Čo priniesol týždeň
3. 2. – 9. 2. 2014

Čo priniesol týždeň

Ku kampani CHCEME VEDIEŤ VIAC sa pridali ďalší partneri; zapojenie žiakov do súťaží a olympiád ostáva naďalej jediným kritériom na odmeňovanie škôl za kvalitu; na asistentov učiteľov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami chýbajú stále peniaze; školy, ktoré sa do 14. 2. 2014 prihlásia do projektu DiGiŠkola, dostanú nové tablety; trestné stíhanie vo veci porušovania povinností ministerstva školstva pri správe cudzieho majetku bolo zastavené; budúcnosť odborného vzdelávania na Slovensku je stále neistá.

Spájame sily v prospech školy pre 21. storočie

SPÁJAME SILY V PROSPECH ŠKOLY PRE 21. STOROČIE

Dieťa a jeho prirodzené vzdelávacie potreby by mali byť východiskom reformy školského systému na Slovensku. Zhodli sa na tom účastníci okrúhleho stola, ktorý na túto tému zorganizovala 5. februára 2014 v Bratislave Nadácia pre deti Slovenska.

Čo priniesol týždeň
27. 1. – 2. 2. 2014

Čo priniesol týždeň

Štart kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku; potreba regulácie počtu absolventov stredných a vysokých škôl pre potreby trhu práce; exministri volajú po zavedení kritérií kvality v školstve; návrh na presun kompetencií v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania zo samosprávy na ministerstvo školstva.

Štart kampane Chceme vedieť viac

Štart kampane Chceme vedieť viac

Zámery kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku predstavili na prvej verejnej diskusii v piatok 31. januára 2014 Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, ktorí v minulom roku iniciovali aj vznik Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.

Človeče, zapoj sa!

Téma vzdelávania je košatá a ak sa má prediskutovať poctivo a zmysluplne, nemožno ju zužovať len na pár vybraných oblastí. Preto pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o budúcnosti vzdelávania viac, späť do hry.

Chceme vedieť viac

Človeče, zapoj sa!

Hovorme spoločne nielen o aktuálnom stave škôl, ale najmä o tom, aké by mali byť, aby plnili svoju úlohu dobre a aby sa v nich dobre cítili všetci – učitelia, deti, aj ich rodičia. Nové školstvo pozýva všetkých, vrátane zástupcov ministerstva, do ďalšej diskusie o budúcnosti vzdelávania. Začíname v novom roku!