Čo priniesol týždeň 13. 11. – 19. 11. 2017

Študenti sa prihlásili k odkazu Novembra; Ministerka školstva rokovala v Moskve; V Sečovciach na deťoch zarábajú, v Žiline šetria; NKÚ potvrdil nedostatky pri rozdeľovaní eurofondov na výskum

Čo priniesol týždeň
6. 11. – 12. 11. 2017

Odborári sa o vyššie platy handrkujú medzi sebou; Slovenská komora učiteľov sa postavila za Učiace sa Slovensko; Machala na ministerstve po mesiaci skončil; Nedostupnú dopravu zdarma do žilinských škôl kritizuje aj ombudsmanka

Čo priniesol týždeň
30. 10. – 5. 11. 2017

O župách rozhodovali voliči i stredoškoláci; Povinné vzdelávanie od piatich rokov podporuje Lubyová aj Ravasz; Ministerstvo školstva rieši kultúru odievania, odborári tarifné platy

Grilovačka v mene detí (?)

Ako možno vidieť aj na americkom príklade, deti sa veľmi ľahko môžu stať rukojemníkom dizajnovania verejných politík.

Vzdelávanie ako gombička vs. paralýza z analýzy

Pre mnohých je náročné uvažovať v súvislostiach, a práve preto je zvažovanie návrhov z rôznych uhlov pohľadu mimoriadne dôležité. Každý názor totiž v sebe nesie potenciál dobrého nápadu. Až keď sa spoločne premyslí a skĺbi s ďalšími nápadmi, môžu vytvoriť funkčný celok.

Prečo je vzdelávanie politickou témou?

Na Slovensku nemusíme chcieť fínsky, britský, singapurský či mexický model vzdelávania. Čo však chcieť môžeme a na čom by sme dokonca mali trvať, je, aby dotknutí aktéri a široká verejnosť neboli pri koncipovaní zásadných dokumentov vzdelávacej politiky prehliadaní. Preto chceme vedieť viac nielen o všetkom, čo sa deje v rezorte školstva, ale aj o tom, aké predstavy o budúcnosti vzdelávania majú ľudia naprieč Slovenskom.

Čo priniesol týždeň
27. 4. – 3. 5. 2015

Týždeň v školstve

V rámci kampane sumarizujeme zistenia a nazbierané podnety; Učitelia požadujú odklad účinnosti inovovaných štátnych vzdelávacích programov; Naďalej hrozí oklieštenie kompetencií školskej samosprávy; Školy s posilnením právomocí zriaďovateľov nesúhlasia; Európska komisia začala voči Slovensku konanie vo veci diskriminácie rómskych žiakov v školách; Odpovede žiakov na spornú otázku v Testovaní 9 sa nebudú započítavať do hodnotenia

Už nechceme zajace z klobúka!

Už 25 rokov sa v našom školstve dejú väčšie či menšie zmeny bez toho, aby sa k nim mohli vyjadriť ľudia, ktorých sa bezprostredne týkajú. Nezbierajú a nezohľadňujú sa podnety z praxe, nenapĺňajú sa potreby, záujmy a predstavy detí, rodičov, učiteľov a ďalších aktérov. Vzdelávacia politika sa robí „od stola“, bez verejnej diskusie a spätnej väzby. Mnohí ľudia už preto rezignovali , že niečo môžu ovplyvniť alebo zmeniť k lepšiemu.

Čo priniesol týždeň
20. 4. – 26. 4. 2015

Čo priniesol týždeň

Kompetencie školských rád chcú oklieštiť aj predsedovia samosprávnych krajov; Nový štátny vzdelávací program pre materské školy nebude zatiaľ záväzný; ŠPÚ pripravuje pre učiteľov nové manuály; V Dunajskej Lužnej otvorili novú modulovú základnú školu; Testovanie 9 bude vstupenkou na stredné školy; Deň podpory remesiel v Trenčíne; Začalo testovanie OECD PISA 2015; Učiteľské noviny sú späť