil obyvateľom Banskej Bystrice pojazdnú digitálnu učebňu, ktorá v rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva propaguje vyučovanie prostredníctvom moderných technológií po celom Slovensku. Uviedol, že tento projekt je jeho „srdcovou záležitosťou“. Pred dvomi rokmi skrsla myšlienka, aby sme do našich tried priniesli najmodernejšiu technológiu, aby sme oživili vyučovanie. Čo je však pre nás najdôležitejšie, aby sme mladej generácii dali digitálne zručnosti, pretože nová doba si ich z roka na rok vyžaduje stále viac,“ konštatoval digitálny líder.

 Poslankyňa Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová chce prostredníctvom svojej nadácie vybudovať v Gruzínsku futbalové ihrisko pre deti, ktoré ponesie názov Futbalové ihrisko mieru. Ihrisko má byť umiestnené na pomedzí Gruzínska a Abcházska v oblasti Koki. Renáta Zmajkovičová navštívila základnú školu v Koki, kde v rámci projektu Ambasádorka mieru spoločne s deťmi skladala origami – modré holubice mieru, na ktoré deti napísali svoje mená. Tieto holubice prinesie do základnej školy na Slovensku.

Abcházsko, ktoré je ako autonómna republika súčasťou Gruzínska, je od augusta 2008 nielen Gruzínskom považované za „teritórium okupované Ruskom“ podobne ako ukrajinský Krym.

 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vydalo publikáciu, ktorá má pomôcť deťom a ich rodičom pri hľadaní vhodných aktivít počas leta. V publikácii Kam počas letných prázdnin? môžu nájsť základné informácie o letných, detských či prímestských táboroch a ďalších aktivitách, ktoré na leto pripravili centrá voľného času a rôzne občianske združenia po celom Slovensku. Zoznam je štruktúrovaný podľa krajov a okresov a nachádzajú sa tam aj pobyty organizované v zahraničí.

 

Všimli sme si

 Vychovávať dieťa so zdravotným postihnutím je práca na 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Pomôcť takýmto rodinám majú 3 novootvorené Centrá včasnej intervencie, ktoré vznikli vďaka projektu Nadácie Socia v spolupráci so zahraničným partnerom. Pokrývajú potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím z celého Slovenska a ich chod je finančne zabezpečený zatiaľ na dva roky.

Centrá chcú poskytovať komplexné služby nielen deťom so zdravotným postihnutím, ale celým rodinám. „Služba ide za rodinou, veľa sa pohybuje v teréne, v prirodzenom prostredí detí,“ vysvetlil Vladislav Matej, riaditeľ Nadácie Socia. „Rodiny sú vďačné, že nemusia lietať a príde niekto k nim. Lebo mamička mi povie, že ona vie, že má ešte ísť k logopédovi, ale ako, keď má ešte štyri deti, ktorým sa musí venovať? My si sadneme všetci do jedného auta, prídeme za nimi a počas hodiny a pol dostanú pomoc zo všetkých strán,“ vysvetlila Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie Prešove, ktoré otvorili minulý týždeň. Ďalšie centrá fungujú ešte v Bratislave a v Žiline.

Na problémy rodín s deťmi s viacnásobným zdravotným postihnutím a potrebu ich komplexnej podpory sme poukázali aj v rámci kampane príbehom Zinky, Jurka a Lujzy.

 Róbert Chovanculiak z INESS upozornil v blogu na najnovšiu štúdiu Skutočná fínska lekcia (Real Finnish Lessons), ktorá spochybňuje tzv. „fínsky zázrak“ v oblasti reformy školstva. Odhaľuje, že k najväčšiemu zlepšeniu žiakov došlo ešte počas fungovania starého, nereformovaného školského systému a že naopak, keď začali v praxi fungovať praktiky, ktoré sa považujú za proreformné, začala kvalita fínskych žiakov upadať.

„Zdá sa teda, že Fíni dosahujú nadpriemerné výsledky napriek ich novému systému, nie vďaka nemu. Za ich úspechom môžu byť nie systémové ale kultúrne faktory,“ píše autor blogu a na záver dodáva: „Nepotrebujeme systém, kde sa niekto v ministerskom kresle pri rannej káve zamýšľa, koľko hodín hudobnej výchovy absolvuje žiak na 1. stupni základnej školy alebo  aké obrázky budú v šlabikári. Potrebujeme systém slobodného experimentovania, a hľadania úspešných riešení s možnosťou ich replikácie so spätnou väzbou. To, čo slovenské vzdelávanie potrebuje, je inštitucionálny rámec, kde bude môcť dochádzať k neustálym tisíckam malých reforiem paralelne bez nejakého koordinačného centra“.

 To, čo je u Fínov stále závideniahodné, je ich schopnosť viesť permanentnú spoločenskú diskusiu o potrebných zmenách vo vzdelávaní s pohľadom upretým do budúcna a odvaha pustiť sa aj do zložitých reforiem a zatiaľ neoverených inovácií. Dôkazom toho je aj nedávno zverejnená vízia žiaducich zmien vo fínskom školstve, ktorú sformulovala skupina New Education Forum v rámci intenzívnych diskusií o budúcnosti Fínska. Vízia je na prvý pohľad veľmi jednoduchá – Fínsko sa má stať krajinou, kde sa všetci radi učia. K jej naplneniu však vedú pomerne náročné stratégie, ktoré vyžadujú zmenu tradičného prístupu ku vzdelávaniu.

Profesor Teemu Leinonen z fínskej Aalto Univerzity zhrnul tieto stratégie do nasledovných troch krokov:

 nevyberajte si len jeden spôsob učenia – využívajte čo najviac efektívnych metód a foriem;

 robte všetko online – pracujte tak, aby bolo vidieť, čo robíte, zdieľajte navzájom rôzne postupy, podeľte sa o skúsenosti, píšte o tom, čo sa vám podarilo, vytvorte triedny blog a veďte aj žiakov k tomu, aby doň prispievali;

 zbavte sa všetkých hlúpostí – nezatvárajte dvere svojich kabinetov a laboratórií, nechajte žiakov sledovať vašu prácu, vezmite ich von mimo školu, diskutujte s nimi a veďte ich k premýšľaniu a k samostatnosti.

 Odpor rodičovskej verejnosti proti masívnemu celoplošnému testovaniu žiakov základných a stredných škôl v USA naberá na obrátkach. Testovanie žiakov nadobudlo v USA extrémnu podobu, keď sa postupom času začalo od žiakov v rámci povinného vzdelávania vyžadovať absolvovanie desiatok testov na štátnej a federálnej úrovni. Preto od roku 2013 rastie angažovanosť rodičovských iniciatív za odbúranie masívneho testovania žiakov a za akceptovanie práva rodičov rozhodnúť o neúčasti detí na testovaní.

Rodičov k aktivite motivujú vzájomné kontakty na sociálnych sieťach, ako aj podpora organizácie United Opt Out činnej na úrovni USA. Príkladom úspešného pôsobenia rodičovských iniciatív je napríklad hnutie Opt-out z Ohia, ktoré docielilo, že od budúceho školského roka nebudú v tomto štáte žiakom hroziť žiadne sankcie, ak sa vyhnú testovaniu. Pozrite si video, v ktorom zaznievajú hlavné argumenty rodičov proti testovacej mánii v USA:

[vimeo]https://vimeo.com/120619448[/vimeo]

 

Pripravujeme

 Pokračujeme vo zverejňovaní správ o zisteniach z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slovensku. V poradí štvrtá správa bude médiám prezentovaná tento štvrtok, kedy ju zároveň od nás dostanú aj všetci odberatelia nášho pravidelného prehľadu o dianí v školstve prostredníctvom špeciálneho newslettra.

Človeče, zapoj sa!

 Viac o aktivitách v rámci kampane a o ľuďoch, ktorí sa spolu s nami snažia rozprúdiť verejnú diskusiu o vzdelávaní, sa môžete dozvedieť na webstránke chcemevedietviac.sk. Informácie o kampani môžete zdieľať aj prostredníctvom facebooku či twittera.

 Z podnetov zozbieraných v kampani chceme vytvoriť atlas predstáv o možných podobách vzdelávania v budúcnosti a verejne ho prezentovať. Na pokračovanie potrebujeme vašu podporu, a preto vás aj touto cestou prizývame prispieť svojou odbornou radou, skúsenosťou, časom, materiálnym či finančným príspevkom. Podporte nás!

Tieto a ďalšie aktivity môžeme realizovať vďaka podpore Nadácie Orange, ktorá je aj v roku 2015  partnerom kampane Chceme vedieť viac. Ďakujeme!

 

 

 

Editorka vydania: Zuzana Zimenová | noveskolstvo.sk